31 °C Budapest

A túlzott hiány eljárás kronológiája és a lehetséges szankciók

Pénzcentrum
2005. november 7. 16:42

Holnap tárgyal az ECOFIN a magyar költségvetés helyzetéről, a hiány leszorításának kívánatos mértékéről és módjáról. Az Európai Bizottság már több elmarasztaló kijelentést is tett mind az idei folyamatokkal, mind a jövőre várható hiány mértékével kapcsolatosan. Hazánk ellen tavaly július 5. óta túlzott deficit eljárás van életben, mely a GDP 3%-a feletti államháztartási hiánynak tudható be. Amíg

a deficit nem csökken ez alá, addig folyamatosan figyelmeztetésben részesülünk, ugyanakkor konkrét szankciókra csak az euró-zónába való belépés után lehet számítani az uniós intézmények részéről. Addig elsősorban a befektetői bizalom rombolása az, ami konkrét költséget jelenthet.

Az alábbiakban a Magyar Nemzeti Bank által készített összefoglaló anyagot ismertetjük a túlzott deficit eljárásról.A gazdasági és monetáris unió - melyben a fiskális politika továbbra is a tagállamok hatáskörében marad - sikeres működése megköveteli egy olyan megelőző-fegyelmező szabályrendszer alkalmazását, ami biztosítja, hogy a tagállamok hosszú távon fenntartható költségvetési politikát folytassanak. Ezt a célt hivatott szolgálni az 1997. június 17-én elfogadott és 1999. január 1-jén hatályba lépett Stabilitási és Növekedési Paktum, amely két Tanácsi rendeletből, valamint egy Európai Tanácsi állásfoglalásból áll.

Több hónapos előkészítő munka után 2005. március 20-án a Tanács elfogadott egy jelentést "A Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának megújítása" címmel, melyről az Európai Tanács 2005. március 22-i következtetéseiben megállapította, hogy korszerűsíti és kiegészíti a Stabilitási és Növekedési Paktumot.

Jelenleg tizenkét - hat régi és hat új - tagállam áll túlzott hiány eljárás alatt. A jelenleg túlzott hiány eljárás alatt álló tagállamok: Ciprus, Csehország, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Szlovákia.A költségvetési hiány mértéke az Európai Unióhoz történt csatlakozáskor Magyarország esetében meghaladta a GDP 3%-át kitevő referenciaértéket. Ennek megfelelően a belépést követően rövid időn belül - 2004. július 5-e óta - a túlzott hiány eljárás alá kerültünk. A túlzott hiány eljáráshoz vezető folyamat, valamint az eljárás eddigi lépései az alábbiakban foglalhatóak össze.

 • 2004. május 12. - A Bizottság elfogadta a túlzott hiány fennállásáról szóló jelentést Magyarországra vonatkozóan, összhangban az EK Szerződés 104. cikk (3) bekezdésében foglaltakkal.
 • 2004. június 24. - A Bizottság az EK Szerződés 104. cikk (5) bekezdése alapján elkészítette véleményét, az EK Szerződés 104. cikk (6) bekezdése szerinti Tanácsi döntésre vonatkozó javaslatát, valamint az EK Szerződés 104. cikk (7) bekezdése szerinti Tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslatát.
 • 2004. július 5. - Az ECOFIN3 a Bizottság javaslatára elfogadta azt a határozatot, amely kimondja a túlzott hiány fennállását és ezzel egyidejűleg ajánlást tett annak korrekciójára az EK Szerződés 104. cikk (6) és 107. cikk (7) bekezdéseinek megfelelően. Az ajánlás értelmében Magyarországnak 2004. november 5-ig kellett hatékony lépéseket tennie a túlzott hiány csökkentése érdekében.
 • 2004. december 22. - A Bizottság javaslatot tett az EK Szerződés 104. cikk (8) bekezdése szerinti Tanácsi döntésre, mely kimondja, hogy Magyarország a 2004. november 5-i határidőig nem tett eleget a 2004. júliusi ajánlásban foglaltaknak.
 • 2005. január 18. - Az ECOFIN a Bizottság javaslatára elfogadta az EK Szerződés 104. cikk (8) bekezdése szerinti határozatot, mely kimondja, hogy Magyarország nem tett eleget a Tanács által 2004. július 5-én az EK Szerződés 104 (7) pontja alapján a túlzott hiány korrekciójára tett ajánlásnak.
 • 2005. február 16. - A Bizottság javaslatot tett az EK Szerződés 104. cikk (7) bekezdése szerinti újabb Tanácsi ajánlás kiadására, melynek értelmében Magyarországnak 2005. július 8-ig kellett hatékony lépéseket tennie a túlzott hiány csökkentése érdekében.
 • 2005. március 8. - A bizottsági javaslatnak megfelelően az ECOFIN újra az EK Szerződés 104. cikk (7) bekezdése szerinti ajánlást tett Magyarországnak a túlzott hiány megszüntetésére (2005. július 8-i határidővel).
 • 2005. július 13. - A Bizottság közleményt juttatott el a Tanácsnak, melyben megállapítja, hogy Magyarország hatékony kiigazító lépéseket tett a 2005. március 8-i ajánlásnak megfelelően, melyeket a Bizottság elegendőnek ítél, s a túlzott hiány eljárás keretében nem tart szükségesnek további lépéseket Magyarországgal szemben. (Ez azt jelenti, hogy a túlzott hiány eljárást nem szüntették meg, hanem monitorozás mellett továbbra is fenntartják.)
 • 2005. szeptember 6. - Az EFC (az ECOFIN döntéseit előkészítő bizottság) megvitatta a Bizottság július 13-i közleményét, és felkérte az Eurostatot, hogy vizsgálja meg az autópálya építéssel kapcsolatos elszámolásokat.
 • 2005. szeptember 30. - Az EFC döntött arról, hogy az ECOFIN-t 2005. október 11-i ülésén tájékoztatni kell a magyar államháztartási helyzet romlásáról. Az EK Szerződés 104. cikk (8) bekezdése szerinti bizottsági javaslatot pedig az ECOFIN novemberi ülése elé terjesztik majd be.
 • 2005. október 11. - Az ECOFIN ezen a napon tartott ülésén a Bizottság tájékoztatta a Tanácsot arról, hogy megítélése szerint Magyarország nem tett eleget a túlzott hiány megszüntetése érdekében tett egymást követő két ajánlásban foglaltaknak. Ennek következtében javaslatot fog tenni annak érdekében, hogy a Tanács november 8-án tartandó következő ülésén határozatot hozhasson arról, hogy Magyarország nem tett hatékony lépéseket a túlzott hiány megszüntetése érdekében.
 • 2005. október 20. - A Bizottság - összhangban az EK Szerződés 104. cikk (8) bekezdésével -közzétette értékelését, melyben megállapította, hogy Magyarország a 2005. március 8-i Tanácsi ajánlás óta nem tett hatékony lépéseket a túlzott hiány megszüntetése érdekében és javasolta, hogy a Tanács ilyen értelmű határozatot hozzon.
 • 2005. október 20. - Az EFC Alternate ülés keretében előkészítették az EFC véleményt a Bizottságnak a Tanácsi határozat meghozatalára vonatkozó javaslat-tervezetéről, amely megállapítja - összhangban az EK Szerződés 104. cikk (8) bekezdésével - , hogy a Magyarország által a Tanács 2005. március 8. ajánlására tett lépések nem bizonyultak megfelelőnek.
 • 2005. október 26. - Az EFC elfogadta a Tanács részére készített fenti bizottsági javaslatot
.Klikk a képre!
Klikk a képre!

HR BLOGGER
hrbonbon  |  2021.07.30 10:11
Ha nem is napi szinten, de viszonylag gyakran kérdeznek meg minket jelöltjeink, hogy hogyan öltözzen...
coachco  |  2021.07.28 17:49
Eszembe jutott egyik barátunk fia, aki járt egy magyarországi követségen, mégpedig a nagykövet meghí...
perfekt  |  2021.07.26 14:27
A számviteli törvény ez évi változásában módosították a számviteli szolgáltatásokra vonatkozó paragr...
hrdoktor  |  2021.07.26 08:31
Nem minden esetben lehet a szervezet jelzőrendszereire hagyatkozni: tudatos kontroll alatt kell tart...
kovacstunde  |  2021.07.21 14:55
  Optimista, derűlátó ember vagyok, de mint mindenkit az életem során engem is értek veszteségek. H...
NAPTÁR
Tovább
2021. július 30. péntek
Judit, Xénia
30. hét
Július 30.
Barátság világnap
EZT OLVASTAD MÁR?