7 °C Budapest

KSH a gazdasági folyamatokról 2005/4

Pénzcentrum
2005. június 29. 09:13

Az I. negyedévben a gazdasági növekedés - a nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan - némileg lassult. Áprilisban az iparban, az építőiparban és a termékkivitelben is élénkülés következett be. A mezőgazdasági felvásárlás is gyors ütemben nőtt, de zömmel a tavalyi termésű növényi termékekből. A kiskereskedelmi forgalom áprilisban, azzal összefüggésben, hogy a húsvéti bevásárlások zöme korábbra esett, viszonylag mérsékelten nőtt. Az első négyhavi külkereskedelmi hiány a tavalyi magas szinthez képest mérséklődött. Az öthavi államháztartási deficit ezzel szemben növekedett. A fogyasztói árak a tavalyinál kevésbé emelkedtek. A foglalkoztatottak száma március-májusban nem változott, a munkanélkülieké számottevően nőtt. A reálkereset lényegesen magasabb lett.

A részletes számításokkal alátámasztott, de továbbra is előzetes negyedéves nemzeti számlák megerősítették, hogy az I. negyedévben a bruttó hazai termék - a naptárhatás figyelmen kívül hagyásával - 2,9%-kal haladta meg az egy évvel azelőttit. A naptárhatást is figyelembe véve (2004 szökőév volt) a növekedés 3,5%-os. Ez - a világ gazdaságilag fejlett térségeiben megfigyelhető tendenciának megfelelően - némileg lassúbb az előző negyedévekben megfigyeltnél. A növekedés üteme magasabb, mint a lengyelországi, a szlovéniai és mint az Európai Unió régi tagországainak átlaga, de alacsonyabb, mint a csehországi, szlovákiai és litvániai.

A vizsgált ágazatok közül különösen a szállítás, raktározás, posta és távközlés bruttó hozzáadott értéke növekedett, míg a skála másik végén a mezőgazdaságé nem érte el a bázisidőszaki magas szintet. A belföldi felhasználás 1,7%-kal haladta meg a múlt év azonos negyedévit, az áruk és szolgáltatások kivitele gyorsabban nőtt, mint a behozataluk. A reálgazdaság relatív hiánya, vagyis a teljes külkereskedelmi deficitnek az exporthoz viszonyított nagysága - részben a cserearányok romlása miatt - mégis meghaladta az egy évvel azelőttit.

A háztartások fogyasztása és a bruttó felhalmozás lassabban emelkedett, mint a GDP. Ez némileg mérsékelte a korábbi években a GDP növekedéséhez képest felhalmozott ütembeli előnyüket. A felhalmozáson belül az állóeszközök bruttó felhalmozása - elsősorban az út- és autópálya-beruházások élénk növekedésének köszönhetően - a belföldi felhasználás leggyorsabban növekvő tétele volt.

Ipari termelés

Az ipar és az építőipar havi adatai szerint áprilisban élénkült a gazdasági konjunktúra. Az ipari termelés az előző év azonos időszakához viszonyítva 2005 áprilisában 8,9%-kal nőtt. A termelés volumene az év első négy hónapjában 3,6%-kal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában. (Tavaly január-áprilisban 10%-os termelésnövekedést mértünk.) Az ipari export az első négy hónapban 5,1%-kal haladta meg az előző évit, az ipar belföldi értékesítése 3,2%-kal.

Az ágazatok közül január-áprilisban jelentősen, több mint 15%-kal nőtt - a termelés 28%-át képviselő - villamos gép, műszer gyártása, 6%-kal a járműgyártás, melynek aránya 15%, 7%-kal az építőanyag-ipar (aránya 2%). Ezzel szemben számottevően, 10%-ot meghaladó mértékben csökkent a bőrtermék, lábbeli, a textília, textiláru és az élelmiszer, ital, dohány gyártása, amelyek együttesen a termelés közel 13%-át adták, és ennél kisebb mérséklődés volt további négy ágazatban, amelyek együttesen hasonló arányt képviselnek.

Áprilisban mind az ipar belföldi értékesítése, mind az exportja élénkült, de különösen az utóbbi. A termelés élénkülése az ágazatok többségében megfigyelhető volt. Mind az export, mind a belföldi értékesítés nőtt a legnagyobb ágazatban, a villamos gép, műszer gyártásában. Hasonló tendenciák jellemezték a járműgyártást is. Az élénkülés beleillett a nemzetközi trendekbe, mértéke azonban jóval nagyobb volt. Az EU-25-ben januárban 1,8%-kal, februárban 0,3%-kal nőtt, márciusban 0,3-kal csökkent az ipari termelés, áprilisban pedig előzetes adatok szerint ismét 0,4%-os növekedés következett be.

A hazai iparban a legalább 5 főt foglalkoztató szervezeteknél január-április átlagában 770 ezren álltak alkalmazásban, 2,4%-kal kevesebben, mint egy évvel azelőtt. Az egy foglalkoztatottra jutó termelés 6,2%-kal emelkedett.

Építőipar

Az építőipari termelés volumene 2005 áprilisában 20,2%-kal nőtt 2004 áprilisához képest. A termelés az év első négy hónapjában 14,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
A mezőgazdasági termékek felvásárlása áprilisban is gyors ütemben nőtt, a négyhavi értékesítés mintegy 9%-kal meghaladta a tavaly ilyenkorit. Az emelkedést a növénytermesztési és kertészeti termékek felvásárlásának 96%-os növekedése biztosította, melynek részesedése így a teljes értékesítés mintegy 30%-ára emelkedett. Az élő állatok és állati termékek értékesítése 7%-kal csökkent. A teljes értékesítésben mintegy 45%-os részesedésű élő állatok felvásárlása 15%-kal mérséklődött, az egynegyed részt képviselő állati termékeké viszont 9,6%-kal bővült.

Kiskereskedelem

Áprilisban - kiigazítatlan adatok szerint - a kiskereskedelmi eladások volumene a tavaly azonos időszakit 3,3%-kal haladta meg. A viszonylag mérsékelt növekedésben fontos szerepet játszott a bázis: 2004-ben a húsvéti vásárlások jórészt áprilisra, míg idén márciusra estek. Naptárhatással kiigazítva a növekedés 7,3%-os volt.

A forgalom szezonális hatásoktól megtisztított adatsora áprilisra ugyancsak élénkülést jelez a korábbi hónapokhoz képest. A január-áprilisi időszak egészében 4,0%-kal nagyobb volumenű forgalmat bonyolítottak le, mint egy évvel korábban. Ugyanebben az időszakban a gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem forgalma 3,2%-kal csökkent, a gépjárműüzemanyag-töltő állomásoké 1,8%-kal emelkedett.

Külkereskedelem

A külkereskedelmi termékforgalomban január-áprilisban előzetes adatok szerint a kivitel értéke 15,2 milliárd, a behozatalé 16,2 milliárd eurót tett ki. Az export euróértéke 12, az importé 6%-kal nőtt 2004 azonos időszakához viszonyítva. (Forintban számolva a kivitel értéke 6, a behozatalé 1%-kal bővült.) A külkereskedelmi mérleg hiánya 1,0 milliárd euró volt, 704 millió euróval kevesebb az egy évvel azelőttinél. Az időszak utolsó hónapjában, áprilisban, az első becslés szerint a kivitel euróértéke 17%-kal nőtt, a behozatalé nem változott a tavaly áprilisi - a csatlakozást megelőző taktikai vásárlásokkal összefüggő - magas bázishoz képest.

Az Európai Unió 25 tagországának termék-külkereskedelme az unión kívüli országokkal január-áprilisban a kivitelben 5,8, a behozatalban 9,0%-os értéknövekedést mutatott. Míg az euróövezet kereskedelmi mérlege aktív volt, a huszonötök passzívuma növekedett az egy évvel azelőttihez képest.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Államháztartás

Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű hiánya (helyi önkormányzatok nélkül) - a Pénzügyminisztérium előzetes adatai szerint - májusban 128 milliárd forinttal emelkedve, az év első öt hónapjában 838 milliárd forint volt (tavaly ugyanebben az időszakban 722 milliárd).

A központi költségvetés 681 milliárd forintos deficitje 172 milliárd forinttal haladta meg a tavaly január-májusit. A bevételek kisebb ütemben emelkedtek, mint a kiadások. A bevételek átlagos növekedési ütemét meghaladó volt a lakosság, elsősorban személyi jövedelemadó-befizetésének emelkedése. A gazdálkodó szervek befizetései és a fogyasztáshoz kapcsolt adókból származó bevételek elmaradtak az egy évvel azelőttitől. A kiadások növekedésében meghatározó volt a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok pénzfelhasználása, valamint a társadalombiztosításnak nyújtott garancia és hozzájárulás összegének - részben a finanszírozás ütemezésének megváltozásából eredő - emelkedése.

A társadalombiztosítási alapokban az év első öt hónapjában a tavalyinál 50 milliárd forinttal kevesebb, 186 milliárd forintos hiány keletkezett. A deficit 85%-a az Egészségbiztosítási Alapot érintette. Az elkülönített állami pénzalapok május végi aktív számlaegyenlege mintegy 29 milliárd forint volt.

Infláció

A fogyasztói árak növekedése január-májusban kisebb volt az egy évvel azelőttinél. Idén az első öt hónapban átlagosan 3,6%-kal voltak magasabbak az árak, mint az előző év azonos időszakában.

2005. májusban tavaly májushoz viszonyítva ugyancsak 3,6%-kal növekedtek a fogyasztói árak. (Az adóváltozások hatását kiszűrő változatlan adótartalmú árindex az előző év májusához viszonyítva 103,3% volt, az adónövekedés az áremelkedés kevesebb mint egytizedrészét magyarázza.)

A tartós fogyasztási cikkekért átlagosan 1,9%-kal, a ruházkodási termékekért átlagosan 0,2%-kal kevesebbet kellett fizetni, és az élelmiszerek árai az átlagosnál kisebb mértékben emelkedtek (2,7%). Ezen belül csökkent az idényáras élelmiszerek ára. A szeszes italok, dohányáruk szintén az átlagosnál kevésbé drágultak (2,9%). A szolgáltatások 5,6%-os áremelkedésén kívül a háztartási energia (6,4%) és az egyéb cikkek, üzemanyagok árnövekedése (4,0%) is magasabb volt az átlagosnál. A fogyasztói árak májusi növekedése az egy évvel azelőttihez képest az Európai Unió tagországai között továbbra is magasnak számít, azt csak Lettország adata múlja felül. (Az EU-25 átlaga az Eurostat becslése szerint kevesebb, mint 2%.)

Január-áprilisban a mezőgazdasági termékek közül a forgalomban meghatározó arányú élő állatok és állati termékek árai az egy évvel korábbi csökkenés után, idén növekedtek. A növényi termékek árai nem érték el a múlt év azonos időszakit. Az ipar belföldi értékesítésének árai január-áprilisban a tavalyinál is gyorsabban,10%-kal emelkedtek, ezzel szemben az ipari exportértékesítési árak a forint erősödésével összefüggésben elhanyagolható mértékben, de csökkentek. Az építőipari árak a múlt évinél kisebb ütemben, 4,2%-kal nőttek.

Munkaerőpiac

Március-májusban a foglalkoztatottak száma lényegében megegyezett az egy évvel korábbival, a mérséklődés a mintavételi hibahatáron belül maradt. A munkanélküliek száma egy év alatt 61 ezer fővel, a munkanélküliségi ráta pedig 5,8%-ról 7,2%-ra emelkedett, de továbbra is alacsonyabb az Európai Unió átlagánál. A fiatalok (15-24 évesek) munkanélküliségi rátája 5 százalékponttal, 19,2%-ra nőtt.

Az első négy hónapban 2 millió 776 ezren álltak alkalmazásban, ugyanannyian, mint egy évvel korábban. A versenyszférában 0,4%-kal nőtt az alkalmazásban állók száma, míg a költségvetés területén 1,4%-kal csökkent.
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak egy főre jutó bruttó átlagkeresete 158 ezer forintot, a nettó átlagkereset 103 ezer forintot tett ki, ami nominálisan egyaránt mintegy 12%-os növekedést jelent.

A versenyszférában 8,0%-kal, a költségvetés területén 21,4%-kal nőtt a keresetek nettó értéke, ez utóbbi az egyhavi külön juttatás idén januári kifizetésének következménye. Áprilisban a vállalkozásoknál dolgozók nettó nominális keresete 8,0, a költségvetésben dolgozóké 9,2, a két szférában együttesen 8,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki értéket.

2005. január-áprilisban a nemzetgazdaság átlagában a reálkereset 8,3%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál.

HR BLOGGER
perfekt  |  2024.04.23 12:25
A "GINOP PLUSZ-3.2.1.-21 III. ütem keretein belül képzési és bértámogatási lehetőségek vehetők igény...
hrdoktor  |  2024.04.23 11:46
Sokan szenvednek kézfájdalmaktól a számítógépes munka következtében, ami helyes egérhasználattal jel...
coachco  |  2024.04.16 16:42
Nekem a csend! A csendre való vágyakozás maga! [...] Bővebben!
laskainelli  |  2024.03.26 12:00
A házasság egy olyan szövetséget jelentene, amelynek mélysége biztonságot és figyelmet biztosít a fe...
vezetoi-coaching  |  2024.02.12 22:30
Gondoltam, ezt elmesélem már. Gyakorlatilag kétszer megnéztem…:-))) Életemben először... Ki tudja, a...
Páratlan fotó dokumentációval illusztrált napló került elő a Don-kanyarból (x)

Hadtörténeti kuriózum lehet az a 120 darab színes, jó minőségben retusált és digitalizált, publikálás előtt álló felvétel, amely 45 év lappangás után került elő.

Itt a díjnyertes fiatal vállalkozó újabb nagy dobása (X)

Az egyik legígéretesebb hazai technológiai startup által most piacra dobott okos gyűrű lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel bármilyen infót megosszunk magunkról új ismerősünkkel.

Ilyen modellben még soha nem szerveztek ekkora rendezvényt (x)

Rekord gyorsasággal fogytak el a jegyek arra 400 fősre tervezett, fiataloknak szóló kapcsolatépítő és önfejlesztő rendezvényre, amelynél a szervezők a közösségi finanszírozás modelljével toboroztak.

Zsongtak és tolongtak a vevők a magyar Kickstarteren: rengetegen csaptak le erre az egyedülálló termékre

Az első hazai közösségi piactéren sikeresen célba ért egy mézes kampány, amelyben a vásárlás mellett egy hartai termelő kaptárait is örökbe lehetett fogadni.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. április 24. szerda
György
17. hét
Április 24.
A rendőrség napja
Április 24.
Zajvédelmi világnap
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
Gyere el akár INGYEN a Z generáció tavaszi eseményére!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm