Kiemelkedő évet zártak a nyugdíjpénztárak: mit mutatnak a reálhozamok? És mit nem?

Pénzcentrum
2005. augusztus 31. 08:57

A korábbi évekhez képest kiemelkedő hozamokat értek el 2004-ben a hazai nyugdíjpénzpénztárak, melyek átlagosan több mint 10%-os reálhozamot produkáltak a tavalyi esztendőben. Az elmúlt 7 év adatai mégsem hasonlíthatóak össze teljes egészében... Amint az az alábbi táblázatokban is látható, az önkéntes-, illetve a magán-nyugdíjpénztárak 5 éve nem látott kedvező nominális hozamokat értek el

A korábbi évekhez képest kiemelkedő hozamokat értek el 2004-ben a hazai nyugdíjpénzpénztárak, melyek átlagosan több mint 10%-os reálhozamot produkáltak a tavalyi esztendőben. Az elmúlt 7 év adatai mégsem hasonlíthatóak össze teljes egészében...


Amint az az alábbi táblázatokban is látható, az önkéntes-, illetve a magán-nyugdíjpénztárak 5 éve nem látott kedvező nominális hozamokat értek el 2004-ben. Ez elsősorban a jegybanki kamatcsökkentésekkel párhuzamosan a tavalyi évben tapasztalható hatalmas kötvénypiaci rallynak, valamint a kedvező részvénypiaci hangulatnak volt köszönhető.


Az önkéntes pénztárak esetében adataink nem teljes körűek.
A magán-nyugdíjpénztárak a tavalyi évben 1998-as indulásuk óta nem tapasztalt magas reál hozamokat értek el azt követően, hogy a megelőző években igen szerény teljesítményt nyújtottak.


Az önkéntes nyugdíjpénztárak 1994-ben indultak ugyan, sajnálatos módon azonban hozam adatokat csak 1998-tól közöl a PSZÁF, így a magán-nyugdíjpénztárakhoz hasonlóan csak erre az időszakra vonatkozóan tudunk összehasonlítást végezni.


Természetesen az egyes pénztárak közötti valódi hozam rangsort az 1998-tól kezdődően kumulált reál hozamok mutatják, illetőleg mutatnák. Ennek számításához ugyanis szükség lenne az egyes pénztárak év végi eszközállományának értékére, melyet azonban kizárólag 2004 végére közöl a PSZÁF, a korábbi időszakokra vonatkozóan nem.

Teszi mindezt annak ellenére, hogy a pénztárai jelentési kötelezettségek alapján az adatok ugyan rendelkezésre állnak, ezek összegyűjtése azonban igen jelentős energia befektetéssel járna, melyre szerkesztőségünk nem vállalkozott.
A pénztári befektetési teljesítmények nyilvánosságra hozatala során alkalmazandó elvek

A nyugdíjpénztári befektetések teljesítménye csak hosszabb távon ítélhető meg objektív, összehasonlításra alkalmas módon. A Felügyeleti Tanács ezért ajánlja, hogy

1. a pénztárak által, különböző helyeken és formában nyilvánosságra hozott, különböző pénztári hozamadatok mellett a pénztárak közötti összehasonlíthatóságot elősegítendő, minden nyilvánosságra hozatal során az elmúlt 5 naptári év átlagos hozamát (hozamrátáját) is jelenítsék meg. Az átlagos hozam a nyilvánosságra hozatalt megelőző 5 teljes naptári évre vonatkozó, hivatalosan közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga alapján számítható. Amennyiben az adott pénztár alapítási időpontja miatt 5 teljes naptári évre vonatkozó hozamráta nem áll rendelkezésre, akkor a pénztár alapítása óta eltelt teljes naptári évek fenti módszerrel számított átlagos hozamrátáját ajánlott megjelentetni, annak feltüntetésével, hogy az melyik időszak adataiból került számításra.

2. Átlaghozam csak olyan időszakra számolható, amely nem tartalmaz tört naptári évet, továbbá az időszak minden évére vonatkozóan ugyanazzal a módszerrel történt a számítás, és a használt módszer megfelel a jelenlegi hozamszámítási módszerként alkalmazott (jogszabályban rögzített) negyedéves hozamok láncszorzatának.


3. A Felügyeleti Tanács azt ajánlja, hogy az olyan éveket, amelyek teljes évnek számítanak ugyan, de a korábban érvényes hozamszámítási módszerrel kerültek kiszámításra (éves bázison történő hozamszámítás), az újraszámítás után vegyék figyelembe az átlag számításánál.

4. Amennyiben a pénztár a hozamát más, előre kiválasztott pénztárakkal kívánja összevetni, akkor részben az összehasonlításnál a választott csoportra is alkalmazni kell a több éves adatsorokból számított átlagok módszerét. Ajánlott, hogy az összehasonlítás módja kellő reprezentatív erővel bírjon, az adatok összehasonlíthatóak legyenek, illetve a kiválasztás biztosítsa, hogy vagy a kiválasztott pénztárak köre, vagy pedig a kiválasztás elve egyértelmű módon meghatározott legyen, amit a vonatkozó anyagban javasolt feltüntetni. A pénztári csoportokkal való összehasonlítás esetén az első közzétételt követően a pénztárnak minden időszakban a kiválasztott csoporthoz (vagy ahhoz is) hasonlítania kell teljesítményét.


5. A pénztárak összehasonlításánál azonos időszakra, azonos módszerrel számolt átlaghozamokat tartunk ajánlatosnak használni, azaz különböző időszakokban indult pénztárak összehasonlításakor az összehasonlítandó pénztárak közül a legrövidebb ideje működő pénztár időintervallumát javasolt figyelembe venni.

6. Pénztári fúziók esetében az időszaki és átlagos hozamráta számítása során ajánlott tekintettel lenni arra, hogy az összeolvadó pénztárak hozamráta számítása is megfeleljen a jogszabályban rögzített számítási módszernek (negyedéves hozamok láncszorzata), és a fúzióból adódó esetleges torzító hatás a minimális legyen.


7. Makrogazdasági mutatókkal való összehasonlítás esetén a december/december alapú inflációs mutatóval, több éves időszak esetén december/december alapú inflációs mutatók mértani átlagával történő összehasonlítást tartjuk kívánatosnak.

8. Pénztári hozamokat a pénztár, illetve a pénztár hozzájárulásával a vagyonkezelő hozhat nyilvánosságra. Az előbbi ajánlások minden pénztári nyilvánosságra hozatalra vonatkoznak.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2021. augusztus 5. csütörtök
Krisztina
31. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?