A szükséges plussz

Pénzcentrum
2006. január 4. 06:20

Az idei év januárjától elindult a babakötvény-rendszer, melynek lényege, hogy a gyermek szülei (illetve az Államkincstár) által valamelyik hitelintézetnél a gyermek nevére nyitott ún. Start-számlára az állam 40 ezer forintot átutal indulásként. A rászorultak 7. és 14. életévük betöltésekor további 42-42 ezres átutalást kapnak. így 18 év múlva már minden fiatal felnőtt saját jogán számíthat a pályakezdését, továbbtanulását, családalapítását, otthonteremtését megkönnyítő anyagi segítségre.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
 
Az idei év januárjától elindult a babakötvény-rendszer, melynek lényege, hogy a gyermek szülei (illetve az Államkincstár) által valamelyik hitelintézetnél a gyermek nevére nyitott ún. Start-számlára az állam 40 ezer forintot átutal indulásként. A rászorultak 7. és 14. életévük betöltésekor további 42-42 ezres átutalást kapnak. így 18 év múlva már minden fiatal felnőtt saját jogán számíthat a pályakezdését, továbbtanulását, családalapítását, otthonteremtését megkönnyítő anyagi segítségre.
2006. január 1-jétől az állam minden megszülető gyermek javára születésének évében az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatást biztosít, amit a gyermek 18. életévének betöltését követően vehet fel. A támogatásra jogosító babakötvény összege 2006-ban gyermekenként 40.000 Ft.
A minden gyermeknek járó 40.000 Ft-on felül az alacsonyabb jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei 7. és 14. életévük betöltésekor további 42-42.000 Ft-ra, összesen tehát 124.000 Ft-ra jogosultak.
Hasonlóan emelt összegű támogatásra jogosultak az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, állami gondozott gyermekek.
Számlanyitás, befektetés, költségek
 
A Magyar Államkincstár a születés hónapját követő 10 munkanapon belül hivatalból értesül a gyermek születéséről, majd ezt követően 8 munkanapon belül a gyermek nevére kincstári számlát nyit, amelyen a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait nyilvántartja. A kincstári számla megnyitásáról a Magyar Államkincstár a szülőknek levelet küld.
A szülő Start-számlát nyithat a gyermek nevére valamely banknál vagy befektetési szolgáltatónál. A Start-számla megnyitásához a szülőnek igazolnia kell, hogy a családi pótlékot a nevére folyósítják, továbbá be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a gyermek adóigazolványát, illetve engedélyt kell adni a számlavezető pénzintézetnek arra, hogy a gyermek adatait a Start-számlával kapcsolatos ügyintézéshez nyilvántartsa. (Az adóigazolványt az APEH állítja ki, a gyermek adóazonosító jeléről a Magyar Államkincstár leveléből értesülhetnek a szülők.) A Start-számla a gyermek adóigazolványának kiváltása nélkül is megnyitható, ha a szülő felhatalmazást ad, hogy a gyermek adóazonosító jelét a Magyar Államkincstár küldje meg a számlavezetőnek.
A számlanyitásról a bank vagy befektetési szolgáltató értesíti a Magyar Államkincstárat, amely ez alapján a szülő által nyitott Start-számlára utalja az állami támogatást.
A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad, és a Magyar Államkincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyező mértékű kamatot ír jóvá a számlán levő összeg után. Ha a szülő végül megnyitja a Start-számlát, a Magyar Államkincstár az addig a kincstári számlán összegyűlt összeget átutalja.  
A számlavezető évenként gyermekenként a Start-számla éves átlagos állománya legfeljebb 1%-ának megfelelő díjat számíthat fel, amelyet a számlára érkező összegekből tarthat vissza.
 
A Start-számla áthelyezhető más számlavezetőhöz, és a befektetési forma is megváltoztatható.
Szülői gondoskodás
A babakötvénnyel megnyitott számlára a szülők jelentős kedvezmények mellett évente maximum 120.000 Ft-ot helyezhetnek el gyermekük javára.
A gyermek számláján lévő összegek - állami támogatás és szülői megtakarítások - hozama a megtakarítás 18 évében mentes lesz mindennemű adó, járulék és illeték alól, így a későbbi években esetlegesen bevezetésre kerülő kamatadó sem terheli.
Más megtakarítási formáktól eltérően a szülői hozzájárulást nem személyi jövedelemadó-kedvezmény, hanem a megtakarítás összegéhez igazodó közvetlen támogatás ösztönzi. Így azoknak a gyermekei is részesülnek ebben, akiknek bár nincs adóköteles jövedelmük, mégis kisebb-nagyobb összegekkel szeretnének maguk is hozzájárulni gyermekük biztonságos életkezdéséhez. A támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi 6.000 Ft. Ha egy szülő havonta 5.000 forintot fizet be, akkor az állam ennek 10%-át, havi 500 Ft-ot ad támogatásként, amit a gyermek számláján ír jóvá. Az a szülő, aki a maximális összeget, havi 10.000 forintot takarít meg a gyermeke javára, az ő megtakarításának összege is havi 500 Ft-tal, a befizetett összeg 5%-ával egészül ki. A befizetések után járó állami támogatás kiszámolásakor az összes éves befizetést veszik figyelembe, tekintet nélkül arra hogy az az év melyik részében érkezett.

Forrás: Kormányzati Hírportál
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, alacsony jövedelmű családok gyermekeit a számlájukra elhelyezett megtakarítások után emelt összegű támogatás illeti meg. A támogatás mértéke a szülői befizetés 20%-a, legfeljebb évi 12.000 Ft. Az emelt támogatási összeg révén egy alacsony jövedelmű család már havi 2.500 Ft-os megtakarítás után 500 Ft-os támogatásra jogosult, kétszer annyira, mint amennyit egy magasabb jövedelmű család kap. Az emelt összegű támogatás a nehezebb helyzetben lévő családok várhatóan kisebb megtakarítását kívánja kipótolni.

Forrás: Kormányzati Hírportál

 

Az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek kincstári számlájára - akik egyáltalán nem számíthatnak szüleik támogatására - az állam évente 12.000 Ft támogatást utal át.

Forrás: Kormányzati Hírportál
Ha a szülő magasabb összegű támogatásra tart igényt a saját befizetések után, évente egyszer, december 15-éig a számlavezető felé igazolnia kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.
Az állami támogatások jóváírásával kapcsolatban a szülőnek semmilyen egyéb feladata nincs, azt a számlavezető pénzintézet és a Magyar Államkincstár automatikusan intézi.  
Az állami támogatást a számlavezető igényli a Magyar Államkincstártól január 31-éig, a Magyar Államkincstár pedig az igénylés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül utalja azt át. Így legkésőbb a tárgyévet követő év március 2-áig (szökőévben március 1-jéig) megtörténik a támogatás jóváírása.
18 év után
A gyermek számláján elhelyezett összegek - állami támogatás, szülői megtakarítások - illetve ezek hozama legkorábban a gyermek 18. életévének betöltését követően vehetők fel.
Annak érdekében, hogy ez a megtakarítás csak és kizárólag a fiatalok életkezdéséhez nyújthasson támogatást szigorú szabályok fogják előírni, hogy: Csak a már nagykorú fiatal rendelkezhet a számlán szereplő összeg felhasználásáról.
Természetesen dönthet úgy is, hogy későbbi céljai megvalósításához továbbra sem veszi fel, sőt még növeli is megtakarításai összegét, de ehhez már nem párosulnak a korábbi kedvezmények.
Az összeg a következő célokra fordítható:
  • tanulmányok,
  • lakhatás,
  • pályakezdés,
  • gyermekvállalás feltételeinek megteremtése,
  • jogszabályban meghatározott más cél.
Amire nem jár a kedvezmény, és még egyéb tudnivalók
A Start-számlára a települési önkormányzatok is befizethetnek, bármilyen összegben, az önkormányzati befizetések után azonban állami támogatás nem jár.
A gyermek külföldi letelepedésének időszakában történő befizetés nem írható jóvá a Start-számlán.
A gyermek halála esetén a hagyatéki eljárás alapján a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően az örökösnek felhasználási korlátozás nélkül kifizethető.
 
Kapcsolódó cikkek:
A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. január 27. csütörtök
Angelika
4. hét
KONFERENCIA
Tovább
Private Investor Day 2022
Mibe fektessünk 2022-ben? Tippek, elemzések, befektetési ötletek profiktól, Neked! Február 24-én online.
EZT OLVASTAD MÁR?