0 °C Budapest

Milliókkal tartozik a magyar rezsirekorder

2013. március 13. 04:53

Kritikán aluli a magyar lakosság közüzemidíj-fizetési hajlandósága, akad fogyasztó, aki milliókkal tartozik szolgáltatójának. Bár közeleg a fűtési szezon vége, rengeteg család még a nyári hónapokban sem tudja utolérni magát. Esetükben nem marad más, mint a szolgáltatás felfüggesztése.

Továbbra is kritikán aluli a magyar lakosság közüzemidíj-fizetési hajlandósága - derül ki néhány hazai gáz- és áramszolgáltató körében végzett friss felmérésünkből. Ahogy az lenni szokott a háztartások a fűtési szezon alatt többnyire tovább halmozták elmaradásaikat. Az őszi-téli időszakban ugyanis szezonálisan általában akár 30-40 százalékos kintlevőség növekedést is elkönyvelt a legtöbb szolgáltató, mely hagyományosan a karácsonyi-újévi időszakban, illetve a fűtési szezon végén tetőzik.

A Tigáz Zrt. közlése szerint jelenleg a késedelmes fizetés a lakossági ügyfelek 29 százalékát érinti, melynek jelentős része, mintegy negyede 60 napon túli elmaradás. A szezonális hatások is kézzel foghatóak a társaságnál, hiszen legutóbbi felmérésünk ( 2012. szeptember) óta kétszeresére növekedett az adósságot felhalmozó ügyfelek száma. A lakossággal szemben fennálló teljes kintlevőség-állomány pedig eléri a 8 milliárd forintot. A mulasztók átlagos elmaradása 23 ezer forint körül alakul, de ahogy az lenni szokott akadnak milliós nagyságrendű tartozást felhalmozó ügyfeleik is.

Az E.ON Hungária Zrt. tájékoztatása szerint jelenleg a lakossági áramos ügyfelek 19 százaléka, míg a lakossági gázfogyasztók 16 százaléka (összességében: 18,5%) fizet késedelmesen. 61 napon túli tartozása pedig a lakossági áramfogyasztók 9,6 százalékának, míg a gázfogyasztók 7,8 százalékának van. Tovább boncolgatva a tartozások lejáratát viszont ennél jóval összetettebb kép tárul elénk. Harminc napon belüli tartozást ugyanis a lakossági fogyasztók 40 százaléka mondhat magáénak, míg 90 napon túli tartozást a fogyasztók 57 százaléka halmozott fel. Ami viszont a legsúlyosabb, hogy a tartozó ügyfelek 22 százaléka már több mint egy éve képtelen fizetni közüzemi számláit.

Bár az E.ON számai korántsem megnyugtatóak, a fűtési szezon végén publikált adatokhoz képest többségében mégis csökkenést mutatnak. A 2012 szeptemberében megjelent összesítésünk szerint ősszel még a lakossági áramos ügyfelek 22, a gázfogyasztók 19 százaléka tartozott. 61 napon túli tartozása akkor a lakossági áramfogyasztók 9,5 százalékának, míg a gázfogyasztók 8,5 százalékának volt. A társaság a javuló tendenciát a behajtási metodika szélesítésében látja. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy számos gázfogyasztó tért át (részben) alternatív fűtési rendszerekre (pl.: fa). A KSH statisztikái is erre utalnak, nagymértékben esett ugyanis az elmúlt években az értékesített gáz mennyisége.

Aggasztó fejleményekről számolt be lapunk megkeresésére a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. is. Jelenleg a késedelembe esett lakossági ügyfelek aránya eléri az 55,53 százalékot. A lakossági ügyfelek mintegy 13 százaléka rendelkezik 60 napon túli elmaradással, mely közel 3 százalékkal nagyobb érték, mint a fűtési szezon kezdete előtt volt kimutatható. Az egy fogyasztóra eső átlagos tartozás összege pedig meghaladja a 25 ezer forintot, de akad ügyfél, aki már 4 255 318 forintos adósságot halmozott fel.

Jelentős kintlevőség növekedésről számolt be lapunknak a FŐGÁZ Zrt. is. "Tapasztalataink szerint lakossági ügyfeleink fizetőképessége csökken, ami magával vonzza a fizetési késedelembe esők számának növekedését is" - mondta el Bálint Norbert, a társaság szóvivője. A társaság lakossággal szemben fennálló teljes kintlevőség-állománya 14 milliárd forintra rúg, melyből közel 8 milliárd forint a 30 napnál régebbi lejárt tartozások számlájára írható. A közműcég tartozást felhalmozó lakossági ügyfeleinek mintegy 10-14 százaléka lépi túl a 60 napos türelmi időt. A legnagyobb lakossági tartozás itt is milliós nagyságrendet képvisel.

Sokaknál csak a kikapcsolás marad?

Jellemző, hogy a kezdetben csak egyhavi, tízezer forintos tartozás igen hamar több tízezer forintosra, gázszolgáltatás esetén akár százezres nagyságrendű összegre duzzad. A piaci szereplők tapasztalatai szerint pedig ilyenkor már alig tudják az ügyfelek egy összegben teljesíteni kötelezettségüket. Tartós fizetési késedelem esetén pedig nem marad más, mint a szolgáltatásból történő kizárás. Az érvényben lévő törvényi szabályozás szerint pedig már 60 napos tartozás után, összeghatártól és évszaktól függetlenül bárki kikapcsolható. A szolgáltatásból történő kikapcsolás rendjét ugyanakkor törvény szabályozza. Kikapcsolásra az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 • A lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
 • a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés nem vezetett eredményre,
 • a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére. A lakossági fogyasztó első értesítése postai vagy - a lakossági fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén - elektronikus úton, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb módon történik.

Mindazonáltal a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet élveznek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - vezette be Magyarország az úgynevezett védendő fogyasztók intézményét. Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok. A védendő státuszú fogyasztókat különböző kedvezmények (egyebek között részletfizetés, fizetési haladék, előrefizető mérő, szükségáramforrás) illetik meg. Aki mindkét jogosulti kategória feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket.

Hogyan lehetsz védendő fogyasztó?
1. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
 • időskorúak járadékában részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • lakásfenntartási támogatásban részesül,
 • ápolási díjban részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
2. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki:
 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • vakok személyi járadékában részesül,
 • (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A védendő fogyasztói státusz igénylése

Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:

 • a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása;
 • az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról leolvasható: jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar Államkincstár);
 • a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.
A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell!

A legtöbb esetben azonban a fogyasztók nem tudnak kitörni az adósságspirálból, s a szolgáltatónak nem marad más lehetősége végül, mint a kikapcsolás. A kizárás ugyanakkor természetesen nem jelenti a szolgáltató részéről a veszteség leírását. Ha a tartozás nagyon régóta fennáll, a szolgáltatók többnyire külsős behajtó céget bíznak meg a tartozás beszedésével, vagy faktoráló cég felé engedményezik ezeket a követeléseket. Ezzel párhuzamosan jogi úton is megpróbálják igényüket érvényesíteni. Mindazonáltal a szerződésbontás után is van lehetőségük a tartozást felhalmozó fogyasztóknak arra, hogy újra részt tudjanak venni a szolgáltatásban.

Ha a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását, és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a földgázkereskedő a tudomására jutást követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását. E kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. Ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a visszakapcsolási igénybejelentés időpontjában érvényes műszaki követelmények teljesüljenek a fogyasztási helyen, tehát a mérőhely kialakítása az érvényben lévő előírásoknak megfeleljen. Így például abban az esetben, ha a kizárás mérőóra levétellel járt, a fogyasztónak nyomáspróbát kell végeztetnie, s csak ezután lehetséges a gázszolgáltatás visszakapcsolása.

 

NEKED AJÁNLJUK
Vége az iskolai bántalmazásoknak? Magyar innováció segíthet megelőzni az ilyen eseteket

A zárkózott kamaszok ventilációjában segíthet egy, a mentális jóllétet támogató új hazai mobilapp, a Healmindset, amelyben a felhasználók chaten, anonim módon kaphatna támogatást.

Most bárki fillérekért lecsaphat Magyarország egyik legnagyobb kincsére: érdemes sietni, hamar elkapkodják

Bár a 20 ezer magyar méhész 1,2 millió méhcsaládja évente 25 ezer tonna mézet termel, Magyarországon az egy főre jutó mézfogyasztás mindössze 1 kg/év.

Ismered a Ferit? Milyen Ferit? Vadiúj főzelékbár hódíthatja meg Budapestet

Újabb gasztronómiai témájú sikersztori a Brancsnál: közösségi előfinanszírozásból nyithatja meg főzelékbárját az ötletgazda Szatmári Ferenc, azaz Főzelékes Feri.

Súlyos rendellenesség ütötte fel a fejét a magyar iskolákban: minden tizedik gyerek érintett

Október a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, azaz az ADHD rendellenesség tudatosításának hónapja, amiben Magyarországon az iskoláskorú gyerekek 8-10 százaléka érintett.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2023. december 5. kedd
Vilma
49. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Agrárszektor Konferencia 2023
Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!
Sustainable World 2023
A jövő vállalatai szeptember 12-én!
Mi lesz veled magyar élelmiszer?
Ingyenes Signature rendezvény
EZT OLVASTAD MÁR?
Itt a Pénzcentrum App
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm