27 °C Budapest

Döntött az Alkotmánybíróság: mi lesz így az emberekkel?

Pénzcentrum
2013. március 1. 11:13

Elutasított az Alkotmánybíróság egy konkrét ügyben benyújtott alkotmányjogi panaszt, amelyben az érintett magánszemély az adóhatóság vagyongyarapodás-vizsgálati módszerét kifogásolta. A határozatból azonban nem derül ki, hogy az adóhatóság által alkalmazott ellenőrzési eljárás megfelel-e a törvényi követelményeknek. Az Alkotmánybíróság ugyanis tartózkodik attól, hogy a bíróságok felülvizsgálati jogköréhez tartozó, szakjogi kérdésekben állást foglaljon. Ez a kijelentés fontos információ bármely ügyben alkotmányjogi panaszt benyújtó számára.

Az adóhatóság a február közepén közzétett ellenőrzési irányelv szerint idén is nagy hangsúlyt kíván fektetni a vagyongyarapodás, illetve az életvitelre fordított kiadások összhangjának vizsgálatára. Elég egy "jóakaró" szomszéd, és máris bárki beleszaladhat egy adóellenőrzésbe (Varga Árpád, a NAV elnökhelyettese legutóbbi sajtótájékoztatóján megjegyezte, szép számban támaszkodik az adóhatóság az állampolgári bejelentésekre).

Mint az említett alkotmánybírósági határozatból kiderül: a taláros testület azt vizsgálja, hogy a bírói döntés összhangban van-e az Alaptörvénnyel. Ennek során azonban "tartózkodik attól, hogy a bíróságok felülvizsgálati jogköréhez tartozó, szakjogi kérdésben állást foglaljon". Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság nem vizsgálta, hogy az eljárásban alkalmazott vagyonmérleg megfelel-e a törvényi követelményeknek.

A Pénzcentrum.hu tavaly májusban mutatta be cikkében az adóhatóság által alkalmazott vagyongyarapodás-vizsgálati módszert, a lakosságot állampapír-vásárlásra buzdító kormányzati felhívások kapcsán. A kormány a lakosságnál lévő, egy évvel ezelőtt még összesen mintegy 2400 milliárd forintnyi készpénz állampapírokba fektetését szorgalmazta a múlt év tavaszán.

Az adóhatósági határozatok szerint az alkalmazott ellenőrzési módszer lényege, hogy kiadásnak tekinti, ha valaki készpénzt fizet be a saját bankszámlájára, vagy esetleg állampapírt vásárol belőle. Ennek alapján az ellenőrzések során azt állapítja meg, hogy a készpénz és a bankszámla, illetve állampapír-számla közötti átvezetés vagyonváltozással jár. Vagyis a magánszemélynek gyarapodott a vagyona, miközben csak az esetleg évek óta a párnacihában tartogatott pénzét helyezte el a bankszámláján, vagy fektette állampapírba. Az ellenőrzés során az adózónak hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy a befektetett pénz adózott jövedelemből származik.

Arra is hiába hivatkozik a magánszemély, hogy az adott időpontban a saját bankszámláján lévő összeg is elegendő fedezetet nyújta készpénzes kiadásokra. Az adóhatóság ugyanis nem tekinti bevételnek a vizsgált időszak elején a bankszámlán meglévő nyitóösszeget,és a bankszámlára utalt munkabért sem. A NAV szerint az az "igazi" bevétel, amikor valaki felveszi a pénzét a bankszámlájáról, ami egy későbbi időpont, mint amikor valójában keletkezik a bevétel.

A bankszámláról történő kiadást - így a bankszámlán lévő összegből történő állampapír-vásárlást - a NAV nem tekinti kiadásnak. Akkor számolja el kiadásnak az adóhatóság a bankszámlán lévő összeget, amikor a készpénzt befizették a bankszámlára - ecsetelte korábbi cikkünkben az ügyfeleivel szemben folytatott ellenőrzések tapasztalatait Angyal József okleveles adószakértő.

Angyal József továbbra is határozottan állítja: az adóhatóság ellenőrzési módszere szembemegy a személyi jövedelemadó törvényben foglaltakkal. A jogszabály szerint ugyanis "bevétel a magánszemély által bármilyen jogcímen és bármely formában - pénzben (a továbbiakban ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is), és/vagy nem pénzben - mástól megszerzett vagyoni érték".A bevétel megszerzésének időpontja pedig pénz esetében az a nap, amelyiken azt a magánszemély vagy javára más személy birtokba vette (átvette), vagy amelyen azt a magánszemély javára bankszámlán (pénzforgalmi számlán) jóváírták.

Az adószakértő szerint a törvény egyértelműen fogalmaz: bevételt csak mástól lehet szerezni. Vagyis nem a saját bankszámláról felvett pénz a bevétel, hanem az, ha a kifizető vagy más magánszemély a bankszámlára utalja vagy készpénzben átadja a vagyoni értéket. A bevétel pedig akkor keletkezik, amikor a pénzt megkapja a magánszemély.

A saját pénzeszközök közötti mozgás (készpénzbefizetés, -kivétel) esetén pusztán átvezetésről van szó. Ezt támasztja alá az szja-törvény 5. számú mellékletében a bevételi-kiadási alapnyilvántartások között tételesen említett pénztárkönyv modell, amely a magánszemély pénzeszközeiben beállt változásokat rögzíti idősorosan. A készpénzbefizetés bankszámlára, illetve a készpénzfelvétel bankszámláról egyáltalán nem jelent változást a magánszemély vagyoni helyzetében. A pénztárkönyv modellben egyértelműen az a bevétel, ami növeli, a kiadás pedig, ami csökkenti a rendelkezésre álló pénzeszközöket - magyarázza az adószakértő.

Az adóhatóság által alkalmazott készpénzforgalmi egyenleg módszer viszont - mint már említettük - kiadásnak tekinti a saját bankszámlára történő készpénzbefizetést, és a készpénzfelvételt számolja el bevételként. Nem számol a vizsgált időszak elején a bankszámlán meglévő nyitóértékkel, a bankszámlára átutalt bevétellel. Vagyis a kiadást a tényleges időpontjánál előbbre, a bevételt pedig későbbre datálja, így fiktív forráshiányt generál - hangsúlyozza Angyal József. Véleménye szerint ennek a módszernek nincs törvényi alapja, a készpénzforgalmi mérleg az adóhatóság kreálmánya, nem létező egyenlegforma. Az adóhatósági határozatokban semmilyen utalás nem szerepel arra vonatkozóan, hogy milyen rendelkezések alapján alkalmazza a NAV ezt a módszert.

JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 23 029 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 23 274 forintos törlesztőt (THM 14,56%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A konkrét ügyben eljáró Budapest Környéki Törvényszék azonban helybenhagyta az adóhatóság vagyongyarapodás-vizsgálati gyakorlatát. Az ítéletben a következő megállapítás szerepel, amelyet az Alkotmánybíróság is idéz:

"az adóhatóság becslése nyilvánvalóan készpénzes forgalomra vonatkozik, hiszen ha egy kiadás megállapításra kerül és egyéb adat nincs e vonatkozásban, akkor az nyilván készpénzes kifizetést jelent. A módszer arra irányul, hogy a készpénzkészlet elegendő volt-e az ilyen módon felmerült kiadások finanszírozására. Ha egy kiadásnak nincs fedezete, akkor egyértelmű, hogy készpénzes kiadásról volt szó és készpénzes kifizetés történt. Ami a bankszámlán rendelkezésre áll, pénzeszköz nem lehet ilyen kiadásnak a fedezete, további pénzeszköznek kell léteznie."

Nem elég felsorolni az Alaptörvény rendelkezéseit, konkrét sérelmekre kell hivatkozni

Az Alkotmánybíróság határozatával lényegében helybenhagyta azt a bírósági megállapítást, amely azzal az indoklással érvelt, hogy konkrét jogszabályi alapra hivatkozás helyett "nyilvánvalónak" fogadta el azt az adóhatósági gyakorlatot, mely szerint a kiadás időpontjában a bankszámlán rendelkezésre álló pénzeszköz nem lehet a kiadás fedezete, további pénzeszköznek kell rendelkezésre állnia. Vagyis azt az adóhatósági gyakorlatot, amely nem tekinti bevételnek a vizsgált időszak elején a bankszámlán meglévő nyitóösszeget, és a bankszámlára utalt munkabért sem.

A panaszos beadványában egyebek között hivatkozott az Alaptörvény T cikkének (1) bekezdésére, amely szerint "általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait".

Emellett az érintett magánszemély úgy vélte, hogy a Budapest Környéki Törvényszék ítélete az I. cikk (3) bekezdésébe is ütközik, amely kimondja: "az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható".

Az Alkotmánybíróság határozatából azonban kiderül, nem elég felsorolni a panaszban az Alaptörvény egyes rendelkezéseit, amelyeket a beadványozó szerint sért az adott ítélet, hanem pontosan meg kell jelölni, hogy annak nyomán miért sérülnek a felsorolt cikkekben szereplő alaptörvényi szabályok.

NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2023.06.05 06:47
A nyári szabadság nem hoz automatikusan feltöltődést, csak ha a hossza és a minősége is megfelelő....
laskainelli  |  2023.06.01 14:23
Az önbizalomhiány különböző módokon és életszakaszokban jelentkezhet, de ha megfigyeled a jelen hely...
coachco  |  2023.05.30 15:32
Bizony, nem túlzok, ha azt mondom, tekintetünk mérföldeken, lelkünk századokon túl barangolt a napok...
vezetoi-coaching  |  2023.05.23 10:04
Jó, 2 napot késett (a bevezető mutatja, 2 napja kezdtem el…), de hadd szóljon…:-))) Például a macho...
hrbonbon  |  2023.05.18 15:51
Simonyi Judit ügyvezető igazgató Miért is vagyok egy kiválasztási folyamatban? LEHETŐSÉGEK:...
Súlyos: az 1-3 éves gyerekek negyedének vannak félelmei különböző ételektől

Beszámolók szerint az 1-3 éves korosztály 25%-a - tehát minden negyedik gyermek - elutasít valamilyen ételt, és sokuknál óvodás, általános iskolás korban is fennáll még a probléma.

Megdőlt a 120 milliós közösségi finanszírozási rekord – itt az EU-s pénzek utódja? (x)

Az egyre népszerűbb finanszírozási forma itthon is gyorsan terjed, egyre többen ismerik és használják.

Balogh Petya: Önmagunkkal versenyzünk, és van hova fejlődni (x)

Bár sokat fejlődött az utóbbi években a hazai startup ökoszisztéma, még egy nagyságrenddel, szinte minden fontos mutatóban le van maradva a régiós élvonaltól.

Szemet vetett erre a szektorra Balogh Petya: 50 ezerért még te is a cégtársa lehetsz

A 120 fős tulajdonosi közösség mellé most Balogh Petya cége is beszállt a Brancs közösségi finanszírozási platformba.

NAPTÁR
Tovább
2023. június 5. hétfő
Fatime
23. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2023
A jövő vállalatai szeptember 12-én!
Portfolio Balaton Business Forum 2023
Együtt a régió szereplői
EZT OLVASTAD MÁR?
Portfolio  |  2023. június 5. 09:12