Minden, amit a közösségi adószámról tudni kell

Pénzcentrum
2004. április 26. 13:22

A közösségi (uniós) adószám Magyarországon a HU előtagból és az adószám első 8 számjegyéből áll; birtokában és használatával érvényesül a célországi adózásként ismert Európai Uniós irányelv, amely szerint a közösségi kereskedelmi kapcsolatok során az adót a beszerző fizeti meg - tette közzé az APEH.

A közösségi adószám igénylése

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván-e létesíteni. E nyilatkozat alapján kerül sor a tevékenységét kezdő adóalany részére a közösségi adószám megállapítása.

Az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal történő kereskedelmi kapcsolat létesítését azonban nemcsak az adóköteles tevékenységét megkezdő adóalanynak, hanem a már működő, de közösségi adószámmal még nem rendelkező áfa alanynak is be kell jelentenie előzetesen az adóhatósághoz. Az adóhatóság ugyanis csak e bejelentés alapján tud számára közösségi adószámot megállapítani.

A közösségi adószám igénylésére tehát a közösségi kereskedelem megvalósulása előtt kell, hogy sor kerüljön. A közösségi adószám megképzését az adózó székhelye szerint illetékes adóigazgatóságon kell kérni.

Közösségi adószámot igénylő kereskedelmi kapcsolat

Az adózás rendjéről szóló törvény kereskedelmi kapcsolatnak minősíti a termékbeszerzést és értékesítést, valamint az áfa törvény 15.§ (5) bekezdése és 15/A.§-a szerinti szolgáltatásnyújtást és-igénybevételt. Az áfa törvény hatálya alá tartozó, általános forgalmi adó fizetésre kötelezett adóalanyok tehát közösségi adószámot kötelesek igényelni, ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól terméket szereznek be; ezen közösségi adóalanyok részére terméket értékesítenek; vagy a közösségi adóalanyoktól az áfa törvény 15.§ (5) bek. és 15/A§-a szerinti szolgáltatást vesznek igénybe, vagy részükre ilyen szolgáltatást nyújtanak.

Az áfa törvény 15.§ (5) bekezdésébe tartozó szolgáltatások közé tartoznak például a reklám- és propagandaszolgáltatások, a tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói, tolmácsolási szolgáltatások, az elektronikusan teljesített szolgáltatások stb. E szolgáltatások közösségi adóalanytól történő igénybevételét, vagy közösségi adóalanyok részére történő nyújtását megelőzően tehát közösségi adószámot kell kérni.

Közösségi adószám megléte esetén vehetők igénybe közösségi adóalanytól illetve nyújthatók részükre az áfa törvény 15/A.§-a hatálya alá tartozó szolgáltatások is, melyek a következők:

  • Közösségen belüli teherközlekedés (olyan teherközlekedés, amelynek indulási és érkezési helye két különböző tagállam területén található, továbbá az ilyen teherközlekedéshez közvetlenül kapcsolódó belföldi indulási és célállomással rendelkező teherközlekedés)

  • Közösségen belüli teherközlekedéshez járulékosan kapcsolódó szolgáltatások, így különösen a rakodás, raktározás, közlekedési eszközök őrzése és más ezekhez hasonló szolgáltatás

  • Közösségen belüli teherközlekedés közvetítése

  • Közösségen belüli teherközlekedéshez járulékosan kapcsolódó szolgáltatás közvetítése, ha az más nevében és javára történik

  • más nevében és javára történő szolgáltatás közvetítés

  • termék - kivéve az ingatlant - szerelése, javítása, karbantartása, felújítása, megmunkálása

  • termékhez - kivéve ingatlant - közvetlenül kapcsolódó szakértői tevékenység.

Léteznek azonban olyan - az alábbiakban ismertetett - adózói körök, amelyeknek közösségi termékbeszerzésük, vagy értékesítésük tekintetében csak bizonyos esetekben kell közösségi adószámmal rendelkezniük, sőt az áfa törvény 15.§ (5) bek. és 15/A.§-a szerinti szolgáltatások nyújtása és-igénybevétele esetén sem kell közösségi adószámot kérniük.

Beszerzési értékhatárhoz kötött közösségi adószám

Az áfa alanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet (tárgyi adómentes) folytató adóalany, az alanyi adómentes adóalany, a különleges jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, valamint az eva alanya, közösségi termékbeszerzései megvalósításához csak akkor szükséges az, hogy közösségi adószámmal rendelkezzen, ha a közösségi termékbeszerzéseinek adó nélkül számított ellenértéke meghaladja a 10.000 eurót. Amennyiben ez az adózói kör nem éri el a 10.000 eurós értékhatárt, nem köteles közösségi adószámot kérni, de választhatja, hogy közösségi termékbeszerzései után belföldön kívánja az adót megfizetni. E döntését az adóhatósághoz be kell jelentenie, s e bejelentése alapján kerül sor számára a közösségi adószám megállapítására.

Jövedéki termékek

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el,  havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%,  a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az előző pontban említett speciális adózói kör - az evás vállalkozói kör kivételével - akkor is köteles közösségi adószámot kérni - függetlenül a 10.000 eurós értékhatártól -, ha jövedéki termék közösségen belülről történő beszerzése miatt keletkezik belföldön adófizetési kötelezettsége.

Evás vállalkozások

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó adóalanyok közösségi termékértékesítésüket megelőzően kötelesek az adóhatóságtól közösségi adószámot kérni. Az evás vállalkozások uniós termékbeszerzéseiket a fentebb említettek szerint közösségi adószám nélkül bonyolíthatják le, amennyiben e termékbeszerzések értéke nem éri el a 10.000 eurót. Azon termékbeszerzésüket megelőzően, amelynek ellenértékével túllépik e küszöbértéket közösségi adószámot kötelesek kérni, de nincs akadálya annak sem, hogy a küszöbérték alatt úgy döntsenek, hogy közösségi adószámot igényelnek az adóhatóságtól. Fontos: a közösségi adószám megállapításával az eva alanyiság megszűnik és ezen az adózók az áfa törvény alanyaivá válnak.

Alanyi adómentes adóalanyok

Közösségi adószámot kell kérnie az alanyi adómentes adóalanyoknak új közlekedési eszköz közösségi értékesítése esetén az értékesítés megtörténte előtt, valamint, ha közösségen belüli termékbeszerzéseinek adó nélkül számított ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja. Közösségen belüli termékbeszerzéseik tekintetében lehetőségük van arra, hogy a 10.000 eurós értékhatár alatt is igényeljenek közösségi adószámot.

Tárgyi adómentes adóalanyok

A kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató adóalanyok csak közösségi adószám birtokában teljesíthetik az Európai Közösség más tagállamban illetőséggel bíró adóalany részére történő azon termékértékesítéseiket, amelyek belföldön adókötelesek lennének. Közösségen belüli termékbeszerzéseik tekintetében a fentiekben vázolt 10.000 eurós értékhatár elérése az, ami kötelezővé teszi a közösségi adószám megállapítását, illetve saját döntésük alapján ezen értékhatár alatt is kiválthatják közösségi adószámukat.

A közösségi adószám használata

Az adózónak az adóhatóság által megállapított közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iratán fel kell tüntetnie.

A közösségi adószám megszüntetése

Az adóhatóság az adózó kérelmére a bejelentés napjával adóév közben is törli az adózó közösségi adószámát, ha bejelenti, hogy az Európai Közösség tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatát megszüntette.

HR BLOGGER
hrdoktor  |  2024.04.18 06:25
Hazánkban körülbelül 3,5 millió ember küzd visszérbetegséggel, ami kezeletlenül lábszárfekélyhez, ak...
coachco  |  2024.04.16 16:42
Nekem a csend! A csendre való vágyakozás maga! [...] Bővebben!
perfekt  |  2024.04.10 14:41
Az utazási költségtérítési támogatásról a Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi L...
laskainelli  |  2024.03.26 12:00
A házasság egy olyan szövetséget jelentene, amelynek mélysége biztonságot és figyelmet biztosít a fe...
vezetoi-coaching  |  2024.02.12 22:30
Gondoltam, ezt elmesélem már. Gyakorlatilag kétszer megnéztem…:-))) Életemben először... Ki tudja, a...
Páratlan fotó dokumentációval illusztrált napló került elő a Don-kanyarból (x)

Hadtörténeti kuriózum lehet az a 120 darab színes, jó minőségben retusált és digitalizált, publikálás előtt álló felvétel, amely 45 év lappangás után került elő.

Itt a díjnyertes fiatal vállalkozó újabb nagy dobása (X)

Az egyik legígéretesebb hazai technológiai startup által most piacra dobott okos gyűrű lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel bármilyen infót megosszunk magunkról új ismerősünkkel.

Ilyen modellben még soha nem szerveztek ekkora rendezvényt (x)

Rekord gyorsasággal fogytak el a jegyek arra 400 fősre tervezett, fiataloknak szóló kapcsolatépítő és önfejlesztő rendezvényre, amelynél a szervezők a közösségi finanszírozás modelljével toboroztak.

Zsongtak és tolongtak a vevők a magyar Kickstarteren: rengetegen csaptak le erre az egyedülálló termékre

Az első hazai közösségi piactéren sikeresen célba ért egy mézes kampány, amelyben a vásárlás mellett egy hartai termelő kaptárait is örökbe lehetett fogadni.

NAPTÁR
Tovább
2024. április 20. szombat
Tivadar
16. hét
Április 20.
Cirkuszok világnapja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
Gyere el akár INGYEN a Z generáció tavaszi eseményére!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm