1 °C Budapest

Pénzszerzés, egyszerűen

Pénzcentrum
2005. december 19. 17:30

Jó hír a pályázóknak, hogy jövőre tovább egyszerűsödik a gazdasági verenyképesség operatív program (gvop) által kiírt pályázatok benyújtásának módja, valamint új kiírásokkal is találkozhatunk jövőre

Jó hír a pályázóknak, hogy jövőre tovább egyszerűsödik a gazdasági verenyképesség operatív program (gvop) által  kiírt pályázatok benyújtásának módja, valamint új kiírásokkal is találkozhatunk jövőre.
Pótoljuk a hiányt
Kibővültek a formai hiánypótlás lehetőségei: a folyamatos elbírálású pályázati kiírásokra a 2005. június 20. után benyújtott pályázatok esetében jelentősen kibővül a pályázatok formai hiánypótlási lehetősége.
A fenti időpont után beadott pályázatoknál a GVOP pályázati kiírásaiban, pályázati útmutatóiban szereplő formai előírásoknak nem megfelelően benyújtott dokumentumok, a pályázati anyagban lévő esetleges formai hibák, eltérések a korábbiaknál jóval szélesebb körben hiánypótolhatóvá, javíthatóvá válnak. Így a pályázat eddig kizárást jelentő formai hibái - a korábbiaktól eltérően - a 2005. június 20. után benyújtott pályázatoknál nem jelentik a pályázat automatikus elutasítását.
A szükséges dokumentáció csökkentése
A támogatási szerződések megkötésének folyamata során a pályázóknak a szerződéskötéshez aláírási címpéldányukat nem kell ismételten beszerezni és mellékelni, ha már korábban csatolta a pályázathoz- és az aláírásra jogosult személye nem változott a szerződés megkötéséig. Ebben az esetben elegendő a kedvezményezettnek egy nyilatkozatot tennie arról, hogy az adatok nem változtak. Megszűnik és nem szükséges a kedvezményezettnek banktitok kiadására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a számlavezető bank részére, továbbá megszűnik a biztosítékadási kötelezettségről szóló melléklet is.
A KKV fejlesztés pályázatok vonatkozásában a szerződésmódosítást 2005. szeptember 19-től kezdődően a Kedvezményezett az egyszerűsített szerződésmódosító-adatlap hiánytalan kitöltésével, cégszerű aláírásával és a Közreműködő szervezet részére történő megküldésével kezdeményezheti – akár 15 napra lecsökkentve ezzel a módosítás átvezetésének a határidejét.
A 2.1.1. kódszámú, a kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai háttere fejlesztésének támogatása című pályázat esetében korábban a támogatási szerződés vagyonbiztosítási szerződés megkötését írta elő az akárcsak részben támogatással megvalósult vagyontárgyakra, azzal a kikötéssel, hogy a vagyonbiztosítási szerződés kedvezményezettjeként a Támogatót, azaz a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot kell megjelölni. Ez az eljárás megszűnt, a továbbiakban tehát a pályázót kizárólag a támogatással megvalósult vagyontárgyakra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötése terheli, azon kitétel nélkül, hogy a biztosítás kedvezményezettjeként a Támogatót szerepeltesse.
A GVOP pénzügyi elszámolások esetében a benyújtandó igazolások, dokumentumok száma jelentős mértékben mintegy 40 százalékkal csökkent. Egy-két példa:
  • idegen nyelvű számla esetében elegendő a nem hivatalos magyar fordítás,
  • EU-tagországon kívüli import beszerzés esetén a vámáru-nyilatkozat és a vámhatározat másolata elegendő az eredeti bizonylatok helyett, EU-n belüli országból szerzett gép esetén a szállítólevél 1 másolati példánya elegendő;
  • a támogatással beszerzett eszközök, szolgáltatások vagy építési beruházások átvételét, illetve megvalósulását alátámasztó teljesítésigazolás helyett elegendő a pályázónak a számlán feltüntetni a teljesítést;
  • a pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok esetében a bankkivonatok másolata elegendő és nem kell kiadási pénztárbizonylat, naplófőkönyv, tárgyi eszköz nyilvántartó karton, az állományba-vételi és üzembe-helyezési jegyzőkönyv bekérése;
  • a tervezői és vállalkozói szerződések, megrendelések, árajánlatok és azok visszaigazolásának bekérése helyett elegendő a tervezői és vállalkozói szerződések egy másolati példányát egy alkalommal (első elszámolás) benyújtani, nem kell megrendelések, árajánlatok és azok visszaigazolása.
Ügyfélreferensi rendszer került kiépítésre – a támogató leveleken feltüntetésre kerül az adott pályázattal foglalkozó ügyintéző elérhetősége a gyors és személyes konzultáció, ügyintézés érdekében.
Projekt Adatlap Kitöltő program segíti a GVOP-2005-1.1.1., GVOP-2005-2.1.2., a GVOP-2005-2.2-2., valamint a GVOP-2005-4.1.1. pályázóit. A program segítségével a Projekt Adatlapok gyorsabban - a beépített ellenőrzési funkciónak köszönhetően pedig pontosabban - tölthetők ki, ami közvetlenül hozzájárul a pályázatok sikerességének javításhoz. A kitöltő Programok megtalálhatók és letölthetők a GVOP Közreműködő Szervezeteinek honlapján.
2006. évi tervezett egyszerűsítések
Interneten keresztüli információ elérhetősége a pályázó számára a pályázatának aktuális állapotáról.
Elutasított pályázatok részletes értékelési adatlapjának rendelkezésére bocsátása a pályázó számára (elektronikus úton is).
A döntéshozatal időigényének drasztikus csökkentése különösen a kisebb összegű (pl. 10MFt alatti) pályázatok esetén a döntési mechanizmus, illetve jogkörök drasztikus egyszerűsítése által, elektronikus, @pályázati rendszer bevezetése nagy tömegű és egyszerű műszaki tartalmú pályázatok esetén.
Elszámolások kifizetésének időigényének csökkentése a jelenlegi egyharmadára. Szervezési, procedurális és ICT eszközök igénybevételével (pl: elektronikus számlakitöltő, tételes számlanyilvántartás megszüntetése, stb.)
KKV-k pályázati írási adminisztrációjának lényeges csökkentése:
pályázati ablakok esetén pályázat rendjének átalakítása oly módon, hogy a pályázó csak a pozitív pályázati döntést követően köteles különböző nyilatkozatok, eredeti dokumentumok bemutatására a szerződéskötésekkel és az elszámolásokkal összefüggésben elektronikus Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) kitöltő program bevezetése 2006. második negyedévében.
 
A PEJ kitöltő bevezetésével a pályázatkezelés teljes folyamatában a benyújtástól a pályázatok lezárásáig (ide értve a monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget is) lehetőséget nyújtunk a pályázók számára az elektronikus adatszolgáltatásra.
2006. évben kiirásra kerülő GVOP pályázatok
 
 
Pályázat kódja
2006 folyamán várhatóan kiírásra kerülő pályázat megnevezése
Pályázat várható kiírásának dátuma (hónap)
Rendelkezésre álló keret (előzetes becslés) Mrd Ft
GVOP
Beruházás-ösztönzés prioritás
 
1.1.1.
Technológiai korszerűsítés
2006. január
6
 
1.1.2
Regionális vállalati központok létesítése
2006. január
1
 
1.1.3
Feldolgozóipari beszállítók számának növelése és megerősítésük
2006. január
1
 
1.1.3./B
Klasztereknek nyújtott szolgáltatások fejlesztésének támogatása
2006. január
0,1
 
Kis- és középvállalkozás-fejlesztési prioritás
2.1.1.
Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztésének támogatása
2006. március

6-7
(A felszabaduló és átcsoportosítható kerettől függően)
2.3.2
Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása
A 2005. évi pályázat meghosszabbí-tása
A 2005. évből fennmaradó keret
 
Kutatás-fejlesztés Innováció prioritás
 
3.3.3/2
Vállalati innováció támogatása
2006. március
3
 
InformációstTársadalom és gazdaságfejlesztés prioritás
 
4.1.1.
Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek
A 2005. évi pályázat meghosszabbítása
2
4.1.2.
Üzleti partnerek közötti E-kapcsolat fejlesztése
A 2005. évi pályázat meghosszabbítása
1,5
 
4.2.1.
Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára
A 2005. évi pályázat meghosszabbítása
0,5
 
4.2.2.
Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése
A 2005. évi pályázat meghosszabbítása
0,4
 
4.4.1.
Szélessávú internet-infrastruktúra kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein
A 2005. évi pályázat meghosszabbítása
0,3
 
2006. évben kiirásra kerülő KIOP pályázatok
 
Pályázat kódja
2006 folyamán várhatóan kiírásra kerülő pályázat megnevezése
Pályázat várható kiírásának dátuma (hónap)
Rendelkezésre álló keret (előzetes becslés) Mrd Ft
KIOP-2004-1.2.0.F
Állati hulladék kezelését
célzó beruházások megvalósítására
Már kiírásra került, a benyújtás folyamatos 2006.08.31-ig
1,7 Mrd Ft
KIOP-2005-1.7.0.f
Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése
Már kiírásra került, a benyújtás folyamatos 2006.01.31-ig.
1,4 Mrd Ft
Vége az iskolai bántalmazásoknak? Magyar innováció segíthet megelőzni az ilyen eseteket

A zárkózott kamaszok ventilációjában segíthet egy, a mentális jóllétet támogató új hazai mobilapp, a Healmindset, amelyben a felhasználók chaten, anonim módon kaphatna támogatást.

Most bárki fillérekért lecsaphat Magyarország egyik legnagyobb kincsére: érdemes sietni, hamar elkapkodják

Bár a 20 ezer magyar méhész 1,2 millió méhcsaládja évente 25 ezer tonna mézet termel, Magyarországon az egy főre jutó mézfogyasztás mindössze 1 kg/év.

Ismered a Ferit? Milyen Ferit? Vadiúj főzelékbár hódíthatja meg Budapestet

Újabb gasztronómiai témájú sikersztori a Brancsnál: közösségi előfinanszírozásból nyithatja meg főzelékbárját az ötletgazda Szatmári Ferenc, azaz Főzelékes Feri.

Súlyos rendellenesség ütötte fel a fejét a magyar iskolákban: minden tizedik gyerek érintett

Október a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, azaz az ADHD rendellenesség tudatosításának hónapja, amiben Magyarországon az iskoláskorú gyerekek 8-10 százaléka érintett.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2023. december 10. vasárnap
Judit
49. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
Advent (3.)
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Agrárszektor Konferencia 2023
Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!
Sustainable World 2023
A jövő vállalatai szeptember 12-én!
Mi lesz veled magyar élelmiszer?
Ingyenes Signature rendezvény
EZT OLVASTAD MÁR?
OTTHONTEREMTÉS 2024-BEN
Jelzáloghitelek, CSOK Plusz, Babaváró és ingatlanpiaci trendek
Most nem