12 °C Budapest

Áfa törvény: teljesen új gondolkodásmód...

Pénzcentrum
2007. október 10. 10:47

Adólevonás, adómentesség... Az általános forgalmi adóval kapcsolatos törvényjavaslat teljesen új alapokra helyezi az áfa gondolkodást. Ezért az az adóalanyok részéről további felkészülést, a változások hatásainak áttekintését, akár még belső rendszerfejlesztéseket is szükségessé tehet - tudtuk meg a Deloitte áfa-hírleveléből.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.


Adólevonás - visszaigénylés

Az adólevonási jog korlátozása átfogalmazással ugyan, de tartalmát tekintve nem változott, így az ismert esetekben, mint például üzemanyag, személygépkocsi, élelmiszer, telefon áfája a javaslat szerint továbbra sem levonható. Ugyanakkor a levonási jog gyakorlásának metódusa tekintetében történtek bizonyos módosulások.
Levonási korlátozás alóli mentesülés
Teljesen mentesül az adóalany a levonási tilalom alól, ha a levonási tilalom alá tartozó terméket (személygépkocsit, motort, jachtot, lakóingatlant) egészben vagy túlnyomó részt bérbe adja.

A javaslat szerint a "túlnyomó rész" - egy ésszerűen megállapított időtartam átlagában - legalább 90%-os hasznosítást jelent. Az "ésszerűen megállapított időtartam" fogalma még tisztázásra szorul, valószínűleg valamiképpen a bérbeadott jószágok hasznos élettartamához köthető.

A személygépkocsi bérbeadásával kapcsolatosan az adóterhelés áthelyeződik. A jelenlegi áfa törvény szerint a személygépkocsi bérleti díjának áfája levonásba helyezhető, míg magának az autóbeszerzésnek az áfája nem. A törvényjavaslat értelmében a bérbeadás céljából vásárolt személygépkocsi előzetesen felszámított áfája levonhatóvá válik, míg a bérbevevőt a bérleti díj áfája költségként terheli.

Levonási jogot korlátozó egyéb körülmények

Saját rezsis beruházás esetén a beruházáshoz eszközölt anyagbeszerzések és szolgáltatás-igénybevételek áfája a beruházás folyamatában teljes egészében levonható, ugyanakkor a beruházás elkészültekor esedékes az aktiválás áfája. Ezt az arányosításra kötelezettek azzal az eltéréssel alkalmazhatják, hogy a beruházás folyamatában nincs levonható adó. Az aktiváláskor fizetendő adó a tényleges adóköteles/adómentes felhasználás szerint helyezhető levonásba (azaz a továbbiakban úgy kell eljárni, mintha a tárgyi eszközt vásárolták volna), de a beruházás folyamatában történt beszerzések áfája is levonható.

Ingatlan esetében a jelenlegi 10 évről a javaslat 20 évre változtatja meg a használatbavételtől kezdődő figyelési periódust. A tervezett és a tényleges felhasználási arány változását egyébként a jövőben nem %-ban, hanem abszolút értékben kell mérni, és minden esetben el kell végezni a korábban levont áfa időarányos korrekcióját, ha az eltérés legalább 10.000 forint. Az átmeneti szabályok alapján valószínűleg ezek az új szabályok csak a 2007. december 31-e után beszerzett (aktivált) tárgyi eszközökre vonatkoznak.

Adólevonási jog gyakorlása

A javaslat változatlanul fenntartja azt a lehetőséget, hogy az adólevonási jog nemcsak a teljesítés (importálás) időpontjában, hanem elévülési időn belül bármelyik későbbi adóbevallásban is érvényesíthető.

A javaslat szerint abban az esetben, ha az előzetesen felszámított adó utólag, az adólevonási jog keletkezését követően csökkent, akkor abban az időszakban, amikor a változás megtörtént, a különbséggel a bevallásban a fizetendő adót növelni kell.

Amennyiben a csökkenés az eladó számlamódosításán (vagy a vámhatóság határozatán) alapul, akkor azt csak az okirat kézhezvételének bevallási időszakában, de legkésőbb a módosítás hónapját követő hónap 15-ével kell elszámolni.

Abban az esetben, ha az előzetesen felszámított adó utólag, az adólevonási jog keletkezését követően nő, akkor a különbözetet legkorábban abban a bevallási időszakban lehet levonható adót növelő tételként érvényesíteni, amikor az adóalany megkapja a növekvő levonás alapjául szolgáló okiratot.

Visszaigénylési szabályok enyhülése

A törvényjavaslat az adóvisszaigénylés feltételeit jelentős mértékben enyhíti, és egyszerűsíti a jelenlegi szabályozáshoz képest. Így a javaslat értelmében az adó éves göngyölített bevételi határtól függetlenül, és tárgyi eszköz beszerzés hiányában is visszaigényelhető, ugyanakkor továbbra is figyelemmel kell lenni arra, hogy csak a megfizetett adó igényelhető vissza.

Ha tehát jövőre az elszámolandó adó abszolút értékben eléri vagy meghaladja göngyölítetten számítva
• havi bevallási kötelezettség esetén az 1.000.000 forintot;
• negyedéves bevallási kötelezettség esetén a 250.000 forintot;
• éves bevallási kötelezettség esetén az 50.000 forintot,
a kifizetett beszerzések előzetesen felszámított adója visszaigényelhető. Az átmeneti szabályok szerint "az adóalany előzetes bejelentése alapján" az új szabály már a január 20-án beadandó, az idei év utolsó bevallására is érvényesíthető.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,9 százalékos THM-el, és havi 82 061 forintos törlesztővel fel lehet venni a Gránit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az MKB Banknál 3,21% a THM; a Raiffeisen Banknál 3,44%; a CIB Banknál és a Gránit Banknál 3,45%; míg az Unicredit Banknál 3,58%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A megfizetettségi feltételek alól változatlanul, de immár általános jelleggel kimentő szabály volna minden jogos visszatartás, nemcsak a jóteljesítési garancia, és a zárt végű lízinggel, részletvétellel kapcsolatos fizetéskönnyítés. (Azaz: ha a beszerzés teljes egészében nincs ugyan kifizetve, de ez jogszabályon alapuló magatartás, az áfa visszakérhető.)

Bizonylatolás

Számlázás

A törvényjavaslat értelmében a teljesítést követő 15 (az eredeti elképzelésekkel ellentétben tehát nem 8!) napon belül az adóalany köteles gondoskodni a számla kiállításáról.

Helyesbítés-stornózás

A jelenlegi törvényjavaslat egyszerűsíteni kívánja a helyesbítő számlára és stornó számlára vonatkozó jelenlegi szabályozást, így ezen fogalmakat a javaslat nem említi, helyette bevezeti a számlával egy tekintet alá eső okirat fogalmát az uniós irányelvvel összhangban. Ez a sorszámon, a különbözet összegének és a gazdasági esemény szereplőinek megnevezésén kívül nem tartalmaz kötelező elnevezést, formátumot, adatokat.

Ellenérték devizában történő megállapítása

A devizában kiállított számlánál a jövőben nemcsak MNB árfolyamot lehet használni a forintra történő átszámítás során, továbbá újdonság, hogy az Irányelv szabályainak megfelelően már kifejezetten kötelező lesz az áfa összegét forintban szerepeltetni a számlán.

Idegen nyelvű számla

Idegen nyelvű számla bármely élő nyelven kibocsátható, melyhez az eredeti elképzelésekhez képest mégsem szükséges előzetes, írásbeli megállapodás a vevővel.

Az adómentességre vonatkozó szabályok módosulása

Harmonizáció

A javaslat az újrakodifikált áfa irányelvhez olyannyira hasonlóan fogalmaz, amely sok esetben a magyar sajátosságok figyelmen kívül hagyásával jár. Pl. a pénzügyi szolgáltatások köre eddig a KSH besorolásán múlt, a jövőben az áfa-irányelv szóhasználatából kell kiindulni. Áfa mentessé válik továbbá példának okáért minden használt ingatlan értékesítése, melyre azonban az értékesítő választhat áfakötelezettséget is, utólagos levonási korrekció megnyílta mellett.

Termékértékesítés

A javaslat fontos újítása, hogy ha a tárgyi eszközt most eladó adóalany előzőleg a terméket tárgyi mentes tevékenységhez használta, így az előzetesen felszámított áfát nem tudta levonásba helyezni, akkor ezen tárgyi eszköz továbbértékesítése is tárgyi mentes lesz. Ugyanakkor ezzel egyidejűleg ebben az esetben értelemszerűen megszűnne az a lehetőség, hogy a továbbértékesítéskor a korábban le nem vonható adó időarányos része visszajár.

Lízingügyletek

A javaslat a jelenleg hatályos szabályozással szemben nem hoz a lízinggel kapcsolatosan speciális szabályokat. Azonban a törvényjavaslathoz fűzött részletes indokolás értelmében a kormánynak szándékában áll fenntartani a pénzügyi lízingügyletre vonatkozó azon rendelkezést, amely alapján a tőkerész adóköteles, de a kamatrész (mint pénzügyi szolgáltatás ellenértéke) adómentes.
További vizsgálatot igényel, hogy ez jogi értelemben mekkora garanciát eredményez az érintett társaságoknak.

Adófizetési kötelezettség, adóköteles ügyletek...

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
HR BLOGGER
legacykft  |  2021.10.15 18:45
Tudtad, hogy a tornádó közepe (szeme) mozdulatlan? Fizikai törvény, a forgómozgás természetéből adód...
perfekt  |  2021.10.14 16:27
A Magyar Közlöny 135. számában jelent meg júliusban a Kormány 429/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete a...
hrdoktor  |  2021.10.11 08:39
Összegyűjtöttük a legjellemzőbb nőket érintő fertőzések tüneteit és kezelési módjait. [...] Bőveb...
ajovomunkahelye  |  2021.10.08 09:12
A munkavégzés körülményeinek megváltoztatásával a járványhelyzet visszafordíthatatlan átalakulásba t...
coachco  |  2021.10.07 12:55
Segítek kitalálni, ki legyen az ellenzéki miniszterelnök jelölt! [...] Bővebben!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2021. október 17. vasárnap
Hedvig
41. hét
Október 17.
Missziók Világnapja
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2021. október 16. 19:20