Eredeti ötlet nélkül is lehetünk sikeresek !

Pénzcentrum
2005. október 7. 16:50

Gyakran hallhatunk olyan híreket (leginkább Amerikából), hogy valaki kevés pénzből és egy nagy ötletből - dacolva a veszéllyel - hatalmas karriert épített, és milliomos cégtulajdonossá vált. De mit tehet a szegény ember ha a pénz mellet még ötletből is kevés van neki ? A munkahelyi béklyótól mihamarabb meg akar szabadulni, és a saját lábára szeretne állni, tudván azt, hogy ettől még nem kell kevesebbet dolgozni (sőt) de legalább a maga ura.

 
Gyakran hallhatunk olyan híreket (leginkább Amerikából), hogy valaki kevés pénzből és egy nagy ötletből - dacolva a veszéllyel - hatalmas karriert épített, és milliomos cégtulajdonossá vált. De mit tehet a szegény ember ha a pénz mellet még ötletből is kevés van neki ? A munkahelyi béklyótól mihamarabb meg akar szabadulni, és a saját lábára szeretne állni, tudván azt, hogy ettől még nem kell kevesebbet dolgozni (sőt) de legalább a maga ura.
A megoldás egyszerűnek tűnik be kell társulni egy már bevezetett cégbe, és kihasználni annak minden előnyét. De persze nem választhatjuk bármelyik nekünk tetsző vállalatot, hanem vannak olyan társaságok amelyek partneri viszonyt kínálnak a vállalkozni vágyóknak, az így alapított cégek a franchise vállalkozások.
Mi is az a franchise ?
Egyre több szervezet nevezi magát franchise-nak, marketingcélokból, illetve mert divat. Holott az adott szervezetnek minimum három feltételnek kell megfelelnie. Az első, egy ismert márkanév megléte, a második az értékes, újszerű üzletviteli ismeret (know-how), a harmadik pedig, hogy az átadó folyamatosan támogassa az átvevőt és ne hagyja őket magukra a piacon. A franchise-vállalkozás: szerződéses kapcsolaton alapuló együttműködési forma. Nem franchise az MLM (multi level marketing), ott ugyanis éppen az említett feltételek hiányoznak.
A fentiekből kiderül, hogy az egyik vállalkozó rendelkezik át-adható jogokkal, a másik ezeket szerződés szerint használatra átveszi. Az előzőt franchise-átadónak, az utóbbit franchise-átvevőnek nevezik. Ahhoz, hogy az átadónak legyen mit átadnia, azt létre kell hoznia, ki kell fejlesztenie és üzleti működés szempontjából ki kell próbálnia, s végül átadhatóvá kell tennie. Ahogy az átadó rendszergazda ezeket a jogokat és ismereteket átvevőjének használatba adja, az átvevők hálózatát alakítja ki.
Úgymint: McDonald's, Foto Porst, MOL, stb. - ezek a nevek már nem hangzanak idegenül, ami könnyen hozza a vevőket, hatalmas előnyöket biztosít a piacon.
A legtöbb franchise szervezet széleskörű segítséget nyújt a marketing, hirdetés, sőt a vezetési technikát illetően is. Átmenetileg anyagi segítséget is nyújtanak, amíg meg nem alapozódik az új üzlet. További segítség, hogy ilyen háttérrel meglehetősen könnyű meggyőzni a hitelintézeteket, bankokat, mert a franchise üzlet jóval kevesebb kockázattal jár, mint másféle vállalkozás beindítása
A licence szerződés megkötéséhez szükséges kezdeti magas tőke sokakat elriaszthat. A kezdő költségek a pár százezer forinttól a több millióig terjednek, az üzlet profiljától függően
Magyarországon mintegy háromszáz - más becslések szerint négyszáz - láncolat felel meg ennek és az egyéb követelményeknek, az autóértékesítéstől a lakossági szolgáltatásokon át az élelmiszerboltokig. Hazánkban nincs bejelentési kötelezettsége annak, aki franchise-t szervez (szemben például az USA-val, ahol regisztrálniuk kell). A franchise-átvevők számát még kevésbé lehet pontosan megmondani, hiszen egy-egy hálózat 5-1500 tagot számlál, de nagyságrendileg 18 ezer vállalkozásról lehet szó. Európában ezzel a középmezőnyben vagyunk, hiszen a legkevesebb franchise-rendszer Csehországban van (90 átadó és 300 átvevő), míg a legtöbb Franciaországban (765 átadó és 34 ezer 750 átvevő).
Itthon a franchise-jogviszonyra nem létezik elkülönült, önálló jogi szabályozás, és igen csekély azoknak az egyedi bírósági határozatoknak a száma is, amelyek franchise-szerződésekből fakadó vitákat döntenének el. Ez mégsem jelenti azt, hogy ne lenne nagyon lényeges egy újonnan alakuló hálózatnál vagy egy régebben működőnél az új tagok felvételekor többek között a megfelelő szerződés. Ami első olvasatra általában az átvevő kötelezettségeit sorolja hosszabban, és ennél rövidebben a jogait, de ez önmagában nem probléma, hiszen a franchise lényegéből fakad. Ha ugyanis egy franchise-tag nem megfelelő minőségben dolgozik, akkor a márka és az egész hálózat hírnevét teszi tönkre. (Ezért is vannak olyan átadók, akik annyira bizalmatlanok, hogy csak ismeretségi körből fogadnak tagokat.) A probléma inkább abból származik, amikor az átadó etikátlan, és - ez konkrét hazai példa - megtiltja az új tagnak, hogy a belépése előtt a régi tagokkal konzultáljon.
Ha a franchise-átadó a szerződést határozatlan vagy nagyon hosszú időre kívánja kötni, érdemes gyanút fogni, hiszen a partnerek csak a munka során ismerhetik meg egymást igazán. Viszont, ha túl rövid időre szól a szerződés, akkor meg az merülhet fel, hogy az átadó gyakrabban szeretné bevasalni a belépési tagdíjat.
Ha a franchise-ról beszélünk akkor szót kell ejtenünk, egy-egy rendszer "bibliájáról" a működési kézikönyvről. A kézikönyv a rendszer kidolgozottságától függően részletesen kell tartalmazza az eredményes üzletvitelhez szükséges tudnivalókat. Ebben van összefoglalva a többször hivatkozott know-how, esetleg ennek egyik fejezete az arculati leírás is. Tartalma a nyitás előtti információtól, a mit? hogyan? kérdésekre adott válaszokon keresztül, a rendszergazda által történő ellenőrzések részletezéséig terjedhet. Profiltól függően áruismertetőket, recepteket, berendezések kezelési útmutatóit, de öltözködési és viselkedési előírásokat is tartalmazhat.
 
Pályázatok, forrás szerzési lehetőségek
 
A franchise-hálózatokban működő hazai kis- és középvállalkozásra (kkv) kevésbé jellemző a tőkehiány, mint hálózaton kívüli társaikra. A rendszer gazdája ugyanis sok esetben kedvezményes finanszírozási feltételekkel segíti az új belépőt, és ha kell, a már működőket is. Kifejezetten franchise-t segítő banki hitelkonstrukciókban azonban nem bővelkedünk, mivel ez a piac túlságosan kis méretű a pénzintézeteknek. Így a franchise-tagok is az általában a kkv-nak szóló forrásajánlatok közül válogathatnak.
A mikro-, kis és középvállalkozásokat (kkv) érintő pályázatok ismét a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának (GVOP) keretében jelentek meg.
Ezek közül itt és most csak a franchise-vállalkozásokat közvetlenül érintő pályázatok kerülnek bemutatásra. A pályázatok teljes köre a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján (www.gkm.hu) érhető el. A más területeket is érintő pályázatok áttekintéséhez a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapja (www.nfh.hu) ajánlható
Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása (GVOP-2005 -2.1.2.)
A pályázat célja az Európai Unió szabványainak való megfelelés érdekében a minőségtudatos vállalatirányítás megvalósítása, minőségi menedzsment kialakítása, a minőségi és környezetközpontú szemlélet erősítése, valamint a vállalkozások versenyképességének javítása. Ennek érdekében a pályázat támogatja a minőség- és környezet-irányítási, a HACCP, az autóipari beszállítói követelménynek megfelelő, a NATO beszállítói követelménynek megfelelő irányítási rendszerek, az információvédelmi irányítási rendszerek, illetve az élelmiszerbiztonsági rendszerszabványok bevezetését és tanúsíttatását.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló, a 2005. évre tervezett keretösszeg: 2,3 milliárd forint.
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 50 %-a, illetve a vállalkozás létszámától, valamint a bevezetésre kerülő rendszerektől függően a következő:
Vállalkozás létszáma
Támogatás összege
1 - 9 fő
max. 800 ezer Ft
10 - 49 fő
max. 1000 ezer Ft
50 - 99 fő
max. 1200 ezer Ft
100 - 249 fő
max. 1400 ezer Ft
A már működő irányítási rendszerek megújítására, a vállalkozás létszámától függően, a fenti támogatási összegek 50%-a nyerhető el.A HACCP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás esetén az elnyerhető támogatás, a vállalkozás létszámától függetlenül max. 800 ezer forint.
Kis- és középvállalkozások részére emeltszintű, szakmaspecifikus tanácsadás igénybevételének támogatása (GVOP-2005-2.2.2.)
A pályázat célja a vállalkozások sikeres működéséhez, és a továbblépéshez szükséges szakmaspecifikus ismeretek vállalkozások közötti elterjesztése. Az üzletmenet hatékony megszervezéséhez szükséges tudás szélesebb körűvé tétele, ezáltal a mikro-, kis- és középvállalkozások hatékonyságának növelése, túlélési, illetve növekedési esélyeinek javítása.
A jelen pályázat keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke: a tanácsadás elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a, illetve a vállalkozás létszámától függően a következő:
Vállalkozás létszáma
Támogatás összege
0 -4 fő
legfeljebb 400 ezer Ft
5-9 fő
legfeljebb 800 ezer Ft
10-49 fő
legfeljebb 1.200 ezer Ft
50-249 fő
legfeljebb 2.000 ezer Ft
Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés szervezésének támogatása (GVOP-2005-2.3.1.)
A pályázat célja a kis- és középvállalkozások nagyvállalatokhoz viszonyított versenyhátrányának mérséklése céljából a konstrukció a kis- és középvállalkozások közötti összefogásban rejlő előnyök kihasználása érdekében célul tűzi ki, a területileg koncentrált, ágazatilag vagy szakmailag szerveződött vállalati együttműködések kialakítását, szervezését, az együttműködő vállalkozások által megvalósítandó projektek kidolgozását, nyomon követését.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló, a 2005. évre tervezett keretösszeg: 900 millió forint.
A hálózat kialakítására, szervezésére, mentoring tevékenységre maximum 4 millió forint nyerhető el, a hálózatban résztvevő vállalkozások számától függően.
A pályázat franchise-vonatkozásai megegyeznek a 2.1.1 jelű pályázatban részletezettekkel.
Zsongtak és tolongtak a vevők a magyar Kickstarteren: rengetegen csaptak le erre az egyedülálló termékre

Az első hazai közösségi piactéren sikeresen célba ért egy mézes kampány, amelyben a vásárlás mellett egy hartai termelő kaptárait is örökbe lehetett fogadni.

Újraindul a STRT Holding inkubációs programja, a Launchpad

Az STRT Holding közleménye szerint 8+30 millió forint befektetés és tapasztalt mentorgárda várja a jelentkezőket.

Egykor kubai textilmunkásoktól volt hangos, most közösségi finanszírozásból újul meg a patinás budapesti gyárépület (x)

A hiánypótló naturális, és letisztult berendezési trendeket kedvelő fotós közösség számára a Nordix már nem ismeretlen.

Óriásit húzott a magyar Kickstarter: ilyen lehetőség kevés alkalommal lesz 2024-ben, most bárki élhet vele

Ahogy Jeff Bezos, az Amazon alapítója híres mondása is szól: "A márkád az, amit az emberek mondanak rólad, amikor nem vagy ott.”

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. február 28. szerda
Ákos, Bátor
9. hét
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
A diákok 97% kedvezménnyel, a 27 év alattiak 92% kedvezménnyel regisztrálhatnak! Gyere Te is!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm