22 °C Budapest

Kedvezményes hitelek kis- és középvállalatoknak - állami segítség

Pénzcentrum
2005. szeptember 29. 12:48

A kis- és középvállalati réteg hitelhez jutása még ma is nehéz feladat Magyarországon azok nem megfelelő tőkeereje, a jellemzően rövid gazdálkodási múlt, a megfelelő fedezetek hiánya miatt. Ha egy vállalkozás mégis megfelelne a banki feltételeknek, többnyire jelentős kamatköltséggel szembesülne. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi adatai szerint a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek átlagkamata forinthitelek esetén 8-10%, ugyanakkor a KKV szektorban a magasabb kockázatok miatt ennél 4-5%ponttal magasabb kamatköltségeket találunk. Devizahiteleknél az árfolyamkockázat mellett a nominális kamatszint 3-4% között mozog átlagosan az MNB adatai szerint. Az állam több program keretében igyekszik a KKV szektor hitelen keresztüli forráshoz jutását biztosítani, illetve a hitelekhez kamattámogatást nyújtani. Ezek közül a programok közül ötöt emelnénk ki: - Mikrohitel Plusz Hitelprogram - Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram - Starthitel - ECONOVA Garanciális Konstrukció - Széchenyi Kártya

 
A kis- és középvállalati réteg hitelhez jutása még ma is nehéz feladat Magyarországon azok nem megfelelő tőkeereje, a jellemzően rövid gazdálkodási múlt, a megfelelő fedezetek hiánya miatt. Ha egy vállalkozás mégis megfelelne a banki feltételeknek, többnyire jelentős kamatköltséggel szembesülne. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi adatai szerint a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek átlagkamata forinthitelek esetén 8-10%, ugyanakkor a KKV szektorban a magasabb kockázatok miatt ennél 4-5%ponttal magasabb kamatköltségeket találunk. Devizahiteleknél az árfolyamkockázat mellett a nominális kamatszint 3-4% között mozog átlagosan az MNB adatai szerint. Az állam több program keretében igyekszik a KKV szektor hitelen keresztüli forráshoz jutását biztosítani, illetve a hitelekhez kamattámogatást nyújtani. Ezek közül a programok közül ötöt emelnénk ki:
- Mikrohitel Plusz Hitelprogram
- Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
- Starthitel
- ECONOVA Garanciális Konstrukció
- Széchenyi Kártya
Starthitel – egy kis biztatás az induláshoz
A támogatott hitelek közül elsőként a Start hitel feltételeivel ismerkedünk meg .A Start Hitelprogram fő célja a magánvállalkozások és a vállalkozásindítás ösztönzése. A hitel felvételeire jogosultak:
1. A Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárságú természetes személyek igényelhetik, akik fő foglalkozásuk (tartós létalapjuk) biztosítása céljából:
     a) 1991. május 13-át követően kezdték meg, vagy a jövőben fogják megkezdeni olyan üzletszerű gazdasági tevékenységüket, amely az egyéni formában folytatható (pl. ügyvédi tevékenység, magánorvos tevékenység stb.),
     b) üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató társas vállalkozásba újonnan tagként belépnek és annak tevékenységében, vezetésében, képviseletében személyesen részt vesznek (alapítás alatt álló társas vállalkozásba történő belépés esetén a hitel (kölcsön) pénz formájában nem használható, csak a hitelből (kölcsönből) vásárolt vagyontárgy apportként történő rendelkezésre bocsátására van lehetőség), vagy
     c) az 1./ a) pont szerinti egyéni formában működtetett vállalkozást teljes egészében megvásárolják, és az így átvett vállalkozás tevékenységét változatlanul folytatják tovább. 
2. A Start hitel kedvezményezettjei lehetnek olyan belföldi gazdasági társaságok és termelő típusú szövetkezetek,
     a) amelyeket 1991. május 13-át követően alapítottak, illetve a jövőben fognak alapítani, és
     b) amelyeknek tagjai kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek és
amelyek a hitelkérelem benyújtásakor 50 főnél több alkalmazottat nem foglalkoztatnak, és amelyeknek ÁFA és fogyasztási adó nélküli nettó éves árbevétele a hitelkérelem benyújtását megelőző évben nem haladta meg az 1 Mrd forintot, és amelyek alapításához, vagy alaptőkéjének emeléséhez egy tag sem vett Start-hitelt még igénybe. Tartós (min. 15 év) bérleti jog finanszírozása a hitelösszeg maximum 50%-áig igényelhető.
Nem igényelhető Start-hitel olyan vásárláshoz, amelyeknek egésze vagy egy része folyósításkor az államadósságot csökkenti (meglévő épület, telephely megvásárlása, földvásárlás csak abban az esetben, ha az nem privatizációból származik), valamint a visszatérítendő ÁFA összegére, adó és egyéb hitel felvételéhez kapcsolódó költségekre, ingatlanügynöki tevékenységre vagy magáncélú beruházás költségeire lakáscélú ingatlanvásárlás vagy későbbi bérbeadást szolgáló beruházásra.    
A járulékos forgóeszköz  maximum a szükséges hitel 30 %-áig finanszírozható. Az igényelhető hitel nem haladhatja meg a fejlesztési ráfordítások 70%-át, maximális összege 127.823 EUR forintértékét (ami 245 Ft-os euró árfolyammal számolva 31.316.635 Ft).            Szükséges saját erő a fejlesztési költségek 30%-a, melyből 20%-nyi rész lehet külső forrás (például egyéb banki hitel). A hitel türelmi ideje maximum két év lehet.
A hitel kamata változó, a mindenkori jegybanki alapkamat 75%-a (jelenleg a jegybanki alapkamat 6 százalék, tehát a hitel kamata 4.5 százalék), ehhez járul a bankok által felszámított kamatrés, amely a Start Hitelgarancia Alap, vagy a Hitelgarancia Rt. által szavatolt hitelrész után 1%, míg a nem szavatolt rész után maximum 2%. A hitelnek kezelési költsége és hitelbírálati díja nincs. A hitelezésre vonatkozó futamidő a felhasználás céljától függően az alábbiak szerint alakul:
- építkezéseknél legfeljebb 15 év,
- gépek berendezések beruházásánál 10 év,
- induló árukészlet beszerzésénél 8 év,
- pénz közvetlen szolgáltatása útján történő részesedésszerzés esetén 5 év.
A start hitelt kereskedelmi bankokban (Budapest Bank Rt., CIB Bank Rt., Citibank Rt., Erste Bank Rt., HVB Bank Rt., KDB Bank Rt.,  Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Konzumbank Rt., Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt., OTP Bank Rt., Takarékszövetkezetek) tudják megigényelni az érdeklődő vállalkozók
Mikrohitel és Mikrohitel Plusz – a beruházás finanszírozására
A következő támogatott hitel amelyet induló és már működő kis- és középvállalkozások is igénybe vehetnek az a február elején Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) által elindított  új Mikrohitel Program (MHP), amelyhez a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) kiegészítő hitellehetőséget biztosít.
Az MHP elsődleges célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, valamint az, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat a helyi vállalkozói központok (HVK) biztosítják. A kereskedelmi bankok a hiteltermék vonatkozásában a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) ügynökeként járnak el.
A hitel célja gépek, berendezések eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése, fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. Tehát a hitel alapvetően fejlesztésre használható fel, azonban a hitelösszeg maximum 50 % -áig a fejlesztéshez kapcsolódó forgóeszközigény is finanszírozható. Azonban kizárólag csak forgóeszköz finanszírozására nem vehető igénybe a mikrohitel.
Mikrohitelt a megyeszékhelyeken található megyei vállalkozásfejlesztési alapítványoknál lehet igényelni. A Pest megyei székhelyű vállalkozásoknak, illetve azon cégeknek, melyek Pest megyei telephelyükön kívánnak fejlesztést végrehajtani, a gödöllői alapítványhoz kell fordulniuk, akik pedig budapesti székhelyű/telephelyű vállalkozások, azoknak a budapesti mikrohitel irodához (XI. ker. Bartók B. út 105-113.).
A mikrohitelt a kevesebb, mint 200 mFt éves nettó árbevétellel rendelkező, maximum 9 főt foglalkoztató kezdő és már működő a HVK által alkalmasnak ítélt vállalkozások vehetik igénybe. Az alkalmasság feltétele, hogy a hitelfelvevő saját forrásaiból is hozzájáruljon a beruházáshoz, és ez a hozzájárulás nem lehet kevesebb mint az igényelt hitel összegének 20 százaléka.
A Mikrohitel Program keretében felvehető hitelösszeg maximum 5 millió forint, a futamidő hárommilliós összeg alatt legfeljebb 36 hónap, az e fölötti kölcsön esetében akár öt év is lehet. A kamatozás  megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal (jelenleg 6,75 százalék). A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül kell felhasználnia a vállalkozónak, ellenkező esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a HVK meg nem hosszabbítja. A törlesztés megkezdése előtt türelmi idő nem lehet több, mint hat hónap. A kamattörlesztésre azonban türelmi idő nem adható. A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra, aminek fedezni kell a hitel legalább száz százalékát. Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat hitelt a MHP keretében.
A kormány új gazdaságfejlesztési elképzeléseiben az MFB Rt. központi szerepét tükrözi a most meghirdetett új termék, a Mikrohitel Plusz is. Ez a hagyományos Mikrohitelt egészíti ki új forrásként, hasonló feltételekkel.
A Mikrohitel Plusz jellegét tekintve éven túli beruházási hitel. Igényelni lehet a vállalkozás beruházásainak finanszírozására. Az összeg csak olyan tartós forgóeszköz beszerezésére fordítható, amely a beruházáshoz szorosan kapcsolódik, és nem lehet felhasználni más hitel vagy kölcsön kiváltására, üzletrész vagy részvény vásárlására.
A Mikrohitel Programmal ellentétben az MFB nem nyújt előfinanszírozást, viszont a kérelem beadásától három hónapig visszamenőlegesen az adott beruházással összefüggésben felmerült költségeket elismeri. A hitel összege maximum 10 millió forint, kamata pedig a jegybanki alapkamatnak felel meg. A megkövetelt saját erő a beruházás nettó értékének legalább a 15 százaléka. A futamidő változó, de legfeljebb tíz év lehet, a bank maximum egyéves rendelkezésre tartást vállal, a kérhető türelmi idő felső határa pedig két év. A kamatfizetés, majd - a türelmi idő lejárta után - a tőketörlesztés is negyedévente történik.
A konstrukció kedvezményes mivoltát hangsúlyozza az is, hogy az MFB nem számít fel sem rendelkezésre tartási, sem folyósítási jutalékot, csak egyszeri, 15 ezer forintos projektvizsgálati díjat kell a hitelkérelem benyújtásakor megfizetni. A  biztosítékok szempontjából az MFB nem fog eltérni a kereskedelmi bankok gyakorlatától, összességében a kihelyezett összegnek és egyéves kamatának 120 százalékát kell teljes mértékben lefedezni, amihez igénybe vehető a Hitelgarancia Rt.  80 %-os kezességvállalása is, ezenkívül a hitel biztosítékaként csak dologi biztosíték vehető figyelembe.
A hitelt igénylő mikrovállalkozásnak csakúgy mint a mikrohitel program esetében meg kell felelnie az általában kikötött feltételeknek: nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adójellegű köztartozása, teljeskörűen teljesítette az elmúlt három évben elnyert támogatásokkal járó kötelezettségeit, nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás vagy végelszámolás alatt, rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel, és nem volt veszteséges a hitelkérelem benyújtását megelőző évben.
A hiteldokumentáció előkészítésében és a tanácsadásban a HVK-oknak ugyanolyan szerepük lesz, mint a hagyományos Mikrohitel esetében, a döntést viszont Budapesten hozzák.
STARTHITEL
MIKROHITEL
MIKROHITEL PLUSZ
Igényelhető hitelösszeg (Ft)
        minimum
 -
 -
1.000.000
        maximum
fejlesztési ráfordítások 70 %-a max. 127,823 EUR
5.000.000
10.000.000
Futamidő (év)
 5-15
 3-5
 1-10
Türelmi idő max.(év)
2
 0,5
2
Saját erő (%)
30
20
15
Egyéb költségek (Ft)
 -
 -
15,000+áfa
Forgóeszköz arány (%)
30
50
50
Forrás: LENDULET.HU
Széchenyi kártya – ha kell egy kis likviditás
A Széchenyi kártya mögötti konstrukció a vállalkozók számára állami kamat- és garanciadíj támogatásban részesített, bankkártyával igénybe vehető, kedvezményes kamatozású hitel. 2002 júniusában jelent meg a hiteltermékek palettáján. A kezdeményezésnek az a célja, hogy pályájuk kezdetén lévő, de legalább már egy éve működő egyéni- és társas vállalkozások szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelhez jussanak.
Kik vehetnek benne részt ?
A Széchenyi Kártya konstrukcióban csak azok a vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek egy lezárt teljes naptári évre vonatkozó beszámolóval, vagy egy teljes naptári évre vonatkozó egyéni vállalkozói működést igazoló személyi jövedelemadó bevallással. Amennyiben a vállalkozás tagja valamely területi kereskedelmi és iparkamarának vagy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ), nem kell regisztrációs díjat fizetniük. Azok a gazdasági társaságok, melyek nem tagjai érdekvédelmi szervezetnek 15,000 Ft regisztrációs díj megfizetése esetén adhatják be igénylésüket. Egyéb, a programhoz társult érdekképviseleti szervezet tagjainak 7,500 Ft díjat kell fizetni. Nem vehet részt a konstrukcióban az a vállalkozás, akinek a hitelkérelmét a KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Rt. (a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által létrehozott részvénytársaság, melynek elnevezése is a két szervezet nevéből adódik össze, a KA a kamarák a VOSZ a VOSZ jelenlétét szimbolizálja) nem fogadja be, illetve elutasítja.
Hogyan igényelhető ?
A hitel igénylésére a VOSZ és a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban jelentkezhet a Vállalkozó. Ezt követően a területi szervezetek, az ügyfél dokumentumait és az általuk készített minősítést elküldik a két érdekvédelmi szervezet által alapított KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Rt.-hez, aki objektív alapokon nyugvó előminősítést végez és kiegészítve ezt a területi szervek minősítésével, továbbküldi a vállalkozó által választott finanszírozó banknak. A KA-VOSZ Rt. csak azon vállalkozások kérelmét továbbítja, melyekkel szemben az ellenőrzés alapján kizáró feltételek nem állnak fenn. A bank elbírálja a hitelkérelmet, és amennyiben ez pozitív eredménnyel zárul, akkor az ügyfél a bankfiókban kötheti meg a hitelszerződést. A hitelkeret a hitelszerződés keltétől számított 365. napon jár le.
A Széchenyi kártyához kapcsolódó rulírozó hitelkeret (a Bank csak a ténylegesen felhasznált hitel után számít fel kamatot, kamatszámítás az igénybe vett hitel napi állománya alapján történik és a hitel visszafizetése után ismét felhasználható a teljes hitelkeret) a vállalkozás választása és a KA-VOSZ Rt. illetve a hitelező Bank ügyfélminősítése alapján 500 ezer Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedhet. A hitelkeretet a programban részt vevő kereskedelmi bankok- MKB, OTP, ERSTE, VOLKSBANK- illetve takarékszövetkezetek biztosítják a vállalkozások részére. A hitel felvételét megkönnyíti az, hogy a Hitelgarancia Rt. nagy mértékben, a hitelkeret és a kamat összegének 73 százaléka erejéig, készfizető kezességet vállal. A vállalkozásoknak ezért a garanciavállalásért díjat kell fizetniük, amelynek mértéke a hitelszerződésben meghatározott hitelkeret 73 százalékának az 1.8 százaléka. A hitelben részesülőknek csak a garanciadíj felét kell megfizetniük, mert a másik felét az állam támogatásként fizeti meg a vállalkozások helyett.
A hitelkeret megnyitásával egy időben a vállalkozók egy Master Card Standard típusú bankkártyát kapnak, melyeknek érvényességi ideje 1 év. A bankkártyával bármikor igénybe vehetik a számukra megnyitott hitelkeretet; fizetés, vásárlás vagy készpénzfelvétel céljára. A hitelt csak a vállalkozás érdekében felmerülő- és elszámolható költségekre lehet felhasználni. A bankok által a Széchenyi Kártyához megnyitott számla pénzforgalmi számlaként működik, tehát átutalásokat is lehet kezdeményezni, illetve a vállalkozás részére befolyó összegek is jóváírásra kerülnek. A bankok a hitelkeret megnyitásakor a garanciadíj és a kártyadíj kivételével nem számítanak fel egyéb költséget, viszont a pénzforgalmi számla megnyitásakor jogosultak a számlavezetés díjával a vállalkozás számláját megterhelni.
Hitelkeret
Kártyadíj
Garanciadíj
Garanciadíj támogatás
Vállalkozás által fizetendő garanciadíj
Összes költség
 500.000
 15.000 
 6.570 
 - 3.285 
 3.285 
 18.285 
 1.000.000
 25.000 
 13.140 
 - 6.570 
 6.570 
 31.570 
 2.000.000
 30.000 
 26.280 
 - 13.140 
 13.140 
 43.140 
 3.000.000
 35.000 
 39.420 
 - 19.710 
 19.710 
 54.710 
 4.000.000
 40.000 
 52.560 
 - 26.280 
 26.280 
 66.280 
 5.000.000
 55.000 
 65.700 
 - 32.850 
 32.850 
 87.850 
 6.000.000
 65.000 
 78.840 
 - 39.420 
 39.420 
 104.420 
 7.000.000
 70.000 
 91.980 
 - 45.990 
 45.990 
 115.990 
 8.000.000
 75.000 
 105.120 
 - 52.560 
 52.560 
 127.560 
 9.000.000
 80.000 
 118.260 
 - 59.130 
 59.130 
 139.130 
 10.000.000
 85.000 
 131.400 
 - 65.700 
 65.700 
 150.700 
Forrás: KA-VOSZ Rt.
Kamat és fedezet
A hitel kamata: a hitelkeret megnyitásának napján érvényben lévő három hónapos BUBOR+6 százalék mínusz az állami támogatás mértéke, amely 2005-ben 2 százalék (szeptember 20-án a BUBOR 5.81 százalék volt, aminek alapján a vállalkozó jelenleg 9.81 százalékos kamatozású hitelhez jutna). Az igénybevett hitel kamatát csak háromhavonta kell törleszteni, de biztosítékként a teljes hitelkeret 20 százalékát ugyancsak negyedévenként kell a számlán elhelyezni. Ezt az összeget azonban a törlesztést követő napon a vállalkozó ismét felhasználhatja. Amennyiben az igénybevett hitel összege a negyedéves kamatterhelést követően nem haladja meg a megítélt hitelkeret 80 százalékát, akkor a vállalkozásnak a lezárt negyedévhez kapcsolódóan nincs tőketörlesztési kötelezettsége. A Bankok jogosultak az alapkamatláb mértékét minden kamatperiódusban, az új kamatperiódus kezdőnapjára jegyzett három hónapos BUBOR értékének megfelelően módosítani.
A hitel fedezete a társas vállalkozások esetében: a tulajdonosok készfizető kezességvállalása, valamint azonnali inkasszó a vállalkozás összes pénzforgalmi bankszámlájára, illetve a hitelező banknál vezetett értékpapírszámlájára. Egyéni vállalkozóknál EU tagállambeli, Magyarországon három éve állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély kezessége elegendő.
A közeljövőben a forintos hitelkeret 50 millió forintra emelkedhet. A közvetítés a KA-VOSZ Rt. végezné csakúgy mint az eddigiekben, a folyósításban pedig az OTP is részt venne. Az azonban még nem tisztázott, hogy az új kártyát  Széchenyi-kártya 2-nek vagy Sikeres Magyarországért kártyának hívják majd.
Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram- a nemzetközivé váláshoz
A hitelprogram célja a magyar gazdaság általános versenyképességének fejlődését szolgáló modernizáció, az infrastruktúra- és a technológiafejlesztést előidéző beruházások támogatása, a magántőke közszolgáltatások végzésébe való bevonásának elősegítése és a vállalati nemzetköziesedés ösztönzése.
A forrás mértéke 5 millió és 1 milliárd forint között változhat, a hitel felvételéhez minimum 25 százalékos önerő szükséges.
A hitel kamata hitelcéltól és a fedezettől függően a jegybanki alapkamat mértékétől 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év terjedhet. Kezelési költség nem kerül felszámításra, a folyósítási jutalék maximum egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra. Módosítási díj a finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint. Projektvizsgálati díj egyszeri díjként, a finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint kerül felszámításra. Rendelkezésre tartási jutalék: 0,25%/év, előtörlesztési díj nem kerül felszámításra.
Econova garanciális konstrukció- mikor már időszerű a bővítés
A hitel felhasználható telephely létesítéséhez, bővítéshez vagy korszerűsítéshez, tárgyi eszköz beszerzéshez, immateriális javak beszerzéséhez.
A hitel a különböző beruházásokhoz, többször is igényelhető, de az összes felvett hitel együttesen nem haladhatja meg a 250 millió forintot.
A finanszírozás aránya legfeljebb a nettó beruházási érték 75%-a, kötelező saját erő legalább a nettó beruházási érték 25%-a. A saját erőbe nem számítható be az államháztartás más alrendszereiből kapott támogatás.
A kamatfizetés naptári negyedévenként esedékes. A kezelési költség: legfeljebb egyszeri 1 %, rendelkezésre tartás a szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év aminek díja évi 0,25 %, amely a kamatfizetések időpontjában utólag a hitel fel nem használt része után fizetendő, amennyiben a rendelkezésre tartási periódus a kölcsönszerződésben a 90 napot meghaladja.
Hitelbírálati díj a maximum 150 millió forint tőke összegű hitelkérelem benyújtásakor legfeljebb 50 ezer forint + áfa, 150 millió forint tőke összeget meghaladó hitelkérelem benyújtásakor pedig legfeljebb 200 ezer forint + áfa. A hitel futamideje a szerződéskötést követő legalább 4 év, legfeljebb 10 év az üzleti tervhez igazodóan. A végső lejárat 2015. november 30.
A türelmi idő legfeljebb 2 év a szerződéskötéstől számítva, kölcsönszerződés megkötésének legkésőbbi dátuma 2006. június 30. Tőketörlesztés féléves vagy negyedéves megközelítőleg egyenlő részletekben történik, az előtörlesztés megengedett előtörlesztési díj fizetése nélkül is.
A hitelintézet belső szabályzata alapján a kamatcsökkentéses verzió esetén a fedezeteknek a hitelintézet fedezetértékelése alapján el kell érnie a tőke+1 éves kamatok 100 %-át, a csökkentett biztosítéki elvárásos verzió esetén a fedezeteknek a hitelintézet fedezetértékelése alapján el kell érnie a tőke + 1 éves kamatok 75 %-át
További információk a www.lendulet.hu hírportálon találhatók
PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2024. május 19. 09:54
A Csődbement Mészáros Lőrinc exvejének focicsapata? című Mfor-cikk nem érhető el többé, a lap elnézé...
Holdblog  |  2024. május 19. 09:20
Alig van európai szereplő a világ legfejlettebb startupvárosai közt, de legalább a leggyorsabban fej...
Kasza Elliott-tal  |  2024. május 17. 20:28
Nemrég írtam a Solventumról, levált az MMM-ről és áprilisban a tőzsdére ment. Minden MMM részvényes...
MNB Intézet  |  2024. május 17. 10:20
A pénzügyi műveltség terén kifejezetten jól állunk nemzetközi összevetésben. Az OECD legutóbbi felmé...
Ez a superfood lehet a foci Eb nagy slágere (x)

Méltó ellenfele lehet a mogyoró-nachos-ropi sörkorcsolya triónak a kézműves sörfőzdék gyártási melléktermékéből készülő újfajta ropogtatnivaló.

Farmról az asztalra: így segítheti ez az üzleti modell a kisgazdaságokat

A CSA, azaz a közösség által támogatott mezőgazdasági modell hazánkban egyelőre alig ismert, pedig Nyugat-Európában és az amerikai földrészen egyre elterjedtebb.

Páratlan fotó dokumentációval illusztrált napló került elő a Don-kanyarból (x)

Hadtörténeti kuriózum lehet az a 120 darab színes, jó minőségben retusált és digitalizált, publikálás előtt álló felvétel, amely 45 év lappangás után került elő.

Itt a díjnyertes fiatal vállalkozó újabb nagy dobása (X)

Az egyik legígéretesebb hazai technológiai startup által most piacra dobott okos gyűrű lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel bármilyen infót megosszunk magunkról új ismerősünkkel.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. május 19. vasárnap
Ivó, Milán
20. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
Gyere el akár INGYEN a Z generáció tavaszi eseményére!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm