17 °C Budapest

Mire figyel az APEH februárban?

Pénzcentrum
2010. február 8. 04:50

Cikksorozatunk segítségével minden hónapban megtudhatja, hogy mikor és milyen kötelezettségei vannak az állam felé. Közöljük azokat a dátumokat és eseményeket, amelyekre érdemes lehet figyelni, ha nem akarunk különböző bírságot és pótlékot átutalni az APEH számlájára. Kimutatásunk az egyéni vállalkozók, magánszemélyek és gazdasági társaságok legfőbb adónemeire tér ki.

A 2010-es év egyik legjelentősebb közteherviselési újdonsága, hogy első ízben a januári jövedelmek után a február 12-i járulékfizetés során a főfoglalkozású társas vállalkozóknak valamint a főfoglalkozású egyéni vállalkozóknak már nem a minimálbér kétszerese után kell társadalombiztosítási járulékokat megfizetniük, hanem a tevékenységükre jellemző kereset alapján.

Bérpapíron a szuperbruttó - A különbség szembetűnő

A szabály alól két kivételt ad a törvény. Az egyik, ha az adóalany jogosult az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás választására, és él is ezzel a lehetőséggel a 2010-es adóévben. A másik eset pedig, ha a járulékbevallásban bejelentést tesznek arról, hogy a tényleges jövedelmük kisebb a tevékenységre jellemző keresetnél.

Az APEH egy múlt heti tájékoztatójában kifejtette, hogy a vállalkozások milyen módszerekkel határozhatják meg jogszerűen a tevékenységre jellemző jövedelmet. A tájékoztató szerint a vállalkozások három módszerhez nyúlhatnak, hogy megállapítsák a tevékenységükre jellemző keresetet.

Az első lehetőség, hogy a vállalkozások a tevékenységre jellemző keresetet úgy állapítják meg, hogy mekkora az a kereset, amely az azonos tevékenységet, hasonló körülmények között, azonos térségben, azonos szakmai gyakorlat, végzettség és színvonal mellett végző munkavállalót megilleti vagy megilletné. Ennek megállapítására a vállalkozások segítségül hívhatják az Állami Foglalkozási Szolgálat legfrissebb - 2009. májusi - statisztikáit.

Egy másik opció, ha a társas vállalkozás illetve az egyéni vállalkozó által elért bevételből a személyes közreműködő(k) díja, illetve a vállalkozói kivét nélkül számított költségek, a szokásos vállalkozói haszon levonásával meghatározott összeg és a tevékenység folytatása körülményeinek figyelembevételével megállapított járandóságot alkalmazza a vállalkozó. Erre az esetre az szja-törvény leírja, hogy mit kell érteni szokásos vállalkozói haszon alatt: az a haszon, amelyet összehasonlítható tevékenységet végző független felek összehasonlítható körülmények között elérnek, figyelembe véve a társas vállalkozás piaci helyzetét, kockázatait, versenyképességét, eredményességét, működési feltételeit (kezdés, szünetelés, megszűnés, elemi kár, hatósági intézkedés stb.)

A harmadik lehetőség már egy egyértelműbb iránymutatást ad a vállalkozóknak, hogy mit lehet szokásos piaci járandóság alatt érteni. E szerint, a vállalkozás által elért bevételből a - személyes közreműködők díján kívüli - költségek levonásával meghatározott összeg 80%-a a szokásos piaci érték.

Arra azonban a vállalkozónak minden esetben ügyelniük kell, hogy a tevékenységre jellemző kereset meghatározásnál figyelembe vett körülményekről hónapról-hónapra feljegyzéseket készítsenek, és az öt éves elévülési periódus leteltéig megőrizzék, mivel ezeket a dokumentumokat a revizorok egy adóellenőrzés során kérhetik.

A tevékenységre jellemző keresetet előíró paragrafusokkal kapcsolatban számos beadvány érkezett az Alkotmánybírósághoz, így elképzelhető, hogy a testület az összes ezzel kapcsolatos új rendelkezést, vagy egyes rész szabályokat - a vagyonadóhoz hasonlóan - megsemmisíti.

A tevékenységre jellemző keresettel az adózók az első februári APEH-határidőkor, azaz a hónap 12. napján találkozhatnak. Ekkor van a határidejük még a következő adózási kötelezettségeknek is:

• A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg befizetése
• A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg befizetése
• A külföldi személytől levont adó befizetése
• Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése
• Az egészségügyi hozzájárulás
• A START, START PLUSZ, START EXTRA kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10 és/vagy 15 és/vagy 20 és/vagy 25 %-os mértékű kötelezettség befizetése
• Munkáltató által levont járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése
• Kifizető által levont járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése
• A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése
• Korkedvezmény-biztosítási járulék befizetése
• Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék befizetése
• A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék befizetése
• Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról, tagdíjakról és egyéb adatokról történő bevallása
• Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó járulék, tagdíj és egészségügyi hozzájárulás kötelezettségeiről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék és tagdíj kötelezettségeiről

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

A következő APEH határidő február 15-e, amikor is az adózóknak az utolsó lehetőségük lesz az egyszerűsített adóbevallás elkészíttetéséhez szükséges 0953Ny nyilatkozat benyújtására. A személyi jövedelemadó-bevalláshoz szükséges igazolásokról eddig az időpontig kell az APEH felé a kiállító intézményeknek az adatszolgáltatást elvégezniük. A részletes lista az alábbiakban olvasható:

• Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a 2009. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról
• Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiállítójának adatszolgáltatása
• Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2009. évi adatszolgáltatása
• Felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása a 2009. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról
• A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2009. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére "nem-nyugdíj szolgáltatás" címén kifizetett összegről és egyéb adatokról
• A hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2009. évi törlesztésével kapcsolatban
• A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv adatszolgáltatása a 2009. évben nyugellátás vagy rehabilitációs járulék folyósítása mellett kereső tevékenységet folytatókról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

A hétvége miatt február 20. (szombat) helyett február 22-re esik az áfával kapcsolatos bevallások és befizetések határideje. Azt, hogy mit kell még február 22-én bevallani és befizetni, a következő sorokban tüntettük fel:

• Általános forgalmi adó befizetése
• Társasági adó előleg (ha havonként fizet adóelőleget) befizetése
• Játékadó befizetése
• TV-készülék üzemben tartási díj befizetése
• Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves), éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére
• Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről (havi bevallók esetén)
• Áfabevallás az Európai Közösség (EK) más tagállamából történt beszerzések esetén az áfatörvény 20. § (1) bek. d) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére, valamint személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az EK más tagállamából történt beszerzés esetén - közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére
• Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésről, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről
• Bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról
• Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről (költségvetési támogatás, fogyasztói árkiegészítés igénylése)

A havi adónaptár a február 25-i bevallási és befizetési határidőkkel zárul, amelyeknél például az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó (csak a nagyteljesítményű személygépkocsik, vízi- illetve légi járművek után, mivel az ingatlanok adózásáról szóló paragrafusokat megsemmisítette az Alkotmánybíróság) első részletének befizetését és az éves adó bevallását is meg kell tenniük az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek, az áfa fizetésére kötelezett vagy eva alany egyéni vállalkozóknak és az eva alany társas vállalkozóknak. A legtöbbjüknek még az alábbi témákban is akad tennivalójuk:

• Általános forgalmi adó
• Személyi jövedelemadó
• Egyszerűsített vállalkozói adó
• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
• Egészségügyi hozzájárulás
• Egészségügyi szolgáltatási járulék
• Különadó
• Kulturális járulék
• Rehabilitációs hozzájárulás
• Szakképzési hozzájárulás

NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
laskainelli  |  2022.05.24 08:22
Mi a jó párkapcsolat titka? Sokan szeretik azt hinni, hogy az lesz boldog kapcsolat évtizedeken át,...
perfekt  |  2022.05.23 07:34
A céginformációs szolgálat az ismételt közzététel lehetőségét a beszámoló benyújtását követő egy éve...
hrdoktor  |  2022.05.23 06:18
Egyre több embert érint a rövidlátás problémája, a megelőzése azonban összetettebb kérdés, mint gond...
legacykft  |  2022.05.20 15:41
  Írásom aktualitását a felgyorsult világunk gyakori jelensége adja. Rendszeresen megtapasztalom a...
hrbonbon  |  2022.05.20 12:13
Munkánk egyik fontos eleme, hogy megpróbáljuk megérteni, mire vágynak, mit szeretnének elérni az emb...
Érik a forradalom a magyar iskolákban: lépni kell, különben nincs jövője a gyerekeknek

Hova kerül a magyarok elektronikus hulladéka, milyen szemléletváltásra lenne szükség, és legfőképpen hogyan készül kincs a szemétből- erről kérdeztük a RoboKalandot.

Különleges kávék jelentek meg itthon: az elit már csak ezt issza, ez bennük az extra

Az otthoni kávézásnak is egyre inkább szeretjük megadni a módját, akár egy drágább kávégépről van szó, akár kávékülönlegességről.

Atyaég! Ilyen luxusnövényeket vesznek otthonaikba most a dúsgazdag magyarok

A pandémia alatt megugrott a szobanövények, és kertészeti eszközök iránti kereslet, 2020-ban a szobanövények tekintetében 8%-os emelkedést észleltek a piaci szereplők.

Sok szülő így rontja el a gyerek fejlesztését: nem lehet elég korán kezdeni

Szinte semmi sem fejleszti olyan gyorsan és hatékonyan a legkisebbek agyát, mint a társasjáték.

NAPTÁR
Tovább
2022. május 26. csütörtök
Fülöp, Evelin
21. hét
Május 26.
A régészet napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?