12 °C Budapest

Adózz kevesebbet! SZJA csökkentés 2007-ben

Pénzcentrum
2007. június 21. 08:10

Bár az egy évvel korábbihoz képest komolyan szűkült az adókedvezmények köre, még mindig jelentős összegeket takaríthatnak meg azok, akik tisztában vannak az SZJA törvény adta személyi jövedelemadó kedvezményekkel, s azokat megfelelően ki is használják. A jogszabály útvesztőiben való eligazodást próbáljuk meg segíteni alábbi írásunkkal, mely az SZJA kedvezmények főbb szabályait mutatja be.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.

Írásunknak nem célja, hogy minden részletre kiterjedő tájékoztatást adjon az SZJA törvény vonatkozó részéről, a részletes tudnivalókat az 1995. évi CXVII. (szja) törvényben találják meg Olvasóink.

Az 2007-es év összevont adóalap adóját az alábbi kedvezményekkel lehet csökkenteni az SZJA törvény rendelkezései szerint:

1. A társadalombiztosítási és magán-nyugdíjpénztári befizetések kedvezményei:

A., Az összevont adóalap adóját csökkenti annak az összegnek a 25%-a, amelyet:

i) társadalombiztosítási ellátásra kötött megállapodás szerint a nyugellátásra jogosító szolgálati idő, illetőleg a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a magánszemély saját maga javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély valamely más magánszemély javára fizet meg;

ii) amelyet a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései alapján tagdíj fizetésére kötött megállapodás szerint a magánszemély saját maga javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély támogatási megállapodás szerint valamely más magánszemély javára fizet meg.

B., Az összevont adóalap adóját csökkenti a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíját kiegészítő adóévi befizetésnek - ide nem értve a munkáltató által egyoldalú kötelezettségvállalás alapján e címen fizetett összeget - a 30%-a.

2. A tandíj kedvezménye:

A felsőoktatási törvény szerinti hallgatói jogviszony alapján az adóévben megfizetett képzési költség (tandíj, költségtérítés, egyéb térítés) igazolt összegének 30%-a, de legfeljebb évi 60,000 Ft a befizetésről a hallgató és a befizető magánszemély nevére kiállított igazolás alapján (az igazolást a felsőoktatási intézmény a befizetés évét követő év január 31-éig adja ki a hallgatónak).

A levonási lehetőség a hallgató, szülője, nagyszülője, házastársa vagy a testvére közül azt illeti meg, akit a hallgató kérésére az igazoláson befizetőként feltüntettek.

A hallgató választhatja a befizetett tandíj kedvezményének elhalasztott igénybevételét is, ha erre nem került sor a befizetés évében. Ebben az esetben a hallgatói jogviszony első ízben történő megszűnése évét követő 5 évben tetszőleges elosztásban nyílik mód a kedvezmény igénybe vételére. Fontos azonban az, hogy a tandíj kedvezményének elhalasztását az igazoláson fel kell tűntetni.

3. Tevékenységi kedvezmények:

Az összevont adóalap adóját csökkenti a tételes költségelszámolást, vagy a 10% költséghányadot alkalmazó mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó éves jövedelme adójának, valamint, ha tételes költségelszámolást alkalmaz, a könyvelői díjkedvezménynek az együttes összege, de legfeljebb 100,000 Ft (őstermelői adókedvezmény).

Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek fizetett, számlával igazolt díj vehető figyelembe, de csak olyan arányban, amilyen arányt a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem az összevont adóalapon belül képvisel. Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani, hogy meg kell határozni az összevont adóalap adóját e jövedelemmel együtt és nélküle is, és meg kell állapítani a két adóösszeg különbözetét.

4. Személyi és családi kedvezmények

Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-ának megfelelő összeg (személyi kedvezmény).

A családi kedvezmény kedvezményezett eltartottakként és jogosultsági hónaponként 4,000 forint, feltéve, hogy az adott hónap bármely napján az eltartottak létszáma a három főt eléri.

Lehetőség van a családi kedvezmény megosztására, ebben az esetben azonban a házastársak az adóbevallásban (munkáltatói elszámolásban) egymás adóazonosító adatait fel kell hogy tüntessék, és a megosztás tényéről nyilatkozatot kell hogy adjanak.

5. Közcélú adományok kedvezménye:

A közcélú adomány kedvezménye befizetett összeg 30%-a, legfeljebb azonban a kiemelkedően közhasznú szervezetek esetében összesen 100,000 Ft, a közhasznú szervezetek, az egyházak, illetőleg a közérdekű kötelezettségvállalások esetében összesen 50,000 Ft.

A tartós adományozás külön kedvezménye a fenti korlátokig terjedően az adóévben befizetett összeg további 5%-a.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

Közcélú adománynak minősül a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott tevékenységet folytató közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének céljára, a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház számára, az ott meghatározott tevékenység támogatására, valamint a közérdekű kötelezettségvállalás (ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár támogatását, valamint a költségvetési szervnek alapkutatásra, alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre adott támogatást is) céljára az adóévben befizetett (átadott) pénzösszeg.

6. A biztosítások kedvezménye:

Az összevont adóalap adóját csökkenti a belföldi székhelyű biztosítóval kötött élet- és nyugdíjbiztosítás:

- adóévben megfizetett díjának 20%-a, valamint
- adóévben megfizetett díjából az előző adóévben megfizetett díjat meghaladó rész további 10%-a (biztosítási adókedvezmény).

7. Az alkalmi foglalkoztatás kedvezménye:

Az összevont adóalap adóját csökkenti a munkavállaló alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatása esetén a foglalkoztató magánszemély nevére szóló számviteli elszámolásra alkalmas bizonylattal igazolt - az alkalmi munkavállalói könyvben érvényesített, az előírt nyilvántartásban feltüntetett - közteherjegy értékének 75%-a, feltéve, hogy az alkalmi foglalkoztatás nem a foglalkoztató magánszemély önálló tevékenységéből származó bevételének megszerzése érdekében történt.

A fenti kedvezmények több módon is korlátozás alá esnek.

A., Családi kedvezmény

Ha a magánszemély családi kedvezményt érvényesít éves összes jövedelme az alábbi jövedelemkorlátokat meghaladja, akkor a kedvezmény összegének csak az a része érvényesíthető, amely meghaladja a jövedelemkorlát feletti összes jövedelem 20%-át. A kedvezmény összege tehát folyamatosan csökken a jövedelmi korlátok felett.

A jövedelmi korlátok:

- 6 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján elérte, de egyetlen napján sem haladta meg a három főt,
- 6 millió 500 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a három főt, de egyetlen napján sem haladta meg a négy főt,
- 7 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a négy főt, de egyetlen napján sem haladta meg az öt főt,
- 7 millió 500 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta az öt főt, de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt,
- 8 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a hat főt.

B., Tevékenységi kedvezmény

Amennyiben az magánszemély éves jövedelme nem haladja meg a 6 millió Ft-ot, a tevékenységi kedvezménynek nincs korlátozása, azaz maximum 100,000 Ft lehet. 6 és 6.5 m Ft között a kedvezmény összegének csak az a része érvényesíthető, amely meghaladja a 6 m Ft feletti összes jövedelem 20%-át. 6.5 m Ft felett ezen kedvezmény nem érvényesíthető.

C., Egyéb kedvezmények

Az alábbi 4 kedvezmény együttes összege szintén korlátozás alá esik:

- társadalombiztosítási és magán-nyugdíjpénztári befizetések kedvezményei;
- tandíj kedvezménye;
- közcélú adományok kedvezménye;
- biztosítások kedvezménye.

Amennyiben az magánszemély éves jövedelme nem haladja meg a 3.4 m Ft-ot, ezen 4 kedvezmény összege maximum 100,000 Ft lehet, 3.4 és 3.9 m Ft között a kedvezmények összegének csak az a része érvényesíthető, amely meghaladja a 3.4 m Ft feletti összes jövedelem 20%-át. 3.9 m Ft felett ezen kedvezmények nem érvényesíthetőek.

D., Egyéb korlátozások

A B., és C., pontban szereplő kedvezmények együttes összege nem haladhatja meg a 100,000 Ft-ot.

A fent említett adókedvezmények együttes összege természetesen legfeljebb az összevont adóalap adójának összegéig terjedhet.

NEKED AJÁNLJUK
A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
HR BLOGGER
perfekt  |  2021.10.27 10:25
A hatályos Szja törvény szerint az az egyéni vállalkozó, aki a vállalkozói szja szerint adózza a jöv...
laskainelli  |  2021.10.26 14:32
Veled is előfordult már, hogy a társad nem tartotta be az ígéretét, vagy nem osztott meg veled egy f...
hrdoktor  |  2021.10.25 06:39
Még mindig túl sok férfi ódzkodik a kivizsgálásoktól, főleg akkor, ha a húgyutak vagy a nemi szervek...
vezetoi-coaching  |  2021.10.24 23:50
A siker def. meglehetősen rugalmas, ha nem alaktalan (kritérium, mint égen a csillag…), ráadásul idő...
legacykft  |  2021.10.22 20:03
A robotika, a mesterséges intelligencia korában még mindig az emberi erőforrást mondhatjuk a legérté...
NAPTÁR
Tovább
2021. október 28. csütörtök
Simon, Szimonetta
43. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2021. október 28. 12:00