Video, közjegyző, széf - egy biztosítás története

Pénzcentrum
2006. október 18. 12:00

Napjainkban egyre inkább érzékelhető nálunk is - csak úgy mint egész Európában - az a trend, hogy egyre több műkincset halmoznak fel otthonaikban a polgárok. Ha egyszer azonban már megszerezték az áhított tárgyat, legfontosabb feladatuk annak megőrzése lesz. A pótolhatatlan műtárgyak esetében kármegelőzés és biztonság abszolút elsőbbséget élvez. Nézzük tehát mit kínálnak a Biztosítók a művészetet kedvelő ügyfeleik részére.

Vagyontárgyaink védelme elsősorban a mi érdekünk, így feladatunk is, tehát elsősorban nekünk kell megtenni mindent ennek érdekében. Olyan vagyonvédelmi eszközökkel - nyílászárókkal, zárakkal, rácsokkal, elektronikai jelzőrendszerrel - kell felszerelni és üzemeltetni a lakást vagy épületet, amelyek a lehető legnagyobb biztonságot jelentik vagyontárgyaink számára - mondta Török Miklós, az Allianz Hungária Biztosító szakembere.

Nagyon fontos értékálló tárgyak esetében a tárolóhelyiségek megfelelő kialakítása is. A tapasztalatok szerint sajnos vagyonvédelem terén elmaradás tapasztalható a magyar lakosság körében, ez azt jelenti, egy átlagháztartásban teljes körű mechanikai és elektronikai védelem csak ritkán fordul elő. Sajnos még mindig kevéssé elterjedtek a jó minőségű biztonságtechnikai berendezések, de szerencsére a lakosság vagyonvédelmi szemlélete az utóbbi években jelentősen megváltozott, ennek eredményeképpen az ügyfelek körében egyre inkább gyakorlattá válik a Mabisz-minősítéssel rendelkező termékek felszerelése. Ez azért különösen fontos, mert emelkedett a lakásokban őrzött vagyontárgyak értéke, ebből következően megsokszorozódott a betörések száma, de ami még fontosabb: a betörések elkövetői mindig újabb és újabb technikákat eszelnek ki - a biztonsági eszközöknek pedig ezekkel kell lépést tartaniuk.

A megfelelő óvintézkedések megtételének része a vagyontárgyak megfelelő biztosítása is. Az Allianz Hungária követi a piaci trendeket, így erre a speciális területre is kiváló termékeket kínál ügyfelei számára. Az Otthoni Biztonsági Program például kiterjed a lakást, ingatlant, és az azokban elhelyezett ingóságokat érhető, ismert kockázatokra. Az otthonbiztosítási szerződés megkötéséhez az Allianz Hungária nem írja elő, hogy milyen vagyonvédelmi intézkedéseket kell az ügyfélnek megtennie, tehát a komolyabb védelem kiépítése nem feltétel, de a kártérítés összeghatárát már jelentősen befolyásolja, az ügyfél milyen vagyonvédelmi eszközökkel rendelkezik. Az Allianz Hungária szolgáltatása - csak az alapbiztosításban- több mint húszféle biztosítási eseményre terjed ki, amelyek közül a betöréses lopás csak egy. De köthető szerződés betöréses lopás kockázat nélkül is. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy betöréses lopás esetén a biztosító szolgáltatása a kár bekövetkeztének időpontjában érvényes vagyonvédelmi színvonaltól függő limitösszegig terjed, vagyis a nagyobb vagyonérték feltétlenül magasabb szintű mechanikai és elektronikai védelmet kíván, ezt pedig a biztosító nagyobb térítéssel "jutalmazza".

A díj mértéke függ a biztosítandó vagyonértéktől, fizetés módjától és gyakoriságától, legkedvezőbb az évente egy összegben történő banki beszedés esetén. De a műtárgyak biztosítása nemcsak a különböző kockázatok elemzését és a megfelelő biztosítási forma megtalálását jelenti, hanem a biztosítandó vagyontárgyak sajátosságainak figyelembevételét is.

A műtárgyak értékének meghatározása minden esetben a szerződést kötni kívánó ügyfél feladata.

Nagyobb érték esetén természetesen lehet és kell is szakértő bevonásával meghatározni a biztosítani kívánt vagyontárgyak értékét.

Az átlagnál nagyobb értékű, több százmilliós gyűjteményekre az Allianz Hungária egyedi vagyonbiztosítást ajánl.

Az Union Biztosító tűz és elemi károkra teljes körű fedezetet nyújt műtárgyak esetében is, betöréses lopásra és rablásra a védelmi feltételeinknek megfelelő limit erejéig térítenek. Az értéktárgyakat értéktárolóban kell elhelyezni, ill. az épület/lakás mechanikai és elektronikai védelmét megfelelően ki kell alakítani, annak érdekében, hogy egy esetleges káresemény bekövetkeztekor a biztosító fedezni tudja a kárt.

A műtárgyra akkor terjed ki a fedezet, ha nevesítve van a szerződésben. A biztosítási díjának meghatározási alapja a biztosítási összeg. A vagyontárgy értékének meghatározása az ügyfél feladata.

Az Union szakemberei elmondták, hogy a nagy értékű kiállításokra egyedi elbírálás alapján adnak fedzetet a viszontbiztosítók, és leginkább a Lloyds' az aki egy-egy ilyen ügylet kapcsán szóba jöhet. Igaz, a hazai gyakorlat nem annyira kiforrott még ezekkel a problémákkal kapcsolatban.

A Groupama biztosító szakemberei, kérdésünkre elmondták, hogy lakásbiztosítás keretében a műtárgyak (festmények, antik bútorok, antiktárgyak, stb.) biztosíthatóak, de betöréses lopásra a védelmi rendszertől függő kártérítési limit van. Részleges mechanikai védelemnél akár 30 millió Ft értékben is biztosíthatóak a műtárgyak, azonban minden esetben igaz, hogy 10 millió Ft biztosítási összeg felett tételes értéklistát kell készíteni egyedi leírással és értékmegjelöléssel, illetve fényképeket vagy video felvételt kell róla készíteni, amelyet letétbe lehet helyezni ügyvédnél, közjegyzőnél, illetve át is lehet adni zárt borítékban a Groupama Biztosítónak. Az értéklistát páncélszekrényben elzárva tartjuk. Nagy értékek biztosítása esetén javasolni szoktuk a hivatalos értékbecsüs által kiállított értéklista elkészítését, amely a későbbiekben kár esetén a kárrendezés alapját képezi.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tekintettel arra, hogy a műtárgyak betöréses lopás szempontjából nagyobb kockázatot jelentenek, mint pl. az általános háztartási ingóság, ezért ez a kockázati többlet a díjban is megjelenik, azaz drágább a biztosításuk mint a többi ingóságé.

A vagyontárgy étékének meghatározása - amennyiben nem régen vásárolta az ügyfél - akkor számla alapján történik, amennyiben rendelkezik értékbecsléssel, akkor az értékbecsüs által kiállított bizonylat a mérvadó. Amennyiben egyikkel sem rendelkezik az ügyfél, úgy az általa biztosítási összegként megjelölt pótlási érték a kártérítés alapja, már csak azért is, mert ez után fizeti a biztosítás díját.

A UNIQA Biztosító Zrt. bécsi anyacégén keresztül bármilyen magas biztosítási értékű kiállításra nyújt biztosítási fedzetet - mondták el a UNIQA szakemberei. A nagy művészeti kiállítások biztosítási értékét a múzeumok szakemberei adják meg, amit az UNIQA Biztosító Zrt. elfogad megegyezés szerinti értékként.

A nemzetközi gyakorlat az, hogy a közgyűjtemények csak a kiállításra szállított műtárgyakat biztosítják, az állandó kiállított, raktározott műtárgyállományt nem. A kiállítások biztosítása esetén a kiállítás időtartama mellett a fedezet kiterjed a szállításra és a köztes raktározások idejére is. A biztosítónak szigorú előírásai vannak mind a szállítás és csomagolás módja, mind a kiállítóhely védelmét illetően.

Művészeti kiállítások idején a biztosítási díjat a műtárgyak értéke és törékenysége mellett a kiállítás időtartama, a szállítás módja (légi, közúti), valamint a szállítás útvonala határozza meg. A biztosítási fedezet: All Risks, minden kárra kiterjed, ami a műtárgyakkal megtörténhet, és a kizásrások között nem szerepel (az alapkockázatok mellett: - tűz, villámcsapás, felhőszakadás, vezetékes vízkár, betöréses lopás, rablás, és az utóbbi kettő során elkövetett vandalizmus - FONTOS, hogy a fedezet kiterjed mindennemű sérülés- és töréskárra, valamint az egyszerű lopásra is).

A UNIQA Biztosító Zrt.  magángyűjtemények esetén, szakértő bevonásával, díjmentesen (ami a piacon akár a gyűjtemény, illetve műkincs értékének 2-3 százalékát is képezheti) elkészíti a biztosítási kötvényhez kapcsolódó műkincseket tartalmazó listát. Ez által az ügyféllel kialakíthatnak egy olyan fedezeti összeget, melynek segítségével elkerülhetővé válik az alul-, illetve túlbiztosítottság. Az ügyfélnek a szemle alakalmával lehetősége nyílik az értékelés folyamatába betekinteni és az értékbecslővel közösen kialakítani (bizonyos határok között) a biztosítási fedezetet.

A biztosítási fedezet, minden kárra kiterjed, ami a műtárgyakkal megtörténhet, és a kizásrások között nem szerepel az alapkockázatok mellett: - tűz, villámcsapás, felhőszakadás, vezetékes vízkár, betöréses lopás, rablás, és az utóbbi kettő során elkövetett vandalizmus. Fontos, hogy a fedezet kiterjed mindennemű sérülés- és töréskárra, valamint az egyszerű lopásra is.

A biztosítás minimum díja: 60.000,-Ft/év, ez kb. 14.000.000,-Ft értékű nem törékeny (festmény, antik bútor, szőnyeg, ezüst és egyéb fémből készült tárgyak) műtárgyra vonatkozik. Az ennél alacsonyabb értékű gyűjtemények All Risks műtárgybiztosítására a lakásbiztosítás kiegészítő fedezeteként van lehetőség, ami arányosan alacsonyabb díjat jelent.

A biztosítási díjat a műtárgyak értéke és törékenysége határozza meg. Felső értékhatár nincsen, bármekkora gyűjtemény biztosítási fedezetére van lehetőség.

PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2023. június 1. 20:26
Bennfentes iparági szakértők becslései szerint nagyjából évi 9-11 millió euróba, meccsenként lebontv...
Bankmonitor  |  2023. június 1. 16:31
2023. július 1-től a megtakarításos élet- és nyugdíjbiztosításokat az eddigi 15 százalékos személyi...
Kiszámoló  |  2023. június 1. 10:53
Magyarország költségvetése nagyon nagy bajban van, nagyjából ezer sebből vérzik. Idénre másfél száza...
Holdblog  |  2023. június 1. 09:36
Viszonylag alacsony részvényhányaddal, mérsékelt kockázattal sikerült az utóbbi tíz év legjobb abszo...
Súlyos: az 1-3 éves gyerekek negyedének vannak félelmei különböző ételektől

Beszámolók szerint az 1-3 éves korosztály 25%-a - tehát minden negyedik gyermek - elutasít valamilyen ételt, és sokuknál óvodás, általános iskolás korban is fennáll még a probléma.

Megdőlt a 120 milliós közösségi finanszírozási rekord – itt az EU-s pénzek utódja? (x)

Az egyre népszerűbb finanszírozási forma itthon is gyorsan terjed, egyre többen ismerik és használják.

Balogh Petya: Önmagunkkal versenyzünk, és van hova fejlődni (x)

Bár sokat fejlődött az utóbbi években a hazai startup ökoszisztéma, még egy nagyságrenddel, szinte minden fontos mutatóban le van maradva a régiós élvonaltól.

Szemet vetett erre a szektorra Balogh Petya: 50 ezerért még te is a cégtársa lehetsz

A 120 fős tulajdonosi közösség mellé most Balogh Petya cége is beszállt a Brancs közösségi finanszírozási platformba.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2023. június 1. csütörtök
Tünde
22. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2023
A jövő vállalatai szeptember 12-én!
Portfolio Balaton Business Forum 2023
Együtt a régió szereplői
EZT OLVASTAD MÁR?