Mi a haszonélvezeti jog? Mikor szűnik meg a haszonélvezeti jog? A haszonélvezeti jog megváltása és törlése

2020. július 30. 15:03

Mi a haszonélvezeti jog értéke? Így működik a haszonélvezeti jog megváltása és a haszonélvezeti jog törlése, lemondása. Hogyan szüntethető meg a haszonélvezeti jog egyszerűen?

Ingatlanok és olyan ingóságok esetében, mint a gépjármű, gyakran találkozunk a haszonélvezeti jog kérdéskörével: ilyenkor tanácstalanul állunk a megöröklött ház, vagy az eladni kívánt lakás előtt. Eladhatjuk? Nem adhatjuk el? Mi lesz az idős özvegy hölggyel, aki a lakásban él, amit meg szeretnék vásárolni? Eladhatom az ingatlanomat, ha az egyik szülőm haszonélvezeti joggal rendelkezik? A haszonélvezeti jog megváltása biztosítékot ad számunkra, ha megöregszünk? Mi van, ha a haszonélvező nem rendeltetésszerűen használja az ingatlanunkat?

Cikkünkben megválaszoljuk a gyakori lakossági kérdéseket a haszonélvezeti jog megváltása és törlése kapcsán. Fényt derítünk arra is, hogyan és mikor szűnik meg a haszonélvezeti jog, illetve hogyan szüntethető meg a haszonélvezeti jog. A témakör kapcsán speciális eseteket is megvizsgálunk, amelyekkel ritkább esetekben találkozunk, viszont jócskán megbonyolíthatják életünk.

Mi a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezeti jog az ingatlanra vagy ingóságra rakódó terhek egyik fajtája, vagyoni értékű jog. Ingatlan esetében hasonló módon tehernek tekintjük többek között például a jelzáloghitelt, a CSOK-ot, a munkáltatói és önkormányzati kölcsönöket, a szolgalmi jogokat, az özvegyi jogot és a haszonélvezeti jogot. A haszonélvezeti jog értéke kiemelt, ez egy nagyon erős jogtípus, de mégsem egyenlő a tulajdonjoggal. Ahhoz, hogy e két jogot megkülönböztessük, először ismernünk kell a tulajdonos jogait.

A tulajdonos jogai:

  • birtoklás, használat: például a tulajdonos lakhat a házában, használhatja a kertjét
  • haszonsítás: a kertben almafát ültethet
  • hasznok szedése: az almát, amit a kertben megtermelt, eladhatja
  • rendelkezés joga: eladhatja az ingatlant és terheket rakhat rá, például jelzálogot

A tulajdonjog és a haszonélvezeti jog különbsége:

A haszonélvező jogkörébe az első három jog tartozik bele, ezekkel teljes körűen élhet a tulajdonos helyett, vagyis birtokolhatja más tulajdonát, használhatja azt és beszedheti a hasznait, viszont nem rendelkezhet vele! A haszonélvezeti jogba nem tartozik bele az ingatlannal vagy ingósággal történő szabad rendelkezés joga: a haszonélvező nem adhatja el az ingatlant, nem terhelheti meg kölcsönnel azt.

A haszonélvezeti jog megváltása szerződéssel

A haszonélvezeti jog megváltása alapesetben szerződéskötéssel történik, ehhez szükség van a birtokunkban lévő dolog, például lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére. A haszonélvezeti jog megváltása kapcsán gyakori eset, amikor családtagok vásárolnak egy ingatlant: a szülő a tulajdonjogot átruházhatja gyermekére, emellett válthat magának haszonélvezeti jogot. A haszonélvezeti jog szólhat határozott vagy határozatlan időtartamra is, attól függően, mit tartalmaz a szerződés.

Hogyan jöhet létre másképp a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezeti jog szerződés nélkül is létrejöhet, ez pedig leggyakoribb esetben az özvegyi haszonélvezeti jog. Ha a tulajdonos elhalálozik, automatikusan létrejön az özvegy számára a haszonélvezeti jog. Ehhez nincs szükség feltétlenül ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre, ám ajánlott megtenni a későbbi félreértések elkerülése miatt, ugyanis az ingatlan-nyilvántartásban a haszonélvezeti jog fel nem tüntetése vitás eseteket okozhat, ha úgy vásárolja meg valaki az ingatlant, hogy nem tud a haszonélvezeti jogról. Ebben az esetben az új tulajdonossal szemben nem lehet a haszonélvezeti jogra hivatkozni!

A haszonélvezeti jog átengedése

A haszonélvezeti jog gyakorlása átengedhető, ez történhet ingyenesen, illetve ellenszolgáltatásért cserébe, bérbeadási alapon. Egy egyszerű példával élve: ha haszonélvezői vagyunk egy gyümölcsfákkal teli kertnek, egy barátunknak szívességből megengedhetjük, hogy leszedje és eladja a gyümölcsöt, de bérbe is adhatjuk neki a kertet: ilyenkor a haszonélvező jogosult a díj beszedésére, nem pedig a tulajdonos, viszont, ha a tulajdonos ugyanezen feltételek fejében vállalja az ellenszolgáltatást, őt kell előnyben részesíteni!

A haszonélvezeti jog átadása

Habár a haszonélvezetet átengedhetjük más számára, maga a haszonélvezeti jog semmilyen módon nem ruházható át! Haszonélvezeti jogot nem adhatunk senkinek, nem örökíthetjük tovább, csak és kizárólag arra az emberre vonatkozik, aki kiváltotta magára vagy megkapta jogszabályok útján!

Mi történik, ha a haszonélvező nem él jogával?

Ha a haszonélvező felhagy jogainak gyakorlásával, például elköltözik a házból, nincs érdekeltsége a kertet fenntartani, úgy a haszonélvezeti jog nem szűnik meg, de a tulajdonos jogosult azt a dolgot a haszonélvező helyett használni, hiszen az övé.

A haszonélvezeti joggal terhelt dolog költségei

Ha a tulajdonunkban van egy ház, de más a haszonélvező, ki fizeti a számlákat? Kinek a költségén javíttatunk meg egy csőtörést? Ki fizeti az új nyílászárókat? A válasz: a rendes gazdálkodás költségeit, vagyis a mindennapi használat díjait (például a villanyszámlát, az eldugult csap kitisztíttatását) a haszonélvezőnek kell kifizetni. Rendkívüli kiadások esetén, például egy beszakadt tető megjavíttatásánál egyikük sem köteles fizetni. Akkor, ha a haszonélvező vállalja a költségeket például új ablakok berakásával kapcsolatban, mert a régiek használhatatlanok, és a fejlesztés növeli a ház értékét, a tulajdonosnak állnia kell az értéknövelés költségét.

A tulajdonos ellenőrzési joga

Mi van akkor, ha a haszonélvező nem rendeltetésszerűen használja a haszonélvezeti jog tárgyát? Tipikus eset az ingatlan lelakása, a kert elhanyagolása, a közüzemi tartozások felhalmozása.

A tulajdonosnak haszonélvezeti jog terhe esetén joga van ellenőrizni azt, hogy a haszonélvező rendeltetésszerűen használja-e az ingatlant, tehát beléphet a házba. Ha azt tapasztalja, hogy nem (tartozásai vannak, lelakja a lakást vagy a kertet), akkor biztosítékot követelhet, amiből ezeket a költségeket fedezni tudja.

Ha a haszonélvező nem ad biztosítékot, a bíróság az összeg kifizetéséig felfüggesztheti az ő haszonélvezeti jogát. A haszonélvezeti jog felfüggesztése részleges is lehet: a gondozatlan kert haszonélvezetét elvehetik tőlünk, de a házban, ha annak használata rendeltetésszerű, maradhatunk.

Haszonélvezeti joggal terhelt dolog eladása

A haszonélvezeti jog ellenére el lehet adni az ingatlant, ingóságot, ám a teher ténye okozhat némi zavart az egyenletben. Leggyakrabban, ha eladunk egy haszonélvezeti joggal terhelt dolgot, például egy házat, a haszonélvező közös megállapodás alapján, ellenszolgáltatásért cserébe lemond a haszonélvezeti jogáról. Ha nem mond le, a dolog akkor is eladható, ám számolnunk kell az eshetőséggel, hogy ha ilyen ingatlant veszünk, a haszonélvezeti joggal terhelt házat akár még évekig más fogja birtokolni, használni, hasznosítani.

Haszonélvezeti jog több fő esetén

Ahogy egy ingatlannak több tulajdonosa lehet, ugyanúgy lehet több haszonélvezője is, akár tulajdoni hányad alapján. Gyakran kérdezik, ebben az esetben hány százalék a haszonélvezeti jog? Nos, ha egyszerre, közösen illeti meg őket, akkor nyilván százalékosan osztoznak a kötelezettségeken és a jogokon is, egyszerre élvezhetik a hasznot a tulajdon szabályainak megfelelően.

Ha egymástól eltérő időben jutnak hozzá a haszonélvezeti joghoz, akkor a haszonélvezeti jog gyakorlásakor tartani kell a jogszerzés sorrendjét, ha a jog ugyanarra a tulajdonhányadra vonatkozik. Ekkor meg kell várnunk, míg az előző kedvezményezett lemond a jogról, vagy megszűnik a haszonélvezeti joga.

Mikor szűnik meg a haszonélvezeti jog?

Korábban említettük, hogy a haszonélvezeti jog megváltása vonatkozhat határozott és határozatlan időtartamra is. Határozott időtartam esetén a haszonélvezeti jog az idő leteltével egyszerűen megszűnik. Határozatlan idejű haszonélvezeti jog esetén pedig a következő tényezők szüntethetik meg a jogot:

  • ha a haszonélvező elhalálozik,
  • ha a haszonélvező lesz a tulajdonos,
  • ha a haszonélvezet tárgya elpusztul.

Lehetséges a haszonélvezeti jog törlése? Hogyan szüntethető meg a haszonélvezeti jog?

Hogyan szüntethető meg a haszonélvezeti jog? Mivel ez egy kifejezetten erős jog, úgy szüntethető meg a fent felsorolt eseteken kívül, ha megegyezünk a haszonélvezővel, hogy mondjon le róla. A másik eset, amikor a haszonélvező bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használja a dolgot, nem fizet biztosítékot és veszélyezteti például a ház állapotát - ilyenkor a bíróság a kedvezményezettet véglegesen is eltilthatja jogától.

A haszonélvezeti jog megszűnése után mi történik?

Ha lejár például egy határozott időtartamú szerződés, a haszonélvezeti jog megszűnik, a haszonélvezőnek vissza kell adnia a dolgot. A rendeltetésszerű használatból adódó értékcsökkenést, például a kopott parkettát nem kell kifizetniük, viszont, ha jelentős, nem rendeltetésszerű használatból adódó kárt okoztak, kötelesek kifizetni az értékcsökkenés különbözetét.

Mi a tanulság? A haszonélvezeti jog áldás vagy átok?

A haszonélvezeti jog biztonságot nyújthat számunkra olyan helyzetekben, ha biztosítani szeretnénk lakhatásunkat a távoli jövőben, például öregségünkre. A haszonélvezeti jog megváltása határozott és határozatlan, életen át tartó időre is megváltható. Más esetben, ha haszonélvezeti joggal terhelt dolgot öröklünk vagy vásárolunk, minden változást tartsunk nyilván, főleg ingatlanok esetében. Mind az ingatlanok, ingóságok vásárlása és eladása során is járjunk el körültekintően!

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Ez a superfood lehet a foci Eb nagy slágere (x)

Méltó ellenfele lehet a mogyoró-nachos-ropi sörkorcsolya triónak a kézműves sörfőzdék gyártási melléktermékéből készülő újfajta ropogtatnivaló.

Farmról az asztalra: így segítheti ez az üzleti modell a kisgazdaságokat

A CSA, azaz a közösség által támogatott mezőgazdasági modell hazánkban egyelőre alig ismert, pedig Nyugat-Európában és az amerikai földrészen egyre elterjedtebb.

Páratlan fotó dokumentációval illusztrált napló került elő a Don-kanyarból (x)

Hadtörténeti kuriózum lehet az a 120 darab színes, jó minőségben retusált és digitalizált, publikálás előtt álló felvétel, amely 45 év lappangás után került elő.

Itt a díjnyertes fiatal vállalkozó újabb nagy dobása (X)

Az egyik legígéretesebb hazai technológiai startup által most piacra dobott okos gyűrű lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel bármilyen infót megosszunk magunkról új ismerősünkkel.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. május 20. hétfő
Bernát, Felícia
21. hét
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
Gyere el akár INGYEN a Z generáció tavaszi eseményére!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
Felújítási támogatás - hírek, tudnivalók
A legfontosabb hírek, elemzések, és a részletszabályok a 2024-től elérhető lakásfelújítási támogatásról.
Most nem