5 °C Budapest

Az új befektetési alap kategóriákról részletekben

Pénzcentrum
2005. április 4. 09:39

A befektetési alapok kategorizálásának alapja az alapok tényleges eszköz-összetétele, ezen belül is az elsődleges besorolási szempont a fix, kalkulálható jövedelmet biztosító (kötvényjellegű) eszközök, illetve a részvény-típusú (előre nem kalkulálható jövedelmet biztosító) eszközök portfolióbeli aránya. Egyes, speciális alapokat külön kategóriába lehet sorolni. Az ezek alapján megállapított kategóriákon belül az adott alap neve mellett fel kell tüntetni a portfolió meghatározó devizális, földrajzi kitettségét.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.

Az egyes alapokat a portfoliójuk eszköz-összetételének megfelelően az alábbi kategóriákba kell sorolni:


Az alap portfoliójában lévő eszközök egyéb jellemző eszközcsoport szerinti kockázati kitettségének (földrajzi, devizális, szektorális) jelölése céljából az egyes kategóriákon belül az alap neve mellett fel kell tüntetni az alap egyéb jellemző eszközcsoport szerinti kockázati kitettségére utaló kitételt, amennyiben az adott eszközcsoport meghatározó arányt, azaz több mint 70%-ot képvisel a portfolióban.

Az egyéb jellemző kockázati kitettség jelölésére az alábbi kifejezések használhatók:

A kockázati kitettség megjelölésére használható fogalmak körét a BAMOSZ Szakmai Standard Bizottsága határozhatja meg.

Az alapok hozamainak összehasonlítást lehetővé tévő közzétételénél az alapok adatait az alábbi adatstruktúrában kell feltüntetni:
1. Alap rövid neve
2. Alapkezelő neve (opcionális)
3. Alap kategóriája (pl. likviditási, pénzpiaci, rövid kötvény, hosszú kötvény stb...)
4. Jellemző kockázati kitettségre utaló fogalom (pl. forint, euró, hazai, európai, globális, szektor, stb...) a legjellemzőbb kitettség alapján illetve azt tovább bontva a második/harmadik legjellemzőbb típusú kitettség alapján (mint albesorolás)
5. Adott időszaki hozamok

Az alapok felsorolásánál a rendezés elsődleges szempontja az alapok kategória szerinti megoszlása, ezen belül az azonos földrajzi, devizális, szektorális kockázati kitettségű alapokat egymás mellett, egy "al-blokkba" rendezve kell felsorolni.

Az egyes alapok kategóriába sorolásának kiegészítő szabályai:

1. Kötvény- és pénzpiaci alapok nem tartalmazhatnak részvény-típusú eszközöket. A határidős eladással fedezett részvények ebből a szempontból kötvényjellegű eszköznek minősíthetők, az eszköz futamideje ebben az esetben megegyezik a határidős ügylet hátralévő lejárati idejével.
2. Az alapok egyes befektetéseit tekintve mind az eszközkategóriák, mind a földrajzi megoszlást tekintve az értékelés szempontjából a mögöttes kockázati kitettséget kell alapul venni. Ennek megfelelően a származtatott ügyletekben felvett long pozíciók a prompt ügyletekkel azonos megítélés alá esnek.
3. A befektetési jegyeket az őket kibocsátó alap kategóriájának megfelelően kell figyelembe venni.
4. A befektetési alapokba fektető alapok besorolását a mögöttes termék(ek) kategóriájának megfelelően kell figyelembe venni.

1. A kategória határoknak való megfelelés ellenőrzésének alapja az alap havi portfoliójelentése. Az alapkezelő köteles úgy összeállítani az alap portfoliójelentését, hogy abból a kategóriahatároknak való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető legyen.
2. Amennyiben egy alap 3 hónapot meghaladóan nem felel meg az adott kategória szabályainak, ezt a tényt a hozamok közzététele esetén az alap neve mellé helyezett megfelelő jellel kell a nyilvánosság tudomására hozni. Az eltérés tényét közlő jel formája: Xné+/-, ahol X jelenti azt, hogy az adott alap hány negyedéve nem felel meg a kategória szabályainak, a +,- jelek pedig arra utalnak, hogy az eltérés növelte, vagy csökkentette-e a kockázatot.
3. Amennyiben egy adott alap legalább 12 hónapon keresztül nem felel meg a kategóriája szabályainak, az alapot új kategóriába kell sorolni.
4. Egy alap új kategóriába sorolása esetén az alap múltbeli hozamait csak arra az időszakra lehet bemutatni, amely időszakra az alap portfoliója megfelelt az új kategória szabályainak.
5. Nem minősül új kategóriába kerülésnek az, ha az alap a kategorizálási szabályok megváltozása miatt kerül másik kategóriába.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
HR BLOGGER
perfekt  |  2022.01.19 08:18
2022. évi első, közbeszerzési témájú bejegyzésünket - évek óta követett gyakorlatunknak megfelelően...
coachco  |  2022.01.18 16:34
Hetvenhét éve annak, hogy felszabadult a budapesti gettó. Ezt a hírt hallva eszembe jutott az a pár...
hrdoktor  |  2022.01.17 06:30
Bár a home office-ban az otthon kényelmében vagyunk, sokan tapasztalhatják, hogy a virtuális megbesz...
vezetoi-coaching  |  2022.01.16 20:11
“Hogy sikered legyen az üzletben, tegyél róla, hogy a többiek úgy lássák a dolgokat, ahogy Te látod....
laskainelli  |  2022.01.15 18:39
A párban érkező klienseim egy része azzal a “panasszal” érkezik, hogy a kapcsolatukban hónapok óta n...
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. január 19. szerda
Sára, Márió
3. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Private Investor Day 2022
Mibe fektessünk 2022-ben? Tippek, elemzések, befektetési ötletek profiktól, Neked! Február 24-én online.
EZT OLVASTAD MÁR?