Új vámstatisztikai rendszer

Pénzcentrum
2004. május 6. 08:33

2004. május 1-jén Magyarország csatlakozott az Európai Unió egységes piacához. A vámhatárok megszűnése következtében a termékek mindenfajta adminisztratív kötöttség nélkül, szabadon mozoghatnak. A statisztika számára ez azt jelenti, hogy Magyarország és a többi tagállam közötti kereskedelemre vonatkozóan - a korábbi vámstatisztikai adatok helyett - közvetlenül a forgalmazó cégektől kell adatot gyűjteni - tette közzé az APEH.


Az új statisztikai rendszert, az Intrastatot, legmagasabb szintű EU-jogszabályok (rendeletek) részletesen szabályozzák , ezek betartása minden tagállam számára kötelező.

Magyarországon az Intrastat-rendszer működtetése a Központi Statisztikai Hivatal egyedüli felelősségével valósul meg. A KSH feladata az adatgyűjtés, ellenőrzés, javítás és feldolgozás, majd a kész statisztikák hazai publikálása, illetve az előírt adatok továbbítása az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak.

A külkereskedelem-statisztika fő felhasználói közé tartoznak a kereskedelempolitikai döntésekben érdekelt minisztériumok, és a Magyar Nemzeti Bank, valamint nemzetközi szervezetek (ENSZ, Világbank, WTO, OECD stb.), melyek között kiemelt helyet foglal el az EU Bizottsága, amely a tagállamok Intrastat adatainak alapján elemzi az egységes piac működésének hatékonyságát.

A termékforgalom részletes adatai pedig elsősorban a piaci szereplők üzleti döntéseihez szükségesek. Fontos, hogy a vállalatok megértsék: felhasználóként csak akkor juthatnak megbízható statisztikai adatokhoz, ha a másik oldalon, adatszolgáltatóként is részt vesznek az Intrastatban.

Általános tudnivalók az Intrastatról

Intrastat adatgyűjtés minden EU-tagállamban működik

Az EU forgalmazók minden tagállamban kötelesek Intrastat-jelentést benyújtani, az abban szereplő adatok köre azonban az egyes országokban kissé eltérhet.

Ki köteles Intrastat adatot szolgáltatni (adatszolgáltató)?

Az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyarországi vállalatok/vállalkozások, amelyek EU-tagállam(ok)ból terméket hoznak be (beérkezések), vagy oda terméket visznek ki (kiszállítások).
A fentiek közül csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, amelyek 12 havi EU beérkezése vagy EU kiszállítása meghaladja az adatszolgáltatási küszöbértéket, amelyet a KSH minden naptári évre előre kiszámít és közzétesz. A 2004-ben érvényes adatszolgáltatási küszöbérték mind a beérkezésekre, mind a kiszállításokra 25 millió Ft.

Az adatszolgáltatás rendje és határideje

Az Intrastatba tartozó termékmozgásokat abban a naptári hónapban kell jelenteni, amelynek áfa-bevallásában az adott ügylet szerepel. Intrastat-jelentést azonban azoknak a vállalkozásoknak is havonta kell benyújtaniuk, amelyek negyedévente készítenek áfa-bevallást. Ilyen esetben mindig a beérkezés/kiszállítás hónapja a mérvadó.
Intrastat adatszolgáltatást havonta egyszer kell teljesíteni az adott hónap összes ügyletéről.
Az adatszolgáltatás határideje a tárgyhót követő hónap 15-e. (Ez azt jelenti, hogy pl. a májusi forgalomról készített jelentésnek június 15-ig kell megérkeznie a KSH-ba.) Ha ez munkaszüneti nap, akkor a határidő a következő munkanap.

Bizalmas adatkezelés

Az Intrastat adatszolgáltatás keretében a KSH tudomására hozott adatokat (minden egyéb statisztikai adathoz hasonlóan) a KSH bizalmasan kezeli, és csak statisztikai célra használja fel.

Mind a beérkezésekre, mind a kiszállításokra vonatkozó kérdőívnek van részletes és egyszerűsített változata. Azt, hogy egy adatszolgáltató melyiket köteles kitölteni, a KSH által évente meghatározott kiemelt küszöbérték, illetve az adott cég forgalmának nagysága határozza meg. A 2004-ben érvényes kiemelt küszöbérték a beérkezésekre 1,9 milliárd Ft, a kiszállításokra 3,7 milliárd Ft (12 havi forgalmat tekintve).
Egyszerűsített kérdőívet kell kitölteniük

beérkezéseikről azoknak az adatszolgáltatóknak, akiknek beérkezései 12 hónap alatt meghaladják a 25 millió Ft-ot, de nem érik el az 1,9 milliárd Ft-ot;
kiszállításaikról azoknak az adatszolgáltatóknak, akiknek kiszállításai 12 hónap alatt meghaladják a 25 millió Ft-ot, de nem érik el a 3,7 milliárd Ft-ot.
Részletes kérdőívet pedig azoknak az adatszolgáltatóknak, ahol a beérkezések illetve a kiszállítások a kiemelt küszöbértéket meghaladják.


Az adatszolgáltatás módja

A januárban lezajlott próbaüzem és az ügyfélszolgálat tapasztalatai alapján a KSH módosította az adatgyűjtési rendszerét, bővítette az adatszolgáltatási lehetőségeket.
Mind a papír alapú, mind az elektronikus adatszolgáltatás esetén a vállalatok kétféle lehetőség közül választhatnak. Az adataikat papíron szolgáltatók vagy kézzel töltik ki a KSH által havonta kiküldött kérdőívet, vagy a KSH honlapján hamarosan megtalálható Excel fájl gépi kitöltését választhatják. A nyomtatott dokumentumot mindkét esetben - aláírva, lepecsételve - postán kell visszaküldeni. Lehetőség nyílik az adatok elektronikus továbbítására is, ebben az esetben egy meghatározott ("csv") fájlformátumban kell a jelentést elkészíteni (erről további információ a KSH honlapján található). Az adatszolgáltató feladata, hogy havi Intrastat adataiból a "csv" fájlt előállítsa, az adatok ellenőrzéséhez és titkosításához szükséges ingyenes szoftvert azonban a KSH biztosítja. Az adatküldés történhet jelszóval titkosítva, mely a KSH számára megfelelő biztonságot jelent, de lehetőség van a még magasabb biztonsági szintet garantáló digitális aláírás használatára is. Ez utóbbi esetben viszont az elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvány beszerzésének költségei az adatszolgáltatót terhelik.

HR BLOGGER
hrbonbon  |  2021.06.22 14:01
Article written by Olivier Legrand, Managing Partner AIMS International Belgium & Global Practice Le...
perfekt  |  2021.06.22 08:10
Valószínűleg már senkit nem lep meg, hogy a nyári meleggel együtt érkezik az adótörvény csomag, amel...
hrdoktor  |  2021.06.21 05:58
A szemek alatti karikák a legtöbb embernél nem csak a genetikával, hanem az életmóddal is összefügge...
legacykft  |  2021.06.18 18:55
Az elmúlt évek munkaerőpiaci helyzetéből kifolyólag jellemzően olyan kérdések foglalkoztatták a cége...
ajovomunkahelye  |  2021.06.17 09:16
Hogyan alakult a munkavállalói elkötelezettség a járvány kitörésétől kezdve? Az első hullámban még m...
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2021. június 24. csütörtök
Iván
25. hét
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2021. június 23. 20:43