27 °C Budapest
Ezek a bántalmazó kapcsolat jelei: nem csak a testi, hanem a lelki bántalmazó kapcsolat is veszélyes!

Ezek a bántalmazó kapcsolat jelei: nem csak a testi, hanem a lelki bántalmazó kapcsolat is veszélyes!

2022. szeptember 4. 20:01

A párkapcsolaton belüli erőszaknak számos fajtája van, ám sokan csak sejtik, hogy a bántalmazás nem merül ki a fizikai agresszióban, a másik fél testi fenyítésében – jóval gyakoribb példája a párkapcsolati abúzusnak a lelki bántalmazás. Milyen egy lelkileg bántalmazó kapcsolat, mik a bántalmazó kapcsolat előjelei? Milyen figyelmeztető jelekre figyeljünk, ha arra gyanakszunk párkapcsolatunkban, hogy a másik fél visszaél az érzelmeinkkel, manipulál minket, kisajátít, korlátoz?

Cikkünkben eláruljuk, mi a fizikai és a verbális, illetve a színtisztán lelki bántalmazó kapcsolat közi különbség, miért veszélyes mindkét típus a testi és a lelki egészségünkre! Mik a lelki bántalmazó kapcsolat jelei, mik lehetnek általánosságban a bántalmazó kapcsolat előjelei, melyeket, ha észreveszük, érdemes mihamarabb menekülnünk a bántalmazásra hajlamos partner karmai közül?

Nem csak a testi erőszaktól kell félnünk

A párkapcsolati és családon belüli erőszak a lélek csendes gyilkosa: a legtöbb családban még ma is tabutémának számít a felvállalása, legyen szó fizikai ütlegelésről, veszekedésről vagy lelki terrorról. A fizikai erőszakot (gyakran szexuális erőszakot) nehezebb sokáig titkolni – leggyakrabban az azt elszenvedő fél nem szeretné feltárni, mert fél a nyilvánosság véleményétől, társadalmi elítéltségétől -, előbb utóbb valaki meglátja az alapozóval, ruhával, napszemüveggel eltakart sérüléseket. Ha a bántalmazottnak szerencséje van, az ügye jó kezekbe kerül és segítséget kap a bántalmazó kapcsolatból való kilépésre, akár büntetőjogi válaszreakcióra.

A fizikai erőszaknál jóval gyakoribb – egyébként vele együtt járó probléma – a verbális agresszió, ami egy bántalmazó kapcsolat esetében gyakorlatilag a bántalmazottat érintő szóbeli ütlegelést jelenti. A bántalmazottat illető bántó, lekicsinylő, önbizalomrom- és önbecsülésromboló kifejezések, a becsmérlés, a fenyegetés vagy a bántalmazó jellegű szóbeli dühkitörések mind-mind előfordulnak egy bántalmazó kapcsolat során – ám a szóbeli erőszakot a tapasztalt bántalmazó gyakran aggodalommal, humorral, hibáztatással álcázza.

Ki lehet bántalmazó személyiség?

A fizikailag és lelkileg bántalmazó kapcsolatokba bonyolódó felek esetében nem sorakoztathatunk fel univerzális érvényű, a családi, társadalmi háttérre vonatkozó állításokat, különösen a lelki erőszak esetében. Aranyszabály, hogy – vagyontól, iskolázottságtól, fizikai erőtől, társadalmi megítéléstől függetlenül – bárki lehet bántalmazó fél, mind nők, mind férfiak esetében, az egész a felek személyiségén (vagy inkább személyiség-sérülésén) múlik.

A bántalmazó fél általánosságban egy olyan személyiség, aki akkor van lételemében, ha hatalmat gyakorolhat a környezetében élő emberek felett – ez legtöbbször bántalmazó kapcsolat, családon belüli erőszak formájában nyilvánul meg. A bántalmazó fél személyisége sérült (pszichopátiára vagy szociopátiára utaló jellemvonásokat hordoz, de nárcisztikus személyiségzavar is állhat a háttérben), gyakran valamilyen gyerekkori, sokszor családi traumára visszavezethető, eltorzult kép él a fejében a tiszteletről és a ragaszkodásról, éppen ezért ő az a fél a kapcsolatban, aki nem ad, csak elvesz, a bántalmazó kapcsolat során kizsákmányolja partnerét.

A nők is lehetnek lelki bántalmazók

A kapcsolatok jelentős részében nem a férfi a lelki vagy fizikai bántalmazó fél – mindez fordítva is igaz lehet. Személyiségzavar, dühkitörések, hataloméhség jellemző lehet eltorzult személyiségű nőkre is, akik nem riadnak vissza a férfi verbális, érzelmi, fizikai bántalmazásától, a szexuális hatalmukkal való visszaéléstől, a kizsákmányolástól. A szituáció igen kényes: gyakori probléma, hogy a férfi nem meri bevallani, hogy ő a bántalmazott fél, félve a társadalom rossz megítélésétől.

Mik a bántalmazó kapcsolat előjelei?

Akár verbális, akár fizikai agresszióról, akár érzelmi manipulatív eszközökről van szó, az esetek többségében megfigyelhető egy általános mintázat a bántalmazó és a bántalmazott fél között, ami a fokozatosságon alapszik. Mind a fizikai, mind az érzelmi agresszió először csak alkalmi esetek formájában mutatkozik – egy nagy veszekedés, féltékenységi roham stb. -, ekkor még a bántalmazó fél az egyedi esetekre hivatkozva elnyeri a párja bocsánatát.

A bántalmazás kapcsán mindenképpen ki kell emelnünk a cselekmény folyamatjellegét: a tevékenység alkalmi eseményekből visszatérő szokássá válik, mindezt az áldozat megszokja, a kapcsolatban a passzív félként alkalmazkodik a kialakult állapothoz. A lelki bántalmazó kapcsolat jelei kezdetben észrevehetetlenek, az apró kérések követelésekké, tiltássá válnak, míg a bántalmazottnak egyre több mindenhez kell engedélyt kérnie, végül félelemmel tekint a másik fél reakcióira – mindeközben a bántalmazó „energiavámpír” módjára táplálkozik párja engedékenységéből, félelméből, bizonytalanságából, sőt, számos esetben a rajongásából is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el,  havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%,  a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az áldozat reményei tartják életben a kapcsolatot

A lelkileg bántalmazó kapcsolat is két félen múlik: a bántalmazó személy az, aki hatalmat gyakorol a másik tevékenységei, érzelmei fölött, míg a bántalmazott, azaz az áldozat hisz a boldog végkimenetelben, az uralkodó fél jó útra térésében. A bántalmazó kapcsolatok esetében általános érvényű igazság, hogy a boldog befejezés sosem jön el, mert ha a bántalmazó egyszer nyeregbe került, ott is marad, míg áldozata végleg meg nem elégeli az elnyomást, vagy míg valamilyen külső tényező hatására meg nem változik a felállás.

A remények mellett egy lelki bántalmazó kapcsolat további összetartó tényezői közé tartozik a közös múlt (akár közös ház, család), a megszokás, mindez annál tovább tart, minél jobb az áldozat alkalmazkodóképessége. Sokszor maga a bántalmazó fél rettenti el a bántalmazottat a változástól, mert azt érezteti vele, hogy nélküle képtelen az önálló életre, döntéshozatalra, sőt az áldozat sem tudja mindig, hogy mikor jön el az a pont, amikor ki kell lépnie a szerepéből.

A következő pontokban összeszedtük, hogy mik egy lelki bántalmazó kapcsolat jelei (akár a bántalmazó kapcsolat előjelei), milyen egy lelkileg bántalmazó kapcsolat objektív nézőpontból, szakmai szemmel, ha eltekintünk a kapcsolatokra jellemző egyedi konfliktusforrásoktól, vonásoktól – nézzük, mire figyeljünk egy lelki bántalmazó kapcsolat esetén!

A lelkileg bántalmazó kapcsolat jelei

  • Hataloméhség: a kapcsolatban a bántalmazó fél kezdetben elhalmozza kedvességével választottját, ám a másik fölötti elhatalmasodási szándék már ekkor felfedezhető, mintegy látens formában. A rejtett agresszió fokozatosan bújik elő, egyre súlyosabb erőfitogtatások formájában, mígnem állandósul az állapot.
  • A bántalmazó váratlanul generál feszültséget: a bántalmazó fél a külvilág irányában gyakran kellemes társaságot nyújt másoknak, sokszor kifejezetten karizmatikus személyiségről van szó, aki – a saját játékszabályai szerint bárkivel jól kijöhet. Párkapcsolatában is gyakran a legjobb énjét mutatja, mígnem egy váratlan pillanatban érkezik a „hideg zuhany” a partnerre, aki éppen a kiszámíthatatlan érzelmi hullámvasút miatt folyamatosan tart ettől, így igyekszik állandóan megfelelni párja elvárásainak.
  • Kényszerítés, egyoldalú döntéshozás: az egyéni szabadságtól való megfosztás egyik legtipikusabb eszköze az, ha a lelki bántalmazó kapcsolat domináns szereplője nem engedi az áldozatnak, hogy beleszóljon a közös döntéseikbe. Az elnyomott nem formálhat önálló véleményt, nem cselekedhet a párja engedélye nélkül, akár megalázó mértékben zsarnokoskodik a másik fölött. A fenyegetőzés is gyakran előkerül, mikor a bántalmazó a kapcsolat megszakításának lehetőségével kényszeríti a másik felet az engedelmességre.
  • A felelősség hárítása, a másik hibáztatása: a lelkileg bántalmazó kapcsolat jelei közé tartozik, hogy a zsarnokoskodó minden hibás döntésért – az ő döntéseiért -, konfliktusért a párját hibáztatja. A profi manipulátor képes elhitetni áldozatával, hogy minden kirohanást ő okoz, ő idézi elő a kapcsolatban fellépő lelki válságokat, az ő rossz döntésének következménye a megtorlás, még a fizikai erőszak is.
  • „Hideg víz, meleg víz”: a bántalmazott fél gyakran érezheti úgy, mintha két különálló emberrel, két külön személyiséggel élne párkapcsolatban. A bántalmazó az egyik pillanatban neki szenteli minden figyelmét, bevonja a közös életük tervezésébe, bókokkal halmozza el – majd, mint derült égből a villámcsapás, mindezt elutasítja, a bántalmazott pedig önmagában keresi a hibát, nem érti, mit ronthatott el. Éppen az ilyen szituációk miatt reménykedik a partner, hogy a néhány napig tartó idill egyszer majd állandósul, a legszebb pillanatok tartják vissza a továbblépéstől (és ezt a bántalmazó pontosan tudja), egy ördögi körbe keveredik vele. A bántalmazó viselkedése mögött gyakran hangulat- vagy személyiségzavar is állhat (pl. borderline személyiségzavar, bipoláris személyiségzavar).
  • Megalázás, lekicsinylés, önbecsülés-rombolás: a lelkileg bántalmazó kapcsolat jelei közé tartozik, hogy míg a bántalmazó lubickol a párja figyelmében, csodálatában, addig folyamatosan a másik fél kisebbítésére törekszik. A bántalmazó kiemeli párja hibáit, gyengeségeit, felhánytorgatja múltbéli baklövéseit, ezzel folytonosan megalázza őt (mindezt zárt ajtók mögött), lelki válságba, depresszióba taszítva, mígnem állandósul a szorongás, sőt, pánikbetegség is kialakulhat.
  • Visszaél anyagi fölényével: A bántalmazó fél más „ütőkártyával” is rendelkezhet, ami kifejezetten gyakran anyagi erőszak formájában jelenik meg, vagyis amennyiben ő a vagyonos fél, a kenyérkereső, mindezt folyamatosan felhánytorgathatja, a konfliktusok alapjául szolgáltathatja, ezzel is növeli az elnyomott partnerben a kiszolgáltatottság-érzetet. A mai napig gyakran előfordul a párkapcsolatokban a „klasszikus szereposztás”: az egyik fél szerzi az anyagi javak zömét, a másik a háztartást viszi, a gyermekeket neveli – mindez addig korrekt felállás, míg a kenyérkereső fél nem használja fel anyagi helyzetét arra, hogy a másik érdemeit kisebbítse. Ugyanez fordított esetben is igaz, mikor a lelki bántalmazó kihasználja a másik felet anyagi előrelépés érdekében.
  • Öröklődő mintázatok: Azok az emberek, akik bántalmazottá válnak, eredendően többnyire egészséges lelki világú emberek, akiket magával ragad a mérgező légkör, akaratlanul is felülnek az érzelmi hullámvasútra. A bántalmazó személyisége viszont eleve torz, az elnyomókényszer, a hataloméhség, a párkapcsolati agresszió gyakran valamilyen hozott mintán alapszik (például maga is elnyomott, bántalmazó családi körülmények között nőtt fel).

Hogyan szabaduljunk ki egy lelki bántalmazó kapcsolatból?

Mindig tartsuk szem előtt: egészséges lelkületű ember nem leli örömét mások kiszolgáltatottságában, kínzásában!

A lelki bántalmazó kapcsolat jellemzően addig tart, míg a bántalmazott fél végérvényesen össze nem omlik – ez nem feltétlenül idegösszeroppanás, lehet olyan lelki válság is, aminek köszönhetően kénytelen elköltözni, kiszakadni a megszokott mérgező környezetéből. A bántalmazott szeretné megbeszélni problémáikat a másik féllel, bízik a közös munka eredményességében, ám a bántalmazó rendszerint elzárkózik attól, hogy a benne rejlő hibákat a hatalmába kerített személlyel közösen taglalják – így a bántalmazott fokozatosan elveszti a reményt, hogy meggyógyítsa a kapcsolatot.

A lelki bántalmazó kapcsolat a látszólag normális felszín alatt működik, rejtve mások tekintete elől, éppen ezért hónapokig, évekig titokban maradhat a zárt ajtók mögötti egyoldalú felállás. A lelki bántalmazó kapcsolat jelei csak ritka esetekben mutatkoznak mások előtt, mivel maga a bántalmazott törekszik arra, hogy elrejtse ezeket, ám a legközelebbi barátok, rokonok érzékelhetik, hogy valami nincs rendben, hiszen a szorongás, a depresszió, az elnyomottságérzet előbb-utóbb kiütközik a bántalmazott viselkedésén, testi és lelki egészségén.

Amennyiben úgy érezzük, hogy egy lelki bántalmazó kapcsolat részeseivé váltunk, ne késlekedjünk segítséget kérni szeretteinktől vagy egy szakembertől! Ne várjuk meg, míg a párkapcsolati elnyomás elviselhetetlenné fokozódik – amennyiben egy lelki bántalmazó kapcsolat jelei ütik fel a fejüket, tegyük meg mi az első lépést!

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Meglepő dolgokat rejt egy kamasz naplója 2024-ben: less bele, a te gyereked is érintett!

Megvalósul Jocó bácsi nagy álma, színpadra állítják regényét. A Kamaszharc, bár fikció, a tanárként nap, mint nap megtapasztalt élethelyzeteket dolgozza fel.

Egyedülálló zenés activityt fejlesztett a magyar gyógypedagógus  (x)

Egy hazai gyógypedagógus-zeneterapeuta összerakott egy többszörösen díjazott zenei társasjátékot.

Ez a superfood lehet a foci Eb nagy slágere (x)

Méltó ellenfele lehet a mogyoró-nachos-ropi sörkorcsolya triónak a kézműves sörfőzdék gyártási melléktermékéből készülő újfajta ropogtatnivaló.

Farmról az asztalra: így segítheti ez az üzleti modell a kisgazdaságokat

A CSA, azaz a közösség által támogatott mezőgazdasági modell hazánkban egyelőre alig ismert, pedig Nyugat-Európában és az amerikai földrészen egyre elterjedtebb.

NAPTÁR
Tovább
2024. május 28. kedd
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
Gyere el akár INGYEN a Z generáció tavaszi eseményére!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm