Ezek a KATA adózás hátrányai és előnyei, KATA adózás 2021: Tudd meg, mi a KATA adózás lényege!

Ezek a KATA adózás hátrányai és előnyei, KATA adózás 2021: Tudd meg, mi a KATA adózás lényege!

2021. április 2. 19:00

KATA adózás 2021: mik a KATA változások 2020 óta, mi a KATA adózás lényege? Mi az a KATA adózás, mik a KATA adózás hátrányai és a KATA adózás előnyei, miért jó a KATA adózás?

A magyar munkavállalók nagy hányada nem egy cég vagy vállalat alkalmazottjaként dolgozik, hanem egyéni vállalkozóként, egyéni cégek tagjaként állja meg a helyét a munkaerőpiacon. A vállalkozókra más terhek, kedvezmények és feltételek vonatkoznak, amelyeket mindenképpen ismernünk kell, ha úgy döntenénk, hogy egy egyéni vállalkozás indítása jövedelmező lehetőség lehet számunkra. Miben lehet nyereséges egy egyéni vállalkozás és milyen veszélyeket hordoz magában?

Cikkünkben eláruljuk, hogy mi az a KATA adózás és miért előnyös egy egyéni vállalkozónak a KATA adózás fizetése, illetve hogyan működik a tételes KATA adózás és milyen más terheket kell még egy egyéni vállalkozónak megfizetnie. Azt is megtudhatod, hogyan változtak a KATA adózás feltételei (KATA 2019 adózás, KATA adózás 2020 és KATA adózás 2021)! Milyen új szabályokkal szigorította az állama a KATA adás feltételeit?

Mi a KATA adózás jelentése? Kikre vonatkozik?

A KATA adózás Magyarországon az egyik legegyszerűbb és legelterjedtebb adófizetési forma, amelyet az egyéni vállalkozóknak érdemes választaniuk. A KATA jelentése: Kisadózó Vállalkozások Tételes Adója, egy adózási és nem vállalkozási forma. A tételes KATA adózás lényege, hogy a vállalkozó havi rendszerességgel fizet egy meghatározott összeget az államnak. A KATA adózás azért is előnyös a kisadózó vállalkozóknak, mert évi 12. millió forintos bevételig ÁFA-mentes számlázásra jogosultak.

A KATA adózás mellett fontos, hogy a vállalkozónak minden értékesített szolgáltatásáról (pl. fodrászat, gázszerelés) vagy termékéről (pl. cukrászsütemények) számlát kell adnia a fogyasztónak, illetve a tételeket jeleznie kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára is, aki nyilvántartja bevételeiket. A KATA adózás számítása időarányosan történik: a 12 millió forintos összeghatár 1 évre vonatkozik, vagyis, ha az év végén, az utolsó 3 hónapban lettünk KATA adózók, az összehatár 3 millió Ft lesz!

Miben különbözik a KATA adózás egy alkalmazottétól?

Hasonlítsuk össze a KATA adózás formáját egy normál alkalmazott terheivel! Míg egy átlagos alkalmazott (például mérnök, asszisztens vagy raktáros) a bruttó fizetésének a 33,5%-át elveszti az adók és terhek levonása után, a KATA adózás során a vállalkozó ezt az arányt akár 2,9%-ra tudja csökkenteni. A KATA adózás egy tételes adózási forma, vagyis a vállalkozó minden hónapban egy meghatározott összeget kell, hogy fizessen az állam számára. Fontos kiemelnünk, hogy a KATA adózás nem vált ki minden más terhet, ugyanis a vállalkozó köteles a helyi iparűzési adó és az iparkamara tagsági díjának megfizetésére is!

Ki lehet kisadózó Magyarországon?

A KATA adózás Magyarországon azok számára választható adózási forma, akik...

 • akik egyéni vállalkozók;
 • egyéni cégek;
 • kizárólag magánszemélyi tagsággal rendelkező betéti társaságok;
 • kizárólag magánszemélyi tagsággal rendelkező közkereseti társaságok;
 • ügyvédi irodák.

Nem választható a KATA adózás...

 • olyan betéti társaság számára, aminek nem magánszemély tagja is van;
 • a korlátolt felelősségű társaság számára;
 • olyan személy vagy cég számára, akinek az előző 2 év során törölték vagy felfüggesztették az adószámát.

Ki lehet Magyarországon egyéni vállalkozó?

Magyarországon a KATA-s adózók nagy hányada egyéni vállalkozóként dolgozik, amelyre további feltételek vonatkoznak.

Egyéni vállalkozó lehet Magyarországon az a személy...

 • Aki magyar állampolgár, EU állampolgár vagy EGT részes ország állampolgára, illetve olyan EGT-ben letelepedett személy, aki azonos jogokkal rendelkezik;
 • aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja;
 • aki harmadik országbeli állampolgár, de tartózkodását és letelepedését az állam engedélyezte.

Nem lehet egyéni vállalkozó Magyarországon az a személy...

 • aki kiskorú vagy cselekvőképességét érintőleg gondnokság alatt áll;
 • akit korrupciós, vagyon elleni, vagyon elleni erőszakos, szellemi tulajdonjog elleni, pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni, költségvetést károsító, a gazdálkodás rendjét sértő, fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő, vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek. Nem mentesül, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen egy évet meghaladóan végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek addig, míg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesítik;
 • aki egyéni cég vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

A KATA adózás feltételei

Azt az eshetőséget, amikor egy munkahely KATA adózókat foglalkoztat, de valójában alkalmazotti státuszról van szó, bújtatott foglalkoztatásnak nevezzük, ami törvénytelen. Ezt a módszert abból a célból használják a munkáltatók, hogy spórolhassanak a magas adókon és járulékokon. A KATA törvény 2021 évében is kimondja, hogy a következő feltételek közül legalább kettőnek érvényesülnie kell, hogy a munkaviszony ne minősüljön törvénytelen bújtatott foglalkozásnak:

 • a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette (a feladatot végezheti alvállalkozó vagy megbízott, de nem közvetlenül a megbízó kérésére);
 • a megrendelő nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan (a KATA adózó maga határozza meg szakmai feladatainak módját);
 • a naptári évi bevételének legalább 50%-át nem adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte (az ettől a megbízó személytől származó KATA adózó bevétel ne haladja meg az éves bevétel 50%-át);
 • a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll (a KATA-s vállalkozó megjelenhet a megrendelő telephelyén, de állandó jelleggel nem ott dolgozik, hanem saját telephelyén);
 • a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a megrendelő bocsátotta a kisadózó rendelkezésére (a vállalkozónak a saját eszközein kell dolgoznia, nem pedig a megbízó által biztosított szerszámokon);
 • a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg (a vállalkozónak saját munkabeosztása van, nem pedig más által meghatározott munkarendben / műszakban dolgozik);
 • a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében azért nem minősül főállású kisadózónak, mert heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll (vagy a vállalkozáson kívül más vállalkozásban főállású társas vállalkozónak minősül), feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50%-át olyan személytől szerezte, akivel a kisadózó a naptári évben nem állt a fent említett jogviszonyok egyikében sem (vagyis a KATA adózó a bevételének legalább 50%-át nem a munkahelyi vagy tagi viszonyából szerzi).

Mennyi a KATA adózás összege?

A vállalkozásunk jellegének és az arra fordított időnk függvényében a KATA adózás három külön kategóriát különböztet meg, amelyeknek eltérő feltételei és anyagi vonatkozásai vannak. A KATA adózás összegei a következők:

 • 25.000 Ft/hó, mellékállású kisadózók számára: az fizeti, aki mellékállásban egyéni vállalkozó, vagyis az egyéni vállalkozás mellett legalább 36 órában, munkaviszonyban dolgozik; nyugdíjas; nappali tagozatos tanuló; 25 év alatti nappali tagozatos, de passzív hallgató; nevelőszülő; rokkantsági ellátásban részesül; rokkantsági/baleseti nyugdíjra jogosult; külföldön biztosított; nyugdíjkorhatár alatti özvegyi nyugdíjban jogosult; más KATA-s vállalkozásban főállású kisadózó; nem KATA-s, járulékfizető egyéni vállalkozó; vagy más vállalkozásban társas vállalkozó és maga után járulékot fizet.
 • 50.000 Ft/hó, főállású kisadózó számára: az fizeti, aki heti 36 órát meghaladóan az egyéni vállalkozásával foglalkozik, vagyis ez a főállása.
 • 75.000 Ft/hó, emelt összegű KATA adózás: az fizeti, aki igényt tart nagyobb nyugdíjra (a KATA-s adózók, mivel az állami terheket máshogy fizetik, más nyugdíjazásban is részesülnek).

KATA adózás CSED, GYED mellett

Az olyan juttatások, mint a CSED (csecsemőgondozási díj) és a GYED (gyermekgondozási díj) az alkalmazotti jogviszonyban tevékenykedő munkavállalóknak kedveznek. Ha mellékállásban vagyunk egyéni vállalkozók (25.000 Ft-os KATA adózás), akkor a főállásunk után kapjuk a juttatások összegét, ha a vállalkozásunk a főállásunk (50.000 Ft-os KATA adózás), akkor havi 50-60.000 Ft lesz a juttatások összege, ha pedig az emelt KATA-t fizetjük (75.000 Ft-os KATA adózás), kb. 80-90.000 Ft értékű juttatásra leszünk jogosultak.

KATA adózás nyugdíj

A nyugdíj mértéke a KATA adózás kereteiben várhatóan sokkal alacsonyabb, mint a magasabb terheket fizető, alkalmazotti viszonyban dolgozók esetében. A mellékállásos KATA adózás nem biztosít nyugdíjat, a főállású, 50.000 Ft-os KATA adózás bruttó 98.100 Ft (nettó 65.230 Ft) nyugdíjat jelent, az emelt összegű KATA adózás után pedig havi bruttó 164.000 Ft (nettó 109.060 Ft) nyugdíjat fizet az állam. Mellékállású KATA-s vállalkozás folytatható nyugdíj mellett is.

AAM: Alanyi adómentesség KATA adózás esetén

Az alanyi adómentesség lényege, hogy egy kezdő vállalkozónak a KATA adózás esetén évi 12 millió forintos összeghatárig nem kell ÁFA-t fizetnie. Ezt az opciót a vállalkozás regisztrálása során egyszerűen kiválaszthatjuk a Webes Ügysegéd felületén. Az alanyai adómentesség kifejezetten az olyan kezdő vállalkozóknak kedvez, akik alacsony tőkével vágnak bele új vállalkozásukba, viszont a befektetéshez képest aránylag magasabb tételeket számlázhatnak ki. Egy kezdő, alanyi adómentességgel rendelkező vállalkozónak - mivel nem fizet ÁFA-t - nem kell ÁFA-bevallást sem készítenie. További kedvelő lehetőség, hogy az alanyi adómentesség mellett nem kötelező külön vállalkozói bankszámlát fenntartani, így a számlavezetés költségei sem terhelnek.

KATA adózás: belépés az ÁFA-körbe

Az alanyi adómentesség hatalmas kedvezmény, azonban ezt a mentességet sem élvezhetik a kisadózók örökké, hiszen minél több a bevételük, annál több terhet ró rájuk az állam. Amikor egy egyéni vállalkozó átlépi az évi 12 millió forintos összeghatárt, a NAV automatikusan belépteti az ÁFA-körbe és 40% adó fogja terhelni, mint kisadózót. Ha beléptünk az ÁFA-körbe, kötelezővé válik a vállalkozói bankszámla fenntartása is. Ha lehetőségünk van rá, már az egyéni vállalkozás indítása során, az ügyfélkapus regisztrációnál jelöljük az alanyi adómentesség igényét az "ÁFA-mentesség" c. menüpontban.

A számlázás folyamatos könyvelése és a bevételekkel kapcsolatos kalkuláció fontos, ugyanis számon kell tartanunk, hogy átlépjük-e az ÁFA-kör küszöbét. Gondoljuk át, hogy éri meg jobban, megfelel-e a bevételünknek a KATA adózás a magasabb terhekkel is, vagy nézzünk más adózási forma után!

Vállalkozói bankszámla nyitása KATA adózás esetén

Habár kezdő, alanyi adómentes vállalkozás esetén nem szükséges a vállalkozói bankszámla nyitása, mindenképpen előnyös, ha van! Miért? Ha együttesen kezeljük a pénzügyeinket és nem nyitunk vállalkozói bankszámlát, az egyéni vállalkozásunk pénzügyei összekeverednek a magán számlaforgalmunkkal, így az adóellenőrzés során minden privát számlaforgalmi adatot látni fognak. Akkor még nem szükséges a KATA vállalkozás számára külön számlát nyitnunk, ha teljesen kezdők vagyunk (pl. kézműves mézet vagy lekvárt árulunk), főleg, ha kevés bevétellel tesszük azt, ugyanis a számlavezetésnek is vannak költségei.

A vállalkozói bankszámla nyitása KATA adózás esetén akkor kötelező, ha a vállalkozó egy weboldalon keresztül (pl. webshop) online, bankkártyás fizetést kér, illetve akkor is kötelező, ha a NAV beléptetett az ÁFA-körbe, hiszen a magasabb jövedelem és a több adó mellett már nem megengedett, hogy a vállalkozás pénzügyei összefolyjanak a saját számlaforgalmunkkal.

Az egyéni vállalkozás regisztrációja, KATA adózás kérelmezése

A KATA adózás bejelentése és az alanyi adómentesség kérelme az egyéni vállalkozás regisztrációja során történik. Magyarországon a hivatalos ügyek online intézése céljából szinte már mindenkinek van Ügyfélkapuja, ami a legegyszerűbb és egyben leggyorsabb út egy egyéni vállalkozás regisztrálásához (ha nincs Ügyfélkapunk, akkor regisztráljunk!). Fontos tudni, hogy a vállalkozás elindítása a hónap elején a leggazdaságosabb, ugyanis, ha elindult egy vállalkozás, a KATA adózás azonnal, már a törthónapra is, teljes összeggel kötelezővé válik (gyors regisztrációs folyamat).

A vállalkozás indítása során lépjünk be az Ügyfélkapuba, látogassuk meg a Webes Ügysegédet és válasszuk ki benne az "Egyéni vállalkozás" c. menüpontot. Ezután az egyéni vállalkozás tevékenységi köreinek és székhelyének bejelentése következik. A bejelentés kezdeményezhető személyesen a NAV ügyfélszolgálatán is, azonban postai úton keresztül az ügy nem intézhető.

A vállalkozás székhelye

Minden KATA adózású egyéni vállalkozásnak kell, hogy legyen hivatalos székhelye. Ez lehet saját tulajdonú lakás, üzlethelyiség stb. vagy bérelt ingatlan is. Ha a székhely bejelentése bérelt helyiség, vagy olyan ingatlanban történik, amelyre valakinek haszonélvezeti joga van bejegyezve, akkor a tulajdonos és/vagy a haszonélvező írásos székhelyhasználati beleegyezése is szükséges.

A vállalkozás tevékenységi köre

Az egyéni vállalkozás tevékenységi körei megtekinthetőek az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzékében (ÖVTJ). Minden tevékenységi körnek van hozzárendelt kódja. Adjuk meg a főtevékenységet (ami után a legtöbb számlát állítjuk ki) és a melléktevékenységeket (olyan más szolgáltatások, részfeladatok, amire szintén számlát állíthatunk ki). Ha még nem tudjuk, pontosan milyen tevékenységekre fog kiterjedni a vállalkozás és a KATA adózás, érdemes kevesebbet beírnunk, mert a beállítások ugyanígy a Webes Ügysegéden keresztül a későbbiekben is módosíthatóak lesznek.

Engedélyhez kötött vállalkozások

Vannak szakképzettséghez kötött (engedélyköteles) és képesítést nem igénylő KATA-s vállalkozói tevékenységek is. A megkülönböztetés célja, hogy az emberek ne indíthassanak olyan vállalkozásokat, amihez nem értenek - ezzel egyes esetekben anyagi kárt okozva vagy veszélyeztetve mások testi épségét. A szakmakod.hu weboldalán ellenőrizhetjük az összes egyéni vállalkozóként végezhető feladatkört, amelyekhez TEÁOR számok (Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere, KSH kódrendszer) tartoznak - itt megnézhetjük azt is, hogy milyen szakmához kell engedély. Ha véletlenül olyan tevékenységet is felvettünk, ami engedélyköteles, ne aggódjunk: egyszerűen töröljük, ám máskor nézzünk alaposabban utána!

KATA adózás: vállalkozói adószám, vállalkozói igazolvány

A KATA adózású vállalkozás regisztrációs folyamatának a végén, ha a kérelem jóváhagyása megtörtént, e-mailben kapunk egy részletes tájékoztatót, amelyben megtalálhatjuk a vállalkozói regisztrációs számunkat és az adószámunkat is (ezt az adószámot ne keverjük össze az adóazonosító jellel!).

A KATA vállalkozói igazolvány kiváltása 2010 óta nem kötelező, 2020-ban pedig megszűnt, tehát nem kell már ilyen okmányt kiváltanunk!

KATA adózás: közösségi adószám

A KATA adózás és az alanyi adómentesség mellett a regisztráció során a "Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozatok" között igényelhetjük meg a közösségi adószámot. Ezt akkor kell megtennünk, ha bizonyos termékek vagy szolgáltatások után külföldre számlázunk - ennek nyilvántartási okai vannak, illetve egyes esetekben a külföldi vevőkkel történő tranzakciókra más adózási feltételek vonatkozhatnak.

A vállalkozás kamarai regisztrációja

A regisztrációs folyamat végén, ha megkaptuk a NAV visszaigazolását, 5 napos határidővel jelentkeznünk kell a helyi iparkamaránál is, a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara honlapján keresztül. Szükséges hozzá a NAV által megadott vállalkozói adószám, a vállalkozásunk kapcsolattartó- és űrlapkitöltő adatai (automatikusan töltődik), a székhely és az a bankszámlaszám (célszerűen a vállalkozói bankszámlaszám, ha van), amiről a kamarai díjat (évi 5000 Ft) utaljuk. A kész regisztrációs lapot ki kell nyomtatnunk és elpostáznunk a megadott címre.

A kereskedelmi tevékenység bejelentése

A KATA adózás mellett a vállalkozó további kötelezettsége, hogy kereskedelmi tevékenységét jelentenie kell annál az önkormányzatnál, ahova a vállalkozás székhelye tartozik. A szükséges dokumentumok letölthetőek az önkormányzat honlapjáról, kitöltve visszaküldhetjük azokat elektronikus vagy papírformátumban is.

Mit vált ki a KATA adózás?

Ahogy a fentiekben is megírtuk, a KATA adózás egy tételes adózási forma, teljesen máshogy működik, mint az alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak terhelése. A KATA adózás kiválthatja:

 • a vállalkozói személyi jövedelemadót;
 • a vállalkozói osztalékalap utáni adót;
 • a társasági adót;
 • a személyi jövedelemadót (SZJA);
 • a 14%-os egészségügyi hozzájárulást;
 • 10% szociális hozzájárulási adót;
 • 27% egészségügyi hozzájárulást;
 • a szakképzési hozzájárulást.

KATA adózás és Helyi Iparűzési Adó 2021

A KATA adózás tételeinek megfizetése mellett az egyéni vállalkozónak iparűzési adót is kell fizetnie a helyi önkormányzatnak. Az iparűzési adó 2021 évi szabályai módosultak, ennek értelmében idén nagymértékben csökkent az iparűzési adó terhe! A KATA adózás mellett az iparűzési adó megfizetésének 3 alternatívája közül választhatunk, amelyek a következők:

 • 2 X 50.000 Ft évente (akkor éri meg, ha 3.215.000 Ft-nál többet keresünk);
 • a nettó árbevétel 80%-nak a 2%-a (akkor éri meg, ha 3.215.000 Ft-nál kevesebbet keresünk);
 • 2% normál iparűzési adó a nettó árbevétel után (a vállalkozó a tiszta profitból adózik).

Az iparűzési adó mértékét befolyásolja, hogy a vállalkozás székhelye melyik településre van bejelentve: egyes településeken a vállalkozóktól elkérik a maximális mértékű iparűzési adót, máshol az iparűzési adó 0%.

Számlázás KATA adózás esetén

Ha végig mentünk a vállalkozás regisztrációs folyamatain, eldönthetjük, hogyan akarunk számlázni: papíralapon vagy e-számlával. Az e-számlázó programok éves díjfizetéshez vannak kötve, azonban nagyban megkönnyítik a vállalkozó életét, akinek minden egyes számlát jelentenie kell a NAV-nak! Régen a digitális számlázó programok jelentéskötelesek voltak, ám 2021-től szabadon lehet őket használni, a NAV hozzájárulása nélkül. KATA adózás esetén minden számlán szerepelnie kell, hogy "KISADÓZÓ" állította ki azt!

Ha egy üzleti partner részére a tárgyévben összesen 1 millió Ft értékben történt kiszámlázás, akkor mindkét félnek jelentenie kell azt a NAV felé. Mindemellett a KATA adózás mellé tartozik a bizonylatolási- és nyilvántartási kötelezettség, vagyis minden bevételről nyilvántartást kell vezetni, időrendben (mikor, mennyi bevétel + sorszám + bizonylat sorszáma). Ehhez az online számlázóprogramok használata nagy segítség.

KATA adózás határidők

 • Február 25.: a KATA nyilatkozat leadása az adóhatóság felé, amely tartalmazza a tárgyévben szerzett bevételünket
 • Március 15.: Az iparűzési adó első felének befizetési határideje
 • Március 31.: Az iparkamara éves tagdíjának befizetési határideje
 • Május 20.: SZJA bevallás határideje
 • Szeptember 15.: Az iparűzési adó második felének befizetési határideje
 • Minden hónap 12. napja: a KATA tételes adóbefizetés határideje

KATA adózás 2021 változások

1. Az idei évben is változtak a KATA adózás feltételei, szabályai, amelyek közül a legfontosabb a 40%-os adófizetési kötelezettség kiterjesztése. A KATA változások 2021 évében a következők:

 • Nettó 3 millió Ft/év feletti árbevétel után (1 konkrét belföldi partner részére), a belföldi kifizetőt 40% adóval terhelik meg.
 • Külföldi kifizető esetén, szintén 1 partnerre tekintettel, 3 millió Ft összeget meghaladó számlázás/tárgyév esetén a KATA-s adózó fizet 40% terhet.
 • Ha kapcsolt vállalkozásnak számláz a KATA-s egyéni vállalkozó, minden bevételt egyformán 40% adó terhel.

2. KATA adózás esetén a vállalkozónak a kifizetők felé nyilatkozatot kell tennünk, hogy az üzleti partnerek vegyék tudomásul, hogy KATA adózás kereteiben ténykednek és a kisadózókra vonatkozó szabályok szerint az esetleges teher 40% lehet.

3. 2021. január 1-től egy magánszemélynek egy kisadózói jogviszonya lehet: csak a legkorábban bejelentett vagy a fenntartani kívánt jogviszony szerepelhet a NAV nyilvántartásában, a többi törlődik.

Korábbi KATA változások: KATA 2019 adózás, KATA adózás 2020

A KATA törvények 2019-ben nem változtak, azonban a KATA adózás 2020 évében már több ponton is módosult. 2020. július 1-től már a KATA adózókra is vonatkozik, hogy minden belföldi adóalanynak kiállított számláról 100.000 Ft feletti ÁFA-tartalom esetén bejelentési kötelezettségük van a NAV felé. Az online számlázó programokat össze kell kötni a NAV-val, így a számlák automatikusan továbbításra kerülnek.

Összegzés: a KATA adózás előnyei, a KATA adózás hátrányai

A KATA adózás kedvező tételes adózási forma az évi 12 millió forintos jövedelem alatti egyéni vállalkozók, egyéni cégek és más vállalkozások számára is, hiszen az alanyi adómentesség magas nettó jövedelmet biztosíthat a KATA adózás igénybe vevőjének. Az ÁFA-körbe való belépés azonban jelentős, 40% mennyiségű adóval terheli meg a kisadózót! Az alkalmi túllépés (3 millió Ft feletti kiszámlázás) egyes esetekben elfogadható lehet, azonban ha a KATA adózó jelentősen túllépi a 12 milliós határt, a magas adó miatt már nem érdemes a KATA adózás formáját választania - a KATA adózás lényege gyakorlatilag az, hogy a kisadózóknak, kisvállalkozóknak biztosít magas jövedelmet.

A KATA adózás nem megfelelő olyan kereskedések számára, amelyek alacsony haszonkulccsal működnek, ugyanis a KATA adózás és a számlakiállítás a bevételt nézi, nem pedig a beszerzési költséget! Ha a vállalkozásunkhoz magas költségű anyagokat kell beszerezni (pl. burkolás), érdemes odafigyelnünk arra, hogy az alapanyagot ne rajtunk keresztül vásárolja meg az ügyfél, hanem az ő nevére legyen kiszámlázva, hiszen a KATA ebben az esetben is a végösszeget veszi figyelembe. A 40%-os adót mind a KATA adózója, mind a nagyobb megrendelők próbálják kerülni, hiszen nagyon magas többletköltségről van szó - 2021 évétől ilyen magas árú szolgáltatásokat, termékeket nem érdemes KATA adózás keretein belül számlázni, keressünk más megoldásokat!

Azt a munkahelyet, amelyik KATA adózás keretei között, de alkalmazotti pozícióban próbál minket munkába állítani (bújtatott foglalkoztatás), kerüljük! A KATA adózás keretei között az egyéni vállalkozó (és más KATA adózók) a nekik megfelelő szerződéseket kössék meg és próbáljanak minél inkább szabadúszók maradni, hogy tevékenységeiknek mindenképpen megmaradjon a vállalkozói jellege! Figyeljünk a számlázásra és az adóbevallásra, illetve tartsuk be a fizetési határidőket!

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Ez lehet a 2022-es nyár új slágeritala Magyarországon? Hihetetlen, mennyien kattantak rá

A magyar piacon is megjelennek az enyhén alkoholos, gyümölcsös italok, egy felmérésből pedig kiderült, hogy a fiatalok különösen nyitottak ezekre az alkoholos frissítőkre.

Láthatáron a nyugdíjösszeomlás: rengeteg magyarnak lehet kemény nélkülözés az időskor

Sokan gondolják, hogy teljesen tudatosan szervezik a pénzügyeiket, és nem értik, hogy hova folyik a pénzük a hónap végére.

Ez lehet a jövő igazi sikerszakmája: rommá keresheti magát a gyerek, ha kitanulja?

Csak úgy, mint a többi technikai vívmányt, úgy a 3D nyomtatót is ajánlják szakértők a gyerekeknek is, hiszen rengeteget tanulhatnak, miközben alkotnak.

Őrült drágulás a magyar zöldségeseknél: sokan már így védik ki a kegyetlen inflációt

Nem járunk az élen abban, hogy elegendő zöldséget és gyümölcsöt együnk. A napi közel fél kiló gyümölcsöt és zöldséget pedig egyre nehezebb beszerezni.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. június 25. szombat
Vilmos
25. hét
Június 25.
Vitiligo világnapja
Június 25.
Barlangok napja
Június 25.
Tengerész világnap
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?