Néhány fontos változásra hívjuk fel a figyelmüket (PwC)

Pénzcentrum
2005. december 23. 06:20

A Parlament 2005. július 4-én fogadta el az Art. módosításairól szóló törvényt. Legtöbb rendelkezése fő szabályként 2006. január 1-jén lép hatályba: Néhány rendelkezés a főszabálytól eltérően 2006. január 1. előtt, illetve 2006. január 1. után lép hatályba.

 
2005. november 1-ével az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényt („Áe.”) hatályon kívül helyezték. Helyette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt („Ket.”) kell alkalmazni. Ennek megfelelően a Ket. Lett az Áe. helyett az Art. mögöttes jogszabálya.
Annak ellenére, hogy az ÁFA törvény elfogadja az idegen nyelvű számlákat és a számviteli törvény csak a lényeges információt kéri magyarul az adóhatóság kérésére az idegen nyelvű számláról és bizonylatról hiteles magyar nyelvű fordítást kell készíttetni. A fordítás elkészítéséig eltelt idő az ellenőrzésre nyitva álló időbe nem számít bele. Adó-visszaigénylés esetén a fordítás elkészüléséig eltelt idő az adóhatóság számára késedelmi kamat fizetési kötelezettség nélkül a kiutalásra nyitva álló 45 nap számítását nem függeszti fel.
Ha adóeljárás során külföldi hatóság megkeresése válik szükségessé, a válasz megérkezéséig eltelt idő nem számít bele az ellenőrzésre nyitva álló időbe. Kibővül a képviseletre jogosultak köre. Magánszemélyt, jogi személyt és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetet európai közösségi jogász vagy okleveles adószakértő is képviselhet.
Magyarországi székhelyre, telephelyre kirendelt külföldi illetőségű magánszemélyt a törvényben meghatározott feltételek bármelyikének megvalósulása napjától számított 30 napon belül kell bejelenteni az adóhatósághoz.
Uniós elvárásoknak megfelelően 2007. január 1-jével egy ún. egyéni adó és járulék nyilvántartást vezetnek be, Ennek előkészítéseként az Art. 2006. január 1-jétől a munkáltatók, a kifizetők és más meghatározott adózók részére adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel összefüggő adókról, járulékokról a törvényben meghatározott számos adattartalommal (munkavállalónként 26 adat).
A fentiek alapján teljesített adatszolgáltatást a tárgyhót követő hónap 12. napjáig elektronikus úton vagy gépi adathordozón kell teljesíteni. Tekintettel arra, hogy az adózók ezen kötelezettségüknek leghamarabb 2006. május 12- ét követően tudnak elektronikus úton – az erre a célra létrehozott ügyfélkapun történő regisztrációt követően – eleget tenni, azt megelőzően a korábban követett eljárás irányadó.
Az adóhatóság bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat, illetve a kapcsolódó számítógépes programokat legalább 30 nappal a benyújtásra előírt határidő előtt köteles közzétenni. Az adóbevallási nyomtatvány tervezete megtalálható az APEH honlapján. A bevallásra, illetve adatszolgáltatásra kötelezettek köre bővült, így januártól kiterjed - egyebek mellett - a Tbj. szerinti Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselője, vagy foglalkoztatottja képviseletében eljáró foglalkoztatottra is.
Mulasztási bírság szabható ki a foglalkoztatót terhelő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén. A bírság felső határa a bejelenteni elmulasztott foglalkoztatottak számának és a bírság adózóra vonatkozó, törvény által meghatározott legmagasabb értékének szorzata.
Újdonság a minősített adózó fogalma: bármely adózó, aki a „minősített adózóval” szemben támasztott törvényi előírásoknak eleget tesz, kérheti felvételét egy erre a célra létrehozott és közzétett nyilvántartásba. 2006. április 1-jétől egyszerűsítésnek szánt intézkedés, hogy az adózó minden adóját egy számlaszámra köteles befizetni: adónemenként nem történik elkülönítés, csak a bírságnak és a késedelmi pótléknak lesz külön számlája. Ugyanakkor az azonosíthatóság érdekében valószínűleg a jövő év folyamán havi részletező adóbevallást kell majd adónemenként benyújtani.
2006. július 1-jétől mulasztási bírság szabható ki abban az esetben is, ha a munkáltató ill. a kifizető hiányos vagy valótlan tartalmú adatokat szolgáltat, vall be, vagy ha elmulasztja a bevallás benyújtását. A bírság felső határa a bevallással érintett magánszemélyek számának és a bírság adózóra vonatkozó, törvény által meghatározott legmagasabb értékének szorzata.
2007. január 1-én megszűnik a munkáltatói adómegállapítás intézménye. Ennek következtében az adózó az adóhatósági adómegállapítás és az önadózás között választhat majd. 2007. január 1. után lehetőség nyílik arra, hogy kérelemre a Pénzügyminisztérium határozatban állapítja meg a kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyeleteiben érvényesíthető szokásos piaci árat meghatározó módszert, vagy ha meghatározható, úgy a piaci árat is.
A lehetőséggel csak jövőbeli ügyletek esetén lehet élni. A határozat határozott időre, legalább három, illetve legfeljebb öt évre érvényes, és kérelemre egy alkalommal három évvel meghosszabbítható.
NAPTÁR
Tovább
2021. május 10. hétfő
Ármin, Pálma
19. hét
Május 10.
Mentők napja
Május 10.
Baromfi világnap
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
HR Revolution 2021
Vörös riadó! Újabb fronton nyílhat harc a hazai munkahelyeken. Hogyan tovább?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2021. május 10. 16:16