23 °C Budapest

Apport

vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás, melyet nem készpénzben visznek be tőkeként valamely társas vállalkozásba. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az apport értékének valódiságát okleveles könyvvizsgálóval kell egyeztetni.

Az összes fogalom