-1 °C Budapest
Portrait of happy senior woman relaxing on armchair in nursing home

Itt a kiskapu a nyugdíjasok számára: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj

2022. október 20. 05:34

Amíg egy-két évtizede még nem volt jellemző, hogy 65 év felett vállalták volna az egészségbiztosítási kockázatot a szolgáltatók, ma már egyre több lehetősége van a magyar időseknek, hogy anyagi biztonságukról gondoskodjanak váratlan egészségromlás esetén. A belépési életkor élet- és balesetbiztosítások esetén is kitolódott, ma már nem ritka, hogy 70-75, vagy akár még 80 évesen is kötnek szerződést az idősekkel. A Pénzcentrum biztosítási körképében végigvesszük, milyen lehetőségeik vannak ma az időseknek élet-, egészség-, valamint balesetbiztosítást kötni, illetve a lakásbiztosításokhoz 

Lapunk megkeresésére nyolc hazai biztosító válaszolt annak kapcsán, milyen lehetőségeik vannak az idősödő magyaroknak. A válaszokból kitűnik, hogy ma már jóval több lehetőségük van 65 év felettieknek is élet-, baleset- és egészségbiztosítást kötni, mint tíz, vagy húsz évvel ezelőtt. Ez annak tükrében el is várható, hogy az elmúlt évtizedben sokat nőtt a várható élettartam, magasabb az egészségben eltöltött évek száma is, ugyanakkor a 65 év feletti korosztályban gyakoribbak lehetnek az olyan balesetek, vagy életesemények, amelyekre mindenképp érdemes biztosítást kötnie annak, aki megteheti. A biztosítás ugyanis nagy segítség lehet vészhelyzetek esetén.

2021-ben a férfiak várható élettartama 68,15 év, a nőké 76,46 év volt Magyarországon. 2021-re ez a mutató férfiak esetében 70,69 évre, nőknél 77,52 évre emelkedett. Utolsó adataink (2019) szerint a magyar nők összesen 18,6 évig élnek átlagosan még 65 éves koruk után, és ebből mindössze 7,4-et töltenek egészségben. A magyar férfiak 14,8 évig élnek átlagosan, miután betöltötték a 65. életévüket, ebből mindössze 6,7-et egészségesen. A további éveiket valamilyen egészségkárosodással élik le.

Amíg azonban korábban jellemzően a biztosítók nem vállaltak bizonyos életkor után kockázatokat egészségkárosodás, baleset, vagy halál esetére, ma már az idősek számára is nyitva állnak ezek a lehetőségek. Baleset, váratlan megbetegedés bárkit érhet, bizonyos életkor felett azonban jobban ki van téve az ember ezeknek a kockázatoknak, de nem marad anyagi segítség nélkül, ha van biztosítása. Körképünkből most kiderül, milyen kockázatokat vállalnak idős ügyfelek esetén is a biztosítók, hány éves korig lehetnek a magyarok biztosítottak. Annak is utána jártunk, hogy a lakásbiztosítások kiegészítéseként köthető biztosítások milyen esetben fizethetnek bármely életkorban.

Milyen élet- és egészségbiztosítás köthető 65 éves kor felett?

A biztosítótársaságok válaszaiból az derült ki, hogy a baleset és halál kockázatokra minden megkérdezett szolgáltatónál köthető szerződés 65 éves kor felett is, egészségbiztosítás azonban csak az Allianznál és a Generalinál érhető el, az Aegonnál, Uniqánál, Unionnál, CIG Pannóniánál, K&H-nál és az NN-nél nem.

Abban viszon már van szórás, hogy melyik az a legmagasabb életkor, amikor még megköthető a baleset- vagy életbiztosítás. Egyes termékektől függően 55-től egészen 80 éves korig terjedhet a belépési limit. Általánosságban azonban a 70 év jellemzően az a határ, ameddig köthető ilyen biztosítás.

Az Aegon Help Baleset- és Egészségbiztosítás 65 éves korig köthető, és a szerződés nyújtotta védelem akár 75 éves korig tarthat. Baleseti kockázatokra vonatkozó kiegészítő biztosítások esetében legfeljebb 70 éves lehet a biztosított a kötéskor, míg a lejárati kor 75 év, így ezeket a baleseti kiegészítőket a 65 éven felüliek is választhatják. A baleseti kiegészítők között a baleseti keresőképtelenség jelenti a kivételt, amelynél legfeljebb 60 éves lehet a biztosított, és a 65 éves kor jelenti a lejáratot.

Baleseti és betegségi (egészségi) kockázatokra is kiterjedő kiegészítő biztosítások esetében az Aegonnál a biztosítás kötésekor a biztosított maximum 65 éves lehet. Haláleseti kockázatra kiterjedő kiegészítő biztosítás akár 74 éves biztosítottra is köthető. Kiemelték, hogy magának az alapbiztosításnak is megköthetőnek kell lennie a 65 éves vagy idősebb korú biztosítottra ahhoz, hogy a kiegészítő fedezetet megköthető legyen, hiszen kiegészítő biztosítás csak alapbiztosítás mellé köthető, önállóan nem. Az Aegon kínálatában több olyan életbiztosítás is szerepel, amelyeknél a maximális belépési kor, azaz amikor még biztosítást köthet az ügyfél, az 70 év, a lejárati kor pedig 75 vagy 80 év.

Az Allianz közlése szerint az egyéni életbiztosítások és az azokhoz választható baleset- és egészségbiztosítások többsége a biztosított 70 éves koráig megköthető. 

A CIG Pannónia Életbiztosító kínál balesetbiztosítást, illetve egész életre szóló haláleseti biztosítást 65 év felettieknek. A maximális belépési kor az egész életre szóló haláleseti biztosításban 80 év; egyéb, határozott tartamra szóló haláleseti biztosításban 65 év; balesetbiztosításban 71 év, egészségbiztosításban 65 év.

Generali Biztosítónál a Testőr Élet, Baleset és Egészségbiztosítás mindhárom esetben megköthető 65 év és annál idősebbek számára is. Ezen belül belül a kockázati életbiztosításnál 79 év, az egészségbiztosítás esetén 69 év a maximális belépési életkor. Ezen kívül a Többmilliós Segítség Balesetbiztosítás is megoldás lehet 65 év vagy a fölött is – ez egy 0-79 éves kor között megköthető balesetbiztosítási csomag előzetes kockázatelbírálás és orvosi vizsgálat nélkül.

A Nyugalom Plusz életbiztosítás pedig egy élethosszig tartó kockázati életbiztosítás, halálesetre kínál fedezetet, általában kegyeleti gondoskodás céljából kötik, ennél a biztosításnál balesetből eredő halál esetén a választott biztosítási összeg 150%-t fizeti ki a biztosító. Ehhez az életbiztosításhoz további baleseti fedezet (baleseti kórházi napi térítés és csonttörés) kiegészítő biztosításként köthető, a biztosított belépési maximális életkora 80 év.

A K&H életbiztosítás személyre szabható biztosítási védelmet kínál akár az idősebb korosztály részére is.  A haláleseti fedezet és a baleseti fedezetek esetén a maximális belépéskori életkor 70 év. Az egészségbiztosítási fedezetek tekintetében ez az életkor 60 év.

Az NN Biztosítónál 65 éves kor felett is lehetőség van baleseti vagy haláleseti kockázatra biztosítást kötni, súlyos betegségekkel kapcsolatos fedezeteket pedig még 65 éves korban igénybe tudnak venni az ügyfelek. Van olyan, halálesetre szóló életbiztosítás is, amely akár 75 éves belépési korig is megköthető egészségügyi elbírálás nélkül. "Egy ilyen biztosítás értéket nyújthat az idősebbek számára, akik biztosítási lehetőséget keresnek" - közölték lapunkkal. Baleseti kiegészítő biztosításaik között is többet 70 éves korukig tudnak igényelni az ügyfelek.

Terméktől függően a maximum életkor, amíg az ügyfél el tudja indítani a biztosítást alakulhat 55 és 75 év között is. Ezek között a keretek között törekszünk arra, hogy az adott életszakasznak megfelelő, releváns értékajánlattal tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket

- írták lapunknak.

Az UNION Biztosítónál kockázati élet- és balesetbiztosításokat 65 évnél magasabb életkorban is lehet kötni, egészségbiztosításokat pedig 55 éves korig lehet kötni. A megtakarításos VIENNA YOU életbiztosítást 18-75 éves kor között lehet megkötni, határozott tartamra vagy akár élethosszig szóló tartamra. A VIENNA YES kockázati biztosítást és a Menta balesetbiztosítást 16-74 éves életkor között lehet megkötni. Emellé az alapbiztosítás mellé különböző kiegészítő élet-, baleset- és egészségbiztosításokat is választhatnak az ügyfelek saját maguk és családtagjaik számára is.

A kiegészítő életbiztosítást és balesetbiztosítást szintén 74 éves korig, a nagyértékű diagnosztikai vizsgálatokra szóló kiegészítő biztosítást 65 éves korig, és a bármely okú műtéti és bármely okú kórházi napi térítésre szóló kiegészítő egészségbiztosítást és rettegett betegségekre szóló kiegészítőket 55 éves korig lehet megkötni.

Az Uniqa Biztosítónál is van lehetőség balesetbiztosítás megkötésre 65 év felett is. Egészségbiztosítás esetén 65 év a maximális belépési életkor, ennél idősebb ügyfelek számára csak abban az esetben tudnak védelmet nyújtani, ha már korábban gondoskodtak védelemről. Haláleseti kockázatra szintén köthető biztosítás 65 év felett. A maximális belépési életkor kockázati életbiztosítások esetében 65 vagy 70 év. Egészségbiztosítások estében fedezettől függően 55 vagy 65 év, a biztosító közlése szerint.

Hány év a maximális lejárati életkor?

Nemcsak a megkötéskori életkor az egyetlen, ami döntő lehet egy biztosítás kiválasztásakor, hanem az is, hogy a biztosítottnak maximum hány éves életkoráig szólhat a szerződés. Sokak számára az is szempont életbiztosításnál, hogy mennyi a maximum összeg, amelyet haláleset esetén magas életkorban fizet a biztosító. Általánosságban az látható, hogy balestbiztosítások esetén 75 év körüli a legtöbb lejárati korlát, egészségbiztosításoknál 70 év az átlagos lejárati maximum, haláleseti kockázatra pedig 75-80 éves korig vállalnak rizikót a biztosítók. A maximum összegek nagyrészt változóak.

Az Uniqánál a kockázati életbiztosítások esetében terméktől függően 70 vagy 75 év, míg egészségbiztosítások esetében 65 vagy 70 év a maximum lejárati életkor. Haláleseti kockázatnál pedig a maximális biztosítási összeg több tényezőtől függ, pl. az életkortól, jövedelemtől, de a viszontbiztosítók egyéb feltételeket is figyelembe vehetnek a nagyösszegű igények esetén.

Az UNION Biztosító a Menta balesetbiztosítás esetében a kockázatot akár a biztosított 90 éves koráig, a VIENNA YES kockázati biztosítás esetében 80 éves korig, de legfeljebb 40 éves tartamra vállalja. A Menta balesetbiztosítás esetében különböző biztosítási összegeket tartalmazó csomagbiztosítások közül választhatnak az ügyfelek, a VIENNA YES kockázati biztosítások biztosítási összegét az ügyfél szabadon határozhatja meg az egyéni kockázati igénye és fizetőképessége alapján, a biztosítási összegnek nincs felső korlátja.

Azonban a Biztosító a biztosított életkora, egészségi állapota és a biztosítási összeg alapján kockázatelbírálást végez, az ügyfél által kitöltött részletes egészségi nyilatkozat, az ügyfél egészségi állapotának telefonos kikérdezése és magasabb biztosítási összeg esetén orvosi vizsgálatok alapján 

- nyilatkozta Mezei György, a szolgáltató egyéni személybiztosítási termékmenedzsment vezetője.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 129 100 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,12% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,37%; az MKB Banknál 9,4%,  a Takarékbanknál pedig 9,53%; míg az UniCredit Banknál 9,7%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni az OTP Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az NN Biztosítónál termékfüggő a maximális lejárati életkor: a fix tartamú biztosítások esetében rendszerint 65-75 év között alakul, de a biztosító nyújt egész életre szóló életbiztosítási fedezetet is - mindez több faktor függvénye. A vállalható biztosítási összeg többek között leginkább attól függ, milyen biztosítási terméket kíván igénybe venni az adott ügyfél. Ebben mindenkor szem előtt tartják az adott életszakaszban fölmerülő igényeket és lehetőségeket az ügyfelek részéről.

A K&H Biztosítónál az életbiztosítás esetén a maximális lejárati életkor a haláleseti fedezet és a baleseti fedezeteknél 75 év, az egészségbiztosítási fedezeteknél pedig 65 év. Életbiztosítás esetében a maximálisan engedélyezett biztosítási összeg haláleseti fedezet esetén 50 millió forint.

A Generali Biztosítónál a Testőr Élet-, Baleset- és Egészségbiztosításon belül az életbiztosításban 80 év, egészségbiztosítás esetén 70 év a maximális lejárati életkor. A Nyugalom Plusz életbiztosítás élethosszig tart, nincs lejárata – a biztosított halálakor szolgáltat, viszont ennél a biztosításnál a díjfizetési kötelezettség csak a biztosított 85 éves korági tart (pontosabban addig a biztosítási évfordulóig, amely abban a naptári évben van, amelyben a biztosított a 85. életévét betölti).

A biztosítónál nincs meghatározott maximum a biztosítási összegre haláleseti (kockázat) életbiztosítás esetén, de bizonyos biztosítási összeg felett viszontbiztosítás köteles lesz az ajánlat - ebben az esetben a viszontbiztosító dönt. A Nyugalom Plusz életbiztosítás pedig 10 féle fix biztosítási összegre köthető meg: 300 ezer, 400 ezer, 500 ezer, 600 ezer, 700 ezer, 800 ezer, 900 ezer, 1 millió,  1,1 millió, és 1,2 millió forintra.

A CIG Pannóniánál a maximális kilépési kor a fent említett egész életre szóló haláleseti biztosítás esetén nem értelmezhető, mert élethosszig tart a szerződés; egyéb, határozott tartamra szóló haláleseti biztosításban 75 év; a fent említett balesetbiztosításban 70 év; az egészségbiztosításban 70 év. A 65 év felettiek számára is elérhető, egész életre szóló haláleseti biztosítás maximális biztosítási összege 1 millió forint, míg a balesetbiztosítás esetén előre definiált, több fedezetet különböző biztosítási összegekkel magában foglaló biztosítási csomagok választhatók.

Az Allianznál az egyéni élet- és egészségbiztosítások többségénél a biztosító kockázatviselése a biztosított 70. illetve 71. születésnapját követő első biztosítási évfordulóig áll fenn. A biztosítási dokumentumok nem tartalmaznak maximális biztosítási összegeket haláleseti kockázat esetén. A magas összegű életbiztosítási igényekre egyedi elbírálást alkalmaz a biztosító, amelynek alapján dönt a kockázat vállalásáról, illetve annak feltételeiről.

Az Aegonnál a tartamos kockázati életbiztosítás (Aegon Vitál Max) 70 éves korban is köthető, és a haláleseti védelem 80 éves korig él. A baleseti kiegészítők 75, az egészségbiztosítási kiegészítők 70 éves korig nyújthatnak védelmet. Létezik olyan egész életre szóló kockázati életbiztosítás, mely 80 évesen is indítható (Aegon Gondoskodás). A biztosítónál nem definiálják a maximális biztosítási összeget, igény szerinti akár több százmilliós nagyságú védelem válaszható.

Természetesen magas biztosítási összegek esetén orvosi vizsgálat elvégzése is szükséges, illetve a biztosító a kockázatelbírálási irányelvek alapján személyre szabottan dönt az igényelt magasabb biztosítási összeg elfogadásáról - közölték.

Kiskapu lehet a lakásbiztosítás mellé köthető balesetbiztosítás?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a lakásbiztosításokba belefoglalt, vagy kiegészítésként köthető baleseti kockázatokra van-e valamilyen életkori korlát, vagy sem. Hiszen sok esetben a lakásbiztosításoknál nincs életkori korlát, így akár balesetre fizetnek, akkor is, ha a biztosított elmúl 90 éves. A válaszok alapján nem tökéletes kiskapu a lakásbiztosítás részeként ez a kockázat, de egyes társaságoknál van rá lehetőség, hogy így a szépkorúak se maradjanak biztosítás nélkül, mert nincs életkori megkötés.

Az Aegon Biztosítónál új biztosítottként 65 éves kor felett a lakásban nem lehet kötni halál eseményre szerződést, de akik 65 éves korukig megkötik a Személybiztosítást, illetve a Kegyeleti életbiztosítást, életük végéig fenn tudják tartani, nem lépteti ki őket a biztosító. A Személybiztosítás halál esetén akár 711.000 Ft-ig, a Kegyeleti életbiztosítás akár 900.000 Ft-ig tud téríteni. A Személybiztosítás ezen felül műtétekre is nyújt szolgáltatást.

Lakásbiztosításon belüli balesetbiztosítás életkortól függetlenül köthető csonttörésre (72 ezer forint), baleseti halálra (2,594 millió forint), baleseti rokkantságra (5,187 millió forint), baleseti műtétre (93 ezer forint) és égési sérülésre (264 ezer forint) - térítési összegek zárójelben.

Az Allianz Otthonom lakásbiztosításhoz kiegészítőként köthető balesetbiztosítás, mely fedezetet nyújt a hirtelen, váratlan baleset miatt bekövetkezett maradandó egészségkárosodás, valamint halál esetén. A térítés kiterjed továbbá olyan múlékony egészségkárosodásokra is, mint például a csonttörés vagy az 5 napot meghaladó baleseti eredetű kórházi fekvőbeteg kezelés.

A fedezet a világon bárhol bekövetkezett biztosítási eseményre kiterjed. A biztosítottak megegyeznek a lakásbiztosítás biztosítottjával, biztosítottjaival. A balesetbiztosítás kezdeti biztosítási összegét a szerződő határozza meg, amely 200 ezer és 2 millió forint között választható, kétszázezer forintos egységenként. Az életkor nem kizáró tényező! - emelték ki.

Generalinál a lakásbiztosítás kiegészítőjeként köthető balesetbiztosítás kockázatai a baleseti halál és baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, baleseti csonttörés, baleseti műtéti térítés, kullancs-csípés térítés és baleseti égési sérülés. A balesetbiztosításra lakásbiztosításon belül nincs életkor határ.

Az Uniqánál a lakásbiztosítás fedezeti csomagjai tartalmaznak balesetbiztosítási szolgáltatást. Ez nem opcionális, választható kiegészítő, hanem a biztosítási szolgáltatás egyik eleme. A fedezeti csomagok eltérő balesetbiztosítási szolgáltatásokat és szolgáltatási összeghatárokat nyújtanak, azonban mindegyikben szerepel baleseti halál, egészségkárosodás és csonttörés, csontrepedés biztosítási esemény. A prémium csomag további fedezetei a kullancs okozta bénulás, égési sérülés, kórházi fekvőbeteg ellátás esetén napi térítés és baleseti műtéti szolgáltatási összeg.

A biztosítási fedezetet 1 évestől 70 éves korig nyújtják.

[Az UNION Biztósítónál] 1-80 év között köthető lakásbiztosításhoz kiegészítő balesetbiztosítás. A biztosítás kiterjed baleseti halál, baleseti maradandó egészségkárosodás, baleseti kórházi napi térítés, baleseti műtéti térítés, baleseti múlékony sérülés, baleseti égés kockázatokra

- mondta el Schmidt Győző, az UNION akossági biztosítástechnikai vezetője.

A CIG Pannóniánál a LakóTárs módozatnál ha az ügyfél ingóságbiztosítást is köt, akkor a Optimum és a Prémium csomag tartalmaz Tömegközlekedési biztosítás, a Prémium csomag ezen felül pedig Szabadidősport-balesetet is. Mindkét csomag a biztosított 79 éves koráig nyújt fedezetet. 

Ezen felül lehetőség van kiegészítő balesetbiztosítást is kötni, ahol már egy teljeskörű balesetbiztosítási védelmet tudunk nyújtani Standard és Extra csomagjaink széleskörű kockázataira. Ez a kiegészítő biztosításunk is a biztosított 79 éves koráig nyújt fedezetet. LakóTárs Extra (MFO) módozatnál a Balesetbiztosítás kiegészítő biztosításként választható. Itt nincs korhatár megkötés.

A K&H lakásbiztosítás mellé köthető kiegészítő balesetbiztosítás minden olyan, a kockázatviselési helyen állandó jelleggel élő biztosítottra vonatkozik, aki szerződéskötéskor a 70. életévét nem töltötte be, illetve nem rokkantnyugdíjas. A kiegészítő balesetbiztosítás többek között kiterjed baleseti halálra, balesetből eredő maradandó egészségkárosodásra; baleseti eredetű műtétre; baleseti eredetű csonttörésre, csontrepedésre, vagy 28 napot meghaladó gyógytartamú kezelésre; baleset miatti kórházi gyógykezelésre illetve ruházatban esett kárra is. A részleteket a szerződési feltételek tartalmazzák.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
PC BLOGGER & PODCASTER
Holdblog  |  2023. február 3. 05:53
HOLD After Hours. Minősítünk minősítőket, célárakat, konténerhajókat, piacokat, férfiakat és nőket,...
MEDIA1  |  2023. február 2. 19:40
A Media1 információi szerint a korábbi bejelentéssel szemben a Magyarországon a TV2-n több mint egy...
MNB Intézet  |  2023. február 2. 10:52
A demográfiai trendek lassan, de biztosan rendezik át a társadalmi, gazdasági viszonyokat. Mik leszn...
Kiszámoló  |  2023. február 2. 10:27
Kijött egy új rendelet, ami a lakásbiztosításokat érinti, az ügyfelek számára kedvezően. Az első vál...
Óriási dobásra készül 2023-ban a magyar Kickstarter: ez lehet a válság ellenszere?

Hivatalosan is elindította befektetési kampányát a Brancs közösségi piactér, amely rekordérdeklődéssel zárta az előregisztrációs kampányát.

Újabb két közösségi kampány lett sikeres: mutatjuk, hogy melyik (x)

Év végén két újabb izgalmas kampány ért el kiemelkedő sikereket a Brancs piacterén.

Jövőre ezeket az ötleteket lesz érdemes figyelni!

Most viszont bemutatunk 3 olyan projektet, amikről valószínűleg sokat fogunk még hallani 2023-ban!

Zubreczki Dávid: teljesen abszurd, hogy erről végleg lemondtak a budapestiek

A könyv szerzőjét, Zubreczki Dávidot kérdeztük a balatoni fejlesztésekről, a városnézésről, építészetről és hogy mitől lenne élhetőbb Budapest. Interjú.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2023. február 3. péntek
Balázs
5. hét
KONFERENCIA
Tovább
Digital Transformation 2023
Innovatív technologiák a hatékonyságnövelésért!
Sustainable Tech 2023
Innováció ma, zöld gazdaság holnap!
Biztosítás 2023
A tavasz meghatározó pénzügyi konferenciája március 8-án!
EZT OLVASTAD MÁR?