3 °C Budapest

Számos ponton tisztázódott a lízingügyletek kezelése az új ÁFA-rendszerben

Pénzcentrum
2008. szeptember 4. 14:12

Több, az új áfa-törvény alapján korábban nem egyértelműen eldönthető kérdésben világos álláspontot határoz meg a Pénzügyminisztérium és az APEH nemrég kiadott hiánypótló, a lízingügyletek áfa-vonatkozásait tisztázó állásfoglalása. Miközben a lízingügyletekre vonatkozó szabályok mellett számos, az új jogszabály értelmezésére irányuló elvi jellegű megállapítás is levezethető belőle, az állásfoglalás mégsem tér ki egyes fontos adózási kérdésekre. - jelzi a Deloitte. Ilyenek például a lízingügyletek megszűnése, illetve a lízingszerződések átruházása kapcsán felmerülő adózási teendők is - e kérdésekben a Deloitte és a Lízingszövetség közös kezdeményezésének megfelelően várhatóan új állásfoglalás fog születni.

Veszprémi István, a Deloitte Adótanácsadási üzletágának partnere elmondta: Az említett állásfoglalás röviden áttekinti a lízingügyletekre - mint atipikus szerződésekre - vonatkozó hatályos magyar szabályozást és a kialakult gyakorlatot, miközben rendkívül előremutató módon a pénzügyi lízing mellett az operatív lízing kérdéseivel is foglalkozik. Az adóhatóság vizsgálatának kiindulópontja az volt, hogy mivel a lízing nevesítetten nem szerepel az áfa-törvényben, az ügyletek megítélése minden esetben attól függ, hogy mit valósítanak meg tartalmukban - tette hozzá.

A pénzügyi lízingügyletek kezelése

A Deloitte szakértője kiemelte, áfalevonási jog nélküli adómentességet élvez a pénzügyi lízingnek azon részszolgáltatása, amely tartalmában a hitel- és pénzkölcsön jogviszonyhoz hasonló. Legalábbis abban az esetben, ha a hitelügylet egyértelműen elkülöníthető az alapügylettől. Ehhez azonban több feltételnek kell egyszerre teljesülnie: a feleknek az alap- és hitelügylet ellenértékéről az ügylet megkötésekor külön-külön meg kell állapodniuk, a hitelügyletekről történt megállapodásokban rögzíteniük kell a kamatlábat, és elkülönülten kell elszámolniuk a két ügylet, vagyis az alap- és hitelügylet ellenértékét is.

Veszprémi István hozzátette: A zárt végű pénzügyi lízingügyletek kapcsán fontos megjegyezni, hogy a teljesítés időpontjának az új áfa-törvényben is a birtokbaadás időpontja minősül, vagyis a lízingbeadó forgalmi adó fizetési kötelezettsége a korábbi szabályozáshoz hasonlóan továbbra is a birtokba adáskor áll be, a teljes tőkerész vonatkozásában. Erről természetesen számlát kell kiállítani, azonban a későbbiekben fizetendő lízingdíjakat általános forgalmi adó már nem terheli. - tette hozzá.

A Deloitte szakértője elmondta: Az adó alapja a zárt végű pénzügyi lízing esetén főszabályként a pénzben kifejezett ellenérték, amit a jogosult kap, illetve kapnia kell a termék beszerzőjétől, vagy harmadik személytől. Ugyanakkor az elszámolási kötelezettség alá vett összegek, így tehát a lízingbevevő helyett fizetett regisztrációs adó, illetve a lízingbevevő által kötött biztosítási szerződés alapján a lízingbeadó által fizetett biztosítási díj sem számítanak bele az adóalapba.

Veszprémi István hozzátette: A zárt végű pénzügyi lízing ügyleteknél a járulékos költségek esetében mérlegelni kell, hogy azok az alapügylet, vagy pedig az adómentes hitelezési ügylet adóalapjába épülnek-e be. Erre a hatósági állásfoglalás csupán rendezőelveket nyújt, amelyek értelmében a lízing tárgyára vonatkozó költségek, például a lízing tárgyát terhelő környezetvédelmi termékdíj, a vám, a vagyonszerzési illeték, továbbá például az üzemenyagkártya költségei, a tárolási díj, vagy éppen az autópályamatrica ellenértéke is a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapjának részét képezik.

A Deloitte szakértője kiemelte: Az ügyletek kapcsán megjelent hatósági tájékoztató részletesen elemzi a biztosítási díj és az ügynöki jutalék kezelését is. Az áfa-rendszerben a biztosítási díj kezelése annak fizetési címétől és módjától függ, beépülhet tehát akár az alap-, akár a hitelügylet adóalapjába is, illetve akár önálló ügyletnek is minősülhet. Az ügynöki jutalék esetében elsődleges elhatároló szempont ugyanakkor, hogy az ügynök csupán hitelnyújtási szolgáltatást közvetít - és ez esetben a hitelközvetítés adómentes - vagy egyben magát a terméket is értékesíti. Ez utóbbi eset további vizsgálatot igényel - hívta fel a figyelmet Veszprémi István. Ha ugyanis a termékértékesítés és hitelközvetítés időpontja megegyezik, úgy a hitelközvetítés a termékértékesítéshez kapcsolódó járulékos költségként jelentkezik, és ezáltal annak adóalapjába tartozik, miközben a hozzá kapcsolódó áfa levonható a lízingbeadó részéről. Amennyiben viszont a közvetítés és a termékértékesítés időpontja elválik egymástól, a hitelnyújtás közvetítése már önálló szolgáltatásként értelmezendő, és ezáltal adómentes - emelte ki Veszprémi.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén szolgáltatásnyújtásnak tekintendő mind az alapügylet, mind pedig a hozzá kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás. A hatályos áfa-törvény alapján a nyílt végű lízing bérbeadásnak minősül, így az adófizetési kötelezettség az egyes részkifizetések esedékességekor áll fenn, és a lízingdíj részletek megfizetéséről minden esetben számlát kell kiállítani, melyben a lízingdíjat kamat-és tőkerészre kell megbontani - hangsúlyozta a Deloitte adópartnere.

Operatív lízingügyletek

Kelemen László, a Deloitte Adótanácsadási üzletágának menedzsere elmondta: operatív lízing esetén a pénzügyi lízingre érvényes szabályokat némi eltéréssel kell alkalmazni, hiszen ezekben az esetben nincs olyan pénzügyi jellegű ügylet, amely adómentességet élvezne. Az operatív lízing keretében nyújtott szolgáltatás tehát teljes egészében áfa-köteles ügylet, feltéve, hogy az adott lízingtárgy bérbeadása áfa-köteles - hívta fel a figyelmet a szakértő.
Az adófizetési kötelezettség teljesítése egyébként itt is a nyílt végű lízinghez hasonló módon állapítható meg. A járulékos szolgáltatások ez esetben a bérlet adóalapjába épülnek be, így a bérlet adójogi megítélése tekinthető irányadóként. Az elszámolási kötelezettséggel átvett összegek, illetve az operatív lízingügylet során felmerülő olyan költségek, amelyek a lízingbe-, vagy bérbeadónál, illetve a lízingbe-, vagy bérbevevő nevében és javára merültek fel, az operatív lízingügyletek esetén sem számítanak bele az adó alapjába.

A lízingtárgy beszerzéséhez kapcsolódó adólevonási jog

Kelemen László hozzátette: A lízingügyletekkel összefüggésben felmerülő, személygépkocsikhoz és lakóingatlanokhoz kapcsolódó tételes levonási tiltásokról, illetve az azok alóli kivételeket rendező szabályokról is részletesen rendelkezik a nemrég kiadott hatósági tájékoztató. Az e termékeket terhelő, előzetesen felszámított adó akkor vonható le, ha a termék továbbértékesítési célt szolgál, illetve ha az adóalany azt igazoltan egészben, vagy legalábbis túlnyomó részben úgy hasznosítja, hogy bérbe adja. Annak igazolása tehát, hogy a személygépkocsi, valamint a lakóingatlan hasznosítása túlnyomó részben adóköteles bérbeadás keretében történik, mindenképpen elkülönített nyilvántartás alkalmazását igényli az adóalanytól.

A Deloitte szakértője figyelmeztet: E szabályok értelmében a személygépkocsi vagy a lakóingatlan pénzügyi lízingbe adásakor, illetve bérbeadásakor a lízingbeadó az előzetesen felszámított adót levonhatja. Kelemen László kiemelte, az adólevonási joggal összefüggésben a PM és APEH közös tájékoztatása külön is rendelkezik arról, hogy a lízingcégeket terhelő, tételesen el nem különíthető költségeket - az áfa-törvény előzetesen felszámított adó levonására vonatkozó rendelkezései szerint - arányosan le lehet vonni. Ez vonatkozik például a közüzemi és adminisztratív költségekre is, amelyek az adóköteles és az adómentes tevékenység érdekét is szolgálják, ugyanakkor nem köthetők közvetlenül egyik típusú résztevékenységhez sem.
 
Veszprémi István, a Deloitte Adótanácsadási üzletágának partnere végezetül elmondta: A PM és APEH közös állásfoglalása bár számos nagy horderejű kérdést egyértelműen rendez, és így a piaci szereplőknek vélhetően rendkívül hasznos lesz, sajnos nem tér ki a lízingügyletek megszűnésével, vagy a lízingszerződések átruházásával kapcsolatos adózási kérdésekre. Veszprémi kiemelte: Ebben a kérdésben a Deloitte és a Lízingszövetség közös kezdeményezésének megfelelően várhatóan új állásfoglalás fog születni.

HR BLOGGER
hrdoktor  |  2023.03.27 06:35
Az alacsony oxigénszinttől a kabin száraz levegőjén át a munka és a magánélet eltolódott egyensúlyái...
perfekt  |  2023.03.22 12:59
Készülnek a számviteli beszámolók, így most a pénzügyi-számviteli munkatársak eléggé elfoglaltak. A...
laskainelli  |  2023.03.22 07:59
A tartós kapcsolatban, mikor túl vannak a párok az építkezés szakaszán és létrejött mindaz, amit cél...
vezetoi-coaching  |  2023.03.21 13:05
Egy angol nyelvű párbeszéd egy AI-val. Semmit se javítottam rajta, még a saját elírásaimat, misspell...
legacykft  |  2023.03.17 19:36
A munkahelyi motiváció kérdése egy nagyon sokat emlegetett téma, már-már „lerágott csont”, de egyben...
Ez a forradalmi újítás veheti el a magyar háziasszonyok munkáját: egy szavuk sem lehet ezután

Nincs bevásárlás, megbízható alapanyagok utáni futkosás és hosszas konyhai előkészület. Nincs morfondírozás, hogy mit együnk ma, az étkezések tervezettek, könnyen elkészíthetőek.

Új ital hódítja meg az országot: átalakulhat a teljes magyar gasztronómia?

Alig egy hónapja indult útjára a Designer Szörp by Gyulai Évi közösségi finanszírozási kampánya a Brancson.

Példátlan összefogás a hazai Kickstarter mellett (x)

A Brancs a hazai piacon egyedi koncepciójával és célközönségével gyakorlatilag indulása óta aktív résztvevője a startup világnak.

Óriási dobásra készül 2023-ban a magyar Kickstarter: ez lehet a válság ellenszere?

Hivatalosan is elindította befektetési kampányát a Brancs közösségi piactér, amely rekordérdeklődéssel zárta az előregisztrációs kampányát.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2023. március 30. csütörtök
Zalán
13. hét
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2023. március 29. 20:57