2021. február 25. csütörtök Géza

Pénzügyi Kisokos

Swap ügylet

Két devizanem közötti, ellentétes irányú azonnali és határidős csere ügylet. Devizacsere-ügylet megkötésével az egyik devizában meglévő eszközünket elveszítjük azért, hogy a másik devizában időszakosan fellépő finanszírozási igényünket árfolyamkockázat felvállalása nélkül teljesíthessük (strukturális likviditási hiány). A bankok hasonló ügyletekkel fedezik a devizahitelezésből eredő kockázataik nagy részét.

Nettó átlagkereset (nominál)

A bruttó átlagkeresetből levonva a mindenkor érvényes jövedelemadókulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék.

Névérték

Az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.

Munkanélküli

Munkanélküli: átmenetileg távol volt; aktívan keres munkát; rendelkezésre áll, azaz munkába tudna állni, illetve már talált munkát ahol 30 napon belül dolgozni kezd. (ILO definíció.)

Százalékpont

A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Középárfolyam

A vételi és az eladási ár számtani átlaga.

Keresztárfolyam

A nemzetközi piacokon az olyan árfolyam elnevezése, mely két deviza között áll fenn és egyik deviza sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).

Jegybank

A bankok bankja, a monetáris politika fő irányítója. Magyarországon az MNB (Magyar Nemzeti Bank) látja el ezt a funkciót, viszonylagos függetlenséget élvez a kormányzati beavatkozásoktól.

TBSZ

A Tartós Befektetési Számla esetén három év után részlegesen, öt év után pedig teljesen adómentesen juthatunk a megtakarításunk hozamához. A pénzünkhöz akkor is könnyen hozzáférhetünk, ha hirtelen bajba kerülünk,de ekkor a kamatadó az adóbevallásunk keretében kell megfizetnünk..

Egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM)

A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Token

A token egy kódgenerátor, amely egy - a használat időpontjától és a token sorozatszámától függő - egyszer felhasználható (kb. 30 másodpercig érvényes) kódot szolgáltat. Biztonságos módja lehet az internetes és mobil bankolásnak valamint a befektetési számlák kezelésének, hiszen a megjelenő kódot csak a tulajdonos láthatja. 

Alapkamat

Jegybanki (központi banki) irányadó kamata. Ez határozza meg a bankok által a központi bankban elhelyezett rövidtávú betétek és hitelek hozamát, ami hatással van a banki kamatokra.

Éves hozam

Évesített  és százalékos formában megadott mutatószám, amely segítségével összehasonlíthatjuk befektetéseink után járó jövedelmet. A hozam mutatószám megmutatja, milyen arányban gyarapszik a befektetett pénzünk az adott évben.

Futamidő

A futamidő a lekötött betétek, illetve hitelek során azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, mely alatt a hitel visszafizetése megvalósul, illetve előbbi esetén, amíg a betét le van kötve.

unit-linked életbiztosítás

A biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből.

 

NÉPSZERŰ
FRISS