1 °C Budapest

Családellenesen értelmezi a NAV az szja-törvényt

Pénzcentrum
2012. január 21. 08:02

Több mint 800 ezer forintot is veszíthetnek a háromgyermekes, mozaik családban élő élettársak amiatt, hogy az adóhatóság továbbra is úgy gondolja, kevesebb kedvezményt kaphatnak, mintha házastársak lennének. A Nemzetgazdasági Minisztérium egy évvel ezelőtt törvénymódosítást ígért az egyenlő elbánás érdekében, erre azóta nem került sor. Az adószakértő szerint viszont egyértelmű a kérdés: a kapcsolat, illetve a gyermekek státuszától függetlenül minden három- vagy többgyermekes családnak a maximális, emelt összegű adókedvezmény jár.

A családi adókedvezmény volt a legnagyobb ígérete a 2011. évi adórendszernek, amely jelentősen befolyásolta a nettó jövedelmet. Ránézésre pofon egyszerűnek tűnik a szabályozás: az egy- és kétgyermekesek gyermekenként havonta 62 500 forinttal csökkenthették az adóalapjukat (ami a bruttó bér 1,27-szerese volt). A három- vagy többgyermekesek viszont több mint háromszoros kedvezményt kaptak: gyermekenként havonta 206 250 forintot vonhattak le az adóalapjukból.

A közérthetőség kedvéért fordították le ezt a kedvezményt úgy a szakértők, hogy az egy- és kétgyermekesek valójában havonta gyermekenként 10 ezer, a háromgyermekesek pedig 33 ezer forint adókedvezményt kapnak, vagyis ennyivel csökken a fizetendő adójuk.

Az egy- és kétgyermekeseknél teljesen egyértelmű a helyzet: minden gyermek után havi 10 ezer forint adókedvezmény jár, függetlenül attól, hogy a szülők milyen viszonyban (házastársak, élettársak) vannak egymással, van-e közös gyermekük, vagy a korábbi kapcsolataikból született gyermekeket nevelik.

Terítéken a három- vagy többgyermekesek

Éles vita alakult ki azonban már 2011 januárjában, az adókedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozatok kapcsán abban, hogy a három- vagy többgyermekes mozaik (előző kapcsolatokból született gyermekeket is nevelő) családok mekkora adókedvezményt vehetnek igénybe. Az adóhatóság úgy értelmezte a jogszabályokat, hogy ezeknek a családoknak csak akkor jár a gyermekenként havi 33 ezer forintos maximális adókedvezmény, ha a szülők házastársak. Ha viszont élettársi kapcsolatban élnek, akkor mindkét szülő csak a saját gyermekei után jogosult adókedvezményre, aminek kiszámításakor nem lehet figyelembe venni az élettárs vérszerinti gyermekeit.

Angyal József okleveles adószakértő már akkor is azt hangoztatta, hogy a három- vagy többgyermekes mozaik családok is a maximális adókedvezményre jogosultak attól függetlenül, hogy élettársak vagy házastársak, illetve van-e közös gyermekük. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 2011. január 29-én közölte: törvénymódosítással egyértelművé teszi, az élettársi kapcsolatban élő háromgyermekesek is ugyanúgy jogosultak a maximális családi adókedvezményre, mint a házastársak.

Nagy Anna, akkori kormányszóvivő február 8-án bejelentette, hogy még abban a hónapban a parlament elé kerül a szükséges törvénymódosítás, s a három- vagy többgyermekes élettársak akár már az áprilisi fizetésükből igénybe vehetik az emelt összegű családi kedvezményt. A törvénymódosítási javaslatot azóta sem készítette el az NGM.

Az adószakértő úgy vélte, a szaktárca belátta, nincs szükség törvénymódosításra, anélkül is egyértelmű, hogy - jogviszonytól függetlenül - minden sokgyermekes családnak ugyanannyi támogatás jár. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) álláspontja azonban nem változott.

A 2011. évről szóló szja-bevallás kitöltési útmutatójából, valamint a Pénzcentrum.hu érdeklődésére adott válaszokból kiderül:az adóhatóság továbbra is azt vallja, hogy egyes családmodellek esetén az élettársaknak kevesebb adókedvezmény jár, mint a házastársaknak.

Mikor egyértelmű a helyzet a háromgyermekeseknél?

Nincs vita abban az esetben, ha mindhárom gyermek az érintett két szülő közös gyermeke, függetlenül attól, hogy összeházasodtak-e vagy élettársi kapcsolatban élnek. Ekkor mindkét szülő jogosult arra, hogy igénybe vegye a gyermekenként havonta 33 ezer forint, azaz összesen 99 ezer forint adókedvezményt. A kedvezményt a szülők már az év közbeni adóelőlegük levonásakor is megoszthatják. Ha ezt nem kérték, akkor az idén május 21-én esedékes szja-bevallásukban is megtehetik.

Akkor is a maximális kedvezmény jár, ha a három gyermek csak az egyik szülő vérszerinti gyermeke. Ekkor az a szülő jogosult a kedvezményre, akihez a gyermekek vér szerint tartoznak. Ha viszont neki nincs, vagy nincs elég jövedelme ahhoz, hogy kihasználja a kedvezményt, akkor az év végi adóbevallás során megoszthatja azt az élettársával.

Családok, amelyek évi 800 ezer forintot bukhatnak

Nézzük az "én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk" háromgyermekes családmodellt, amelyet a NAV egy évvel ezelőtt, az adóelőleg-nyilatkozatokhoz mellékelt kitöltési útmutatóban is említett. A szülők élettársak, és a családban nevelt 3 kiskorú gyermek közül 1 közös, 1 csak az anya, 1 pedig csak az apa vérszerinti gyermeke.

A NAV szerint ennél a családmodellnél az anyának és az apának is csak a korábbi kapcsolatukból született, valamint a közös gyermek után jár 2-szer 10 ezer forint adókedvezmény. A közös gyermek esetén el kell dönteniük, hogy melyikük veszi igénybe a kedvezményt, vagy esetleg megosztják azt egymás között. Az éves adóbevallásban lehetőségük van arra is, hogy csak az egyikük vegye igénybe az összes családi kedvezményt. A három gyermek után azonban gyermekenként csak havonta 10 ezer, összesen 30 ezer forint adókedvezményt érvényesíthetnek. Ez egy év alatt 360 ezer forint.

Ha viszont ugyanezek a szülők összeházasodnak, akkor mindhárom gyermek után emelt összegű, gyermekenként havonta 33 ezer, azaz összesen 99 ezer forint adókedvezményt vehetnek igénybe. Ez egy év alatt 1 millió 188 ezer forint. Így az élettársak ugyanazon családmodellnél éves szinten 828 ezer forinttal rosszabbul járnának, mint a házastársak. Az adószakértő szerint viszont a az élettársaknak is ugyanez vonatkozik.

Amikor a NAV saját magának is ellentmond: két "hozott" gyermek, egy közös

A 2011. évről szóló, 1153-as szja-bevallás kitöltési útmutatójának példatárában a következő családmodellt mutatja be az a NAV. A szülők élettársi kapcsolatban élnek és három gyermeket nevelnek. Az egyik középiskolás közös gyermekük, a másik középiskolás és egy főiskolás az apa gyermeke.

Tiszta sor, hogy az apának ebben a családban 3 vérszerinti gyermeke van. Mivel a főiskolás után már nem jár családi pótlék, adókedvezményt sem lehet utána érvényesíteni. Ebben az esetben az apának két kedvezményezett eltartottja és egy eltartottja van, vagyis a korábbi kapcsolatából hozott, valamint az anyával közös középiskolás gyermekek után kétszer 33 ezer, összesen 66 ezer forint emelt összegű adókedvezményt vehet igénybe.

Na de mit mond a NAV az anya esetében? A példatár szerint az anya a közös gyermek után 10 ezer (!) forint adókedvezményt vehet igénybe, mivel nála nem veszi figyelembe eltartottként az adóhatóság az apa korábbi kapcsolatából született két másik gyermeket.

Angyal József szerint adójogi nonszensz, hogy az adóhatóság szerint ugyanarra a gyermekre más összegű adókedvezmény jár, ha azt az apa, illetve az anya érvényesíti.

Ugyanerről a családmodellről a 2011 elején, az adóelőleg-nyilatkozathoz mellékelt példában még máshogy gondolkodott az adóhatóság. Hogy ne lehessen a két példát könnyen összevetni, az akkori élettársi családmodellben az anyának volt két kapcsolatba hozott gyermeke az egy közös gyermek mellett. Abban a példában mindhárom gyermek kiskorú volt.

Mindezek ellenére ez a példa lényegében ugyanaz, mint ami az szja-bevallás kitöltési útmutatójában szerepel. Az anya a példa szerint háromszor 33 ezer, vagyis 99 ezer forint adókedvezményt vehetett igénybe. Ebben a családban az apának ugyanúgy 1 vérszerinti gyermeke van, mint az előző családban az anyának, aki után adókedvezményre jogosult. Érdekes módon egy évvel ezelőtt a NAV még azt a tanácsot adta ennek a családnak, hogy az apa esetében figyelembe lehet venni az anya két kapcsolatba hozott gyermekét, ezért a közös gyermek után 33 ezer forint adókedvezményt vehet igénybe.

Nagy kérdés, most akkor mi az igazság? Az adószakértő szerint az utóbbi példában ítélte meg helyesen az adókedvezmény összegét a NAV, és ugyanígy kell számolni az előző esetben is.

Kettő hozott, egy hozott, nincs közös gyermek

A Pénzcentrum.hu érdeklődésére egy másik családmodellt is felvázolt az adóhatóság, amelyben a szülők élettársi kapcsolatban élnek, és az anyának kettő, az apának pedig egy kiskorú, vérszerinti gyermeke van, s nincs közös gyermekük. A NAV szerint ebben az esetben az anya a két gyermeke után összesen havi 20 ezer, az apa pedig az egy gyermeke után 10 ezer forint adókedvezményt kaphat, függetlenül attól, hogy összesen három gyermeket nevelnek.

Angyal József szerint viszont ebben a családban az anya a két gyermek után havonta 66 ezer, az apa egy gyermek után pedig 33 ezer forint adókedvezményre jogosult, vagyis összesen 99 ezer forintot írhatnak le az adójukból.

Az adószakértő úgy véli, nincs szükség törvénymódosításra, a hatályos jogszabályokból is egyértelműen levezethető, hogy minden három- vagy többgyermekes családnak jár az emelt összegű adókedvezmény.

Lássuk, miből ered az eltérő értelmezés!

A NAV érvelése szerint az élettársak - ellentétben a házastársakkal - a nem vér szerinti gyermekek után nem vehetik igénybe a családi pótlékot, így a családi kedvezményt sem érvényesíthetik. Csak azután a gyermek után jár nekik az adókedvezmény, amelyik után családi pótlékra jogosultak.

Vagyis a második példánál maradva az anya két kedvezményezett eltartott után érvényesítheti az adókedvezményt, az apa viszont csak egy kedvezményezett eltartott után. A kedvezményt az év végi adóbevallásukban meg is oszthatják.

Abban nincs vita az adóhatóság és Angyal József között, hogy melyik szülő, melyik gyermek után jogosult adókedvezményre. Abban viszont már igen, hogy mennyire. Az adószakértő szerint a problémát az okozza, hogy a NAV nem tud, vagy nem akar különbséget tenni a kedvezményezett eltartott és az eltartott fogalma között.

A NAV szerint a példában szereplő anya esetében kettő, az apánál pedig egy fő a kedvezményezettek és egyben eltartottak száma, függetlenül attól, hogy a családban nevelt gyermekek száma eléri a hármat.

Az adószakértő szerint téved a NAV

Való igaz, hogy ha valaki egy gyermek után nem jogosult családi pótlékra, akkor azt a gyermeket nem lehet figyelembe venni nála kedvezményezett eltartottként, vagyis nem jogosult utána adókedvezményre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy eltartottként sem lehet vele számolni - érvel Angyal József. A családi pótlék igénylésekor is figyelembe veszik azokat a gyermekeket is, akik után az érintett szülő nem részesül családi pótlékban, de az összeg "meghatározásánál beszámításra kerülhetnek" - áll a családi pótlék megállapítására szolgáló kérelemben. Így a háromgyermekeseknek - családmodelltől függetlenül - az emelt összegű családi pótlék jár.

Vagyis az utóbb említett példánál maradva az adószakértő szerint az anyának kettő kedvezményezett eltartottat és egy eltartottat kell figyelembe vennie az adókedvezmény megállapításánál. Az apának pedig egy kedvezményezett eltartottal és kettő eltartottal kell számolni. Így az adószakértő szerint mindkettőjük esetében a három gyermekeseknél gyermekenként járó, 33 ezer forintos adókedvezményt kell figyelembe venni.

Az anya kétszer 33 ezer, összesen 66 ezer forint adókedvezményre jogosult, az apa pedig egyszer 33 ezer forintra. Vagyis az adószakértő szerint a család összesen - a házasságban élő, illetve az egyedülálló háromgyermekesekkel megegyezően - összesen havonta 99 ezer forinttal csökkentheti az adóterheit.

Ha az egyik szülő nem tudja teljes egészében igénybe venni az adókedvezményt, az élettársak is megoszthatják azt egymás között az év végi adóbevallásukban. Az év közben le nem vont családi adókedvezmény sem vész el, azt is az éves szja-bevallásban lehet érvényesíteni - hangsúlyozza az adószakértő.

Tavaly összesen bruttó 490 ezer forintos jövedelemmel kellett rendelkezniük a szülőknek, hogy a háromgyermekeseknek járó maximális összegű adókedvezményt igénybe tudják venni. Az idei évben bruttó 530 ezer forintos összjövedelem kell ehhez - számol az adószakértő.

Pénzcentrum vélemény
Megnyugtató lenne az érintett adózók számára, ha a Nemzetgazdasági Minisztérium megerősítené, fenntartja korábbi álláspontját, amely szerint a tárca szándéka az, hogy az élettársi kapcsolatban élő háromgyermekesek is ugyanúgy jogosultak legyenek a maximális családi adókedvezményre, mint a házastársak. Választ adhatna továbbá arra a kérdésre, miért maradt el az ígért törvénymódosítás, azért, mert elfelejtették, vagy nincs rá szükség, esetleg mégis egyetértenek az adóhatóság jogértelmezésével, s ezáltal hátrányos helyzetbe hozzák az élettársi kapcsolatban élő nagycsaládosokat. Ebben a kiélezett, adóbevallás előtti helyzetben, amikor az élettársi kapcsolatban élőknek több mint 800 ezer forint a tét, az NGM-nek állást kellene foglalnia. Ráadásul ugyanezekkel a problémákkal szembesülnek az élettársi kapcsolatban élő szülők az idei évi adóelőleg-nyilatkozatok kitöltésekor is.

HR BLOGGER
perfekt  |  2022.12.08 10:23
A 2022. november 16-án tartott Kormányinfón bejelentésre került, hogy a kormány turisztikai akcióter...
laskainelli  |  2022.12.06 20:29
  Az év vége – noha az elcsendesedést hozná el – sokak számára a pörgést, a végeláthatatlan felad...
hrdoktor  |  2022.12.05 06:29
Az aktív életmóddal az egészségünket és a koncentrációs képességeinket is javíthatjuk. [...] Bővebb...
ajovomunkahelye  |  2022.11.28 17:00
A világban zajló események, mint a világjárvány, a háború és a gazdasági bizonytalanság a különböző...
coachco  |  2022.11.26 10:31
Az alábbi írás főszereplői a fák, köztük egy bizonyos tölgy, a természet és az ember. [...] Bővebbe...
Rengeteg munkavállaló készül most erre: már ezt is kaphatnak a bónusz mellé

Már csak pár hét van karácsonyig, így minden cégnél napirenden van a kérdés, hogy milyen formában köszönjék meg a dolgozók egész éves munkáját.

A Brancs megmondja: ezek kellenek, hogy megvalósítsd vállalkozás ötleted

A Brancs kampányait készítő szakemberekkel beszélgettünk arról, hogy mi a receptje egy sikeres vállalkozásnak.

Új őrület terjed Magyarországon: ez lesz 2023 slágere a magyar wellnessekben?

Nem csoda hát, hogy egyre több panzió igyekszik az egész szezon alatt különlegesebb programokat, lehetőségeket kínálni az arra utazóknak.

Valósítsd meg vállalkozói ötleted vevőid segítségével! (x)

Ha régóta motoszkál a fejedben egy világmegváltó ötlet, de eddig nem mertél belevágni, akkor most itt a tökéletes alkalom, hogy a tettek mezejére lépj.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. december 8. csütörtök
Mária
49. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Mibe fektessünk 2023-ban?
Háború, energiaválság, infláció - Védelem a befektetéseinknek
Agrárszektor Konferencia 2022
Az év agráreseménye, 2 nap szakma Siófokon!
EZT OLVASTAD MÁR?