24 °C Budapest

Milliókkal tartozik a magyar rezsirekorder

2013. március 13. 04:53

Kritikán aluli a magyar lakosság közüzemidíj-fizetési hajlandósága, akad fogyasztó, aki milliókkal tartozik szolgáltatójának. Bár közeleg a fűtési szezon vége, rengeteg család még a nyári hónapokban sem tudja utolérni magát. Esetükben nem marad más, mint a szolgáltatás felfüggesztése.

Továbbra is kritikán aluli a magyar lakosság közüzemidíj-fizetési hajlandósága - derül ki néhány hazai gáz- és áramszolgáltató körében végzett friss felmérésünkből. Ahogy az lenni szokott a háztartások a fűtési szezon alatt többnyire tovább halmozták elmaradásaikat. Az őszi-téli időszakban ugyanis szezonálisan általában akár 30-40 százalékos kintlevőség növekedést is elkönyvelt a legtöbb szolgáltató, mely hagyományosan a karácsonyi-újévi időszakban, illetve a fűtési szezon végén tetőzik.

A Tigáz Zrt. közlése szerint jelenleg a késedelmes fizetés a lakossági ügyfelek 29 százalékát érinti, melynek jelentős része, mintegy negyede 60 napon túli elmaradás. A szezonális hatások is kézzel foghatóak a társaságnál, hiszen legutóbbi felmérésünk ( 2012. szeptember) óta kétszeresére növekedett az adósságot felhalmozó ügyfelek száma. A lakossággal szemben fennálló teljes kintlevőség-állomány pedig eléri a 8 milliárd forintot. A mulasztók átlagos elmaradása 23 ezer forint körül alakul, de ahogy az lenni szokott akadnak milliós nagyságrendű tartozást felhalmozó ügyfeleik is.

Az E.ON Hungária Zrt. tájékoztatása szerint jelenleg a lakossági áramos ügyfelek 19 százaléka, míg a lakossági gázfogyasztók 16 százaléka (összességében: 18,5%) fizet késedelmesen. 61 napon túli tartozása pedig a lakossági áramfogyasztók 9,6 százalékának, míg a gázfogyasztók 7,8 százalékának van. Tovább boncolgatva a tartozások lejáratát viszont ennél jóval összetettebb kép tárul elénk. Harminc napon belüli tartozást ugyanis a lakossági fogyasztók 40 százaléka mondhat magáénak, míg 90 napon túli tartozást a fogyasztók 57 százaléka halmozott fel. Ami viszont a legsúlyosabb, hogy a tartozó ügyfelek 22 százaléka már több mint egy éve képtelen fizetni közüzemi számláit.

Bár az E.ON számai korántsem megnyugtatóak, a fűtési szezon végén publikált adatokhoz képest többségében mégis csökkenést mutatnak. A 2012 szeptemberében megjelent összesítésünk szerint ősszel még a lakossági áramos ügyfelek 22, a gázfogyasztók 19 százaléka tartozott. 61 napon túli tartozása akkor a lakossági áramfogyasztók 9,5 százalékának, míg a gázfogyasztók 8,5 százalékának volt. A társaság a javuló tendenciát a behajtási metodika szélesítésében látja. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy számos gázfogyasztó tért át (részben) alternatív fűtési rendszerekre (pl.: fa). A KSH statisztikái is erre utalnak, nagymértékben esett ugyanis az elmúlt években az értékesített gáz mennyisége.

Aggasztó fejleményekről számolt be lapunk megkeresésére a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. is. Jelenleg a késedelembe esett lakossági ügyfelek aránya eléri az 55,53 százalékot. A lakossági ügyfelek mintegy 13 százaléka rendelkezik 60 napon túli elmaradással, mely közel 3 százalékkal nagyobb érték, mint a fűtési szezon kezdete előtt volt kimutatható. Az egy fogyasztóra eső átlagos tartozás összege pedig meghaladja a 25 ezer forintot, de akad ügyfél, aki már 4 255 318 forintos adósságot halmozott fel.

Jelentős kintlevőség növekedésről számolt be lapunknak a FŐGÁZ Zrt. is. "Tapasztalataink szerint lakossági ügyfeleink fizetőképessége csökken, ami magával vonzza a fizetési késedelembe esők számának növekedését is" - mondta el Bálint Norbert, a társaság szóvivője. A társaság lakossággal szemben fennálló teljes kintlevőség-állománya 14 milliárd forintra rúg, melyből közel 8 milliárd forint a 30 napnál régebbi lejárt tartozások számlájára írható. A közműcég tartozást felhalmozó lakossági ügyfeleinek mintegy 10-14 százaléka lépi túl a 60 napos türelmi időt. A legnagyobb lakossági tartozás itt is milliós nagyságrendet képvisel.

Sokaknál csak a kikapcsolás marad?

Jellemző, hogy a kezdetben csak egyhavi, tízezer forintos tartozás igen hamar több tízezer forintosra, gázszolgáltatás esetén akár százezres nagyságrendű összegre duzzad. A piaci szereplők tapasztalatai szerint pedig ilyenkor már alig tudják az ügyfelek egy összegben teljesíteni kötelezettségüket. Tartós fizetési késedelem esetén pedig nem marad más, mint a szolgáltatásból történő kizárás. Az érvényben lévő törvényi szabályozás szerint pedig már 60 napos tartozás után, összeghatártól és évszaktól függetlenül bárki kikapcsolható. A szolgáltatásból történő kikapcsolás rendjét ugyanakkor törvény szabályozza. Kikapcsolásra az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor:

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

 • A lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
 • a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés nem vezetett eredményre,
 • a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére. A lakossági fogyasztó első értesítése postai vagy - a lakossági fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén - elektronikus úton, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb módon történik.

Mindazonáltal a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet élveznek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - vezette be Magyarország az úgynevezett védendő fogyasztók intézményét. Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok. A védendő státuszú fogyasztókat különböző kedvezmények (egyebek között részletfizetés, fizetési haladék, előrefizető mérő, szükségáramforrás) illetik meg. Aki mindkét jogosulti kategória feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket.

Hogyan lehetsz védendő fogyasztó?
1. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
 • időskorúak járadékában részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • lakásfenntartási támogatásban részesül,
 • ápolási díjban részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
2. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki:
 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • vakok személyi járadékában részesül,
 • (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A védendő fogyasztói státusz igénylése

Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:

 • a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása;
 • az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról leolvasható: jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar Államkincstár);
 • a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.
A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell!

A legtöbb esetben azonban a fogyasztók nem tudnak kitörni az adósságspirálból, s a szolgáltatónak nem marad más lehetősége végül, mint a kikapcsolás. A kizárás ugyanakkor természetesen nem jelenti a szolgáltató részéről a veszteség leírását. Ha a tartozás nagyon régóta fennáll, a szolgáltatók többnyire külsős behajtó céget bíznak meg a tartozás beszedésével, vagy faktoráló cég felé engedményezik ezeket a követeléseket. Ezzel párhuzamosan jogi úton is megpróbálják igényüket érvényesíteni. Mindazonáltal a szerződésbontás után is van lehetőségük a tartozást felhalmozó fogyasztóknak arra, hogy újra részt tudjanak venni a szolgáltatásban.

Ha a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását, és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a földgázkereskedő a tudomására jutást követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását. E kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. Ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a visszakapcsolási igénybejelentés időpontjában érvényes műszaki követelmények teljesüljenek a fogyasztási helyen, tehát a mérőhely kialakítása az érvényben lévő előírásoknak megfeleljen. Így például abban az esetben, ha a kizárás mérőóra levétellel járt, a fogyasztónak nyomáspróbát kell végeztetnie, s csak ezután lehetséges a gázszolgáltatás visszakapcsolása.

 

NEKED AJÁNLJUK
Sok szülő így rontja el a gyerek fejlesztését: nem lehet elég korán kezdeni

Szinte semmi sem fejleszti olyan gyorsan és hatékonyan a legkisebbek agyát, mint a társasjáték.

Ennyibe kerül manapság egy luxus mobilház: ez lehet a lakásválság megoldása? + videó

Drágulnak az ingatlanok, emelkednek a hitelkamatok: ez pedig szinte egyenes út a lakhatási válsághoz. Nálunk is működhet az, ahogy az USA-ban megoldották?

Ilyen még nemigen volt itthon: itt a bejelentés, elindult a magyar Kickstarter

A Kickstarternek és az Indiegogonak hála a közösségi finanszírozási forma évek óta világszerte népszerű és most megérkezett Magyarországra is, a Brancs formájában

Milliókat bukhat, aki így indít vállalkozást: jól meg kell gondolni, a KATA sem jó mindenre

Sokan alábecsülik, mennyire lényeges alaposan átgondolni, milyen vállalkozási és azzal együtt adózási formát válasszanak induló cégük számára.

NAPTÁR
Tovább
2022. május 21. szombat
Konstantin
20. hét
Május 21.
Szeged napja
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?