Mi történt az első hét hónapban? (KSH)

Pénzcentrum
2005. szeptember 27. 08:42

A II. negyedévben a gazdasági növekedés 4.1%-os volt - áll a KSH gazdasági összefoglalójában. Júliusban az ipar és az építőipar bruttó termelése, valamint a kiskereskedelmi eladások volumene is hasonlóan, illetve nagyobb mértékben nőtt, mint az első félévben. Idén a kalászosgabona-termés (7,1 millió t) elmaradt a tavalyi rekordtól, de meghaladta az előző öt év átlagát. Folytatódott az állatállomány csökkenése. Júliusban a termékkivitel euróértékének növekedése (4.3%) némileg elmaradt a behozatalétól (5.5%). Az államháztartás hiánya január-augusztusban kevesebb volt, mint egy évvel azelőtt. Augusztusban a fogyasztói árak 3.6%-kal emelkedtek, hasonló mértékben, mint a megelőző hónapokban. A foglalkoztatottak száma június-augusztusban nem változott érdemben a tavalyihoz képest, a munkanélküliségi ráta 7.2%-ra nőtt. A reálkereset több mint 7%-kal meghaladta a tavaly első héthavit.


A bruttó hazai termék (GDP) részletes számításokkal alátámasztott II. negyedévi adatai megerősítik, egyben árnyalják a korábban közölteket. Az első negyedévi 2.9 (naptárhatással korrigálva 3.6%-os) növekedés után a második negyedévben a gazdaság teljesítménye 4.1%-kal haladta meg az egy évvel azelőttit, így az első félévben a gazdasági növekedés átlagos mértéke 3.5, a naptárhatást figyelembe véve 3.9% volt.

Annak ellenére, hogy a fogyasztás és az állóeszköz-felhalmozás is viszonylag jelentősen növekedett, a II. negyedévi GDP-mérleg sajátossága, hogy a belföldi felhasználás némileg elmaradt az egy évvel korábbitól. Ez a bázisidőszak (EU-csatlakozásunk ideje) átmeneti magas importjával függött össze. A háztartások fogyasztása a II. negyedévben 3.3%-kal, az összes végső fogyasztás 2.9%-kal haladta meg a tavalyit, a bruttó állóeszköz-felhalmozás minden más belföldi felhasználási tételnél gyorsabban, 9.4%-kal nőtt, míg az áruk és szolgáltatások kivitele 11.0%-kal, behozataluk 3.7%-kal emelkedett.

Az állóeszköz-felhalmozás a tavalyi év átlagában és idén is gyorsabban nőtt, mint a háztartások végső fogyasztása, ez kedvező a jövőbeni növekedés megalapozása szempontjából. Azonban mindkettő gyorsabban nőtt, mint a megtermelt bruttó hazai termék, ami fokozta az egyensúlyi gondokat.

Az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar és építőipar) hozzáadott értéke 5.2%-kal növekedett a második negyedévben. A leggyorsabban az építőiparé nőtt (13.9%). A legnagyobb súlyt képviselő ipar hozzáadott értéke 6.3%-kal emelkedett. A mezőgazdaság teljesítménye a második negyedévben a magas bázis következtében 10%-kal volt alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. A szolgáltatási ágazatok hozzáadott értéke 3.8%-kal emelkedett.

Az ipari bruttó termelés az előző év azonos időszakához viszonyítva júliusban 5.8%-kal, munkanaphatástól megtisztítva 8.4%-kal nőtt. A termelés volumene január-júliusban 5.9%-kal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában. A növekedés a termelékenység 9.1%-os emelkedéséből adódott, ugyanis az iparban foglalkoztatottak száma nagymértékben, 2.8%-kal csökkent. Az Európai Unió ipari termelése júliusban munkanaphatástól megtisztítva 0.8%-kal növekedett az egy évvel korábbihoz képest. A magyar növekedési ütem Csehország és Észtország mögött a harmadik legmagasabb volt.

A hazai ipari termelés fő húzóereje továbbra is az exportértékesítés volt, amely ebben az időszakban 9.5%-kal nőtt, emellett azonban a belföldi értékesítés is figyelemre méltóan, 3.2%-kal emelkedett. Legnagyobb mértékben a villamos gép, műszer gyártása, valamint az egyéb nemfém ásványi termékek gyártása nőtt, 17, illetve 13%-kal, az előbbi a kivitellel, az utóbbi mind az export-, mind a belföldi értékesítéssel összefüggésben. A textilipar, a lábbeligyártás, a bányászat, az élelmiszeripar, a kohászat, a fafeldolgozás, valamint a gumi- és műanyagtermékek gyártása csökkent az előző év azonos időszakéhoz képest.

Az ipar július végi rendelésállománya 5.0%-kal magasabb a tavaly július véginél, ami a termelés további növekedését valószínűsíti.

Júliusban folytatódott az élénk építőipari konjunktúra. A termelés volumene kiigazítatlan adatok szerint 18.1%-kal, munkanaptényezővel kiigazítva 19.6%-kal nőtt 2004 júliusához képest, és az év első hét hónapjában 14.6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az épületek építése az első hét hónapban 7.4%-kal nőtt. Az egyéb építmények építésének bővülése is folytatódott, évkezdettől számítva 26.7%-os volt, ami továbbra is elsősorban az út- és autópálya-építési munkáknak köszönhető. A vállalkozások július végi szerződésállománya ötödével haladta meg az egy évvel korábbit.

A kiskereskedelmi eladások volumene júliusban a naptárhatástól megtisztítva 5.7%-kal, kiigazítatlan adatok szerint pedig 5.1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, némileg gyorsabban, mint az első félévben. A gépjármű- és járműalkatrész-értékesítés - amely nem számít bele a kiskereskedelmi forgalomba - az első félévi csökkenést követően júliusban az egy évvel azelőtti szinten alakult. A hét hónap alatt együttvéve a kiskereskedelmi forgalom 4.8%-kal nőtt, a gépjármű- és járműalkatrész-eladás 2.3%-kal csökkent, míg a gépárműüzemanyag-töltő állomások 1.6%-kal nagyobb volumenű forgalmat regisztráltak a múlt év azonos időszakához képest.

2005-ben az előző évinél 4%-kal kisebb területen, 1.7 millió hektáron termeltek kalászos gabonát. Az egyes gabonafélék termésátlagai az előző évinél mintegy 10%-kal voltak alacsonyabbak. Összesen 7.1 millió tonna kalászos gabona termett, a múlt évi rekordnál 15%-kal kevesebb, de a 2000-2004. évek átlagánál 17%-kal több. A termés meghatározó része az 5.1 millió tonna búza volt, ami a 2004. évinél ugyancsak 15%-kal kevesebb, és az ötévi átlagnál 17%-kal több.

Az augusztus 1-jei állatállomány - a juhállomány kivételével - elmaradt az egy évvel azelőttitől. A szarvasmarhák száma 6 ezerrel (0.8%-kal), a sertéseké 188 ezerrel (4.3%-kal), a baromfiállomány 4.5 millióval (7.9%-kal) csökkent, míg a juhok száma 45 ezerrel (3.3%-kal) nőtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Január-júliusban 3.4%-kal több mezőgazdasági terméket vásároltak fel, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. A növénytermesztési termékek értékesítése 34%-kal nőtt, az élőállat- és állatitermék-felvásárlás 7.3%-kal csökkent.

2005. júliusban - az első becslés szerint - a termékkivitel euróértéke 4.3, a behozatalé 5.5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A külkereskedelmi mérleg hetedik havi hiánya 304 millió euró volt, 55 millió euróval több a 2004. júliusi értéknél. Az első hét hónapban együttesen a kivitel értéke 27.3 milliárd eurót, a behozatalé 28.8 milliárd eurót tett ki, 9.3, illetve 4.5%-kal többet a tavaly január-júliusinál, míg a külkereskedelmi mérleg hiánya idén 1.5 milliárd, tavaly ugyanebben az időszakban 2.6 milliárd euró volt.

Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű hiánya (helyi önkormányzatok nélkül) - a Pénzügyminisztérium előzetes adatai szerint - augusztusban 60 milliárd forinttal emelkedett, és az év első nyolc hónapjában 996 milliárd forint volt, 196 milliárddal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az egyenlegjavulás valamennyi alrendszert érintette, legnagyobb mértékben a központi költségvetést.
A központi költségvetés 769 milliárd forintos deficitje 158 milliárd forinttal kisebb volt a tavaly január-augusztusinál. A bevételek folyó áron 18.3%-kal, a kiadások 10.4%-kal haladták meg az egy évvel azelőttit.
A társadalombiztosítási alapokban nyolc hónap alatt 272 milliárd forintos, az előző évinél mintegy 30 milliárd forinttal kisebb hiány keletkezett. Ez részben összefügg a megváltozott, havi finanszírozási rendszerrel is. Az elkülönített állami pénzalapok augusztus végi aktív számlaegyenlege 44.5 milliárd forint volt, közel 9 milliárddal több, mint egy évvel azelőtt.

Júliusban az ipari termelői árak az első félévinél némileg mérsékeltebben, 4.2%-kal emelkedtek. Az ütem mérséklődése a belföldi értékesítés áralakulásának következménye volt, az exportárak emelkedési üteme nőtt. Az építőipari árak 2004 júliusához képest 3.3%-kal emelkedtek, lassabban, mint az első félévben. A mezőgazdasági termelői árak júliusban tovább mérséklődtek az egy évvel azelőttihez képest. A növényi termékek árai az első félévinél kisebb mértékben csökkentek, míg az élőállatok és állati termékek árai - amelyek az első félévben növekedtek - e hónapban elmaradtak a tavalyitól.

A fogyasztói árak augusztusban az előző hónapokhoz hasonló ütemben, 3.6%-kal, illetve az Európai Unió harmonizált árindex-számítási módszere szerint 3.5%-kal emelkedtek az egy évvel azelőttihez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva 0.4%-kal mérséklődtek. (Tavaly augusztusban az éves fogyasztóiár-emelkedés 7.2%-os volt.) Az áremelkedési ütem idei mérséklődéséhez minden kiadási főcsoport hozzájárult, kivéve az egyéb cikkek, üzemanyagok csoportját, melynek árszínvonala az egy évvel korábbi 3.8%-kal szemben idén augusztusban 5.8%-kal nőtt. Ehhez mind az üzemanyagok 13%-os, mind a gyógyszerek, gyógyáruk 14%-os drágulása hozzájárult. Az augusztusi éves inflációs ráta meghaladta az Európai Unió átlagát (2.2%), és megegyezett az Amerikai Egyesült Államokban mérttel.

A nyugdíjasok fogyasztóiár-indexe a korábbiakhoz hasonlóan augusztusban is nagyobb mértékben emelkedett, mint a globális árindex, a növekedés mértéke 4.0% volt.

A június-augusztusi adatok szerint a foglalkoztatottak száma 3.9 millió fő volt, 13 ezerrel (0.3%) több, mint az előző év azonos időszakában. (A növekedés kisebb volt, mint a mintavételi hibahatár.) A munkanélküliek száma 303 ezer volt, 56 ezer fővel, 23%-kal több az egy évvel korábbinál. A munkanélküliségi ráta 5.9%-ról 7.2%-ra emelkedett.

Január-júliusban 2.8 millió fő állt alkalmazásban, közel ugyanannyi (0.1%-kal kevesebb), mint egy évvel korábban. Ezen belül a versenyszférában 0.3%-kal többen, míg a költségvetés területén 1.3%-kal kevesebben dolgoztak.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók egy főre jutó bruttó átlagkeresete az első hét hónapban 156 ezer forintot, a nettó átlagkereset 102 ezer forintot tett ki. Júliusban a nettó átlagkereset értéke 100 ezer forint volt. A nettó nominális átlagkereset január-júliusban 11.2%-kal, ezen belül a versenyszférában 8.6%-kal, a költségvetési szférában 16.9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ez utóbbi nagyrészt az egyhavi külön juttatás egységes januári kifizetésének következménye. Júliusban a nettó nominális átlagkereset 9.1%-kal, a versenyszférában 8.0%-kal, a költségvetés területén 11.4%-kal haladta meg a tavaly júliusit. Az első hét hónap átlagában a reálkereset 7.2%-kal volt magasabb a tavaly azonos időszakinál.

HR BLOGGER
hrdoktor  |  2024.06.06 09:24
Kutatási eredmények szerint a gyakori digitális média használat körülbelül 10%-kal növeli az ADHD-ra...
perfekt  |  2024.06.04 14:41
A Perfekt Zrt. megkapta a Pénzügyminisztériumtól a Határozatot az Adótanácsadói és az Okleveles adós...
coachco  |  2024.06.02 21:06
A május végi hétvégén zajló Zöld Civil Országos Találkozó sokkal jobb élmény volt, mint amire számít...
laskainelli  |  2024.05.30 21:29
A nyár a felfrissülés, a kaland, a fény és a pihenés időszaka, számos lehetőséget kínál, hogy feltöl...
vezetoi-coaching  |  2024.02.12 22:30
Gondoltam, ezt elmesélem már. Gyakorlatilag kétszer megnéztem…:-))) Életemben először... Ki tudja, a...
A legnagyobb hazai filmfesztiválon mutatkozik be a közösségi finanszírozásból megvalósult kisjátékfilm

A Magyar Mozgókép Fesztiválon találkozhat először a közönség Králl Kevin “Melange”című kisjátékfilmjével.

Üzleti ötletek tesztelése: ezt kell tenned, hogy befutó legyen a kampányod a közösségi piactéren

Magyarországon az üzleti ötletek mintegy 6 százaléka jut el abba a fázisba, hogy jutalomalapú közösségi finanszírozási kampány indulhat rájuk.

Meglepő dolgokat rejt egy kamasz naplója 2024-ben: less bele, a te gyereked is érintett!

Megvalósul Jocó bácsi nagy álma, színpadra állítják regényét. A Kamaszharc, bár fikció, a tanárként nap, mint nap megtapasztalt élethelyzeteket dolgozza fel.

Egyedülálló zenés activityt fejlesztett a magyar gyógypedagógus  (x)

Egy hazai gyógypedagógus-zeneterapeuta összerakott egy többszörösen díjazott zenei társasjátékot.

NAPTÁR
Tovább
2024. június 14. péntek
Vazul
24. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Future of Finance 2024
Mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak?
Sustainable World 2024
Zöld finanszírozási lehetőségek, befektetési döntések, ESG megfelelés
EZT OLVASTAD MÁR?
Árfolyamok!
A legfontosabb magyar és nemzetközi részvény és devizaárfolyamok ÉLŐBEN!
Most nem