25 °C Budapest

5 milliót is elengedhet a bank a hitelből: ezt kell kérni hozzá

Pénzcentrum
2015. november 23. 11:33

Eddig mindössze 51 adós lépett be a magáncsőd rendszerébe, ami szinte semmi ahhoz képest, hogy előzetesen legalább 20 ezerre becsülték azoknak a magyar családoknak a számát, akiken segíthet a csődvédelem. Ugyan az igényléshez elképesztő mennyiségű dokumentumot kell benyújtani, azonban megérheti csatlakozni, ugyanis a csődvédelemmel akár 5 millió forint adósságot is elengedhetnek a hitelezők.

Több mint két hónapja igényelhető a magáncsőd, és az előzetes becslések szerint 20 ezer bajbajutott magyar családon segíthet a rendszer, azonban eddig mindössze 51 adós lépett be a magáncsődbe. Ennek több oka is lehet:

  • A belépéshez szükséges dokumentumok több száz oldalasak és bonyolult a kitöltésük, igaz, részletes kitöltési útmutató van hozzá.
  • A törvényhez kapcsolódó 17 rendelet csak az ősz folyamán később került kihirdetésre, így bizonytalanok voltak a rendszer feltételei. Emellett a törvény is módosult, így más feltételek mellett léphetnek be az adósok a csődvédelembe (ezzel cikkünk második felében foglalkozunk részletesebben).

Mennyit engedhetnek el?

Az elengedés mértéke a magáncsőd igénylésének első két lépcsőjénél teljes mértékben a felek megállapodásától függ. Emiatt ott akár sokkal nagyobb kedvezményeket is kiharcolhatunk, mint akkor, ha a harmadik lépcsőben a bíróság állapítja meg, mennyit kell majd törlesztenünk.

Nézzünk két példát!

Az első esetben 10 millió forintos jelzáloghitel tartozással, 2,5 millió úgynevezett privilegizált adóssággal (közüzemi tartozás, tartásdíj, közös költség stb.) és 5 millió forint egyéb tartozással számoltunk. Lényeges, hogy nincs olyan ingóság, ami értékesíthető lenne, és a család ragaszkodik a lakás megtartásához (a méltányolható lakásigénynek megfelel az ingatlan).

  • A jelzálog után eddig visszafizetett adósság 5 millió forint, a lakás eredeti forgalmi értéke pedig 15 millió forint volt, ez a jelzáloghitel megtérülése miatt fontos, mivel ez a bank minimális megtérülése. Ebben a példában a jelzáloghitel nem öt év alatt, hanem 9 év alatt térülhet meg, ami három év futamidő rövidülést jelent az eredeti hitelhez képest, ennyi idő alatt éri ugyanis el a hitel az ingatlan forgalmi értékét, ami 15 millió forint.
  • Az egyéb tartozások (5 millió forint) után minimálisan megfizetendő összeg a tartozás 38 százaléka, vagyis az ebbe a kategóriába sorolt követelés minimum 38 százalékát kell kifizetni a hitelezőknek. A példánkban teljes tartozás 5 millió forint, ebből közel 1,9 millió forintot kell kifizetni a csődvédelem ideje alatt.
  • A privilegizált tartozás megtérülését az egyéb kategóriához mérik, legalább annak a szintjét el kell érnie. Ha a privilegizált adósság több, mint az egyéb tartozás, akkor ez utóbbi megtérülésének a 120 százalékát kell visszafizetnie az adósnak a magáncsőd ideje alatt. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a privilegizált adósság 45,6 százalékát minimum ki kell fizetnie az adósnak a hitelezők felé, a példánál maradva: 2,5 millió forintot, vagyis a teljes privilegizált tartozást.
A magáncsőd ideje alatti törlesztőrészlet ezzel 181 ezer forint lesz és a csődvédelem lezárulásakor 2 millió forintot engedhetnek el a hitelezők összesen. Egy kétgyerekes család esetén ez legalább 338 ezer forint havi jövedelmet feltételez a minimális szabadon elkölthető összeggel számolva. Az elengedett adósság 3,1 millió forint lesz.

Persze erre még rájöhetnek fix kiadások, ezeket a felek rögzíthetik a megállapodásukban. A magáncsőd során ugyanis a szabadon elkölthető összeg is előre meghatározott, a mindenkori minimális öregségi nyugdíjhoz van kötve. Az első három családtag esetén a nyugdíj másfélszereséből gazdálkodhat havonta az adós (ez jelenleg 47 750 forintot jelent), a további családtagokra viszont csak a minimál nyugdíjnak megfelelő összeg jut. Így a fent említett kétgyerekes család például havonta 156 750 forintból kell kijönni havonta.

A másik példánkban 8 millió forintos jelzáloghitel tartozással (egykori devizahitel) és 2,5 millió forint egyéb kategóriába sorolt tartozással számoltunk, itt viszont 500 ezer forint olyan vagyonnal rendelkezik a család, ami értékesíthető.

  • A jelzáloghitel ebben az esetben már az öt év alatt megtérül, mivel az ingatlan értéke csupán 6 millió forint volt. A jelenlegi, kamatokkal együtt számolt tartozás ugyan 8 millió forint, viszont mivel az ingatlan értéke 6 millió forint és korábban 4 millió forint már törlesztésre került, így "csupán" 2 millió forintot kell kifizetni ebből a tartozásból.
  • Az egyéb tartozások 2,5 millió forintot tesznek ki, ennek 38 százaléka 950 ezer forint. Az öt év alatt ennyit kell törleszteni ebben a kategóriában.
Ennél a példánál a jelzálogadósság aránylag alacsony minimálisan megfizetendő összege miatt a magáncsőd már 5 év alatt lezárulhat. A havi törlesztőrészlet 45 ezer forint lesz, az elengedett tartozás pedig 5,5 millió forint lehet. Ha itt is egy kétgyerekes családból indulunk ki, akkor a belépéshez szükséges minimális havi jövedelem 202 ezer forint lesz.

 Az elengedett tartozás azért lehet ilyen magas a jelenlegi teljes adóssághoz képest, mert a devizaárfolyamok növekedésével a tartozás megnőtt, az ingatlan értéke viszont a korábbi szinten maradt. Azok a devizahitelesek, akik annak idején a lakásukkal közel megegyező mértékű kölcsönt vettek fel aránylag hosszú futamidő mellett (15, de inkább 20 évre) azoknak az elengedés aránya hasonló lehet.

Előfordulhat egyébként olyan egyezség is, ahol a jelzáloghitelező türelmi időt ad az adósnak, amíg a többi tartozását rendezi, és ezután kerül sor a jelzálogadósság törlesztésére.

Ki léphet be a magáncsődbe?

A csődvédelmet minden adós igényelheti, akár felmondták a hitelét, akár még élő kölcsönszerződése van, azonban meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

  • A tartozás 2 és 60 millió forint közötti és a teljes vagyon (ingatlan és ingó) értékét meghaladja az adósság, azonban nem éri el a kétszeresét.
  • Legalább 500 ezer forint olyan adóssága van, amely legalább 90 napja lejárt.
  • Aki vállalja, hogy a magáncsőd tartama alatt a kiadásai felett csődbiztos döntsön és egy előre meghatározott összeget költhet el havonta szabadon.

Miért jó a magáncsőd?

A magáncsőd lényege, hogy a törvény szerint meghatározott időtartamon belül (5+2 év) minden adósságától megszabadulhasson az adós, feltéve, ha vállalja, hogy ez alatt az idő alatt szűk határok közé szorított összegből tartja fent magát. A futamidő lehet ennél hosszabb is, ha a jelzáloghitel nem térülne meg a fenti időtartam alatt, ebben az esetben a megtérülés idejéig kitolódhat a tartam, azonban ez nem lehet hosszabb, mint a jelzálogkölcsön eredeti futamideje.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A magáncsődben az adósnak együtt kell működnie a hitelezővel és a csődbiztossal, a vagyonát és minden tartozásait maradéktalanul ismertetnie kell a felekkel ahhoz, hogy beléphessen a rendszerbe. Ha kiderül, hogy van be nem vallott adóssága vagy vagyona, akkor a csődvédelem bármikor megszűnhet, és a teljes adósságot követelhetik a hitelezők.

Hogyan léphetünk be a magáncsődbe?

A magáncsőd igénylését a jelzáloghitelező bankunknál vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál kérvényezhetjük. A folyamat három lépcsőben zajlik, de mindenek előtt be kell adni a dokumentációt. Ez azonban szinte minden esetben több száz oldalra rúg, vannak olyan igénylések, ahol a teljes leadott dokumentum mennyisége meghaladta az ezer oldalt.

Az igénylés első lépcsőjeként a hitelezőknek és az adósnak lehetősége van megállapodásra az adósság rendezéséről, ez a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás. Ez szinte bármilyen megállapodás lehet, amelybe a felek belemennek. Lényeges, hogy ehhez hasonló egyezséget lehet kötni a bankkal, illetve a hitelezőkkel akkor is, ha nem igényeljük a magáncsődöt, ebben az esetben pedig nincs szükség a több száz oldalas igénylés kitöltésére. Egyébként sok esetben ez a szint lehet a legjobb megoldás, ha meg tudnak egyezni az ingatlan közös eladásában. Ilyenkor ugyanis az adósok vagy albérletbe költöznek, vagy családon belül oldják meg a lakhatást. Persze az is előfordulhat, hogy az öt éves határidőn belül sikerül így rendezni az adósságot. A legnagyobb előnye a bíróságon kívüli adósságrendezésnek, hogy hosszadalmas bírósági eljárás nélkül is rendezhető az adósság és a többi lépcsőhöz hasonlóan az adósság egy részét elengedhetik a hitelezők.

A második lépcsőben, a bírósági adósságrendezési eljárás során bekapcsolódik a folyamatba egy csődbiztos, akinek segítségével megállapodhatnak a felek az adósságrendezésben, illetve a csődbiztos felügyeli a család pénzügyeit innen kezdve. Az első szakaszhoz hasonlóan itt is csak a hitelezőkön és az adóson múlik, hogy miben állapodnak meg. A bírósági adósságrendezés még a jelentősen eladósodott családok számára is lehetőséget ad, hogy megtartsák lakásukat, ha az a méltányolható lakástulajdon szabályainak megfelel.

A harmadik lépcső a bírósági adósságtörlesztési eljárás, amire akkor kerül sor, ha a csődbiztos segítségével sem sikerült megállapodnia a hitelezőknek és az adósnak a törlesztésről.

Ilyenkor megvizsgálják az adós vagyoni helyzetét és a tartozást, ezek alapján pedig megállapítja a bíróság, hogy mekkora törlesztőrészletet kell fizetnie az adósnak, ebből milyen arányban részesülnek a hitelezők és mekkora lesz az elengedett tartozás.

A bíróság a magáncsőd lejáratakor ad igazolást a tartozás elengedéséről. Ez azt is jelenti, hogy a csődvédelem garantálja a hitelezőknek, hogy a törvényben előírt mértékig megtérül a tartozás.

NEKED AJÁNLJUK
PC BLOGGER & PODCASTER
Bankmonitor  |  2023. május 28. 09:04
Melyik pénzügyi termék lehet a legideálisabb választás a jelenlegi gazdasági helyzetben? A Bankmonit...
Holdblog  |  2023. május 28. 07:01
Az Eurostat ábrája azt mutatja, hogy az uniós tagállamokban az összes online szállásfoglalás hány sz...
Összkép  |  2023. május 26. 23:41
Kolozsvár Európa egyik leggyorsabban fejlődő városa, 2026-ra készül el a város metrójának első szaka...
Súlyos: az 1-3 éves gyerekek negyedének vannak félelmei különböző ételektől

Beszámolók szerint az 1-3 éves korosztály 25%-a - tehát minden negyedik gyermek - elutasít valamilyen ételt, és sokuknál óvodás, általános iskolás korban is fennáll még a probléma.

Megdőlt a 120 milliós közösségi finanszírozási rekord – itt az EU-s pénzek utódja? (x)

Az egyre népszerűbb finanszírozási forma itthon is gyorsan terjed, egyre többen ismerik és használják.

Balogh Petya: Önmagunkkal versenyzünk, és van hova fejlődni (x)

Bár sokat fejlődött az utóbbi években a hazai startup ökoszisztéma, még egy nagyságrenddel, szinte minden fontos mutatóban le van maradva a régiós élvonaltól.

Szemet vetett erre a szektorra Balogh Petya: 50 ezerért még te is a cégtársa lehetsz

A 120 fős tulajdonosi közösség mellé most Balogh Petya cége is beszállt a Brancs közösségi finanszírozási platformba.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2023. május 28. vasárnap
Emil, Csanád
21. hét
Május 28.
Hősök napja
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2023
A jövő vállalatai szeptember 12-én!
Portfolio Balaton Business Forum 2023
Együtt a régió szereplői
EZT OLVASTAD MÁR?