Indul az állami pénzmosoda: teljes inkognitó a gazdagoknak

Pénzcentrum
2013. augusztus 18. 08:01

Az ősz egyik kíváncsian várt újítása lesz a stabilitás megtakarítási számla (smsz) bevezetése. A kormány kétharmados törvénybe betonozta azt a lehetőséget, hogy inkognitóban legálissá tehessék a magánszemélyek a korábban le nem adózott jövedelmeiket, s öt év után adómentesen felvehessék az értékpapírszámla hozamával, illetve az értékpapírok nyereségével növelt összeget. A bankokhoz intézett körkérdésünkből kiderül, több nagy pénzintézet is tervezi az új szolgáltatás bevezetését, de vannak közöttük olyanok is, amelyek azt közölték, nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. Ugyan a törvény szerint akár már most is lehetne ilyen számlát nyitni, a bankok a részletszabályokra várnak, a nemzetgazdasági tárca két hónap alatt nem készült el a végrehajtási rendeletekkel.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.

Magyarország külföldi pénznemben fennálló adósságának csökkentésére hivatkozva találta ki a kormány az új megtakarítási formát, a stabilitás megtakarítási számlát. A számla legnagyobb vonzereje, hogy anonimitást ígér a majdani befektetőknek. Vagyis az smsz-t vezető hitelintézeteknek ugyan tájékoztatniuk kell az adóhatóságot a számla megnyitásáról, illetve az arra történt befizetésről, de a számlatulajdonos neve inkognitóban marad. Még akkor is, ha a számláról származó jövedelem után adót kell fizetni. Az adót és annak alapját ugyanis a kifizető hitelintézet vallja be, anélkül, hogy kiderülne, kihez köthető a kötelezettség.

Stabilitás megtakarítási számlát befektetési tevékenységet végző hitelintézetek vezethetnek, s kizárólag magánszemélyek élhetnek ezzel a lehetőséggel. A számla értékpapírszámlából, illetve pénzszámlából áll. A számlanyitás feltétele, hogy egy összegben minimum 5 millió forintot be kell rá fizetni, a határ azonban a csillagos ég, felső korlátja ugyanis nincs a számlán elhelyezett összegnek. Tudni kell, hogy újabb befizetéssel nem lehet növelni a számlán lévő összeget, ugyanakkor egy magánszemély több számlát is nyithat, s ilyen formában bővítheti a megtakarítását.

A megtakarítási pénzszámlán csak a számlatulajdonos által befizetett vagy átutalt pénzt, a befektetési eszközök értékesítéséből származó ellenértéket, és az értékpapírszámlán nyilvántartott befektetési eszközök hozamát lehet jóváírni, a pénzszámla egyenlege után nem nyújthat kamatot a számlavezető. A pénzszámlára befizetett összegből kizárólag a magyar állam, illetve az Európai Gazdasági Térség más tagállamában kibocsátott, forintban jegyzett állampapírt lehet vásárolni.

Így lesz a feketepénzből legálisan adózott jövedelem

A törvény rögzíti, hogy az smsz-re a természetes személy számlatulajdonos által befizetett összeget a befizetés időpontjában megszerzett belföldről származó jövedelemnek kell tekinteni valamennyi közterhet vagy közteherhez kapcsolódó egyéb kötelezettséget, jogkövetkezményt megállapító jogszabály szempontjából, függetlenül attól, hogy korábban megfizette-e az adót a magánszemély a jövedelem megszerzése után. A törvény előírja azt is, hogy a jövedelmet - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - belföldről származó jövedelemnek kell tekinteni, a jövedelem megszerzőjét pedig - ha csak ennek ellenkezőjét ő maga nem bizonyítja, vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - e jövedelem tekintetében belföldi személynek kell tekinteni.

Az smsz lehetővé teszi, hogy a magánszemélyek legalizálják a bizonylattal alá nem támasztható jövedelmeiket. A jelenleg hatályos törvények mellett, ha valaki akarná, akkor sem tudná bevallani a feketén szerzett jövedelmét, és megfizetni utána az szja-t, illetve az egyéni járulékokat - ecsetelte lapunk kérdésére Angyal József okleveles adószakértő. Csak olyan jövedelmet lehet bevallani, amelynek a megszerzéséről okirattal rendelkezik a magánszemély. Ha valaki jövedelmet tüntet fel a bevallásában, akkor egy ellenőrzés során okirattal kell alátámasztania a bevallásban szereplő adatot.

Biztosan büntetésre számíthat az, aki arra hivatkozna, hogy adózatlan jövedelmet vallott be, ezért nincs róla papírja. Semmiképpen nem szabad tehát követni azokat a mostanában napvilágot látott tanácsokat, amelyek arra biztatnak, hogy az egyre gyakoribbá váló vagyonosodási vizsgálatok megindítása előtt önellenőrzést nyújtsanak be a magánszemélyek, és számoljanak el a korábban be nem vallott jövedelmeikkel - figyelmeztet az okleveles adószakértő.

Adózik is, meg nem is

A számlán elhelyezett összeget, az értékpapírok hozamát és ezen értékpapírokkal végzett ügyletek nyereségét ugyan a kamatjövedelemre vonatkozó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli, az adót teljes egészében meg lehet úszni, ha a magánszemély öt évig nem nyúl hozzá a számlán elhelyezett összeghez. Ha valaki 3 éven belül feltöri a számlát, akkor a kifizetett összeg 200 százaléka után meg kell fizetni az szja-t. Így lényegében 32 százalékos adót kell fizetnie, amivel még mindig sokkal jobban jár, mintha eltitkolt jövedelmet tárna fel nála az adóhatóság.

Ha az adófizetési kötelezettség keletkezése és a Stabilitás Megtakarítási Számlára történő befizetés között eltelt idő legalább 3 év, de kevesebb mint 4 év, az adó alapja a kifizetett összeg 100 százaléka. Ha négy év után, de öt éven belül nyúl hozzá valaki az smsz-en elhelyezett összeghez, akkor már csak 50 százalék adóalapot terheli a 16 százalékos szja-kulcs, 5 év után viszont már egyáltalán nem kell adózni a kifizetett összeg után. Kifizetett összegnek minősül a számlán található értékpapírok kivonásakor a kivont értékpapírok szokásos piaci értéke is.

Az esetlegesen fizetendő adót az smsz-t vezető hitelintézet állapítja meg, vonja le, fizeti meg, és vallja be az adóhatóságnak, úgy hogy ebben az esetben sem derül ki, hogy az adófizetési kötelezettség valójában kit terhelt. A hitelintézeteknek elég nagy a felelősségük az adó kiszámításában, a korábban bevallott adó helyesbítésére, levont, megfizetett adó vagy adóelőleg visszaigénylésére ugyanis a törvény szerint nincs lehetőség. A hitelintézet a számlatulajdonos befizetéséről, valamint a részére teljesített kifizetésről igazolást állít ki.

A nemzetgazdasági miniszternek kell rendeletben megállapítania, hogy milyen adatokat kell tartalmaznia az igazolásnak. Ugyancsak rendeletben kellene szabályozni az smsz vezetésének, illetve a hitelintézetek által a befizetésekről teljesített adatszolgáltatás részletes szabályait. A Nemzetgazdasági Minisztérium azonban két hónap alatt nem készült el a rendelettel.

Mi történik örökléskor?

A törvény rendelkezik a számla öröklésének lehetőségéről is. A számlatulajdonos halála esetére írásban egy vagy több kedvezményezettet jelölhet. Kedvezményezett jelölése esetén az smsz nem képezi a hagyaték részét. A kedvezményezett vagy örökös a számla tulajdonosává válik, a befizetést pedig a saját befizetésüknek kell tekinteni. A részükre kifizetett összeget a törvényben meghatározotton felül más adófizetési kötelezettség nem terheli.

Hosszú távra bebetonozott törvényes pénzmosás?

Az smsz-re vonatkozó szabályokat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvénynek a közteherviselés alapvető szabályairól rendelkező fejezetébe ágyazta a kormány. Így biztosította azt, hogy csak kétharmados többséggel lehessen megváltoztatni a stabilitási megtakarítási számlára vonatkozó szabályokat. Az Alaptörvény 40. cikke alapján ugyanis a közteherviselés alapvető szabályait rögzítő törvény sarkalatosnak minősül. A jogszabály fő szabályként rögzíti, hogy "Magyarországon minden természetes személy, jogi személy, más jogalany adó, járulék, hozzájárulás, vagyonszerzési lleték, bírság, pótlék, vagy más hasonló - az állam közvetlen ellenszolgáltatása nélküli - rendszeres, vagy rendkívüli fizetési kötelezettség , továbbá az állami közhatalom birtokában nyújtható szolgáltatásért eljárásért fizetendő eljárási és felügyeleti illeték, igazgatási szolgáltatási díj, pótdíj teljesítésével járul hozzá a közös szükségletek fedezetéhez".

Ugyanezen törvény keretei között kapnak lényegében teljeskörű, anonimitás mellett élvezhető amnesztiát azok, akik feketén megszerzett adózatlan jövedelmeket kívánnak legálisan adómentessé tenni, annak égisze alatt, hogy erre Magyarország külföldi pénznemben fennálló adósságának csökkentése érdekében van szükség... Elgondolkodtató a Blochamps Capital pénzügyi tanácsadó cég tanulmányának megállapítása, miszerint: "jelenleg a vagyonosodó szűk réteg - kevés kivételtől eltekintve - a privátbanki üzletágak beszámolói szerint jellemzően az állammal megbízási viszonyban lévőkhöz köthető".

Kinek jó, és kinek nem az smsz?

Annak nyújthat az adóamnesztia teljes biztonságot a jövedelem legalizálásában, aki külföldi bankszámlán tartott pénzét kívánja ilyen formában haza hozni, vagy aki Magyarországon készpénzben tartja az adózatlan forintjait - véli Szeiler Nikolett, ügyvéd.

A külföldi bankszámlán tartott pénz esetén az smsz-re történő utalással, 5 év múltán adómentesen lehet hozzájutni a jövedelemhez, amelyet Magyarországon legálisan fel lehet használni beruházáshoz, ingatlan vásárláshoz, az adóhatóság nem fogja firtatni a pénz eredetét. Ugyanígy, aki eddig otthon vagy széfben, készpénzben tartotta az adózatlan pénzét, most 5 év után törvényes forrásból származó jövedelemhez juthat.

Nem jelent viszont megoldást az adóamnesztia azoknak, akik magyarországi bankszámlán tartanak adózatlan pénzt, és azt a stabilitás megtakarítási számlára utalással legalizálnák. Az adóhatóság egy esetleges vagyonosodási vizsgálat során ugyanis azt nézi, hogy milyen forrásból jutott hozzá a magánszemély akkor a pénzhez, amikor azt a bankszámláján elhelyezte. Ezért az a tény, hogy - a már a bankszámlára rátett összeget - továbbutalja valaki a megtakarítási számlára, nem jelent megoldást - véli Szeiler Nikolett.

Mire várnak a bankok?

Az OTP Bank tervezi a szolgáltatás bevezetését, de tekintettel arra, hogy még nem jelentek meg azon szükséges rendeletek, amelyek alapján a számla elindítható, így a számla jelenleg nem nyitható a banknál - válaszolta a Pénzcentrum.hu kérdésére a hitelintézet. A bank egyelőre nem rendelkezik pontos információval arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium mikorra dolgozza ki a szükséges rendeleteket. A kondíciókról és a lehetséges ügyfélszerzési akciókról csak a szabályozói környezet véglegesedése után tud nyilatkozni az OTB Bank.

A Raiffeisen Bank is lehetővé kívánja tenni a smsz számlanyitást,a szolgáltatást várhatóan a következő fél-egy évben vezetik be, attól függően, mikor jelenik meg a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet részletes szabályozása, illetve, hogy mennyi időt vesz igénybe a fejlesztés - tudatta lapunkkal a hitelintézet. Egyelőre a díjakról, illetve a költségekről sem tudtak pontos adatokat közölni. A bank várhatóan nem indít kampányt az ügyfelek megszerzésére.

Az MKB Bank is elérhetővé kívánja tenni a már meglévő, illetve új ügyfelei számára is az smsz nyitását. A hitelintézet fontosnak tartja, hogy a törvényben meghatározott feltételrendszerben az ügyfelek elhelyezhessék pénzüket a bankban. A részletes szabályozást tartalmazó rendelet megjelenését követően alakítja ki a számlával kapcsolatos eljárási rendet és a lehetséges kondíciókat.

Az UniCredit Bank vizsgálja a termék bevezetésének piaci lehetőségeit, részletekkel egyelőre még nem tud szolgálni - közölte lapunkkal a hitelintézet. Az Erste Banktól is azt a választ kaptuk, hogy egyelőre vizsgálják a számla bevezetésének feltételeit/lehetőségeit.

A Budapest Bank jelenleg nem tervezi, a CIB Bank pedig kategórikusan leszögezte, hogy nem tervezi stabilitás megtakarítási számla bevezetését.

 

NEKED AJÁNLJUK
A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2021. december 1. szerda
Elza
48. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?