4 °C Budapest

Írjunk együtt pályázatot!

Pénzcentrum
2007. november 7. 12:00

A kiírások Júliusban tíz új gazdaság- és tíz új régiófejlesztési pályázatot írt ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A Gazdaságfejlesztési Operatív Programon (GOP) és a Közép-magyarországi Operatív Programon (KMOP) belül pályázható támogatások összértéke: 12,792 milliárd forint. A regionális fejlesztési programok forrásaira pályázók együttesen 20,376 milliárd forintot nyerhetnek. Szakértőink a GOP és a KMOP keretében egyaránt kiírt E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása című pályázat sikeres megírásához adnak pénzre váltható tanácsokat.

A GOP és a KMOP keretében kiírt két pályázat úgynevezett tükörpályázat, ami azt jelenti, hogy hazánk Európai Unióhoz felzárkózó régióiban és a legfejlettebb közép-magyarországi régióban ugyanazon tevékenységekre lehet pályázni.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában megvalósuló mindkét kiírás fő célja a kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése, a szektor versenyképességének növelése a vállalatközi üzleti folyamatokban, illetve a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban alkalmazott hatékony infokommunikációs megoldások révén.

A GOP-2007-2.2.3. komponensre a pályázat meghirdetésekor 1292 millió forint áll rendelkezésre a 2007. évre. A KMOP-2007-1.2.7. komponensre 14 millió forintos keretet hirdettek meg a 2007. évre; a további 278 millió forintra 2008 első félévében jelenik meg a pályázati kiírás.

Kik pályázhatnak?

A támogatott pályázatok várható száma a GOP-kiíráson belül 150-180 darab a 2007. évben. A KMOP-kiíráson belül 2007-ben 60-78, 2008-ban pedig 40-52 nyertesre lehet számítani.

Mindkét pályázatra pályázhatnak a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező:
• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
• szövetkezetek;
• az szja hatálya alá eső egyéni vállalkozók;
• magyarországi székhelyű gazdasági kamarák közül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák;
• vállalkozások érdek-képviseleti szervezetei, ha a bírósági nyilvántartásba vételre legalább két évvel a pályázat benyújtását megelőzően került sor, illetve az alapszabály rögzíti, hogy a szervezet vállalkozások érdekképviseletét látja el.

Méret és életképesség

Gyakran hangsúlyozott elvárás, hogy a pályázó vállalkozás/szervezet mérete és erőforrásai legyenek összhangban a benyújtott pályázat méretével. Amennyiben ez a fontos szabály nem teljesül, a megvalósítás
során könnyen elbukhatunk.

Természetszerűen ezeket a feltételeket a pályázat kiírója is részben szabályozni kívánja a pályázati kiírás feltételei között. A jogi forma szempontjából nincs komoly megkötés, akár egy személyt foglalkoztató egyéni vállalkozók is pályázhatnak.

Vállalkozásunk életképességét és méretét viszont több feltétel is szabályozza. Íme, a legfontosabbak:
• egy teljes lezárt üzleti évvel (365 nap, előtársasági időszak nélkül) kell rendelkeznünk;
• az utolsó lezárt év éves beszámolójában a saját tőke nem lehet negatív;
• a saját tőke nem csökkenhet a jogszabályban előírt mérték alá;
• a legutolsó lezárt üzleti év alapján az éves átlagos statisztikai állományi létszámunk legalább egy fő volt;
• a legutolsó lezárt üzleti év alapján az egy főre jutó nettó árbevételünk elérte a 4 millió forintot;
• nem állunk csőd-, illetve felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt;
• megfelelünk a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek.

Megkötések és vállalások

Vállalnunk kell, hogy az elektronikus értékesítésből származó nettó árbevételünknek az összes nettó árbevételen belüli aránya növekedni fog.

Érdemes figyelembe vennünk a pályázati kiírásoknak azt a félmondatát, miszerint "nehéz helyzetben lévő vállalkozások nem támogathatók". Ez arra utal, hogy ha tartósan veszteségesek vagyunk, nemigen számíthatunk pozitív elbírálásra.

Ha a székhelyünk a közép-magyarországi régióban van, akkor a GOP kiírására csak akkor pályázhatunk, amennyiben a fejlesztés eredményeként létrejövő valamennyi szolgáltatás kiterjed majd legalább egy másik régióra is. A jogosultság a KMOP-ban épp fordított: ha nem a közép-magyarországi régióban van a székhelyünk,
akkor a projekt megvalósítását követően, a fejlesztés eredményeként létrejövő valamennyi szolgáltatásunknak ki kell terjednie a közép-magyarországi régióra.

Amíg a támogatásból megvalósított informatikai fejlesztést saját székhelyünkön, telephelyünkön, fióktelepünkön fogjuk üzemeltetni, addig a megvalósítás helyszínének az üzemeltetés helyszíne fog számítani, minden más esetben - például szerverpark esetén - a székhelyünk minősül a megvalósítás helyszínének. Ez a helyszín a
GOP-on belül nem lehet a közép-magyarországi régió területén. A KMOP-támogatásból létrejövő fejlesztés megvalósításának helyszíne viszont kizárólag a közép-magyarországi régió területén lehet.

Iparági megkötés nélkül pályázhatunk, természetesen kivéve, ha a nettó árbevételünk, vagy adott esetben a vállalkozói adóalapba beszámított bevételünk több mint 50 százalékát mezőgazdasági tevékenység teszi ki.

Mire pályázhatunk?

A következő tevékenységeket tudjuk a projektben megvalósítani:
• elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti partnereinknek elektronikus értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmát növelő tartalmakat hozhatunk létre. Azaz tájékoztató és demonstrációs anyagokat állíthatunk elő, illetve tranzakciók biztonságát szolgáló informatikai rendszert vezethetünk be;
• elektronikus szerződéskötési és fizetési módokat, elektronikus számlázást alakíthatunk ki;
• online ügyfélszolgálati rendszert, integrált, értékesítést támogató, marketingautomatizáló és ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszereket hozhatunk létre;
• virtuális bevásárlóközpontot indíthatunk, vagy virtuális bevásárlóközponthoz csatlakozhatunk;
• az elektronikus úton értékesített árut kiszállító-kiszállíttató e-boltokat, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat indíthatunk be;
• üzleti informatikai rendszereket kapcsolhatunk össze, és a rendszerek együttműködési képességét biztosító informatikai megoldásokat vezethetünk be;
• úgynevezett B2B internetplatformokat (internetalapú megoldások, amelyek célja, hogy ösztönözze a vállalatok közötti új üzleti kapcsolatokat) alakíthatunk ki és vehetünk igénybe;
• a működő vertikális és horizontális piactereket nemzetközivé bővíthetjük.

Kezdet és vég

Fontos szem előtt tartanunk, hogy pályázatunk jellegétől függően mást és mást jelent a projekt kezdete. Beszerzést tartalmazó projekt esetén az írásbeli megrendelés vagy a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja - több célterületre kiterjedő projekt esetén az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek
kezdési időpontjai közül a legkorábbi számít projektkezdésnek.

A projekt fizikai befejezésének a fejlesztés utolsó elemének megvalósulása minősül, ami eszközbeszerzés esetén lehet az üzembe helyezés; egyéb projektelem esetében pedig a megvalósulás. A pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határideje az utolsó tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést követő maximum 90. nap, de legkésőbb a Támogatási Szerződés aláírását követő 24. hónap vége, vagy 2010. augusztus 31.

Amennyiben pályázunk, vállalnunk kell a projekt fenntarthatóságának biztosítását is, azaz a támogatott beruházással létrehozott kapacitások, szolgáltatások fenntartását és üzemeltetését - a kis- és középvállalkozások
esetén - a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban.

Megvalósítás

Figyelnünk kell, hogy pályázatunkban, illetve majd a megvalósítás során:
• a meghirdetett célokkal összhangban legyen a projektünk;
• reálisan, takarékosan tervezzük a költségvetést;
• olyan szállítókkal dolgozzunk, akik a fenntartási időszak végéig magyar nyelven elérhető terméktámogatást tudnak biztosítani;
• természetesen meg kell felelnünk a fogyasztók/igénybe vevők tájékoztatását célzó, jogszabályokban rögzített adatszolgáltatási előírásoknak; az európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak;
• a fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállásának lezárultáig csak az Irányító Hatóság engedélyével idegeníthetjük el, terhelhetjük meg, adhatjuk bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe, haszonélvezetbe, használatba, kizárólag indokolt esetben, olyan célból és tartalommal, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg;
• eleget kell tennünk a horizontális szempontoknak. Meg kell ismernünk a vonatkozó jogszabályokat, illetve egy területen vállalnunk kell az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítását;
• vizsgálnunk kell a fenntartható fejlődés szempontjait, és legalább egy kategóriában vállalnunk kell a fenntarthatóság érvényesítését;
• a program monitoringrendszere két mutatót figyel hangsúlyosan: a bevezetett üzleti információs és kommunikációs technológiai alkalmazások számát és az elektronikus értékesítésből származó nettó árbevétel arányának változását.

Fontos tudnivalók a jó pályázathoz

Maximális támogatások

A kiírás beruházási jellegű tevékenységet támogat. A támogatás visszafizetési kötelezettség nélküli, végleges juttatás. A támogatás mértéke és a nyújtható támogatási összeg a kiíró által meghatározott, viszont most már nem lehet egyetlen százalékos értékkel meghatározni, mint a korábban hasonló pályázatoknál. Ezúttal egy kicsit már számolnunk is kell, és a földrajzi differenciáltságra is oda kell figyelnünk, hiszen az elmaradottabb régiókban
a támogatási arány jóval nagyobb. A támogatási arányt a cég/szervezet mérete is befolyásolja.

Készíts karácsonyi filmet Molnár Piroskával és Vilmányi Benettel! (x)

A legtöbb filmrajongó arról álmodik, hogy egyszer majd maga is részt vesz egy film megalkotásában – eljött az ő idejük.

Rengeteg munkavállaló készül most erre: már ezt is kaphatnak a bónusz mellé

Már csak pár hét van karácsonyig, így minden cégnél napirenden van a kérdés, hogy milyen formában köszönjék meg a dolgozók egész éves munkáját.

A Brancs megmondja: ezek kellenek, hogy megvalósítsd vállalkozás ötleted

A Brancs kampányait készítő szakemberekkel beszélgettünk arról, hogy mi a receptje egy sikeres vállalkozásnak.

Új őrület terjed Magyarországon: ez lesz 2023 slágere a magyar wellnessekben?

Nem csoda hát, hogy egyre több panzió igyekszik az egész szezon alatt különlegesebb programokat, lehetőségeket kínálni az arra utazóknak.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. december 10. szombat
Judit
49. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Mibe fektessünk 2023-ban?
Háború, energiaválság, infláció - Védelem a befektetéseinknek
Agrárszektor Konferencia 2022
Az év agráreseménye, 2 nap szakma Siófokon!
EZT OLVASTAD MÁR?