21 °C Budapest

Döntött az Alkotmánybíróság: mi lesz így az emberekkel?

Pénzcentrum
2013. március 1. 11:13

Elutasított az Alkotmánybíróság egy konkrét ügyben benyújtott alkotmányjogi panaszt, amelyben az érintett magánszemély az adóhatóság vagyongyarapodás-vizsgálati módszerét kifogásolta. A határozatból azonban nem derül ki, hogy az adóhatóság által alkalmazott ellenőrzési eljárás megfelel-e a törvényi követelményeknek. Az Alkotmánybíróság ugyanis tartózkodik attól, hogy a bíróságok felülvizsgálati jogköréhez tartozó, szakjogi kérdésekben állást foglaljon. Ez a kijelentés fontos információ bármely ügyben alkotmányjogi panaszt benyújtó számára.

Az adóhatóság a február közepén közzétett ellenőrzési irányelv szerint idén is nagy hangsúlyt kíván fektetni a vagyongyarapodás, illetve az életvitelre fordított kiadások összhangjának vizsgálatára. Elég egy "jóakaró" szomszéd, és máris bárki beleszaladhat egy adóellenőrzésbe (Varga Árpád, a NAV elnökhelyettese legutóbbi sajtótájékoztatóján megjegyezte, szép számban támaszkodik az adóhatóság az állampolgári bejelentésekre).

Mint az említett alkotmánybírósági határozatból kiderül: a taláros testület azt vizsgálja, hogy a bírói döntés összhangban van-e az Alaptörvénnyel. Ennek során azonban "tartózkodik attól, hogy a bíróságok felülvizsgálati jogköréhez tartozó, szakjogi kérdésben állást foglaljon". Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság nem vizsgálta, hogy az eljárásban alkalmazott vagyonmérleg megfelel-e a törvényi követelményeknek.

A Pénzcentrum.hu tavaly májusban mutatta be cikkében az adóhatóság által alkalmazott vagyongyarapodás-vizsgálati módszert, a lakosságot állampapír-vásárlásra buzdító kormányzati felhívások kapcsán. A kormány a lakosságnál lévő, egy évvel ezelőtt még összesen mintegy 2400 milliárd forintnyi készpénz állampapírokba fektetését szorgalmazta a múlt év tavaszán.

Az adóhatósági határozatok szerint az alkalmazott ellenőrzési módszer lényege, hogy kiadásnak tekinti, ha valaki készpénzt fizet be a saját bankszámlájára, vagy esetleg állampapírt vásárol belőle. Ennek alapján az ellenőrzések során azt állapítja meg, hogy a készpénz és a bankszámla, illetve állampapír-számla közötti átvezetés vagyonváltozással jár. Vagyis a magánszemélynek gyarapodott a vagyona, miközben csak az esetleg évek óta a párnacihában tartogatott pénzét helyezte el a bankszámláján, vagy fektette állampapírba. Az ellenőrzés során az adózónak hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy a befektetett pénz adózott jövedelemből származik.

Arra is hiába hivatkozik a magánszemély, hogy az adott időpontban a saját bankszámláján lévő összeg is elegendő fedezetet nyújta készpénzes kiadásokra. Az adóhatóság ugyanis nem tekinti bevételnek a vizsgált időszak elején a bankszámlán meglévő nyitóösszeget,és a bankszámlára utalt munkabért sem. A NAV szerint az az "igazi" bevétel, amikor valaki felveszi a pénzét a bankszámlájáról, ami egy későbbi időpont, mint amikor valójában keletkezik a bevétel.

A bankszámláról történő kiadást - így a bankszámlán lévő összegből történő állampapír-vásárlást - a NAV nem tekinti kiadásnak. Akkor számolja el kiadásnak az adóhatóság a bankszámlán lévő összeget, amikor a készpénzt befizették a bankszámlára - ecsetelte korábbi cikkünkben az ügyfeleivel szemben folytatott ellenőrzések tapasztalatait Angyal József okleveles adószakértő.

Angyal József továbbra is határozottan állítja: az adóhatóság ellenőrzési módszere szembemegy a személyi jövedelemadó törvényben foglaltakkal. A jogszabály szerint ugyanis "bevétel a magánszemély által bármilyen jogcímen és bármely formában - pénzben (a továbbiakban ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is), és/vagy nem pénzben - mástól megszerzett vagyoni érték".A bevétel megszerzésének időpontja pedig pénz esetében az a nap, amelyiken azt a magánszemély vagy javára más személy birtokba vette (átvette), vagy amelyen azt a magánszemély javára bankszámlán (pénzforgalmi számlán) jóváírták.

Az adószakértő szerint a törvény egyértelműen fogalmaz: bevételt csak mástól lehet szerezni. Vagyis nem a saját bankszámláról felvett pénz a bevétel, hanem az, ha a kifizető vagy más magánszemély a bankszámlára utalja vagy készpénzben átadja a vagyoni értéket. A bevétel pedig akkor keletkezik, amikor a pénzt megkapja a magánszemély.

A saját pénzeszközök közötti mozgás (készpénzbefizetés, -kivétel) esetén pusztán átvezetésről van szó. Ezt támasztja alá az szja-törvény 5. számú mellékletében a bevételi-kiadási alapnyilvántartások között tételesen említett pénztárkönyv modell, amely a magánszemély pénzeszközeiben beállt változásokat rögzíti idősorosan. A készpénzbefizetés bankszámlára, illetve a készpénzfelvétel bankszámláról egyáltalán nem jelent változást a magánszemély vagyoni helyzetében. A pénztárkönyv modellben egyértelműen az a bevétel, ami növeli, a kiadás pedig, ami csökkenti a rendelkezésre álló pénzeszközöket - magyarázza az adószakértő.

Az adóhatóság által alkalmazott készpénzforgalmi egyenleg módszer viszont - mint már említettük - kiadásnak tekinti a saját bankszámlára történő készpénzbefizetést, és a készpénzfelvételt számolja el bevételként. Nem számol a vizsgált időszak elején a bankszámlán meglévő nyitóértékkel, a bankszámlára átutalt bevétellel. Vagyis a kiadást a tényleges időpontjánál előbbre, a bevételt pedig későbbre datálja, így fiktív forráshiányt generál - hangsúlyozza Angyal József. Véleménye szerint ennek a módszernek nincs törvényi alapja, a készpénzforgalmi mérleg az adóhatóság kreálmánya, nem létező egyenlegforma. Az adóhatósági határozatokban semmilyen utalás nem szerepel arra vonatkozóan, hogy milyen rendelkezések alapján alkalmazza a NAV ezt a módszert.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A konkrét ügyben eljáró Budapest Környéki Törvényszék azonban helybenhagyta az adóhatóság vagyongyarapodás-vizsgálati gyakorlatát. Az ítéletben a következő megállapítás szerepel, amelyet az Alkotmánybíróság is idéz:

"az adóhatóság becslése nyilvánvalóan készpénzes forgalomra vonatkozik, hiszen ha egy kiadás megállapításra kerül és egyéb adat nincs e vonatkozásban, akkor az nyilván készpénzes kifizetést jelent. A módszer arra irányul, hogy a készpénzkészlet elegendő volt-e az ilyen módon felmerült kiadások finanszírozására. Ha egy kiadásnak nincs fedezete, akkor egyértelmű, hogy készpénzes kiadásról volt szó és készpénzes kifizetés történt. Ami a bankszámlán rendelkezésre áll, pénzeszköz nem lehet ilyen kiadásnak a fedezete, további pénzeszköznek kell léteznie."

Nem elég felsorolni az Alaptörvény rendelkezéseit, konkrét sérelmekre kell hivatkozni

Az Alkotmánybíróság határozatával lényegében helybenhagyta azt a bírósági megállapítást, amely azzal az indoklással érvelt, hogy konkrét jogszabályi alapra hivatkozás helyett "nyilvánvalónak" fogadta el azt az adóhatósági gyakorlatot, mely szerint a kiadás időpontjában a bankszámlán rendelkezésre álló pénzeszköz nem lehet a kiadás fedezete, további pénzeszköznek kell rendelkezésre állnia. Vagyis azt az adóhatósági gyakorlatot, amely nem tekinti bevételnek a vizsgált időszak elején a bankszámlán meglévő nyitóösszeget, és a bankszámlára utalt munkabért sem.

A panaszos beadványában egyebek között hivatkozott az Alaptörvény T cikkének (1) bekezdésére, amely szerint "általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait".

Emellett az érintett magánszemély úgy vélte, hogy a Budapest Környéki Törvényszék ítélete az I. cikk (3) bekezdésébe is ütközik, amely kimondja: "az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható".

Az Alkotmánybíróság határozatából azonban kiderül, nem elég felsorolni a panaszban az Alaptörvény egyes rendelkezéseit, amelyeket a beadványozó szerint sért az adott ítélet, hanem pontosan meg kell jelölni, hogy annak nyomán miért sérülnek a felsorolt cikkekben szereplő alaptörvényi szabályok.

NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
laskainelli  |  2024.05.27 12:10
A saját boldogságunk megteremtésében nagy szerepet játszik az egyéni felelősségvállalás. Nem várhatj...
coachco  |  2024.05.23 14:35
Nyakunkon ez a különleges, egyre izgalmasabbnak tűnő június 9, amikor a helyhatósági választást össz...
perfekt  |  2024.05.21 13:59
Abban az esetben, ha felnőttképzés keretében tanulunk, felnőttképzési jogviszony jön létre. Az erre...
hrdoktor  |  2024.05.21 10:15
Azokat az irodai dolgozókat, akik a nap jelentős részében lefelé fordított fejjel néznek a munkaeszk...
vezetoi-coaching  |  2024.02.12 22:30
Gondoltam, ezt elmesélem már. Gyakorlatilag kétszer megnéztem…:-))) Életemben először... Ki tudja, a...
Meglepő dolgokat rejt egy kamasz naplója 2024-ben: less bele, a te gyereked is érintett!

Megvalósul Jocó bácsi nagy álma, színpadra állítják regényét. A Kamaszharc, bár fikció, a tanárként nap, mint nap megtapasztalt élethelyzeteket dolgozza fel.

Egyedülálló zenés activityt fejlesztett a magyar gyógypedagógus  (x)

Egy hazai gyógypedagógus-zeneterapeuta összerakott egy többszörösen díjazott zenei társasjátékot.

Ez a superfood lehet a foci Eb nagy slágere (x)

Méltó ellenfele lehet a mogyoró-nachos-ropi sörkorcsolya triónak a kézműves sörfőzdék gyártási melléktermékéből készülő újfajta ropogtatnivaló.

Farmról az asztalra: így segítheti ez az üzleti modell a kisgazdaságokat

A CSA, azaz a közösség által támogatott mezőgazdasági modell hazánkban egyelőre alig ismert, pedig Nyugat-Európában és az amerikai földrészen egyre elterjedtebb.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. május 29. szerda
Magdolna
22. hét
Május 29.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
Gyere el akár INGYEN a Z generáció tavaszi eseményére!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm