Néhány fontos változásra hívjuk fel a figyelmüket (PwC)

Pénzcentrum
2005. december 23. 06:20

A Parlament 2005. július 4-én fogadta el az Art. módosításairól szóló törvényt. Legtöbb rendelkezése fő szabályként 2006. január 1-jén lép hatályba: Néhány rendelkezés a főszabálytól eltérően 2006. január 1. előtt, illetve 2006. január 1. után lép hatályba.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
 
2005. november 1-ével az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényt („Áe.”) hatályon kívül helyezték. Helyette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt („Ket.”) kell alkalmazni. Ennek megfelelően a Ket. Lett az Áe. helyett az Art. mögöttes jogszabálya.
Annak ellenére, hogy az ÁFA törvény elfogadja az idegen nyelvű számlákat és a számviteli törvény csak a lényeges információt kéri magyarul az adóhatóság kérésére az idegen nyelvű számláról és bizonylatról hiteles magyar nyelvű fordítást kell készíttetni. A fordítás elkészítéséig eltelt idő az ellenőrzésre nyitva álló időbe nem számít bele. Adó-visszaigénylés esetén a fordítás elkészüléséig eltelt idő az adóhatóság számára késedelmi kamat fizetési kötelezettség nélkül a kiutalásra nyitva álló 45 nap számítását nem függeszti fel.
Ha adóeljárás során külföldi hatóság megkeresése válik szükségessé, a válasz megérkezéséig eltelt idő nem számít bele az ellenőrzésre nyitva álló időbe. Kibővül a képviseletre jogosultak köre. Magánszemélyt, jogi személyt és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetet európai közösségi jogász vagy okleveles adószakértő is képviselhet.
Magyarországi székhelyre, telephelyre kirendelt külföldi illetőségű magánszemélyt a törvényben meghatározott feltételek bármelyikének megvalósulása napjától számított 30 napon belül kell bejelenteni az adóhatósághoz.
Uniós elvárásoknak megfelelően 2007. január 1-jével egy ún. egyéni adó és járulék nyilvántartást vezetnek be, Ennek előkészítéseként az Art. 2006. január 1-jétől a munkáltatók, a kifizetők és más meghatározott adózók részére adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel összefüggő adókról, járulékokról a törvényben meghatározott számos adattartalommal (munkavállalónként 26 adat).
A fentiek alapján teljesített adatszolgáltatást a tárgyhót követő hónap 12. napjáig elektronikus úton vagy gépi adathordozón kell teljesíteni. Tekintettel arra, hogy az adózók ezen kötelezettségüknek leghamarabb 2006. május 12- ét követően tudnak elektronikus úton – az erre a célra létrehozott ügyfélkapun történő regisztrációt követően – eleget tenni, azt megelőzően a korábban követett eljárás irányadó.
Az adóhatóság bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat, illetve a kapcsolódó számítógépes programokat legalább 30 nappal a benyújtásra előírt határidő előtt köteles közzétenni. Az adóbevallási nyomtatvány tervezete megtalálható az APEH honlapján. A bevallásra, illetve adatszolgáltatásra kötelezettek köre bővült, így januártól kiterjed - egyebek mellett - a Tbj. szerinti Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselője, vagy foglalkoztatottja képviseletében eljáró foglalkoztatottra is.
Mulasztási bírság szabható ki a foglalkoztatót terhelő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén. A bírság felső határa a bejelenteni elmulasztott foglalkoztatottak számának és a bírság adózóra vonatkozó, törvény által meghatározott legmagasabb értékének szorzata.
Újdonság a minősített adózó fogalma: bármely adózó, aki a „minősített adózóval” szemben támasztott törvényi előírásoknak eleget tesz, kérheti felvételét egy erre a célra létrehozott és közzétett nyilvántartásba. 2006. április 1-jétől egyszerűsítésnek szánt intézkedés, hogy az adózó minden adóját egy számlaszámra köteles befizetni: adónemenként nem történik elkülönítés, csak a bírságnak és a késedelmi pótléknak lesz külön számlája. Ugyanakkor az azonosíthatóság érdekében valószínűleg a jövő év folyamán havi részletező adóbevallást kell majd adónemenként benyújtani.
2006. július 1-jétől mulasztási bírság szabható ki abban az esetben is, ha a munkáltató ill. a kifizető hiányos vagy valótlan tartalmú adatokat szolgáltat, vall be, vagy ha elmulasztja a bevallás benyújtását. A bírság felső határa a bevallással érintett magánszemélyek számának és a bírság adózóra vonatkozó, törvény által meghatározott legmagasabb értékének szorzata.
2007. január 1-én megszűnik a munkáltatói adómegállapítás intézménye. Ennek következtében az adózó az adóhatósági adómegállapítás és az önadózás között választhat majd. 2007. január 1. után lehetőség nyílik arra, hogy kérelemre a Pénzügyminisztérium határozatban állapítja meg a kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyeleteiben érvényesíthető szokásos piaci árat meghatározó módszert, vagy ha meghatározható, úgy a piaci árat is.
A lehetőséggel csak jövőbeli ügyletek esetén lehet élni. A határozat határozott időre, legalább három, illetve legfeljebb öt évre érvényes, és kérelemre egy alkalommal három évvel meghosszabbítható.
A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.
Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix.
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. január 23. vasárnap
Zelma, Rajmund
3. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Private Investor Day 2022
Mibe fektessünk 2022-ben? Tippek, elemzések, befektetési ötletek profiktól, Neked! Február 24-én online.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2022. január 23. 16:07