-1 °C Budapest

Adózz kevesebbet! SZJA csökkentés 2007-ben

Pénzcentrum
2007. június 21. 08:10

Bár az egy évvel korábbihoz képest komolyan szűkült az adókedvezmények köre, még mindig jelentős összegeket takaríthatnak meg azok, akik tisztában vannak az SZJA törvény adta személyi jövedelemadó kedvezményekkel, s azokat megfelelően ki is használják. A jogszabály útvesztőiben való eligazodást próbáljuk meg segíteni alábbi írásunkkal, mely az SZJA kedvezmények főbb szabályait mutatja be.

Írásunknak nem célja, hogy minden részletre kiterjedő tájékoztatást adjon az SZJA törvény vonatkozó részéről, a részletes tudnivalókat az 1995. évi CXVII. (szja) törvényben találják meg Olvasóink.

Az 2007-es év összevont adóalap adóját az alábbi kedvezményekkel lehet csökkenteni az SZJA törvény rendelkezései szerint:

1. A társadalombiztosítási és magán-nyugdíjpénztári befizetések kedvezményei:

A., Az összevont adóalap adóját csökkenti annak az összegnek a 25%-a, amelyet:

i) társadalombiztosítási ellátásra kötött megállapodás szerint a nyugellátásra jogosító szolgálati idő, illetőleg a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a magánszemély saját maga javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély valamely más magánszemély javára fizet meg;

ii) amelyet a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései alapján tagdíj fizetésére kötött megállapodás szerint a magánszemély saját maga javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély támogatási megállapodás szerint valamely más magánszemély javára fizet meg.

B., Az összevont adóalap adóját csökkenti a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíját kiegészítő adóévi befizetésnek - ide nem értve a munkáltató által egyoldalú kötelezettségvállalás alapján e címen fizetett összeget - a 30%-a.

2. A tandíj kedvezménye:

A felsőoktatási törvény szerinti hallgatói jogviszony alapján az adóévben megfizetett képzési költség (tandíj, költségtérítés, egyéb térítés) igazolt összegének 30%-a, de legfeljebb évi 60,000 Ft a befizetésről a hallgató és a befizető magánszemély nevére kiállított igazolás alapján (az igazolást a felsőoktatási intézmény a befizetés évét követő év január 31-éig adja ki a hallgatónak).

A levonási lehetőség a hallgató, szülője, nagyszülője, házastársa vagy a testvére közül azt illeti meg, akit a hallgató kérésére az igazoláson befizetőként feltüntettek.

A hallgató választhatja a befizetett tandíj kedvezményének elhalasztott igénybevételét is, ha erre nem került sor a befizetés évében. Ebben az esetben a hallgatói jogviszony első ízben történő megszűnése évét követő 5 évben tetszőleges elosztásban nyílik mód a kedvezmény igénybe vételére. Fontos azonban az, hogy a tandíj kedvezményének elhalasztását az igazoláson fel kell tűntetni.

3. Tevékenységi kedvezmények:

Az összevont adóalap adóját csökkenti a tételes költségelszámolást, vagy a 10% költséghányadot alkalmazó mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó éves jövedelme adójának, valamint, ha tételes költségelszámolást alkalmaz, a könyvelői díjkedvezménynek az együttes összege, de legfeljebb 100,000 Ft (őstermelői adókedvezmény).

Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek fizetett, számlával igazolt díj vehető figyelembe, de csak olyan arányban, amilyen arányt a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem az összevont adóalapon belül képvisel. Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani, hogy meg kell határozni az összevont adóalap adóját e jövedelemmel együtt és nélküle is, és meg kell állapítani a két adóösszeg különbözetét.

4. Személyi és családi kedvezmények

Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-ának megfelelő összeg (személyi kedvezmény).

A családi kedvezmény kedvezményezett eltartottakként és jogosultsági hónaponként 4,000 forint, feltéve, hogy az adott hónap bármely napján az eltartottak létszáma a három főt eléri.

Lehetőség van a családi kedvezmény megosztására, ebben az esetben azonban a házastársak az adóbevallásban (munkáltatói elszámolásban) egymás adóazonosító adatait fel kell hogy tüntessék, és a megosztás tényéről nyilatkozatot kell hogy adjanak.

5. Közcélú adományok kedvezménye:

A közcélú adomány kedvezménye befizetett összeg 30%-a, legfeljebb azonban a kiemelkedően közhasznú szervezetek esetében összesen 100,000 Ft, a közhasznú szervezetek, az egyházak, illetőleg a közérdekű kötelezettségvállalások esetében összesen 50,000 Ft.

A tartós adományozás külön kedvezménye a fenti korlátokig terjedően az adóévben befizetett összeg további 5%-a.

Közcélú adománynak minősül a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott tevékenységet folytató közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének céljára, a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház számára, az ott meghatározott tevékenység támogatására, valamint a közérdekű kötelezettségvállalás (ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár támogatását, valamint a költségvetési szervnek alapkutatásra, alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre adott támogatást is) céljára az adóévben befizetett (átadott) pénzösszeg.

6. A biztosítások kedvezménye:

Az összevont adóalap adóját csökkenti a belföldi székhelyű biztosítóval kötött élet- és nyugdíjbiztosítás:

- adóévben megfizetett díjának 20%-a, valamint
- adóévben megfizetett díjából az előző adóévben megfizetett díjat meghaladó rész további 10%-a (biztosítási adókedvezmény).

7. Az alkalmi foglalkoztatás kedvezménye:

Az összevont adóalap adóját csökkenti a munkavállaló alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatása esetén a foglalkoztató magánszemély nevére szóló számviteli elszámolásra alkalmas bizonylattal igazolt - az alkalmi munkavállalói könyvben érvényesített, az előírt nyilvántartásban feltüntetett - közteherjegy értékének 75%-a, feltéve, hogy az alkalmi foglalkoztatás nem a foglalkoztató magánszemély önálló tevékenységéből származó bevételének megszerzése érdekében történt.

A fenti kedvezmények több módon is korlátozás alá esnek.

A., Családi kedvezmény

Ha a magánszemély családi kedvezményt érvényesít éves összes jövedelme az alábbi jövedelemkorlátokat meghaladja, akkor a kedvezmény összegének csak az a része érvényesíthető, amely meghaladja a jövedelemkorlát feletti összes jövedelem 20%-át. A kedvezmény összege tehát folyamatosan csökken a jövedelmi korlátok felett.

A jövedelmi korlátok:

- 6 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján elérte, de egyetlen napján sem haladta meg a három főt,
- 6 millió 500 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a három főt, de egyetlen napján sem haladta meg a négy főt,
- 7 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a négy főt, de egyetlen napján sem haladta meg az öt főt,
- 7 millió 500 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta az öt főt, de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt,
- 8 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a hat főt.

B., Tevékenységi kedvezmény

Amennyiben az magánszemély éves jövedelme nem haladja meg a 6 millió Ft-ot, a tevékenységi kedvezménynek nincs korlátozása, azaz maximum 100,000 Ft lehet. 6 és 6.5 m Ft között a kedvezmény összegének csak az a része érvényesíthető, amely meghaladja a 6 m Ft feletti összes jövedelem 20%-át. 6.5 m Ft felett ezen kedvezmény nem érvényesíthető.

C., Egyéb kedvezmények

Az alábbi 4 kedvezmény együttes összege szintén korlátozás alá esik:

- társadalombiztosítási és magán-nyugdíjpénztári befizetések kedvezményei;
- tandíj kedvezménye;
- közcélú adományok kedvezménye;
- biztosítások kedvezménye.

Amennyiben az magánszemély éves jövedelme nem haladja meg a 3.4 m Ft-ot, ezen 4 kedvezmény összege maximum 100,000 Ft lehet, 3.4 és 3.9 m Ft között a kedvezmények összegének csak az a része érvényesíthető, amely meghaladja a 3.4 m Ft feletti összes jövedelem 20%-át. 3.9 m Ft felett ezen kedvezmények nem érvényesíthetőek.

D., Egyéb korlátozások

A B., és C., pontban szereplő kedvezmények együttes összege nem haladhatja meg a 100,000 Ft-ot.

A fent említett adókedvezmények együttes összege természetesen legfeljebb az összevont adóalap adójának összegéig terjedhet.

NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
laskainelli  |  2022.12.06 20:29
  Az év vége – noha az elcsendesedést hozná el – sokak számára a pörgést, a végeláthatatlan felad...
hrdoktor  |  2022.12.05 06:29
Az aktív életmóddal az egészségünket és a koncentrációs képességeinket is javíthatjuk. [...] Bővebb...
perfekt  |  2022.12.02 09:30
A 2022. november 22-i parlamenti ülésen megszavazták a 2023-tól hatályos adótörvény változásokat. A...
ajovomunkahelye  |  2022.11.28 17:00
A világban zajló események, mint a világjárvány, a háború és a gazdasági bizonytalanság a különböző...
coachco  |  2022.11.26 10:31
Az alábbi írás főszereplői a fák, köztük egy bizonyos tölgy, a természet és az ember. [...] Bővebbe...
Új őrület terjed Magyarországon: ez lesz 2023 slágere a magyar wellnessekben?

Nem csoda hát, hogy egyre több panzió igyekszik az egész szezon alatt különlegesebb programokat, lehetőségeket kínálni az arra utazóknak.

Valósítsd meg vállalkozói ötleted vevőid segítségével! (x)

Ha régóta motoszkál a fejedben egy világmegváltó ötlet, de eddig nem mertél belevágni, akkor most itt a tökéletes alkalom, hogy a tettek mezejére lépj.

Új zseniképző indul Magyarországon: álomszakma, luxusfizetés vár arra, aki elvégzi?

Nagyon szép gondolat, hogy teremtsük meg a biztonságot a jövő generációinak, ez egy olyan program, ami ehhez ténylegesen hozzá is tesz valamit.

Húsbavágó igazságról rántja le a leplet a magyar rendező: ilyen film is ritkán készül itthon

A független filmeknek mindig lesz létjogosultságuk, ahogy közönségük is - vallja Pető Szabolcs, filmrendező.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. december 8. csütörtök
Mária
49. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Mibe fektessünk 2023-ban?
Háború, energiaválság, infláció - Védelem a befektetéseinknek
Agrárszektor Konferencia 2022
Az év agráreseménye, 2 nap szakma Siófokon!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2022. december 7. 22:14
Pénzcentrum  |  2022. december 7. 18:19