36 °C Budapest

Kamatswap: mikor, mire, hogyan? - tanuljunk egy kicsit

Pénzcentrum
2004. november 24. 12:00

A származékos piacok fejlődése, a termékskála bővülése a hazai szereplőknek -bankoknak, vállalatoknak, intézményi befektetőknek- is egyre nagyobb teret nyújt részben a kockázatkezelési, részben a spekulációs tevékenység kiterjesztésére is. A kamatswapok, vagy magyarul kamatcsere ügyletek egyre nagyobb népszerűségnek illetve likviditásnak örvendenek ebben a piaci szegmensben. Az első kamatswap ügyletet 1981-ben kötötték, hazánkban az egyik legfontosabb ösztönző elem a 2001-es devizaliberalizáció volt, mely lehetővé tette a külföldiek aktív jelenlétét a származékos piacon is. A látványos növekedés összefüggésben állt a markáns külföldi befektetésekkel a hazai állampapír-piacon. Az ÁKK elemzői (Farkas Richárd, Mosolygó Zsuzsa, Páles Judit) egy összefoglaló tanulmányt készítettek a kamatswap piac hazai perspektíváiról. AZ alábbiakban négy részben mutatjuk be a tanulmány által áttekintett elméleti hátteret illetve főbb megállapításokat. A teljes tanulmány a decemberi Hitelintézeti Szemlében olvasható majd. Az általunk közölt részek a következők. 1. A kamatswap piac működése 2. A swap spreadek 3. Swap ügyletek adósságkezelési megközelítésből 4. A kamatswap piac lehetőségei a hazai adósságkezelés számára. Az alábbiakban a kamatswap piac működését mutatjuk be.


Kamatswap-ügylet (IRS) kötésével a fix kamatozású pénzáramlást változó kamatozásúvá lehet konvertálni, vagy épp fordítva: változó kamatozású pénzáramlást fix kamatozásúra lehet cserélni, de kamatswap ügyletekről beszélünk akkor is, ha két, más-más piacon kialakult változó kamatozású eszköz pénzáramlásainak cseréjéről beszélünk. A kamatswap-kontraktus általában nem tartalmaz tőkerészlettel kapcsolatos kifizetéseket, hanem egy névleges összegre vetítve fogalmaz meg fizetési kötelezettségeket. A swap önmagában nem egy hitelviszonyt megtestesítő eszköz, csupán egy származtatott termék, mely segítségével az adott hitelinstrumentum által szolgáltatott cash-flow pénzáramlásait lehet az igények szerint módosítani, átcserélni. A kamatlábswapok (swap) fontos szerepet töltenek be számos derivatív stratégia kialakításában.

A kamatláb-swap alapesetében az egyik partner fix kamatfizetési kötelezettséget vállal (Payer, Buyer), a másik fél pedig változó kamatot fizet ugyanazon időszak alatt (Receiver, Seller).

A swap értéke a kötés pillanatában nulla, vagyis a két pénzáramlás nettó jelenértékének a különbsége nulla, hiszen csak ekkor racionális az ügyletkötés mindkét fél részéről. A változó kamat, s a hozamgörbe azonban az idők során módosulhat, s ezért a swap értéke is változhat. Az adott ügylet értéke minden időpillanatban felírható két kötvény árfolyamának különbségeként, pontosabban a kötéskor megállapított, a fiktív névleges értékre vetített fix kamatok és a névérték spot hozamgörbe szerint diszkontált jelenértékének és a változó kamatozású kötvény jelenértékének különbözeteként. A változó kamatozású kötvény árfolyama a kötés pillanatában és közvetlenül a kamatfizetéseket követően a névértékkel egyezik meg (egyébként: névérték + felhalmozott kamat). A változó kamatokért fizetendő fix kamatot tehát úgy határozzuk meg, hogy a fix kamatozású kötvény jelenlegi hozamgörbe alapján számolt jelenértéke a kötés pillanatában a változó kamatozású kötvény jelenértékével legyen egyenlő (ami a kötéskor a névértékkel egyezik meg.).A swap hozamgörbe az ügyletben szereplő fix kamatokat tartalmazza.

A swap-ügyletek alkalmazásából több kockázat is származik.

  • A hozamgörbe, s így a változó kamat jövőbeni alakulása miatt keletkező kockázatot báziskockázatnak hívjuk: a hozamgörbe jövőbeni alakjától függően változhat az ügylet értéke. Amennyiben a kötést követően emelkedik a hozamszint, az a fél nyer a csereügyletből, aki a fix kamatot fizeti. Csökkenő kamatszintnél pedig a változó kamatot fizető nyer.

  • Partnerkockázatról beszélünk, ha a swap-partner nemfizetési kockázatát vesszük számításba. Az IRS ügyleteknél a partnerkockázat azonban meglehetősen csekély, mivel "csupán" a kamattételekre és nem a tőkére vonatkozik.

  • Lejárati meg nem felelés kockázata merül fel abban az esetben, ha a swap időtartama hosszabb vagy rövidebb az azzal fedezni kívánt eszköz időtartamánál.

Az alábbiakban nyomon követhető, a swap-ügyleteket miként lehet és mikor ésszerű arra használni, hogy a fix kamatozású kötelezettségeket, eszközöket változó kamatozásúra konvertáljuk, vagy épp fordítva; a változó kamatozású eszközöket, kötelezettségeket fix kamatozásúra cseréljük.

Az ábra azt az esetet mutatja, amikor, a Receiver fix kamatozású kötvényt bocsát ki, s a swap ügylet révén változó kifizetésekké konvertálja ezt a kötelezettségét. A Receiver pénzáramlása a következő:

+ Fix kamatbevétel a swap-ból
- Változó kamatfizetés a swapra
- Fix kamatfizetés a kötvényre

Nettó szintetikus változó kamatfizetés

A swap-ügylet csökkentheti a fix kamatfizetési kötelezettséggel rendelkező Receiver tartozásainak durációját, hiszen a változó kamatozású kötvény átlagideje a következő kamatfizetésig hátralevő idő, míg a csere ellenértékét képező fix kamatozású kötvény átlagideje ezt az időtávot meghaladja. Ez azt jelenti, hogy a swap-ügylettel tartozásai árfolyamának hozamszint-érzékenysége mérsékelhető. Ugyanakkor a cash-flow kockázat jelentősen növekedhet, s a változó kamat fizetése miatt a kamatkiadások tervezhetősége csökken.

A fix kamatozású kötelezettségekkel rendelkező Receiver tehát több okból is alkalmazhat swap-ügyleteket:

  • a hozamszint csökkenésére számít,

  • a változó kamatozású eszközeit változó kamatozású kötelezettségekkel kívánja fedezni, de költségmegtakarítási szempontok miatt inkább a szintetikus előállítást választja, mint a közvetlen változó kamatozású hitelfelvételt ,

  • tartozásainak durationjét csökkenteni kívánja a futamidő változatlan szinten tartása mellett, vagyis az optimális "portfoliószerkezet" előállításához szükséges eszközöket próbálja megtalálni.

  • az árfolyam-kockázat mérséklésére nagyobb hangsúlyt fektet, mint a cash-flow kockázat csökkentésére; a változó kamatozású hitelek esetén ugyanis a pénzáramlás bizonytalan.

  • Jelenleg a hazai adósságkezelő főként Receiver-ként, vagyis a keresleti oldalon jelenhet meg. Az ÁKK elsősorban fix kamatozású forrást tud biztosítani, így lényegében a változó kamatozású kötelezettség közvetlen kibocsátása helyett annak swap-ügyletekkel történő szintetikus előállítását is választhatja, amennyiben a változó kamatozású kötelezettségek arányát növelni kívánja a portfolión belül.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

Ez az ábra azt az esetet illusztrálja, amikor a swap-ügylet során, a Payer -a fix kamatot fizető fél- változó kamatozású kötelezettségét fix kamatozásúra konvertálja a csereügylet segítségével. Erre többféle indíttatásból is sor kerülhet: nagy jelentőséget tulajdonít a cash-flow kockázatnak, a hozamgörbe emelkedésére számít, fix jövedelmet biztosító eszközeihez kívánja igazítani portfólióját, vagy tartozásainak durationjét növelni kívánja az adott szereplő. A fenti Payer pénzáramlása a következő:

+ Változó kamatbevétel a swap-ból
- Fix kamatfizetés a swapra
- Változó kamatfizetés a kötvényre

Nettó szintetikus fix kamatfizetés

Ilyen szereplők lehetnek a változó kamatozású adóssággal rendelkező gazdasági alanyok, pl. a bankhitellel rendelkező vállalatok, vagy változó kamatozású ingatlan és fogyasztási hitellel rendelkezők, de az ilyen hitelt nyújtó bankok is elvégezhetik a fenti műveleteket az ügyfeleik helyett, vagy azt megelőzően. A Payer potenciális ügyfele lehet az ÁKK-nak a csereügylet során.

Ez az ábra azt az esetet illusztrálja, amikor a Receiver lebegő kamatozású értékpapírját fix kamatozásúra változtatja.

A változó kamatozású értékpapírral rendelkező Receiver pénzáramlása a következőképpen írható fel:

+ Fix kamatbevétel a swap-ból
- Változó kamatfizetés a swapra
+ Változó kamatbevétel a kötvényből/hitelből

Nettó szintetikus fix kamatbevétel

A változó kamatozású eszközzel rendelkező Receiver hasonló okokból vesz részt a swap-ügyletekben, mint a fix kamatozású kötelezettséggel rendelkezők.

Ez az ábra azt az esetet illusztrálja, amikor a fix kamatozású eszközzel rendelkező Payer fix pénzáramlását változóra cseréli.

+ Változó kamatbevétel a swap-ból
- Fix kamatfizetés a swapra
+ Fix kamatbevétel a kötvényből/hitelből

Nettó szintetikus változó kamatbevétel

Hasonló indíttatásból vesz részt a swap ügyletben "kínálat" oldalon, mint a változó kamatozású kötelezettségekkel rendelkező Payer.

HR BLOGGER
vezetoi-coaching  |  2022.06.30 10:32
  2x2=5. Meghülyültem? Lehet… lehet, hogy én vagyok az egyetlen (egyik…), aki szembe halad az aut...
perfekt  |  2022.06.30 09:56
A 310/2021 (VI.7.) Kormányrendelet alapján az alkalmazottak nélküli önfoglalkoztatók egy egyszeri 21...
hrdoktor  |  2022.06.27 04:50
A száraz, meleg levegő, az UV-sugárzás és a strandolás erősen igénybe veheti a szemünket, így nyáron...
legacykft  |  2022.06.24 17:47
Legutóbbi blogbejegyzésem végén megfogalmazódott bennem az a remény, hogy mivel a legtöbb időt önmag...
hrbonbon  |  2022.06.24 10:21
          Simonyi Judit ügyvezető igazgató beszámolója Az AIMS INTERNATIONAL 2022. június 14-1...
Csendes gyilkostól rettegnek a magyarok: van ok a félelemre, a génjeinkben lapulhat a kór

A szorongás nem alaptalan, hiszen Magyarország évek óta rosszul szerepel a rákkal kapcsolatos halálozási listákon.

Elképesztő, mire szórják a magyarok a pénzt: úgy vesszük ezeket, mint a cukrot

Akár esküvő, akár születésnap, a magyarok imádnak ajándékozni. Ajándékot pedig egyre többen online vásárolnának.

Hatalmas pénzek röpködnek a magyar Kickstarteren: mutatjuk a legnagyobb dobásokat

Az alig egy hónapja indult első hazai közösségi piactéren már meg is vannak az első sikeres projektek.

Csúnyán elintézheti a magyarok megtakarításait a válság: így még kijátszhatod az inflációt

A pénzügyi szakértők most elmondták, milyen tippekkel spórolhatunk.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. július 1. péntek
Tihamér, Annamária
26. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?