Nettó elszámolás (netting)

A nettósítás a klíringtagok megállapodása arról, hogy az egymással szemben fennálló tartozásaikat és követeléseiket egyetlen tartozássá vagy követeléssé alakítják oly módon, hogy a tartozásaik összegét csökkentik a követelések összegével.

Az összes fogalom