Indul a fűtési szezon: így kapcsolnak ki a szolgáltatásból

2012. szeptember 18. 04:53

Bár nyáron sok háztartás rendezte elmaradását, továbbra is kritikán aluli a magyar lakosság közüzemidíj-fizetési hajlandósága. Az adóssághalmozásból pedig gyakorta nincs menekvés. Így sok esetben nem marad más, mint a szolgáltatás felfüggesztése. Természetesen a szolgáltatásból történő kizárást a törvény végrehajtási rendelete szabályozza.

Bár nyáron sok háztartás rendezte elmaradását, továbbra is kritikán aluli a magyar lakosság közüzemidíj-fizetési hajlandósága - derül ki néhány hazai gáz- és áramszolgáltató körében végzett friss felmérésünkből. Arról nem is beszélve, hogy a fűtési szezon kezdetével a legtöbb közműcég az elmaradások további növekedését várja. Az őszi-téli időszakban szezonálisan általában akár 30-40 százalékos növekedést is elkönyvel a legtöbb szolgáltató, mely hagyományosan a karácsonyi-újévi időszakban, illetve a fűtési szezon végén tetőzik.

Bár a Tigáz Zrt. tájékoztatása szerint a 2012-es fűtési szezon végéhez képest 39 százalékos visszaesést mutat a társaság lakossággal szemben fennálló kintlevőség-állománya, ennek ellenére a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva már 5 százalékos emelkedésről beszélhetünk a szegmensben. A társaság közlése szerint a késedelmes fizetés a lakossági ügyfelek 15 százalékát érinti, melynek jelentős része, mintegy kétharmada 60 napon túli elmaradás. Sőt, a közműcég tájékoztatása szerint akadnak milliós nagyságrendű tartozást felhalmozó ügyfeleik is.

Az E.ON Hungária Zrt. tájékoztatása szerint a tavalyi év hasonló időszakához képest összességében 14 százalékkal növekedtek a lejárt követelések. Ezen belül a koros - féléven, illetve éven túli - követelések számottevő növekedést; míg a törvényi változások eredményeképp a fiatalabb követelések csökkenést mutatnak, mely egyértelműen a kikapcsoláshoz vezető türelmi idő lerövidülése miatt felgyorsult a felszólítási ciklusnak köszönhető. A társaság tájékoztatása szerint egyébként a lakossági áramos ügyfelek 22 százaléka, míg a lakossági gázfogyasztók 19 százaléka fizet késedelmesen. 61 napon túli tartozása pedig a lakossági áramfogyasztók 9,5 százalékának, míg a gázfogyasztók 8,5 százalékának van. Mindazonáltal növekedést mutat a védendő fogyasztók állománya is - a tavalyi évhez képest 500-al több fogyasztó került be a rendszerbe. Az összesen 71,3 ezer regisztrált védendő státuszú ügyfelből 62,3 ezer az áramfogyasztók, míg 9 ezer a gázfogyasztók köréből kerül ki.

Az előzőekhez hasonló trendekről számolt be lapunknak a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. is. A társaság kintlevősége és a késedelembe esett lakossági ügyfeleinek száma is egyaránt növekedést mutat. Mint azt megkeresésünkre elmondták, a lakosságnál a fajlagos tartozás megemelkedett, különösen a védendő fogyasztóknak köszönhetően. A lakossági ügyfelek mintegy 10 százaléka rendelkezik egyébként 60 napon túli elmaradással, az egy fogyasztóra eső átlagos tartozás összege pedig ezen ügyfelek esetében hozzávetőlegesen 85 ezer forint.

Jelentős kintlevőség növekedésről számolt be lapunknak a FŐGÁZ Zrt. is. A társaság teljes lakossági fogyasztói csoportjára (780 ezer) jelenleg mintegy 8 milliárd forintos elmaradás esik, míg az előző év azonos időszakában ez az érték 7 milliárd forint körül alakult. A társaság 780 ezer lakossági ügyfelének mintegy 20 százaléka fizet késedelmesen, míg 10 százalékuk rendelkezik 60 napon túli hátralékkal. A szolgáltató közlése szerint az egy lakossági fogyasztóra eső tartozás 70-100 ezer forint között van. A társaság mindazonáltal versenytársaihoz hasonlóan a kintlevőség növekedését vetíti előre. Mint mondják: "Általánosságban a fűtési időszakban - a nyári időszakhoz képest - mintegy 20 százalékos növekedés figyelhető meg a késedelmes fizetések arányában, a FŐGÁZ ilyen változással számol a következő téli időszakra is."

Így kapcsolnak ki a szolgáltatásból

Jellemző, hogy a kezdetben csak egyhavi, tízezer forintos tartozás igen hamar több tízezer forintosra, gázszolgáltatás esetén akár százezres nagyságrendű összegre duzzad. A piaci szereplők tapasztalatai szerint pedig ilyenkor már alig tudják az ügyfelek egy összegben teljesíteni kötelezettségüket. Tartós fizetési késedelem esetén pedig nem marad más, mint a szolgáltatásból történő kizárás. Az érvényben lévő törvényi szabályozás szerint pedig már 60 napos tartozás után, összeghatártól és évszaktól függetlenül bárki kikapcsolható. A szolgáltatásból történő kikapcsolás rendjét ugyanakkor törvény szabályozza. Kikapcsolásra az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor:

 • A lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
 • a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés nem vezetett eredményre,
 • a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére. A lakossági fogyasztó első értesítése postai vagy - a lakossági fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén - elektronikus úton, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb módon történik.

Mindazonáltal a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet élveznek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - vezette be Magyarország az úgynevezett védendő fogyasztók intézményét. Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok. A védendő státuszú fogyasztókat különböző kedvezmények (egyebek között részletfizetés, fizetési haladék, előrefizető mérő, szükségáramforrás) illetik meg. Aki mindkét jogosulti kategória feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket.

Ki, hogyan lehet védendő fogyasztó?
1. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
 • időskorúak járadékában részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • lakásfenntartási támogatásban részesül,
 • ápolási díjban részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
2. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki:
 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • vakok személyi járadékában részesül,
 • (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A védendő fogyasztói státusz igénylése

Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:

 • a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása;
 • az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról leolvasható: jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar Államkincstár);
 • a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.
A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell!

A legtöbb esetben azonban a fogyasztók nem tudnak kitörni az adósságspirálból, s a szolgáltatónak nem marad más lehetősége végül, mint a kikapcsolás. A kizárás ugyanakkor természetesen nem jelenti a szolgáltató részéről a veszteség leírását. Ha a tartozás nagyon régóta fennáll, a szolgáltatók többnyire külsős behajtó céget bíznak meg a tartozás beszedésével, vagy faktoráló cég felé engedményezik ezeket a követeléseket. Ezzel párhuzamosan jogi úton is megpróbálják igényüket érvényesíteni. Mindazonáltal a szerződésbontás után is van lehetőségük a tartozást felhalmozó fogyasztóknak arra, hogy újra részt tudjanak venni a szolgáltatásban.

Ha a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását, és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a földgázkereskedő a tudomására jutást követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását. E kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. Ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a visszakapcsolási igénybejelentés időpontjában érvényes műszaki követelmények teljesüljenek a fogyasztási helyen, tehát a mérőhely kialakítása az érvényben lévő előírásoknak megfeleljen. Így például abban az esetben, ha a kizárás mérőóra levétellel járt, a fogyasztónak nyomáspróbát kell végeztetnie, s csak ezután lehetséges a gázszolgáltatás visszakapcsolása.

 

Új őrület terjed Magyarországon: ez lesz 2023 slágere a magyar wellnessekben?

Nem csoda hát, hogy egyre több panzió igyekszik az egész szezon alatt különlegesebb programokat, lehetőségeket kínálni az arra utazóknak.

Valósítsd meg vállalkozói ötleted vevőid segítségével! (x)

Ha régóta motoszkál a fejedben egy világmegváltó ötlet, de eddig nem mertél belevágni, akkor most itt a tökéletes alkalom, hogy a tettek mezejére lépj.

Új zseniképző indul Magyarországon: álomszakma, luxusfizetés vár arra, aki elvégzi?

Nagyon szép gondolat, hogy teremtsük meg a biztonságot a jövő generációinak, ez egy olyan program, ami ehhez ténylegesen hozzá is tesz valamit.

Húsbavágó igazságról rántja le a leplet a magyar rendező: ilyen film is ritkán készül itthon

A független filmeknek mindig lesz létjogosultságuk, ahogy közönségük is - vallja Pető Szabolcs, filmrendező.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. december 7. szerda
Ambrus
49. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Mibe fektessünk 2023-ban?
Háború, energiaválság, infláció - Védelem a befektetéseinknek
Agrárszektor Konferencia 2022
Az év agráreseménye, 2 nap szakma Siófokon!
EZT OLVASTAD MÁR?