Close up of female accountant or banker making calculations. Savings, finances and economy concept

Társasági adó törvény: mennyi a társasági adó mértéke 2022 évében?

2022. január 9. 16:11

Magyarországon számos adónem terheli a különféle cégeket, vállalkozásokat, ezek közül az egyik speciális eset a társasági adó, ami első ránézésre sokak számára bonyolultnak tűnhet, azonban sokkal könnyebb átlátni a rendszeren, mint azt gondolnánk. Cikkünkben eláruljuk, mi az a társasági adó, és hogy mi a társasági adó törvény lényege, kiknek kell befizetni ezt a járulékot.

Mit mond ki a társasági adó törvény 2022: mennyi a társasági adó 2022 évében, mennyi a társasági adó mértéke 2022 januárjától? Milyen változásokon ment keresztül a társasági adó az elmúlt évek során? Kikre vonatkozik a társasági adó törvény és kik nem kötelezettek a társasági adó, röviden „TAO” megfizetésére? Milyen társasági adó változásokat szükséges figyelemmel kísérnünk, miben változott a társasági adó jogszabály?

Mi az a társasági adó?

A társasági adó egy speciális magyar adónem, ami a társas vállalkozókat érinti – ebbe a kategóriába tartoznak például a Bt-k, KFT-k, a szövetkezetek és egyéb szervezetek is. A társas vállalkozók Magyarországon több adótípus közül választhatják ki a számukra leginkább kedvező opciót (választható a társasági adó mellett bizonyos feltételekkel kisvállalati adó, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adója is). A társasági adó mértékét befolyásolja, hogy a vállalkozásnak milyen adózás előtti csökkentő vagy növelő eredményei vannak, mindemellett a társasági adó törvény (1996. évi LXXXI. törvény; Tao tv.) is számos ponton módosul 2022-től.

Minden vállalkozás számára célszerű a lehető legegyszerűbb és a tevékenysége szempontjából a legkedvezőbb adózási formát kiválasztania. Ide tartozik a KATA és a KIVA mellett az EVA is, azonban számos esetben a TAO a legideálisabb választás, ugyanis a társasági adó 2022 évében is a korrekciós tételeken alapszik, minden vállalkozás esetében más-más befolyásoló tényezőkkel kell számolni. Nézzük a társasági adó számítás alapjait: mi a társasági adó lényege?

Hogyan számítják ki a társasági adót?

A társasági adó tárgya a társas vállalkozás vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenysége, az adó alapja a számviteli törvény szerinti adózási eredmény (az üzleti évi beszámolóban kerül kimutatásra), amelyet befolyásolnak a társasági adó törvény által meghatározott korrekciós tételek. Abban az esetben, ha a társasági adó alapja nem éri el az elvárt jövedelemszintet, akkor törvényes vélelemként a vélelmezett adóalap kerülhet megállapításra. Az állam célja, hogy a magyar vállalkozások nyereségesek és fizetőképesek maradjanak, éppen ezért az állam egyszerre ad és el is vesz, ennek mértékét pedig a TAO törvény szabályozza.

Megkülönböztetünk az adóalapot növelő, illetve csökkentő korrekciós tételeket, amelyek kulcsfontosságú tényezők a társasági adó számítása során:

Társasági adóalap növelő tételek:

A társasági adó törvény bizonyos esetekben szankcionálja a társas vállalkozást, ugyanis bármikor felmerülhetnek olyan események, amikor megkérdőjelezhetővé válik, hogy valóban megfelelt-e a vállalkozás magatartása az ésszerű gazdálkodás követelményeinek. A TAO törvény az adóalap védelme érdekében ellensúlyozza a Számviteli törvény által szabályozott lehetőségeket, például rögzíti az alkalmazandó leírási kulcsokat.

Társasági adóalap csökkentő tételek:

Ahogy a társasági adó törvény szankcionál, úgy támogat is bizonyos tevékenységeket, amelyeknek köszönhetően csökken a társasági adó alapja, így az állam elősegíti az adóalanyok fejlődését, nyereségességét. Támogatás jár például a kutatásokra, foglalkoztatásokra, ingatlan felújítására, KKV beruházásokra irányuló tevékenységekre.

A társasági adó számítása tehát a következő módon történik:

 1. adóévi bevételek – adóévi költségek és ráfordítások = adózás előtti eredmény
 2. adózás előtti eredmény – csökkentő korrekciós tételek + növelő korrekciós tételek = adóalap
 3. adóalap x 9% adókulcs = számított társasági adó
 4. számított társasági adó – adókedvezmény = befizetendő összeg

Ha veszteség keletkezik, negatív adóalappal számolunk, vagyis a veszteség összegét bizonyos feltételek mellett elhatárolhatjuk, és azzal az összeggel a következő 5 adóév során csökkenthető az adózás előtti eredmény. Fontos tudnunk, hogy ezzel a veszteségkorrekciós lehetőséggel maximálisan 50%-kal csökkenthető az adóalap.

Mikor keletkezik társasági adó fizetési kötelezettség?

A társasági adó fizetésére belföldi és külföldi adóalanyok egyaránt kötelezettek lehetnek:

 • belföldi illetőségű személyeknél azon a napon jön létre a társasági adó fizetési kötelezettség, amikor közokiratba foglalják a társasági szerződést, vagy amikor létrejön a vállalat;
 • külföldi társasági adó alany esetén a fiók cégbírósági bejegyzési napjától kezdve jön létre, cégnyilvántartásba nem bejegyzett telephely esetén pedig az első jognyilatkozat megtételének dátumától kötelező a társasági adó 2022 évi megfizetése.

Kik a társasági adó alanyai?

1. A társasági adó belföldi alanyai

 • Gazdasági társaságok;
 • szövetkezetek;
 • ügyvédi irodák, végrehajtó irodák, közjegyzői irodák, szabadalmi ügyvivői irodák;
 • vállalatok: állami vállalatok, állami gazdálkodó szervek, trösztök, bizonyos jogi személyek vállalatai, leányvállalatok;
 • alapítványok, közalapítványok, köztestületek, egyesületek, lakásszövetkezetek;
 • erdőbirtokossági társulat, vízitársulat;
 • MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program);
 • ERIC (Európai Kutatási Infrastruktúráért Felelős Konzorcium);
 • önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak;
 • felsőoktatási intézmények és az általuk működtetett intézmények, diákotthonok;
 • európai területi társulások;
 • egyházi jogi személyek;
 • olyan külföldi személyek, akiknek az üzletvezetési székhelye belföldön van;
 • bizalmi vagyonkezelési szerződések alapján kezelt vagyon;
 • egyéni cégek.

2. A társasági adó külföldi alanyai

 • Ingatlannal rendelkező magyar társaság olyan külföldi tagja, aki részesedésének kivonása, elidegenítése során jövedelemhez jut;
 • olyan külföldi vállalkozások, amelynek a telephelye Magyarországon van.

Mind a külföldi, mind a belföldi társasági adó alanyokra ugyanazok a feltételek vonatkoznak.

Kivételek a társasági adó törvény alól

Nem kell társasági adót fizetnie…

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 • a Magyar Nemzeti Banknak;
 • a Magyar Távirati Irodának;
 • a magyar politikai pártoknak;
 • a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek.;
 • a Foglalkoztatottak foglalkoztatása céljából létrehozott KHT-knek;
 • a Közlekedési, hírközlési és vízügyi tartalékgazdálkodási KHT-nek;
 • a Közszolgálati műsorszolgáltatásnak;
 • a Tartalékgazdálkodási közhasznú társaságnak;
 • a felszámolás alatt álló vállalkozásoknak;
 • illetve olyan vállalkozások esetében sincs társasági adó, amelyek más, egyszerűsített adózási formát választottak.

Mikor szűnik meg a társasági adó fizetési kötelezettség?

 • Belföldi vállalkozás esetében a vállalkozás megszűnésének napjától, vagy attól a naptól fogva, amikor valamilyen okból kikerül az adó hatálya alól (pl. ha más adózási formát választ).
 • Külföldi adóalany esetén a társasági adó törvény hatálya alóli kikerülés a fióktelep cégnyilvántartásból való kitörlésétől, a felszámolási eljárás kezdetétől, vagy a megszűnést eredményező jognyilatkozat megtételének napjától lehetséges.

Hogyan változott a társasági adó mértéke?

 • A társasági adó mértéke 1997-2003 között: 18%-os társasági adó;
 • A társasági adó mértéke 2004-2005 között: 16%-os társasági adó;
 • A társasági adó mértéke 2006-2007 között: 16%-os társasági adó, 5.000.000 Ft adóalap alatt, feltételektől függően 10%;
 • A társasági adó mértéke 2008-2009 között: 16%-os társasági adó, 50.000.000 Ft adóalap alatt 10%;
 • A társasági adó mértéke 2010-2016 között: 19%-os társasági adó, 500.000.000 Ft adóalap alatt 10%;
 • A társasági adó mértéke 2017-2022 között, napjainkig: a pozitív adóalap 9%-a, ami tovább csökkenthető adókedvezmény igénybevételével, amennyiben a vállalkozás jogosult rá.

Mennyi a társasági adó 2022 során?

Tehát, ahogy a fentiekben is levezettük, a magyar társasági adó mértéke 2022 évében 9%.

Milyen társasági adó kedvezmények igényelhetőek?

Alapesetben ide tartozik a beruházási kedvezmény, a térségi- és egyéb kedvezmények, a kis- és középvállalkozók kedvezménye, és a fejlesztési kedvezmény is, amelyek számos alkategóriákra bonthatóak. Összességében annyit érdemes tudnunk a társasági adókedvezmények kapcsán, hogy a kedvezményt már a kiszámított adóból vonják le, vagyis nem számítanak az adóalapot befolyásoló korrekciós tételek közé. A kedvezményeket ebben az esetben leginkább úgy kell elképzelnünk, hogy az állam lemond az őt megillető bevétel egy részéről, ezzel támogatva bizonyos tevékenységeket.

Társasági adó változások 2022: Mi változik idén a TAO kapcsán?

Habár a társasági adó 2021 évében is számos ponton módosult, az idei társasági adó változások is fontos mérföldkőnek számítanak a társasági adózás történetében. Nézzük, mi változik idén!

1. Kekva adókedvezmény

2021.05.01-jén hatályba lépett a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény, röviden „Kekva tv.” – ennek értelmében az alapítás feltételei a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá történő minősítés, az alapítói vagyonrendelés (600 millió Ft tőkeminimum), illetve a bírósági nyilvántartásba vétel. A KEKVÁ-k igénybe vehetnek ingyenes támogatásokat, emellett számos esetben csökkenthető számukra az adózás előtti eredmény is.

2. Kkv-k fejlesztési adókedvezménye

A kis- és középvállalkozások beruházásaival kapcsolatban 2022.01.01-től csökken a fejlesztési adókedvezményre jogosító értékhatár (kisvállalkozásnál 50, középvállalkozásnál 100 millió Ft).

3. Regionális fejlesztési térkép

2022 és 2027 között Budapest kivételével Pest megye önálló, úgynevezett „A” régióként megkapja a maximális, 50%-os támogatást.

4. Globális minimumadó

Elfogadásra került az OECD kétpilléres globális adóreformja, melynek második pillére a globális minimumadó bevezetésére vonatkozik. 2023-tól az érintett társaságok (750 millió eurós éves konszolidált árbevétel fölötti multinacionális cégek) minimum 15%-os adókulccsal adóznak majd.

A társasági adó bevallása

A társasági adó bevallását mindig az adóévet követő május 31-ig kell megtennünk, ez a dátum a társasági adó fizetési határidő is – a társasági adó bevallása idén 2022.05.31-én történik, a 2021-es adóévre vonatkozólag, ezt egyszerűen megtehetjük az ÁNYK, azaz a NAV Általános Nyomtatványkitöltő programjának használatával. Amennyiben a vállalkozás éves árbevétele meghaladta a 100 millió Ft-ot, a társasági adóelőleg bevallása is kötelező, amelyben feltüntetjük az esedékességi időre jutó összeget. Halasztás esetén számoljunk a kamatokkal!

 • A NAV társasági adó számlaszám: 10032000-01076019.
 • A társasági adó kódja: 101.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2024. június 19. 20:39
A közelmúltban elhunyt Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendező művészi öröksége előtt négy filmmel és...
Kiszámoló  |  2024. június 19. 09:29
Nézegettem az Auchan weboldalát és most vettem észre, hogy újra elérhetővé vált az Auchan mobilflott...
Holdblog  |  2024. június 19. 08:30
Tarolt a HOLD Alapkezelő a Privátbankár.hu Klasszis 2024 díjátadóján: három első hely, egy második é...
Kasza Elliott-tal  |  2024. június 18. 21:30
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Tücsökfehérjéből készít proteinszeletet a magyar orvostanhallgató, a Cápák között befektetője is beszállt az üzletbe (x)

Ennek nincs is tücsök íze, ez a leggyakoribb visszajelzés a többféle ízesítéssel gyártott, tücsökfehérjével dúsított proteinszelet, snack és shake kapcsán.

A legnagyobb hazai filmfesztiválon mutatkozik be a közösségi finanszírozásból megvalósult kisjátékfilm

A Magyar Mozgókép Fesztiválon találkozhat először a közönség Králl Kevin “Melange”című kisjátékfilmjével.

Üzleti ötletek tesztelése: ezt kell tenned, hogy befutó legyen a kampányod a közösségi piactéren

Magyarországon az üzleti ötletek mintegy 6 százaléka jut el abba a fázisba, hogy jutalomalapú közösségi finanszírozási kampány indulhat rájuk.

Meglepő dolgokat rejt egy kamasz naplója 2024-ben: less bele, a te gyereked is érintett!

Megvalósul Jocó bácsi nagy álma, színpadra állítják regényét. A Kamaszharc, bár fikció, a tanárként nap, mint nap megtapasztalt élethelyzeteket dolgozza fel.

NAPTÁR
Tovább
2024. június 20. csütörtök
Rafael
25. hét
Június 20.
A tapas világnapja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
A magyar Real Estate Agent találkozó a Kalmárok közreműködésével
Future of Finance 2024
Mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak?
Sustainable World 2024
Zöld finanszírozási lehetőségek, befektetési döntések, ESG megfelelés
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2024. június 19. 21:09
Felújítási támogatás - hírek, tudnivalók
A legfontosabb hírek, elemzések, és a részletszabályok a 2024-től elérhető lakásfelújítási támogatásról.
Most nem