11 °C Budapest

Kamatswap: mikor, mire, hogyan? - tanuljunk egy kicsit

Pénzcentrum
2004. november 24. 12:00

A származékos piacok fejlődése, a termékskála bővülése a hazai szereplőknek -bankoknak, vállalatoknak, intézményi befektetőknek- is egyre nagyobb teret nyújt részben a kockázatkezelési, részben a spekulációs tevékenység kiterjesztésére is. A kamatswapok, vagy magyarul kamatcsere ügyletek egyre nagyobb népszerűségnek illetve likviditásnak örvendenek ebben a piaci szegmensben. Az első kamatswap ügyletet 1981-ben kötötték, hazánkban az egyik legfontosabb ösztönző elem a 2001-es devizaliberalizáció volt, mely lehetővé tette a külföldiek aktív jelenlétét a származékos piacon is. A látványos növekedés összefüggésben állt a markáns külföldi befektetésekkel a hazai állampapír-piacon. Az ÁKK elemzői (Farkas Richárd, Mosolygó Zsuzsa, Páles Judit) egy összefoglaló tanulmányt készítettek a kamatswap piac hazai perspektíváiról. AZ alábbiakban négy részben mutatjuk be a tanulmány által áttekintett elméleti hátteret illetve főbb megállapításokat. A teljes tanulmány a decemberi Hitelintézeti Szemlében olvasható majd. Az általunk közölt részek a következők. 1. A kamatswap piac működése 2. A swap spreadek 3. Swap ügyletek adósságkezelési megközelítésből 4. A kamatswap piac lehetőségei a hazai adósságkezelés számára. Az alábbiakban a kamatswap piac működését mutatjuk be.


Kamatswap-ügylet (IRS) kötésével a fix kamatozású pénzáramlást változó kamatozásúvá lehet konvertálni, vagy épp fordítva: változó kamatozású pénzáramlást fix kamatozásúra lehet cserélni, de kamatswap ügyletekről beszélünk akkor is, ha két, más-más piacon kialakult változó kamatozású eszköz pénzáramlásainak cseréjéről beszélünk. A kamatswap-kontraktus általában nem tartalmaz tőkerészlettel kapcsolatos kifizetéseket, hanem egy névleges összegre vetítve fogalmaz meg fizetési kötelezettségeket. A swap önmagában nem egy hitelviszonyt megtestesítő eszköz, csupán egy származtatott termék, mely segítségével az adott hitelinstrumentum által szolgáltatott cash-flow pénzáramlásait lehet az igények szerint módosítani, átcserélni. A kamatlábswapok (swap) fontos szerepet töltenek be számos derivatív stratégia kialakításában.

A kamatláb-swap alapesetében az egyik partner fix kamatfizetési kötelezettséget vállal (Payer, Buyer), a másik fél pedig változó kamatot fizet ugyanazon időszak alatt (Receiver, Seller).

A swap értéke a kötés pillanatában nulla, vagyis a két pénzáramlás nettó jelenértékének a különbsége nulla, hiszen csak ekkor racionális az ügyletkötés mindkét fél részéről. A változó kamat, s a hozamgörbe azonban az idők során módosulhat, s ezért a swap értéke is változhat. Az adott ügylet értéke minden időpillanatban felírható két kötvény árfolyamának különbségeként, pontosabban a kötéskor megállapított, a fiktív névleges értékre vetített fix kamatok és a névérték spot hozamgörbe szerint diszkontált jelenértékének és a változó kamatozású kötvény jelenértékének különbözeteként. A változó kamatozású kötvény árfolyama a kötés pillanatában és közvetlenül a kamatfizetéseket követően a névértékkel egyezik meg (egyébként: névérték + felhalmozott kamat). A változó kamatokért fizetendő fix kamatot tehát úgy határozzuk meg, hogy a fix kamatozású kötvény jelenlegi hozamgörbe alapján számolt jelenértéke a kötés pillanatában a változó kamatozású kötvény jelenértékével legyen egyenlő (ami a kötéskor a névértékkel egyezik meg.).A swap hozamgörbe az ügyletben szereplő fix kamatokat tartalmazza.

A swap-ügyletek alkalmazásából több kockázat is származik.

  • A hozamgörbe, s így a változó kamat jövőbeni alakulása miatt keletkező kockázatot báziskockázatnak hívjuk: a hozamgörbe jövőbeni alakjától függően változhat az ügylet értéke. Amennyiben a kötést követően emelkedik a hozamszint, az a fél nyer a csereügyletből, aki a fix kamatot fizeti. Csökkenő kamatszintnél pedig a változó kamatot fizető nyer.

  • Partnerkockázatról beszélünk, ha a swap-partner nemfizetési kockázatát vesszük számításba. Az IRS ügyleteknél a partnerkockázat azonban meglehetősen csekély, mivel "csupán" a kamattételekre és nem a tőkére vonatkozik.

  • Lejárati meg nem felelés kockázata merül fel abban az esetben, ha a swap időtartama hosszabb vagy rövidebb az azzal fedezni kívánt eszköz időtartamánál.

Az alábbiakban nyomon követhető, a swap-ügyleteket miként lehet és mikor ésszerű arra használni, hogy a fix kamatozású kötelezettségeket, eszközöket változó kamatozásúra konvertáljuk, vagy épp fordítva; a változó kamatozású eszközöket, kötelezettségeket fix kamatozásúra cseréljük.

Az ábra azt az esetet mutatja, amikor, a Receiver fix kamatozású kötvényt bocsát ki, s a swap ügylet révén változó kifizetésekké konvertálja ezt a kötelezettségét. A Receiver pénzáramlása a következő:

+ Fix kamatbevétel a swap-ból
- Változó kamatfizetés a swapra
- Fix kamatfizetés a kötvényre

Nettó szintetikus változó kamatfizetés

A swap-ügylet csökkentheti a fix kamatfizetési kötelezettséggel rendelkező Receiver tartozásainak durációját, hiszen a változó kamatozású kötvény átlagideje a következő kamatfizetésig hátralevő idő, míg a csere ellenértékét képező fix kamatozású kötvény átlagideje ezt az időtávot meghaladja. Ez azt jelenti, hogy a swap-ügylettel tartozásai árfolyamának hozamszint-érzékenysége mérsékelhető. Ugyanakkor a cash-flow kockázat jelentősen növekedhet, s a változó kamat fizetése miatt a kamatkiadások tervezhetősége csökken.

A fix kamatozású kötelezettségekkel rendelkező Receiver tehát több okból is alkalmazhat swap-ügyleteket:

  • a hozamszint csökkenésére számít,

  • a változó kamatozású eszközeit változó kamatozású kötelezettségekkel kívánja fedezni, de költségmegtakarítási szempontok miatt inkább a szintetikus előállítást választja, mint a közvetlen változó kamatozású hitelfelvételt ,

  • tartozásainak durationjét csökkenteni kívánja a futamidő változatlan szinten tartása mellett, vagyis az optimális "portfoliószerkezet" előállításához szükséges eszközöket próbálja megtalálni.

  • az árfolyam-kockázat mérséklésére nagyobb hangsúlyt fektet, mint a cash-flow kockázat csökkentésére; a változó kamatozású hitelek esetén ugyanis a pénzáramlás bizonytalan.

  • Jelenleg a hazai adósságkezelő főként Receiver-ként, vagyis a keresleti oldalon jelenhet meg. Az ÁKK elsősorban fix kamatozású forrást tud biztosítani, így lényegében a változó kamatozású kötelezettség közvetlen kibocsátása helyett annak swap-ügyletekkel történő szintetikus előállítását is választhatja, amennyiben a változó kamatozású kötelezettségek arányát növelni kívánja a portfolión belül.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez az ábra azt az esetet illusztrálja, amikor a swap-ügylet során, a Payer -a fix kamatot fizető fél- változó kamatozású kötelezettségét fix kamatozásúra konvertálja a csereügylet segítségével. Erre többféle indíttatásból is sor kerülhet: nagy jelentőséget tulajdonít a cash-flow kockázatnak, a hozamgörbe emelkedésére számít, fix jövedelmet biztosító eszközeihez kívánja igazítani portfólióját, vagy tartozásainak durationjét növelni kívánja az adott szereplő. A fenti Payer pénzáramlása a következő:

+ Változó kamatbevétel a swap-ból
- Fix kamatfizetés a swapra
- Változó kamatfizetés a kötvényre

Nettó szintetikus fix kamatfizetés

Ilyen szereplők lehetnek a változó kamatozású adóssággal rendelkező gazdasági alanyok, pl. a bankhitellel rendelkező vállalatok, vagy változó kamatozású ingatlan és fogyasztási hitellel rendelkezők, de az ilyen hitelt nyújtó bankok is elvégezhetik a fenti műveleteket az ügyfeleik helyett, vagy azt megelőzően. A Payer potenciális ügyfele lehet az ÁKK-nak a csereügylet során.

Ez az ábra azt az esetet illusztrálja, amikor a Receiver lebegő kamatozású értékpapírját fix kamatozásúra változtatja.

A változó kamatozású értékpapírral rendelkező Receiver pénzáramlása a következőképpen írható fel:

+ Fix kamatbevétel a swap-ból
- Változó kamatfizetés a swapra
+ Változó kamatbevétel a kötvényből/hitelből

Nettó szintetikus fix kamatbevétel

A változó kamatozású eszközzel rendelkező Receiver hasonló okokból vesz részt a swap-ügyletekben, mint a fix kamatozású kötelezettséggel rendelkezők.

Ez az ábra azt az esetet illusztrálja, amikor a fix kamatozású eszközzel rendelkező Payer fix pénzáramlását változóra cseréli.

+ Változó kamatbevétel a swap-ból
- Fix kamatfizetés a swapra
+ Fix kamatbevétel a kötvényből/hitelből

Nettó szintetikus változó kamatbevétel

Hasonló indíttatásból vesz részt a swap ügyletben "kínálat" oldalon, mint a változó kamatozású kötelezettségekkel rendelkező Payer.

HR BLOGGER
hrdoktor  |  2024.04.18 06:25
Hazánkban körülbelül 3,5 millió ember küzd visszérbetegséggel, ami kezeletlenül lábszárfekélyhez, ak...
coachco  |  2024.04.16 16:42
Nekem a csend! A csendre való vágyakozás maga! [...] Bővebben!
perfekt  |  2024.04.10 14:41
Az utazási költségtérítési támogatásról a Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi L...
laskainelli  |  2024.03.26 12:00
A házasság egy olyan szövetséget jelentene, amelynek mélysége biztonságot és figyelmet biztosít a fe...
vezetoi-coaching  |  2024.02.12 22:30
Gondoltam, ezt elmesélem már. Gyakorlatilag kétszer megnéztem…:-))) Életemben először... Ki tudja, a...
Páratlan fotó dokumentációval illusztrált napló került elő a Don-kanyarból (x)

Hadtörténeti kuriózum lehet az a 120 darab színes, jó minőségben retusált és digitalizált, publikálás előtt álló felvétel, amely 45 év lappangás után került elő.

Itt a díjnyertes fiatal vállalkozó újabb nagy dobása (X)

Az egyik legígéretesebb hazai technológiai startup által most piacra dobott okos gyűrű lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel bármilyen infót megosszunk magunkról új ismerősünkkel.

Ilyen modellben még soha nem szerveztek ekkora rendezvényt (x)

Rekord gyorsasággal fogytak el a jegyek arra 400 fősre tervezett, fiataloknak szóló kapcsolatépítő és önfejlesztő rendezvényre, amelynél a szervezők a közösségi finanszírozás modelljével toboroztak.

Zsongtak és tolongtak a vevők a magyar Kickstarteren: rengetegen csaptak le erre az egyedülálló termékre

Az első hazai közösségi piactéren sikeresen célba ért egy mézes kampány, amelyben a vásárlás mellett egy hartai termelő kaptárait is örökbe lehetett fogadni.

NAPTÁR
Tovább
2024. április 19. péntek
Emma
16. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
Gyere el akár INGYEN a Z generáció tavaszi eseményére!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm