23 °C Budapest
Calculator, pen and summary report. paperwork.Business planning and management concept.

Társasági adó 2023 változások: mutatjuk, mennyi a társasági adó mértéke 2023 évében!

2023. január 3. 14:30

A legújabb, 2023-as adótörvénycsomag jelentős változásokat eszközöl mind az iparűzési adó, mind a szociális hozzájárulási adó, mind a társasági adó törvény kapcsán – utóbbi esetben az új társasági adó szabályok leginkább a csoportos társasági adóalanyokat érintik. Tudd meg, mi változik a társasági adó törvény 2023 évi szabályrendszerében, mi a társasági adó törvényben az újdonság az előző évi adózási szabályokhoz képest. Mennyi a társasági adó mértéke 2023 évében?

Cikkünkben eláruljuk, mennyi a társasági adó 2023 évétől, azaz mennyi a társasági adó mértéke 2023 során. Amellett, hogy olvasóinkat tájékoztatjuk, mi az új társasági adó törvény módosításának tartalma, azt is eláruljuk, egyáltalán mi az a társasági adó, kinek kell fizetni, milyen kritériumrendszer alapján, milyen esetekben lehet mentesülni a társasági adó alól. Mi a társasági adó számlaszám 2023-ban, mit határoz meg a társasági adó törvény a csoportos TAO-alanyok adózásáról?

Mi az a társasági adó?

A társasági adó egy olyan speciális adónem, ami a társas vállalkozók – tipikusan betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, szövetkezetek – működését érinti. Ez egy opcionálisan választható adózási forma, akkor érdemes a társas vállalkozóknak választaniuk, ha jobb feltételek érvényesülnek rájuk nézve, mint a kisadózó vállalkozások tételes adója vagy a kisvállalati adó esetében. Hogy mi a legjobb adózási forma vállalkozásunk számára (KATA, KIVA, EVA, TAO), az minden esetben a vállalkozás tevékenységétől és a bevételétől függ. A társasági adó számítása a korrekciós tételen alapszik - hogy pontosan hogyan zajlik a társasági adó számítása, arra a későbbiekben visszatérünk.

Mikor keletkezik társasági adófizetési kötelezettség?

A TAO fizetésére külföldi és belföldi adóalanyok is kötelezetté válhatnak. Belföldi illetőségű személyeknél azon a napon jön létre a társasági adó fizetési kötelezettség, amikor közokiratba foglalják a társasági szerződést (vagy amikor létrejön a vállalat). Külföldi adóalany esetében akkor jön létre társasági adófizetési kötelezettség, amikor megtörténik a fiók cégbírósági bejegyzése. Cégnyilvántartásba nem bejegyzett telephely esetén az első jognyilatkozat megtételének dátumától kötelező a társasági adó megfizetése.

A társasági adó fizetési kötelezettség megszűnik attól a naptól fogva, amikor a belföldi vállalkozás megszűnik, vagy amikor kikerül a törvény hatálya alól (pl. más adózási formára tér át). Külföldi társasági adóalany esetében a törvény hatálya alóli kikerülés a fióktelep cégnyilvántartásból való kitörlésétől, a felszámolási eljárás kezdetétől, vagy a megszűnést eredményező jognyilatkozat megtételének napjától lehetséges. Mind a belföldi, mind a külföldi adóalanyokra ugyanazok a feltételek vonatkoznak.

Társasági adó törvény 2023: mi változik?

A társasági adó 2023 évétől hatályos jogszabályai bizonyos pontokon módosulnak; a változások legfőképp a csoportos társasági adóalanyokat érintik. Nézzük, mi várható 2023-ban!

 • Tag/csoport megszűnése: Az új TAO jogszabályok kihirdetésének napjától (2022.11.24.) nem lehet tagja a társasági adócsoportnak az a cég, amelyik megszűnési eljárás alatt áll. A tagság mostantól nem a felszámolási/végelszámolási/kényszertörlési eljárás befejezőnapján, hanem a kezdőnapon szűnik meg. Pontosítják a társasági adó jogszabályt az adóelőleg megfizetése kapcsán is: előre hozzák az adóelőleg megosztása és bevallása 30 napos határidejének kezdő napját, mégpedig a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezésének a napjára.
 • Vagyonkezelő alapítványok: a társasági adó törvény 2023-ban a vagyonkezelő alapítványok esetében is újításokat vezet be – adómentesség, illetve bevallási egyszerűsítés jár a magánszemélyek közötti vagyonjuttatásra irányuló ügyletekben a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapítványoknak, amennyiben kizárólag befektetési bevételeik vannak.
 • Transzferár-adatszolgáltatás: a társasági adó bevallásával egyidejűleg nem kell benyújtani a transzferár-nyilvántartásokat, azonban új kötelezettség gyanánt a társasági adóbevallás részeként a szokásos piaci ár meghatározásáról adatot kell szolgáltatni. A kötelezettséget várhatóan már a 2022-es adóévre vonatkozó adóbevallásban teljesíteni kell.
 • Adókedvezmények: változás jön az elektromos töltőállomások adóalap-kedvezménye esetében; az általános „de minimis” rendelet alapján lehet igénybe venni, ha az adózó az Európai Bizottság Válságközleménye alapján is jogosult a kedvezményre az alkalmazhatósági időszakban (ehhez az adóbevallásában tett nyilatkozata is szükséges).
 • Adóhalasztás: kedvezményes részesedéscsere esetén már az értékvesztés kivezetésekor és az elszámolásakor is lejár (részlegesen).
 • Egyéb társasági adó törvény pontosítás is terítékre kerül (pl. a korábbi „bekerülési érték” „könyv szerinti érték” lesz a jövedelemminimum-számítás képletében); szintén új fogalom lesz a társasági adó törvényben a „saját jogú nyugdíjas” is.

Társasági adó változások 2022, 2021: mi történt eddig?

A társasági adó törvény 2022 évében is több ponton jelentősen megváltozott, melyeket mindenképpen érdemes áttekintenünk:

 • Kekva adókedvezmény: 2021.05.01-jén hatályba lépett a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény (Kekva tv.), minek értelmében az alapítás feltételei a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá történő minősítés, az alapítói vagyonrendelés (600 millió Ft tőkeminimum), illetve a bírósági nyilvántartásba vétel. A Kekvá-k igénybe vehetnek ingyenes támogatásokat és bizonyos esetekben csökkenthetik az adózás előtti eredményüket is.
 • Kis- és középvállalkozások fejlesztési adókedvezménye: A kis- és középvállalkozások beruházásaival kapcsolatban 2022.01.01-től csökken a fejlesztési adókedvezményre jogosító értékhatár: kisvállalkozásnál 50, középvállalkozásnál 100 millió Ft.
 • Globális minimumadó: Az OECD kétpilléres globális adóreformjának a második pillére a globális minimumadó bevezetésére vonatkozik. Az elfogadott jogszabályok értelmében 2023-tól az érintett társaságok (750 millió eurós éves konszolidált árbevétel fölötti multinacionális cégek értendőek ezalatt) minimum 15%-os adókulccsal fognak adózni.
 • Regionális fejlesztési térkép: 2022 és 2027 között Budapest kivételével Pest megye önálló, ún. „A” régióként megkapja a maximális, 50%-os támogatást.

A társasági adó a korábbi években is kisebb-nagyobb változásokon ment keresztül - korábbi cikkeinkben írtunk a társasági adó 2021 évi, illetve a társasági adó 2020 évi aktualitásairól.

Így változott a társasági adó mértéke

 • Társasági adó 1997-2003: 18% a társasági adó mértéke;
 • Társasági adó 2004-2005: 16% a társasági adó mértéke;
 • Társasági adó 2006-2007: 16% a társasági adó mértéke, 5 millió Ft adóalapig feltételektől függően 10%;
 • Társasági adó 2008-2009: 16% a társasági adó mértéke, 50 millió Ft adóalapig 10%;
 • Társasági adó 2010-2016: 19% a társasági adó mértéke, 500 millió Ft adóalapig 10%;
 • Társasági adó 2017-2022: a társasági adó mértéke a pozitív adóalap 9%-a, TAO-kedvezménnyel tovább csökkenthető.

Mennyi a társasági adó 2023 évében?

Mindezek után joggal merülhet fel bennünk a kérdés, hogy hány százalék a társasági adó, mennyi a társasági adó mértéke 2023 során. Nos, a felsorolt változásokon felül a társasági adó mértéke nem változott, 2023-ban is marad 9%. Ahogy más adónemeknél, úgy a társasági adó megállapítása kapcsán is számolhatunk kedvezményekkel – ezek nem az adóalapot befolyásoló korrekciós tételek, a kedvezményeket a már kiszámított TAO-ból vonják le.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A társasági adókedvezményeket a beruházási kedvezmény, a térségi- és egyéb kedvezmények, a kis- és középvállalkozók kedvezménye és a fejlesztési kedvezmény tágabb kategóriáiba soroljuk. Mivel ezeket a megállapított adóalapból vonják le, gyakorlatilag úgy kell tekintenünk rájuk, mintha az állam lemondana az őt megillető adóbevétel egy részéről (hiszen az a célja, hogy a magyar vállalkozások fizetőképesek legyenek), bizonyos tevékenységi körök fejlődését támogatva.

TAO számítás: mi a társasági adó számítás lényege?

A társasági adó számítása egyáltalán nem bonyolult, ha ismerjük a képletet és tudjuk, mi a szerepe az adóalapot csökkentő vagy éppen növelő korrekciós tételeknek. A társasági adó tárgya a társas vállalkozás vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenysége, a társasági adó alapja pedig az éves üzleti beszámolóban kimutatott adózási eredmény (amit a számviteli törvény rögzít). Ezt az adózási eredményt befolyásolják az ún. „korrekciós tételek”.

A TAO alapját növelő korrekciós tételek: a társasági adó törvény 2023-ban is szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyeknél megkérdőjelezhetővé válik, hogy a társaság magatartása megfelel-e az ésszerű gazdálkodás követelményeinek (a társasági adó törvény az adóalap védelme érdekében ellensúlyozza a Számviteli törvény által szabályozott lehetőségeket, például rögzíti az alkalmazandó leírási kulcsokat).

A TAO alapját csökkentő korrekciós tételek: az adóalap csökken, amennyiben a társaság olyan tevékenységeket végez, amelyeket az állam támogat, ezzel hozzájárul a vállalkozás továbbfejlesztéséhez, nyereségessé tételéhez. Tipikusan támogatandó területek a KKV beruházások, az ingatlanfelújítás, a foglalkoztatás és a kutatási tevékenységek.

A társasági adó képlete

 1. adóévi bevételek – adóévi költségek és ráfordítások = adózás előtti eredmény
 2. adózás előtti eredmény – csökkentő korrekciós tételek + növelő korrekciós tételek = társasági adó alapja
 3. adóalap x 9% adókulcs = számított társasági adó
 4. számított társasági adó – adókedvezmény = befizetendő TAO összeg

Ha a TAO-alap nem éri el az elvárt jövedelemszint-minimumot, akkor törvényes vélelemként a vélelmezett adóalap kerülhet megállapításra. Ha veszteség keletkezik, negatív adóalappal számolunk, vagyis a veszteség összegét bizonyos feltételek mellett elhatárolhatjuk, és azzal az összeggel a következő 5 adóév során csökkenthető az adózás előtti eredmény (a veszteségkorrekciós lehetőséggel maximálisan 50%-kal csökkenthető a társasági adóalap).

A társasági adó bevallása 2023

A TAO bevallása mindig a tárgyévet követő május 31-én történik (esetünkben 2023.05.31.), egyébként ez a dátum a társasági adó fizetési határidő is. A társasági adó bevallása egyszerűen megtehető a NAV Általános Nyomtatványkitöltő programjával (ÁNYK). 100 millió Ft-ot meghaladó árbevétel esetén a társasági adóelőleg bevallása is szükséges, amelyben feltüntetjük az adott esedékességi időre vonatkozó összeget. Mindenképpen figyeljünk oda arra, hogy ne csússzunk ki a határidőből, ugyanis késés, elmaradás esetén büntetőkamattal szankcionálhatnak. Figyeljünk oda a NAV társasági adó számlaszám helyességére is, mindig az aktuális évre vonatkozó adatokkal töltsük ki a bevallást!

A társasági adó alanyai (belföldi adóalanyok)

 • Gazdasági társaságok;
 • ügyvédi irodák, végrehajtó irodák, közjegyzői irodák, szabadalmi ügyvivői irodák;
 • vállalatok: állami vállalatok, állami gazdálkodó szervek, trösztök, bizonyos jogi személyek vállalatai, leányvállalatok;
 • alapítványok, közalapítványok, köztestületek, egyesületek, lakásszövetkezetek;
 • szövetkezetek;
 • egyéni cégek;
 • erdőbirtokossági társulat, vízitársulat;
 • önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak;
 • felsőoktatási intézmények és az általuk működtetett intézmények, diákotthonok;
 • európai területi társulások;
 • egyházi jogi személyek;
 • olyan külföldi személyek, akiknek az üzletvezetési székhelye belföldön van;
 • bizalmi vagyonkezelési szerződések alapján kezelt vagyon;
 • MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program);
 • ERIC (Európai Kutatási Infrastruktúráért Felelős Konzorcium).

A társasági adó alanyai (külföldi adóalanyok)

 • Ingatlannal rendelkező magyar társaság olyan külföldi tagja, aki részesedésének kivonása, elidegenítése során jövedelemhez jut;
 • olyan külföldi vállalkozások, amelynek a telephelye Magyarországon van.

A társasági adó mentesség esetei

 • azok a vállalkozások, amelyek más, egyszerűsített adózási formát választottak
 • felszámolás alatt álló vállalkozások
 • Magyar Nemzeti Bank
 • Magyar Távirati Iroda
 • magyar politikai pártok
 • Közszolgálati műsorszolgáltatás
 • Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
 • a Foglalkoztatottak foglalkoztatása céljából létrehozott KHT-k
 • a Közlekedési, hírközlési és vízügyi tartalékgazdálkodási KHT-k
 • Tartalékgazdálkodási közhasznú társaság

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Brutál nyereséget jelentett a Hell Energy

2023-ban 15 milliárd 468 millió forintnyi nyereséget termelt a Hell Energy Magyarország Kft., ami majdnem 2,5 milliárddal magasabb, mint az egy évvel korábbi eredmény.

Ez a superfood lehet a foci Eb nagy slágere (x)

Méltó ellenfele lehet a mogyoró-nachos-ropi sörkorcsolya triónak a kézműves sörfőzdék gyártási melléktermékéből készülő újfajta ropogtatnivaló.

Farmról az asztalra: így segítheti ez az üzleti modell a kisgazdaságokat

A CSA, azaz a közösség által támogatott mezőgazdasági modell hazánkban egyelőre alig ismert, pedig Nyugat-Európában és az amerikai földrészen egyre elterjedtebb.

Páratlan fotó dokumentációval illusztrált napló került elő a Don-kanyarból (x)

Hadtörténeti kuriózum lehet az a 120 darab színes, jó minőségben retusált és digitalizált, publikálás előtt álló felvétel, amely 45 év lappangás után került elő.

Itt a díjnyertes fiatal vállalkozó újabb nagy dobása (X)

Az egyik legígéretesebb hazai technológiai startup által most piacra dobott okos gyűrű lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel bármilyen infót megosszunk magunkról új ismerősünkkel.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. május 18. szombat
Erik, Alexandra
20. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
Gyere el akár INGYEN a Z generáció tavaszi eseményére!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm