27 °C Budapest
Close-up view of man and woman making account of family income. Writing down and calculating expenses. Attentive review of finance. Calculator on desk. Economy concept

Tízezreket kaphatnak szeptemberben a családok: mutatjuk, hogy igényelheted

2021. július 30. 05:49

A koronavírus-járvány negyedik hulláma feltartóztathatatlanul közeleg, így csak reménykedni tudunk, hogy digitális oktatás-mentes, nyugodt őszünk lesz. Persze attól függetlenül a szükséges eszközök beszerzését nem lehet megúszni, egy átlagos, kétgyermekes család összesen 40-80 ezer forintot költ ebben az időszakban, de jó hír, hogy az önkormányzatok idén is segítik a rászoruló tanulók családját.

Habár még egy jó hónap hátravan a nyári szünetből, akinek iskoláskorú gyereke van, az már biztosan elkezdte lapozgatni a tanszeres akciós újságokat – hiszen az augusztusi pénzügy keretbe bele kell férnie ezeknek is.

A koronavírus-járvány negyedik hulláma feltartóztathatatlanul közeleg, így csak reménykedni tudunk, hogy digitális oktatás-mentes, nyugodt őszünk lesz. Persze attól függetlenül a szükséges eszközök beszerzését nem lehet megúszni, egy átlagos, kétgyermekes család összesen 40-80 ezer forintot költ ebben az időszakban, de az első osztályt kezdőknek még az otthoni irodabútorok a számítástechnikai eszközök megvásárlása további, jelentősebb kiadást jelenthet - derül ki a Pulzus Kutató által tavaly készített felmérésből. Ha azonban a fiatal a középiskolát kezdi meg, ennél is többe kerülhet pláne, ha a főiskolai, egyetemi tanulmányait egy másik városban, akkor az albérlet és a kaució miatt ez az összeg akár meg is sokszorozódhat.

Jó tudni azonban, hogy számos pályázati lehetőség van, mely leveszi a terhek egy részét a szülők válláról.

Megkerestünk több önkormányzatot is, hogy megtudjuk, milyen formában kínálnak megoldást erre az anyagilag megterhelő időszakra. A válaszokból kiderül, hogy szinte minden városban és kerületben elérhető a segítség, érdemes tehát felmenni a helyi települési önkormányzat internetes oldalára, és onnan letölteni az igénylőlapokat. Mutatunk néhány példát, milyen jellegű segítségekről van szó.

Terézváros

A terézvárosi önkormányzat 10 ezer forint tanévkezdő támogatást nyújt azoknak a diákoknak, akik terézvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és a KIR nyilvántartásában szereplő általános iskolával vagy középfokú oktatási intézménnyel nappali tagozaton aktív tanulói jogviszonyban állnak. A támogatást a tanuló vagy a törvényes képviselője írásban kérheti az erre a célra szolgáló adatlap kitöltésével. A 21. életévüket be nem töltött, nem tanköteles diákoknak az adatlap mellett a  tanulói jogviszony-igazolást is be kell nyújtaniuk.

Erzsébetváros

Erzsébetváros önkormányzata egységcsomagot állít össze a leendő első osztályosoknak, amiben színes ceruza, filctoll, hegyező, radír, füzet, tornazsák, és más hasznos holmik vannak. Ezen kívül, beiskolázási települési támogatás állapítható meg minden olyan nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, és 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, gyermekként figyelembe veendő személy részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 300 százalékát (2021. évben a 85500 Ft-ot). A beiskolázási támogatás csak az adott év VIII-IX. hónapjában kérelmezhető, összege 20.000.- Ft, évente egy alkalommal.

II. kerület

A II. kerületi önkormányzat a következő támogatásokat biztosítja saját forrásból.

Eseti kiegészítő gyermeknevelési támogatás: a II. Kerületi Önkormányzat hivatalból (külön kérelem benyújtása nélkül) nyújtja évente két alkalommal azon gyermekek számára, akik meghatározott időpontban (iskola kezdés előtt augusztus hónapban) szociális alapon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy gyermeknevelési támogatásban részesülnek.

Gyermeknevelési támogatás: a II. kerületi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a II. kerületben tartózkodó, gyermeket nevelő családok igényelhetik, ahol a család bejelentett II. kerületi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a II. kerületben tartózkodik és a gyermek tankötelezettségének eleget tesz, továbbá a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott jövedelem értékhatárt.

Gyermekgondozási támogatás: Az önkormányzat gyermekgondozási támogatásban részesíti azon II. kerületi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a II. kerületben tartózkodó személyeket, akik - súlyos fogyatékosságból vagy tartós betegségből eredően - önellátásra képtelen gyermekükről/gyermekeikről saját háztartásukban gondoskodnak és erre való tekintettel gyermekek otthongondozási díjában részesülnek. A gyermekgondozási támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a GYOD folyósításáig, de legfeljebb egy év időtartamra állapítható meg.

Eseti gyermekvédelmi támogatás: évente legfeljebb két alkalommal igényelhető, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jogszabályban meghatározott jövedelem értékhatárt.

Helyi utazási bérlettámogatás: a II. kerületben legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is itt tartózkodó, nappali tagozaton tanulók részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy az önkormányzat rendelete szerint gyermeknevelési támogatásban részesülnek és a napi iskolába járást, illetve kiválóan sportoló tanulók részére, akik a rendszeres edzésre járást a főváros területén csak tömegközlekedési eszköz igénybevételével tudják megoldani és más jogcímen nem jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybevételére. A támogatás mértéke a tanulói Budapest-bérlet teljes árával azonos összegű, folyósítására havonta, a megvásárolt bérletszelvény bemutatását követően kerül sor.

Eseti gyógyszertámogatás: nemcsak gyógyszerre, hanem oltóanyag megvásárlásához is igényelhető azon családok részére, amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 128.250 Ft-ot, vagy a kérelem beadásakor az önkormányzat szociális rendelete szerinti bármely havi rendszerességgel nyújtott támogatásban részesül és az igazolt gyógyszer vagy oltóanyag költsége eléri az 1000 Ft-ot. Az eseti gyógyszertámogatás megállapítható összege az igazolt eseti gyógyszerköltség, de ugyanazon személy részére tárgyévben legfeljebb 15 000 Ft, oltóanyag esetében a vakcina költsége, de ugyanazon személy részére tárgyévben legfeljebb 30 000 Ft.

Létfenntartási támogatás: Létfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a létfenntartása tartósan veszélyeztetett vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Ezeken felül számos pályázattal igyekeznek segíteni a kerületi tanulóknak, hallgatóknak: ösztöndíjban az a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő, illetve nevelésbe vett, közoktatási intézmény 7-13. évfolyamos, kiemelkedő tanulmányi eredményű tanulója, vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató diák részesíthető, akinek állandó lakóhelye a főváros II. kerületében van. Önkormányzatunk 2001-ben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszerhez. „Hajós Alfréd” Sport Ösztöndíjban évi 12 fő kiemelkedő sport teljesítményt nyújtó diák részesülhet, fejenként 200-200 ezer forint egyszeri támogatásban.

I.kerület

Iskolakezdési támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező általános iskolában vagy – a 19. életévét még be nem töltött – nappali tagozatos középiskolában tanuló gyermeket nevelő szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át.  Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000 forint. Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem évente az iskolai tanév végétől szeptember 15-ig nyújtható be.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a gyermek 18. életévének betöltéséig, ha a gyermeket gondozó család önhibáján kívül, időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Nem állapítható meg a gyermek részére a rendkívüli támogatás, ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedülélő vagy egyedülálló szülő, törvényes képviselő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülő, vagy a törvényes képviselő a gyermek tizennyolc éves koráig terjesztheti elő. A rendkívüli támogatás mértéke gyermekenként és alkalmanként legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 Ft)  120 %-a. A támogatás a gyermek részére - az egyéb feltételek fennállása esetén – évente két alkalommal állapítható meg.

Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az általános iskola második osztályát elvégzett tanuló, valamint a középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató tanuló – legfeljebb 22. életévének betöltéséig – akinek az előző tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy a fölött van, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. A magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik a tantárgyi átlagba. Az ösztöndíj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  40 %- a. Az ösztöndíjat szeptember 1-től augusztus 31-ig kell folyósítani. Ennek elteltét követően a tanuló - az egyéb feltételek fennállása esetén - ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot új eljárás keretében kell elbírálni. Az ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy más törvényes képviselő az iskolai tanév végétől szeptember 30-ig nyújthatja be.

Ha az iskolakezdésnél nagymértékű kiadása keletkezik a családnak, amely által hirtelen nehéz helyzetbe kerülnek, nem képesek egyes költségeket (pl.: iskolai hiányzó taneszközök, vagy számlatartozás kiegyenlítése, gyermeknek szemüveg készítése, digitális oktatáshoz informatikai eszközök beszerzése, tartozás, díjhátralék stb.) akár eseti települési támogatást is lehet igényelni. 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Óbuda-Békásmegyer

 A gyermeket nevelő családok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérelmezhetik, amely többek között a gyermekek intézményi étkeztetéséhez nyújt segítséget. Amennyiben a család a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételére nem jogosult, önkormányzatunk 2/1999. (I.29.) számú rendeletében meghatározott feltételekkel étkezéstérítési támogatás kérelmezhető.

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében beiskolázási segélyben részesíthetőek a nappali tagozaton tanuló gyermeket nevelő családok, szintén az előzőleg említett önkormányzati rendeletben foglaltak alapján. A jó tanuló, szociálisan rászoruló általános és középiskolai tanulók részére a 9/2006 (III.1.) számú önkormányzati rendelet alapján szociális tanulmányi ösztöndíj igényelhető. Az önkormányzat — nemcsak az iskolakezdéskor, hanem egész évben — a gyermeket nevelő családok részére a 10/2015. (II.16.) számú, a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelet szerinti feltételekkel rendkívüli települési támogatást tud nyújtani. A támogatás iránti kérelem benyújtására évente több alkalommal van lehetőség.

Budafok-Tétény

Budafok-Tétény önkormányzata települési támogatások nyújtásával a tanévkezdés idején is segíti az iskoláskorú gyermekeket nevelő rászoruló családokat. Rendkívüli gyermeknevelési támogatás igényelhető a kiskorú gyermek neveléséhez kapcsolódó célból – így különösen iskoláztatásához –, melynek összege gyermekenként 15.000 forint. Amennyiben egy kerületi középiskolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján az intézményi étkeztetés térítési díjának 50%-os kedvezményére jogosult. Az önkormányzat a díj további 50%-t fedezi, így ingyenessé téve étkezését, akkor is, ha a gyermek nem kerületi középiskolába jár.

Tanévenként, szakorvos által igazoltan szükséges diétás étkezés költségeihez is állapítanak meg pénzbeli hozzájárulást, ha a gyermek speciális étrendje a közétkeztetés keretén kívül esik, de ott ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre lenne jogosult.

Ezen felül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetén a család részére évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás – alkalmanként 6000.- Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6.500.-Ft emelt összegű támogatást – folyósítanak.

Továbbá minden kerületi általános iskolába lépő, első osztályos gyermeket megajándékoznak tanszerekkel, iskolai használati tárgyakkal.

Biatorbágy

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009.(10.30) számú rendeletébe 2021. májusában emelte be az iskolakezdési támogatásról szóló rendelkezést, amely 2021. szeptember 30-tól teszi lehetővé a rászoruló szülőknek a támogatás folyósítását, amelynek összege gyermekenként 15.000,-Ft.

Debrecen

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta segítséget nyújt a rászoruló családoknak az iskolakezdés költségeinek fedezéséhez. A költségvetése terhére iskolakezdési támogatást állapítanak meg annak a debreceni bejelentett lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 48.800 forintot, gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében a havi 64.600 forintot, feltéve, ha a család legalább egy, nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket nevel. A támogatás összege egy vagy két, nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén gyermekenként 6.000 forint, három vagy annál több nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén – a gyermekek számától függetlenül – összesen 15.000 forint. A támogatás iránti kérelem a tárgyév július 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be. Az igénylők a támogatásról a város internetes honlapján találhatnak tájékoztatást, illetve a Szociális Osztály ügyfélszolgálatán kérhetnek felvilágosítást és az igényléshez szükséges formanyomtatványt.

A Debreceni Karitatív Testület 2021-ben összesen 1,5 millió forint értékben 300 gyermek részére biztosít tanszercsomagot, valamint – az elmúlt évekhez hasonlóan – augusztus hónapban tanszergyűjtést szervez. Az így összegyűlt tanszereket további rászoruló iskoláskorú gyermekekhez juttatják el, enyhítve ezzel a családok iskolakezdéssel kapcsolatos terheit.

Szombathely

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek iskoláztatásával kapcsolatos nagyobb összegű kiadások viselésének enyhítése céljából a rendkívüli települési támogatások körébe tartozó támogatásokkal biztosít segítséget a gyermeket nevelő szombathelyi családok részére. A települési támogatások megállapításának szabályait tartalmazó helyi rendelet a rendkívüli krízishelyzet esetkörének meghatározásában külön nevesíti az iskoláztatással kapcsolatos kiadásokat, és ebben az esetben lehetőséget biztosít a támogatás magasabb összegben történő megállapítására.

Békéscsaba

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi iskoláztatással kapcsolatos támogatással segíti a gyermeket nevelő családokat. Az iskolakezdés költségeinek viseléséhez az önkormányzat tanévkezdési támogatással nyújt segítséget, amelyre a 2021. évi költségvetésében 1 millió forintot különített el. Tanévkezdési támogatásban részesülhetnek azok a békéscsabai lakóhellyel rendelkező az alapfokú vagy középfokú oktatásban részt vevő gyermekek, illetve felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton, első évfolyamon folytató fiatal felnőttek, akiknek családja a tanévkezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni. A tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb    összegének 135%-át, (38.475,- Ft) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155 %-át (44.175,- Ft) nem haladja meg. A tanévkezdési támogatás megállapítható akkor is, ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó   jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (39.900,- Ft), tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át (45.600,- Ft) nem haladja meg. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a család ne rendelkezzen vagyonnal. A tanévkezdési támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyermek békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. A tanévkezdési támogatás összege átlagosan 5.000,- Ft gyermekenként.nA támogatás igénylésére irányuló kérelmet augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíjban részesülhetnek azok a fiatal felnőttek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű – nappali tagozatos – alapfokozatot, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat, és az ezzel kapcsolatos költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni.nA felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (39.900,- Ft), gyermekét egyedül nevelő és egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át (48.450,- Ft) nem haladja meg. A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező legalább 3 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. Nem állapítható meg felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj, ha a kérelmező vagy családja vagyonnal rendelkezik. Az ösztöndíj havi összege átlagosan 11.400,- Ft/hó, amelyhez az önkormányzat 2021. évben 3.000.000,- Ft forrást biztosít.

A békéscsabai kötödés erősítése érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 21. napján tartott ülésén megalkotta a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló rendeletét. A rendeletben szabályozottak szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata felsőoktatási hallgatói ösztöndíjjal és életkezdési támogatással segíti a békéscsabai fiatalok tanulmányait és pályakezdését. A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj mértéke négy féléven keresztül félévenként 5 hónapra havonta 40.000,- Ft (személyenként összesen legfeljebb 800.000,- Ft). A „Békéscsaba hazavár!'' életkezdési támogatás esetén az önkormányzat egyszeri 300.000,- Ft támogatást nyújt, amely tényleges támogatást jelent a friss diplomások számára az önálló élet elkezdéséhez.

Miskolc

Kifejezetten iskolakezdést célzó és segítő támogatás nem nyújt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, ám egyéb módon támogatja a családokat. A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet alapján lehetőség van menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás, valamint gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmény megállapítására. A támogatás megállapítása érdekében a kérelmek benyújtására nemcsak szeptember elején, hanem folyamatosan van lehetőség. A jogosultsági feltételek fennállása esetében a támogatás az adott tanítási évet követő augusztus 31. napjáig kerül megállapításra.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, illetve a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultság megállapításának a feltételrendszerét.  A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a törvényben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel. Amennyiben a gyermeknek, fiatal felnőttnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel 6.000,-Ft alapösszegű vagy 6.500,-Ft emelt összegű (amennyiben a gyermek hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete megállapításra került) pénzbeli támogatás folyósítására kerül sor augusztus végén. Ezt a támogatást azonban minden település jegyzője államigazgatási hatáskörben nyújtja.

Szeged

Szeptember 15-ig lehet benyújtani a kérelmeket iskolakezdési támogatásra a hivatalhoz, amelyek alapján minden szegedi lakhelyű és itt élő általános iskolai tanuló 10 ezer forint beiskolázási támogatást kap. Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete ellenére az idén sem mond le arról, hogy támogassa az itt élő élő gyerekek iskolakezdését. Valamennyi szegedi szülő ebben az évben is igényelheti általános iskolás gyermekének ezt a 10 ezer forintos támogatást. A város 2019 óta nyújtja ezt az ellátást a Szegeden élő és gyereküket helyben taníttató szülőknek.

Elsősorban online, Szeged város honlapján igényelhető az iskolakezdési támogatás, ügyfélkapun keresztül. Akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, ők a gyermekük iskolájában kérhetnek igénylőlapot. Ugyanerre lehetőség van a polgármesteri hivatal Humán Közszolgáltatási Irodáján is. Nincs elbírálás, a helyben élő és általános iskolába járó gyerekek szülei, akik szeptember 15-ig azt igénylik, mindnyájan automatikusan megkapják a pénzt. Július 19-ig 4600 diák családja adott be kérelmet, melyet a hivatal már fel is dolgozott. Tavaly az iskolakezdési támogatást 7 ezer család vette igénybe, és 9 ezer gyereket érintett.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Ezen a szőnyegen jógázva már semmi sem választ el a természettől (x)

Gombából és növényi szálakból fejlesztett újgenerációs jógamatracot egy fiatal magyar csapat.

Tücsökfehérjéből készít proteinszeletet a magyar orvostanhallgató, a Cápák között befektetője is beszállt az üzletbe (x)

Ennek nincs is tücsök íze, ez a leggyakoribb visszajelzés a többféle ízesítéssel gyártott, tücsökfehérjével dúsított proteinszelet, snack és shake kapcsán.

A legnagyobb hazai filmfesztiválon mutatkozik be a közösségi finanszírozásból megvalósult kisjátékfilm

A Magyar Mozgókép Fesztiválon találkozhat először a közönség Králl Kevin “Melange”című kisjátékfilmjével.

Üzleti ötletek tesztelése: ezt kell tenned, hogy befutó legyen a kampányod a közösségi piactéren

Magyarországon az üzleti ötletek mintegy 6 százaléka jut el abba a fázisba, hogy jutalomalapú közösségi finanszírozási kampány indulhat rájuk.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. július 18. csütörtök
Frigyes
29. hét
KONFERENCIA
Tovább
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
A magyar Real Estate Agent találkozó a Kalmárok közreműködésével
Future of Finance 2024
Mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak?
Sustainable World 2024
Zöld finanszírozási lehetőségek, befektetési döntések, ESG megfelelés
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2024. július 17. 20:53
Felújítási támogatás - hírek, tudnivalók
A legfontosabb hírek, elemzések, és a részletszabályok a 2024-től elérhető lakásfelújítási támogatásról.
Most nem