Írjunk együtt pályázatot!

Pénzcentrum
2007. november 7. 12:00

A kiírások Júliusban tíz új gazdaság- és tíz új régiófejlesztési pályázatot írt ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A Gazdaságfejlesztési Operatív Programon (GOP) és a Közép-magyarországi Operatív Programon (KMOP) belül pályázható támogatások összértéke: 12,792 milliárd forint. A regionális fejlesztési programok forrásaira pályázók együttesen 20,376 milliárd forintot nyerhetnek. Szakértőink a GOP és a KMOP keretében egyaránt kiírt E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása című pályázat sikeres megírásához adnak pénzre váltható tanácsokat.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.

A GOP és a KMOP keretében kiírt két pályázat úgynevezett tükörpályázat, ami azt jelenti, hogy hazánk Európai Unióhoz felzárkózó régióiban és a legfejlettebb közép-magyarországi régióban ugyanazon tevékenységekre lehet pályázni.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában megvalósuló mindkét kiírás fő célja a kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése, a szektor versenyképességének növelése a vállalatközi üzleti folyamatokban, illetve a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban alkalmazott hatékony infokommunikációs megoldások révén.

A GOP-2007-2.2.3. komponensre a pályázat meghirdetésekor 1292 millió forint áll rendelkezésre a 2007. évre. A KMOP-2007-1.2.7. komponensre 14 millió forintos keretet hirdettek meg a 2007. évre; a további 278 millió forintra 2008 első félévében jelenik meg a pályázati kiírás.

Kik pályázhatnak?

A támogatott pályázatok várható száma a GOP-kiíráson belül 150-180 darab a 2007. évben. A KMOP-kiíráson belül 2007-ben 60-78, 2008-ban pedig 40-52 nyertesre lehet számítani.

Mindkét pályázatra pályázhatnak a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező:
• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
• szövetkezetek;
• az szja hatálya alá eső egyéni vállalkozók;
• magyarországi székhelyű gazdasági kamarák közül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák;
• vállalkozások érdek-képviseleti szervezetei, ha a bírósági nyilvántartásba vételre legalább két évvel a pályázat benyújtását megelőzően került sor, illetve az alapszabály rögzíti, hogy a szervezet vállalkozások érdekképviseletét látja el.

Méret és életképesség

Gyakran hangsúlyozott elvárás, hogy a pályázó vállalkozás/szervezet mérete és erőforrásai legyenek összhangban a benyújtott pályázat méretével. Amennyiben ez a fontos szabály nem teljesül, a megvalósítás
során könnyen elbukhatunk.

Természetszerűen ezeket a feltételeket a pályázat kiírója is részben szabályozni kívánja a pályázati kiírás feltételei között. A jogi forma szempontjából nincs komoly megkötés, akár egy személyt foglalkoztató egyéni vállalkozók is pályázhatnak.

Vállalkozásunk életképességét és méretét viszont több feltétel is szabályozza. Íme, a legfontosabbak:
• egy teljes lezárt üzleti évvel (365 nap, előtársasági időszak nélkül) kell rendelkeznünk;
• az utolsó lezárt év éves beszámolójában a saját tőke nem lehet negatív;
• a saját tőke nem csökkenhet a jogszabályban előírt mérték alá;
• a legutolsó lezárt üzleti év alapján az éves átlagos statisztikai állományi létszámunk legalább egy fő volt;
• a legutolsó lezárt üzleti év alapján az egy főre jutó nettó árbevételünk elérte a 4 millió forintot;
• nem állunk csőd-, illetve felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt;
• megfelelünk a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek.

Megkötések és vállalások

Vállalnunk kell, hogy az elektronikus értékesítésből származó nettó árbevételünknek az összes nettó árbevételen belüli aránya növekedni fog.

Érdemes figyelembe vennünk a pályázati kiírásoknak azt a félmondatát, miszerint "nehéz helyzetben lévő vállalkozások nem támogathatók". Ez arra utal, hogy ha tartósan veszteségesek vagyunk, nemigen számíthatunk pozitív elbírálásra.

Ha a székhelyünk a közép-magyarországi régióban van, akkor a GOP kiírására csak akkor pályázhatunk, amennyiben a fejlesztés eredményeként létrejövő valamennyi szolgáltatás kiterjed majd legalább egy másik régióra is. A jogosultság a KMOP-ban épp fordított: ha nem a közép-magyarországi régióban van a székhelyünk,
akkor a projekt megvalósítását követően, a fejlesztés eredményeként létrejövő valamennyi szolgáltatásunknak ki kell terjednie a közép-magyarországi régióra.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

Amíg a támogatásból megvalósított informatikai fejlesztést saját székhelyünkön, telephelyünkön, fióktelepünkön fogjuk üzemeltetni, addig a megvalósítás helyszínének az üzemeltetés helyszíne fog számítani, minden más esetben - például szerverpark esetén - a székhelyünk minősül a megvalósítás helyszínének. Ez a helyszín a
GOP-on belül nem lehet a közép-magyarországi régió területén. A KMOP-támogatásból létrejövő fejlesztés megvalósításának helyszíne viszont kizárólag a közép-magyarországi régió területén lehet.

Iparági megkötés nélkül pályázhatunk, természetesen kivéve, ha a nettó árbevételünk, vagy adott esetben a vállalkozói adóalapba beszámított bevételünk több mint 50 százalékát mezőgazdasági tevékenység teszi ki.

Mire pályázhatunk?

A következő tevékenységeket tudjuk a projektben megvalósítani:
• elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti partnereinknek elektronikus értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmát növelő tartalmakat hozhatunk létre. Azaz tájékoztató és demonstrációs anyagokat állíthatunk elő, illetve tranzakciók biztonságát szolgáló informatikai rendszert vezethetünk be;
• elektronikus szerződéskötési és fizetési módokat, elektronikus számlázást alakíthatunk ki;
• online ügyfélszolgálati rendszert, integrált, értékesítést támogató, marketingautomatizáló és ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszereket hozhatunk létre;
• virtuális bevásárlóközpontot indíthatunk, vagy virtuális bevásárlóközponthoz csatlakozhatunk;
• az elektronikus úton értékesített árut kiszállító-kiszállíttató e-boltokat, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat indíthatunk be;
• üzleti informatikai rendszereket kapcsolhatunk össze, és a rendszerek együttműködési képességét biztosító informatikai megoldásokat vezethetünk be;
• úgynevezett B2B internetplatformokat (internetalapú megoldások, amelyek célja, hogy ösztönözze a vállalatok közötti új üzleti kapcsolatokat) alakíthatunk ki és vehetünk igénybe;
• a működő vertikális és horizontális piactereket nemzetközivé bővíthetjük.

Kezdet és vég

Fontos szem előtt tartanunk, hogy pályázatunk jellegétől függően mást és mást jelent a projekt kezdete. Beszerzést tartalmazó projekt esetén az írásbeli megrendelés vagy a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja - több célterületre kiterjedő projekt esetén az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek
kezdési időpontjai közül a legkorábbi számít projektkezdésnek.

A projekt fizikai befejezésének a fejlesztés utolsó elemének megvalósulása minősül, ami eszközbeszerzés esetén lehet az üzembe helyezés; egyéb projektelem esetében pedig a megvalósulás. A pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határideje az utolsó tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést követő maximum 90. nap, de legkésőbb a Támogatási Szerződés aláírását követő 24. hónap vége, vagy 2010. augusztus 31.

Amennyiben pályázunk, vállalnunk kell a projekt fenntarthatóságának biztosítását is, azaz a támogatott beruházással létrehozott kapacitások, szolgáltatások fenntartását és üzemeltetését - a kis- és középvállalkozások
esetén - a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban.

Megvalósítás

Figyelnünk kell, hogy pályázatunkban, illetve majd a megvalósítás során:
• a meghirdetett célokkal összhangban legyen a projektünk;
• reálisan, takarékosan tervezzük a költségvetést;
• olyan szállítókkal dolgozzunk, akik a fenntartási időszak végéig magyar nyelven elérhető terméktámogatást tudnak biztosítani;
• természetesen meg kell felelnünk a fogyasztók/igénybe vevők tájékoztatását célzó, jogszabályokban rögzített adatszolgáltatási előírásoknak; az európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak;
• a fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállásának lezárultáig csak az Irányító Hatóság engedélyével idegeníthetjük el, terhelhetjük meg, adhatjuk bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe, haszonélvezetbe, használatba, kizárólag indokolt esetben, olyan célból és tartalommal, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg;
• eleget kell tennünk a horizontális szempontoknak. Meg kell ismernünk a vonatkozó jogszabályokat, illetve egy területen vállalnunk kell az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítását;
• vizsgálnunk kell a fenntartható fejlődés szempontjait, és legalább egy kategóriában vállalnunk kell a fenntarthatóság érvényesítését;
• a program monitoringrendszere két mutatót figyel hangsúlyosan: a bevezetett üzleti információs és kommunikációs technológiai alkalmazások számát és az elektronikus értékesítésből származó nettó árbevétel arányának változását.

Fontos tudnivalók a jó pályázathoz

Maximális támogatások

A kiírás beruházási jellegű tevékenységet támogat. A támogatás visszafizetési kötelezettség nélküli, végleges juttatás. A támogatás mértéke és a nyújtható támogatási összeg a kiíró által meghatározott, viszont most már nem lehet egyetlen százalékos értékkel meghatározni, mint a korábban hasonló pályázatoknál. Ezúttal egy kicsit már számolnunk is kell, és a földrajzi differenciáltságra is oda kell figyelnünk, hiszen az elmaradottabb régiókban
a támogatási arány jóval nagyobb. A támogatási arányt a cég/szervezet mérete is befolyásolja.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2021. október 17. vasárnap
Hedvig
41. hét
Október 17.
Missziók Világnapja
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2021. október 16. 19:20