while looking at camera

Kevesen tudják, hogy jogosultak a több tízezres rezsitámogatásra: itt a lista, kik igényelhetik a pénzt

2023. augusztus 22. 05:57

Bár az elmúlt hónapokban végre elkezdett csökkenni az infláció, azonban még mindig kétszámjegyű, így sok családnak nehezére esik tartani a lépést az energiaárakkal és a folyamatosan dráguló mindennapi kiadásokkal. Ennek megakadályozására a kormányzati támogatások mellett több önkormányzatnál is lehet támogatásokat igényelni. A Pénzcentrum most felkereste a polgármesteri hivatalokat, hogy megtudjuk, a tél közeledtével milyen formában támogatják a kerület, vagy a települések lakosságát.

Bár még messze van a tél, azonban sokak számára már most aggodalmat jelenthet az, hogy hogyan fogják kifizetni a rezsit. Az elmúlt időszakban ugyanis jelentősen megdrágult az élet Magyarországon: az árak kilőttek az egekbe, ráadásul az éves infláció még mindig 17,6 százalék feletti. Éppen ezért a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb társadalmi réteget jócskán megviseli a jelenlegi helyzet.

Az önkormányzatok éppen ezért igyekeznek különböző támogatásokkal segíteni azokat, akiknek a megélhetése múlhat 1-1 nagyobb számlán. A Pénzcentrum most összeszedte azokat az önkormányzatokat, akiknél igénybevehetőek különböző rezsi támogatások, illetve annak is utánajártunk, hogy pontosan mit és hogyan lehet igényelni.

Mindenekelőtt viszont fontos megjegyezni, hogy a lista nem teljes, ezért, ha a településedet, kerületedet nem találod itt, és rászoruló vagy, feltétlenül érdeklődj személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül a helyi önkormányzatodnál!

Békéscsaba

Békéscsabán az elmúlt évek gazdasági folyamatai miatt (a minimálbér, a nyugdíj összegének növekedése, illetve a munkanélküliség csökkenése többek között) az önkormányzat arról döntött, hogy az általuk biztosított természetbeni és pénzbeli támogatások jövedelemhatárát megnövelik. Emiatt a lakhatási támogatás összegének a megállapításához használt képletben a 450 Ft helyett az egy négyzetméterre eső költség (2009-óta ennyi) 600 Ft-ra emelkedett, illetve a támogatásként minimálisan adható összeg 2 500 Ft-ról, 5 000 Ft-ra növelte a testület, azzal, hogy az adható támogatás maximális összege 12 000 Ft lett.

A támogatást a rászorulók egész évben igényelhetik, illetve az önkormányzathoz be lehet nyújtani kérelmet legfeljebb 5 mázsa tűzifára is, illetve van egy alkalmanként legfeljebb 20 000 Ft értékű pénztámogatás is, amit a határozat kézhezvételétől számított 20 napon belül kell elkölteni. Ezt követően pedig 30 napon belül be kell nyújtani a számlát.

Tavaly összesen 150 ember nyújtott be támogatási kérelmet a térségben. A lakhatási támogatás és a szociális célú tüzelő támogatás jövedelem és vagyon vizsgálathoz kötött, ezen felül a szociális célú tüzelőtámogatás megállapítására környezettanulmány elkészítését vagy 6 hónapnál nem régebbi környezettanulmány és a Családsegítő Központ vagy a szociális ellátásban résztvevő szervezet javaslatának a beszerzését követően kerülhet sor.

Szombathely

Szombathelyen a rászorulók igényelhetnek fűtési, illetve villamosenergia támogatást is egyaránt. Előbbi estben az igénylést szeptember 15. és március 15. között kell benyújtani. A támogatásra az jogosult, aki egyedül elő, és havi jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, illetve, ha több fős háztartásról beszélünk, akkor az egy főre jutó 57 000 forintot, miközben a háztartás egyik tagjának sincsen vagyona. A támogatás összege nem lehet 3000-tól 10 000 Ft-ig terjedhet.

Szeged

Az önkormányzat elmondásuk szerint az elmúlt években folyamatosan növelte a támogatásokra ráfordítható keretösszeget, így lehetséges az, hogy az idén már 1,5 milliárd forint áll a rendelkezésükre. Itt egyrészről 2019 óta létezik egy beiskolázási támogatás, aminek az összege az idén 10 000 Ft-ról 15 000 Ft-ra emelkedett. Így idén a szülők, törvényes képviselők az általános iskolás gyermekeik beiskolázásához már 15.000 forint/gyermek összegben igényelhetnek beiskolázási támogatást. Szeged város önkormányzata szintén 2019 óta az Idősek világnapjához kapcsolódóan nyújt minden szegedi nyugdíjasnak támogatást. Az önkormányzat idén emelte meg ennek is az összegét 10 ezerről 15 ezer forintra. Szeged város önkormányzata rendeletében szabályozott rendszeres és rendkívüli települési támogatásokkal, valamint pályázati úton igényelhető tűzifa és karácsonyi élelmiszercsomag formájában segíti a rászoruló szegedi családokat.

A támogatás összege függ a háztartás összetételétől, a kiskorúak számától, illetve attól is, hogy a kérelmező bérlakásban, vagy saját tulajdonú ingatlanban él-e. A támogatás lakbérre, a távfűtés díjára, víz- és csatornadíjra, közös költségre, albérleti díjra és tűzifára is igényelhető, és a féléves időszak lejárta után újra lehet kérvényezni.

A fűtési költségek enyhítésére igényelhető ezeken felül még egy átmeneti segély és egy hátralékcsökkentési támogatás is. Előbbiben az részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 75 ezer forintot, egyedülálló személy esetén pedig a 100 ezer forintot és az igénylő/családja nem rendelkezik vagyonnal. Ennek összege egy évben maximum 30 ezer forint lehet.

A hátralékcsökkentési támogatás a kérelmező és háztartása lakhatásának megőrzését elősegítő egyszeri természetbeni támogatás. Célja a lakhatás megőrzése a legalább 6 hónapja fennálló és 60 ezer forintot meghaladó közüzemi hátralék megfizetésével. A hátralékcsökkentési támogatás jövedelmi határértéke a lakásfenntartást segítő rezsi hozzájáruláséval azonos mértékben került meghatározásra. A támogatás feltétele, hogy a kérelmező legalább 20 ezer forint összegű önrész befizetését vállalja

Budavár

Budaváron igényelhető havi rendszerességű lakásfenntartási támogatás, amire az a kérelmező jogosult, aki a támogatással érintett lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy szívességi használója, valamint életvitelszerűen a támogatással érintett lakásban lakik, a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összes jövedelmének 20 %-át meghaladja és egyedülélő, és a havi jövedelme nem haladja meg a 142 500, Ft-ot, vagy nem egyedülélő és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 125 400,-Ft-ot.

Ennek költségét a kérelem benyújtását megelőző egy nyári és egy téli hónap költségei alapkán számolják ki, illetve a kérelemhez csatolni kell a háztartás jövedelméről az igazolásokat, a bérlő esetén a bérleti szerződés másolatát, szívességi lakáshasználat esetén a lakás tulajdonosának, vagy haszonélvezőjének 30 napnál nem régebbi használatot engedélyező nyilatkozatát és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző egy nyári és egy téli hónap lakásfenntartási költségeinek igazolását.

Pesterzsébet

A XX. kerületben települési lakásfenntartási támogatást és fűtési támogatást tudnak igényelni a rászorulók. Települési lakásfenntartás támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át (114 000 Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A támogatás a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz különösen, a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, a lakbér vagy az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete, a közös költség, illetve a tüzelőanyag költségeihez igényelhető és elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kerül megállapításra, a folyósítás a szolgáltató felé történik.

Fűtési támogatás igényelhető a lakás fűtésével kapcsolatos kiadások (távhő-szolgáltatás, fűtési célra igénybe vett villanyáram- és gázfogyasztás díja, valamint az egyedi tüzelőanyag -fa, pellet, brikett, szén, PB gáz, tüzelőolaj) költségeire.

A támogatásra jogosult az a kérelmező 

JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 
 • aki egyedülélő és havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át (a 114 000 Ft-ot), vagy
 • aki két személyes háztartásban él és a háztartás minden tagja nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350 %-át (a 99 750 Ft-ot), vagy
 • akinek a háztartásában a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át (a 85 500 Ft-ot
 • és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A fűtési támogatásra a kérelmet október 1. és március 31. között lehet benyújtani és 5000 forint lehet az összege. Az egyedi tüzelőanyagra ezzel szemben 30 000 Ft-ig igényelhető a támogatás. A kérelmet mindegyik esetben a Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni szükséges a háztartás jövedelmére vonatkozó igazolásokat, vagyonnyilatkozat, szolgáltatói azonosítók igazolására alkalmas iratot, lakáshasználat jogcímének hitelt érdemlő igazolását, egyedi tüzelőanyag kiadásaira igényelt fűtési támogatás esetében a tüzelőanyag megvásárlását igazoló, a kérelmező nevére kiállított számlát.

Kispest

Kispest önkormányzatánál lakhatási támogatást tudnak igényelni a kerületi, bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok. Évközben folyamatosan lehet kérelmet benyújtani a rendelet szerinti formanyomtatványon. A lakhatási támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra. A megállapított támogatás összege minden hónap végén a szolgáltató (pl. MVM, Díjbeszedő, stb.) felé kerül átutalásra. Az elmúlt években közel hasonló számban igényelték az Önkormányzat lakhatási támogatását. 2022. évben összesen 223 fő, 2023. évben (július 31. állapot szerint) eddig 197 fő volt jogosult lakhatási támogatásra. A települési támogatásokról szóló rendeletet évközben folyamatosan felülvizsgáljuk, az utolsó módosításra 2023. április 1. napján került
sor a jövedelemhatárok és a támogatások összegének megemelése miatt. Ez alapján a lakhatási támogatás jövedelemsávjai és összegei az alábbiak szerint alakul:

Egyszemélyes vagy egyszülős háztartás esetén adható maximális összeg havonta

 • 0– 51 300 Ft jövedelem között 8 000 Ft
 • 51 301 – 65 550 Ft között 6 500 Ft
 • 65 551 – 79 800 Ft között 5 500 Ft
 • 79 801 – 94 050 Ft között 4 000 Ft

Többszemélyes háztartás esetén az egy főre jutó havi jövedelem után adható maximális összeg

 • 0– 51 300 Ft havi jövedelem között 6 000 Ft
 • 51 301 – 65 550 Ft között 5 000 Ft
 • 65 551 – 79 800 Ft között 4 000 Ft
 • 79 801 – 94 050 Ft között 3 500 Ft

Ezen felül pedig idén is lehet igényelni tűzifát.

Józsefváros

Fűtési és rezsitámogatást lehet igényelni a fűtési időszakban, továbbá az év során folyamatosan rendkívüli települési támogatást, melyet lehet igényelni a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

Fűtési- és rezsi támogatás állapítható meg annak a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén lévő lakásban életvitelszerűen lakó személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meglegfeljebb két fős háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, vagy három vagy több fős háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

A kérelem minden év szeptember 1. napjától a tárgyévet követő év március 31. napjáig nyújtható be.

A kérelmezőt a fűtési- és rezsi támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, szeptember hónapban benyújtott kérelem esetén október első napjától illeti meg.

A fűtési- és rezsi támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • a háztartásban élők jövedelemigazolását,
 • a lakásban lakás jogcímét igazoló dokumentumot,
 • a fűtési energia szolgáltatójának a kérelem benyújtását megelőző hónapban kiállított számlalevelét.

A fűtési- és rezsi támogatás összege 6 000 Ft/hó, amely a kérelmező által megjelölt szolgáltató felé kerül folyósításra.

Rendkívüli települési támogatás  készpénz vagy a támogatott kérése alapján utalvány formájában vagy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez igényelhető. Emellett lehetőség van évente egyszer utalvány formájában, temetési költségekre is kérni.

Azon személy részére állapítható meg, akinek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, azonban egy fős háztartás vagy két fős család esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át, vagy három vagy több fős család esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • a családban élők jövedelemigazolását,
 • 30 napnál nem régebbi, lakhatási kiadásokat igazoló számlaleveleket,
 • a lakás bérleti vagy adás-vételi szerződését.

Óbuda, Békásmegyer

Óbudán a többi önkormányzathoz hasonlóan október 1-től igényelhető a rezsitámogatás a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban, vagy online formában. A jogosultak számára decemberben folyósítják a november hónapra megállapított támogatást, ami mellett évi egyszer, legfeljebb 28 500 Ft értékben rezsitámogatásban részesülhetnek azok a harmadik kerületi háztartások, akik nem tudják kifizetni a rezsijüket a jövedelemhatártól függetlenül.

A téli rezsitámogatásban a következő személyek részesülhetnek:

 • egyedül élő személy esetében, továbbá, ha a családban fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodással élő személy él, az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a havi 140 000 Ft-ot,
 • nem egyedül élő személy esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 120 000 Ft-ot,
 • ingó és ingatlan tulajdon esetén a vagyon értéke nem haladja meg a 2 000 000 Ft-ot,
 • valamint benyújtják a kitöltött kérelem formanyomtatványt és csatolják hozzá a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat.

A kérelem október 1. és március 31. között nyújtható be és minden évben november 1. és március 31. között folyósítják az összeget. Az igényléshez szükséges egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat, illetve egy lakossági folyószámla szám. A támogatás összege havonta 10 000 Ft.

Főváros

A fővárosi lakásrezsi-támogatás októbertől veheti igénybe minden budapesti rászoruló, függetlenül attól, hogy az önkormányzatnál is kérelmezett-e támogatást. Az új rendszer szerint havi 4000, azaz évente összesen 48 000 Ft-os támogatást tudnak igényelni a rászoruló háztartások, valamint azok a nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek, akiknek a nyugdíja vagy az ellátása nem haladja meg a 100 000 Ft-ot. Az ezt meghaladó, de 170 000 Ft-nál kevesebb ellátásban vagy nyugdíjban részesülők havi 2000, azaz évi 24 000 Ft-ot tudnak igényelni.

 

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
A legnagyobb hazai filmfesztiválon mutatkozik be a közösségi finanszírozásból megvalósult kisjátékfilm

A Magyar Mozgókép Fesztiválon találkozhat először a közönség Králl Kevin “Melange”című kisjátékfilmjével.

Üzleti ötletek tesztelése: ezt kell tenned, hogy befutó legyen a kampányod a közösségi piactéren

Magyarországon az üzleti ötletek mintegy 6 százaléka jut el abba a fázisba, hogy jutalomalapú közösségi finanszírozási kampány indulhat rájuk.

Meglepő dolgokat rejt egy kamasz naplója 2024-ben: less bele, a te gyereked is érintett!

Megvalósul Jocó bácsi nagy álma, színpadra állítják regényét. A Kamaszharc, bár fikció, a tanárként nap, mint nap megtapasztalt élethelyzeteket dolgozza fel.

Egyedülálló zenés activityt fejlesztett a magyar gyógypedagógus  (x)

Egy hazai gyógypedagógus-zeneterapeuta összerakott egy többszörösen díjazott zenei társasjátékot.

NAPTÁR
Tovább
2024. június 17. hétfő
Laura, Alida
25. hét
KONFERENCIA
Tovább
Future of Finance 2024
Mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak?
Sustainable World 2024
Zöld finanszírozási lehetőségek, befektetési döntések, ESG megfelelés
EZT OLVASTAD MÁR?
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm