24 °C Budapest

100 ezer Ft bírság egy egészségpénztárnak

Pénzcentrum
2005. június 28. 09:16

100 ezer Ft bírsággal sújtotta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) Tomjanovich Gézát, az Arykan Egészségpénztár igazgatótanácsának elnökét. A Felügyelet emellett kötelezte az Egészségpénztárat, hogy a 2005. évre szóló pénzügyi tervet elfogadó közgyűlési jegyzőkönyvet és az ahhoz csatolandó iratokat küldje meg a Felügyeletnek, emellett a tagnyilvántartást rendezze.

A Felügyelet már a 2004. április 2-án kelt PSZÁF/IV/214/2004/B. számú határozatban 50.000,-Ft bírságot szabott ki az igazgatótanács elnökére a nem helyszíni ellenőrzés alapján megállapított nagy számú, ismételten, illetve folyamatosan fennálló hiányosság miatt, egyúttal kötelezte a Pénztárat a jogszabálysértések megszüntetésére. A Pénztár a fenti határozat kötelezéseinek nem tett maradéktalanul eleget és a 2004. július 19. és augusztus 10. napja között lefolytatott általános helyszíni ellenőrzés további jelentős számú jogszabálysértést tárt fel, amelyek közül különös súllyal bírt, hogy a pénztári tagság több mint fele nem rendelkezett belépési nyilatkozattal, illetve a meglévő belépési nyilatkozatok közül több hiányos volt. Mindezekre tekintettel a Felügyelet az általános ellenőrzést lezáró PSZÁF/IV/561/2004/B. számú határozatban az igazgatótanács elnökére 75.000,-Ft, az ellenőrző bizottság elnökére 50.000,-Ft összegű bírságot rótt ki, egyúttal ismételten kötelezte a Pénztárat a jogszabálysértések megszüntetésére.

  • A Pénztár képviselői a 2005. március 17-ei személyes konzultáció keretében nyújtottak be dokumentumokat a PSZÁF/IV/561/2004/B. számú határozat teljesítése érdekében. Az átadott iratok alapján a Felügyelet a következőket állapította meg: A határozat 1. pontja első része kötelezte a Pénztárat, hogy a hiányzó egyéni belépési nyilatkozatokat szerezze be, a formai hiányosságokat pótolja, és a belépési nyilatkozatok fénymásolatát küldje meg a Felügyeletnek. A Pénztár ezzel kapcsolatban semmilyen dokumentumot nem nyújtott be. A határozat 1. pontját a Pénztár nem teljesítette. A határozat 2. pontja kötelezte a Pénztárat, hogy Alapszabályát és szabályzatait a jogszabályi előírások szerint készítse el, módosítsa és küldje meg a Felügyeletre, továbbá, hogy a szabályzatok, az alapszabály és a pénzügyi terv közötti összhangot teremtse meg. A Pénztár ezzel kapcsolatban semmilyen dokumentumot nem nyújtott be. A határozat 2. pontját a Pénztár nem teljesítette. A határozat 3. pontjának második része kötelezte a Pénztárat, hogy 2002. december 31-ére és 2003. december 31-ére az egyéni és szolgáltatási számlák összegének fedezeti alappal való egyezőségét mutassa ki, a megszűnt tagsági jogviszonyú tagok negatív egyéni számla egyenlegeit szüntesse meg, és e kötelezés végrehajtását igazoló egyéni számlákat, listákat küldje meg a Felügyeletre. A Pénztár által benyújtott főkönyvi kivonatok és az egyéni analitikák összevetése alapján megállapítható, hogy az egyezőség a fenti időpontokra vonatkozóan fennállt. A negatív egyenlegeket a Pénztár az egyéni számlák alapján megszüntette, azonban az intézkedés módjáról nem számolt be, nem támasztotta alá könyvelési bizonylatokkal. A határozat 3. pontját a Pénztár csak részben teljesítette. A határozat 6. pontjának második része kötelezte a Pénztárat, hogy 2003. december 31-ére a felosztott és a felosztás előtti hozam egyezőségét teremtse meg, és az ezt alátámasztó listákat küldje meg a Felügyeletre. A Pénztár által megküldött lista, valamint a 2004. évi beszámolóban módosított 2003. évi hozam értéke megegyezik. A 6. pont második részét a Pénztár teljesítette. A határozat 9. pontja kötelezte a Pénztárat, hogy a soron következő közgyűlésén a jogszabályi előírások szerint válasszon könyvvizsgálót. A Pénztár ezzel kapcsolatban semmilyen dokumentumot nem nyújtott be. A határozat 9. pontját a Pénztár nem teljesítette. A határozat 10. pontja kötelezte a Pénztár igazgatótanácsának elnökét, hogy 75.000 forint összegű, az ellenőrző bizottság elnökét pedig, hogy 50.000 forint összegű bírságot a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg. A határozat 10. pontját a Pénztár teljesítette. A határozat 11. pontja kötelezte a Pénztárat, hogy a határozatot az igazgatótanácsi és az ellenőrző bizottsági ülésen a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül ismertesse, illetőleg a pénztártagokkal a következő közgyűlésen is ismertesse. A Pénztár ezzel kapcsolatban semmilyen dokumentumot nem nyújtott be, így a kötelezés végrehajtását a Pénztár nem dokumentálta. A határozat 11. pontját a Pénztár nem teljesítette. A határozat 12. pontja kötelezte a Pénztárat, hogy a rendelkező részben előírt kötelezettségeinek teljesítéséről és annak módjáról a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a dokumentumok egyidejű megküldésével írásban tájékoztassa a Felügyeletet. Az alapszabályt a soron következő közgyűlésén kell módosítania. Összefoglalva a Felügyelet megállapította, hogy a Pénztár a PSZÁF/IV/561/2004/B. számú határozatban előírt nem jövőbeni kötelezettségekből a bírság megfizetésén kívül mindössze két érdemi intézkedést igénylő pontot (3. és 6.) teljesített, a 3. pontot csak részben.

  • Az Öpt. 34. § (1) bekezdése szerint a pénztár következő évi pénzügyi tervét a tárgy pénzügyi év lejárta előtti 90 napos időszakban kell a közgyűlés elé terjeszteni és elfogadni. A Pénztár erre vonatkozó dokumentumot a jelen határozat kiadásáig nem küldött be a Felügyeletre. A Pénztár ezzel megsértette az Öpt. 23. § (2) bekezdésének utolsó mondatát, amely szerint a közgyűlésről készült jegyzőkönyv egy példányát a csatolt iratokkal együtt - a közgyűlést követő harminc napon belül - meg kell küldeni a Felügyeletnek.

A Felügyelet a pénztár kötelezettségeinek teljesítése, a pénztártagok érdekeinek védelme, valamint a pénztártevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében felügyeleti bírság megfizetésére kötelezhet. A bírság megállapításánál a Felügyelet elsősorban azt vettem figyelembe, hogy a Pénztár az első pontban kifejtettek szerint a PSZÁF/IV/561/2004/B. számú határozat kötelezéseinek nem tett eleget, a 2004. július 19. és augusztus 10. napja között lefolytatott általános ellenőrzés által feltárt jogszabálysértések, hiányosságok kiküszöbölésére a Pénztár nem hozott megfelelő intézkedéseket.

HR BLOGGER
perfekt  |  2022.05.17 09:11
A megváltozott munkaképességűvé vált munkavállalók ellátására, (tovább)foglalkoztatására vonatkozó ...
hrdoktor  |  2022.05.16 04:20
Néha mindenki elfárad, elálmosodik a munkahelyén, de ha ez gyakran megtörténik, akkor érdemes alapos...
legacykft  |  2022.05.13 13:52
A múltkori blogposztomban a teamcoachingról, mint a szervezetfejlesztés varázspálcájáról írtam. Egy-...
ajovomunkahelye  |  2022.05.12 15:40
Ahogy a legutóbbi blogposztban bemutattuk, a „Talent Uprising”, azaz „A munkavállalók lázadása” névr...
laskainelli  |  2022.05.12 10:14
A pandémia két éve, majd az azt követő háborús helyzet jócskán megtépázta sok ember idegeit, úgyhogy...
Erről ne maradj le!
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2022
A jövő vállalata - Zöld az út a fenntarthatóság felé!
Portfolio Digital Transformation 2022
Szektorokon átívelő tudás a belső folyamatoktól a termékig!
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?