16 °C Budapest

Fontos CIB közlemény az egyoldalú szerződésmódosításról

2009. július 16. 13:17

A pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról" szóló - 2009. augusztus 1-jén hatályba lépő - 2009. évi XIII. törvénynek, a pénzügyi szolgáltató vállalkozás egyoldalú szerződésmódosítását szabályozó szakaszával (8. paragrafus) kapcsolatosan a CIB Bank Zrt. az alábbi tájékoztatást adja.

"A jogszabály említett szakasza a pénzügyi szolgáltató vállalkozást arra kötelezi, hogy úgynevezett ok-okozati leltárt készítsen, amelyben tételesen felsorolja, milyen tényezők változása esetén van lehetősége a szolgáltatónak a szerződésben meghatározott kamat, díj, illetve költség egyoldalú módosítására. Az ok-okozati leltár pontos tartalmára vonatkozóan a szabályozó és ellenőrző hatóságok nem tettek közzé iránymutatást. A leltár módosítására a törvény hatályba lépését követően nincs lehetőség.

A CIB Bank Zrt. és a CIB Csoportba tartozó egyéb pénzügyi szolgáltatók igyekeztek a kamatokra, díjakra és költségekre ható tényezők lehető legszélesebb körét feltérképezni, s azt - a törvény előírásának megfelelően - az ügyfelekkel személyre szóló levélben közölni. Az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő okok között alapvetően a szolgáltatók költségeire közvetlenül ható tényezők szerepelnek, de megjelennek azokra közvetetten ható kockázati tényezők is.

A CIB Bank Zrt. az elmúlt napokban konzultációkat folytatott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével az ok-okozati leltár tartalmáról. A konzultációk eredményeképpen a bank a mai nappal módosítja az általa összeállított listát.

A) A kamatok, díjak, költségek egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítását lehetővé tevő ok-okozati feltételek módosított listájában nem szerepelnek a következő tényezők:

1. A munkanélküliségi ráta emelkedése;
2. a pénzügyi, biztosítási ágazatban alkalmazásban álló munkavállalók havi bruttó átlagkeresetének emelkedése;
3. a bank szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében használt kommunikációs és hirdetési felületek listaárának változása.

B) Az alábbi tényezők a dőlt betűvel szedett szavakkal egészültek ki:

1. az éves fogyasztói árindex kétszámjegyű emelkedése;
2. az egyes termékek és szolgáltatások értékesítéséhez, közvetítéséhez kapcsolódó, külső felek számára megfizetett jutalékköltségek fajlagos emelkedése.

C) Összevonásra került több, korábban külön szabályozott rendelkezés az alábbiak szerint:

"a Bank működési költségeinek - a bank érdekkörén kívül álló okból keletkező - növekedése (különösen, de nem kizárólagosan a Bank értékesítési pontjai és irodahelyiségei bérleti díja és fenntartási, működési költségei, az egyes termékek és szolgáltatások értékesítéséhez, közvetítéséhez kapcsolódó, külső felek számára megfizetett jutalékköltségek fajlagos emelkedése stb.)"

Az ügyfelek tájékoztatását szolgáló szövegben továbbá pontos megfogalmazásra került a kamatok, díjak, költségek csökkentésének lehetősége, az alábbiak szerint:

"Amennyiben a fenti feltételek bármelyike a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a bank eljár a csökkentés érvényesítése érdekében."

Az Általános Szerződési Feltételek teljes változata megtekinthető bankfiókokban, valamint a bank honlapján (www.cib.hu). A jogszabályoknak való megfelelés mellett a bank célja az, hogy az ügyfelek számára minél pontosabban és egyértelműbben álljanak rendelkezésre a pénzügyi szerződésekhez kapcsolódó információk."

Forrás: CIB Bank Zrt. Sajtókapcsolatok

NAPTÁR
Tovább
2021. szeptember 28. kedd
Vencel
39. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?
Hello vidék  |  2021. szeptember 27. 18:05