18 °C Budapest
Ne hagyd ki ezt a támogatást: rengeteg családnak jelent segítséget a fűtési szezonban

Ne hagyd ki ezt a támogatást: rengeteg családnak jelent segítséget a fűtési szezonban

2020. október 25. 07:01

Hivatalosan már szeptember 15-én elindult a fűtési szezon, viszont sokan csak októberben kezdték el begyújtani az őrlángokat, feltekerni a termosztátot, megrakni a cserépkályhát. Bár olyan hűvösnek nem ígérkezik a november, mint szokott, hosszú még a tél, és sok családnak jön jól a támogatás a hideg napokban - főként ebben az évben, amikor a járvány sokat kivett a magyar háztartások zsebéből. A Pénzcentrum ezért megkérdezte a budapesti önkormányzatokat, milyen támogatások, kedvezményekhez lehet folyamodni a fűtési szezonban. Mutatjuk, melyik kerület, mivel segíti a rászorulókat.

A középtávú előrejelzés szerint úgy tűnik, a novemberben elején sem fog még állandósulni a fagy, viszont a fűtésen így sem sokat lehet spórolni. Egy olyan évben, amikor sokan kerültek nehéz anyagi helyzetbe, az árdrágulás megviselte a magyar pénztárcákat, különösen jól jön egy kis segítség. Lapunk érdeklődött a budapesti önkormányzatoknál: milyen támogatásokat, és hogyan lehet igényelni a fűtési szezonban az adott kerületben. Mutatjuk a válaszokat, amelyek cikkünk megjelenéséig megérkeztek:

II. kerület

A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat rászorultsági alapon többféle támogatást nyújt a II. kerületi polgároknak. A létfenntartási támogatás éves adható összegén felül, kifejezetten szilárd tüzelőanyag vásárlásához is nyújt eseti létfenntartási támogatást az önkormányzat. Ennek éves összegét az eddig elérhető 35 ezer forintról 50 ezer forintra fogja megemelni még az idén a II. kerület vezetése.

Létfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a létfenntartása tartósan veszélyeztetett, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot, egyedül élő személy esetén a 99 750 forintot. Ehhez még hozzájárul az is, hogy a lakhatási támogatás a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz nyújtott hozzájárulás rászorulóknak, mely egy év időtartamra kerül megállapításra, és a fűtésre is fordítható.

Havi összege maximálisan 9000 forint.

Lakhatási támogatás annak a személynek állapítható meg, aki az érintett ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkezik, életvitelszerűen ott tartózkodik és a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 71 250 forintot, egyedülélő esetén 79 800 forintot - tájékoztatta lapunkat az önkormányzat.

IV. kerület

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete alapján a jogszabályi feltételeknek megfelelő személyek, kérelmükre, települési támogatásként lakhatási támogatásban részesülnek. A támogatás célzottan fa- és szén tüzelőanyag vásárlásához is nyújtható.

A tüzelőanyag költségeihez nyújtható lakhatási támogatás maximális összege alkalmanként 36 000 forint, mely nem haladhatja meg a vásárlást igazoló számla végösszegét és ténylegesen megállapítható összege a kérelmező konkrét körülményeit jellemző paraméterei (lakásnagyság, háztartás egy főre jutó jövedelme) alapján kerül kiszámításra. A támogatás egy összegben kerül folyósításra a kérelmező részére és egy éven belül két alkalommal állapítható meg.

VII. kerület

Erzsébetváros önkormányzata kiemelte, hogy kifejezetten fontosnak tartják a rászorulók segítését minden időszakban, még akkor is, ha jelenleg súlyos költségvetési hiánnyal küzdenek. Az Önkormányzat havi 3000 forintos fűtési támogatást nyújt az Erzsébetvárosban bejelentett lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen a kerületben élő polgároknak, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • 65 év fölötti, egyedül élő, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 350%-át (99 750 forint)
 • 65 év fölötti házastársával, élettársával él két személyes háztartásban és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 300%-át (85 500 forint)
 • mozgásszervi, értelmi fogyatékos, hallás- vagy látássérült, súlyosan vagy halmozottan fogyatékos, illetve autista személy vagy háztartásában él a fent említett személy, és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 300%-át (85 500 forint),
 • háztartásában 3 vagy több gyermek tartásáról, neveléséről gondoskodnak, és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 200%-át (57 000 forint),
 • előrefizető mérőórával rendelkezik és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71 250 forint).
A kérelmet minden év november 1-től március 31-ig lehet benyújtani.

A fűtési támogatáson túl igényelhető a havi 5000 forint összegű lakásfenntartási támogatás is, amely a lakás fenntartásának költségeihez, villanyáram-, víz- gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítás díja, a lakbér vagy az albérleti díj, a közös költség, illetve a tüzelőanyag költségeihez járul hozzá. Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

 • egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99 750 forint)
 • több együtt élő esetében az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (85 500 forint)

és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

VIII. kerület

A biztonságos lakhatás anyagi lehetőségeinek megteremtése érdekében a fűtési költség viseléséhez fűtési hozzájárulás állapítható meg annak a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén lévő ingatlannal rendelkező lakástulajdonosnak vagy bérlőnek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85 500 forint), és a kérelmező, valamint háztartásának tagja(i) életvitelszerűen a kérelemmel érintett lakásban él(nek).

A fűtési hozzájárulás megállapítása iránti kérelem minden év október 1. napjától a tárgyévet követő év március utolsó napjáig nyújtható be.

A fűtési hozzájárulás október, november, december, január, február, március hónapokra állapítható meg, összege 3000 forint/hó, amely a kérelmező lakcímére utólag, minden hónap 5-éig postai úton kerül folyósításra.

Fűtési díjkompenzációs támogatás

Budapest VIII. kerület közigazgatási területén lévő lakóház gázvezetékének felújításából adódó, gázszolgáltatásból való kizárás időtartamára nyújtott kompenzáció. A kérelem október 15. és április 15. közötti gázszolgáltatásból történő kizárás esetén nyújtható be, kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérlőjének. A kompenzáció folyósítása az áramszolgáltató felé történő utalással történik, melynek összege:

 • 5 000 forint (ha a kizárás 1-15 napig tart)
 • 10 000 forint (ha a kizárás 16-30 napig tart)
 • 15 000 forint (ha a kizárás 31 napon túl tart).

Szénmonoxid-érzékelő

Az Önkormányzat tulajdonában álló bérleménybe vagy tulajdonukban levő ingatlanba szénmonoxid érzékelő berendezést igényelhetnek az Önkormányzat által biztosított eszközkészlet erejéig. Az Önkormányzat a szénmonoxid érzékelő berendezést természetben nyújtja az igénylők részére.

Lakásonként egy darab szénmonoxid érzékelő berendezés igényelhető, amely alkalmas nyílt égésterméket termelő gázkészülékekből, kandallókból, kazánokból származó, akut vagy krónikus tüneteket okozó CO koncentráció korai érzékelésére és jelzésére a szénmonoxid mérgezés elkerülése érdekében.

X. kerület

A Kőbányai Önkormányzat egész évben kiemelt figyelmet fordít a X. kerületben élő idős vagy rászoruló lakosság támogatására - írták megkeresésünkre. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján települési támogatás állapítható meg a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez legfeljebb 12 hónapra annak,

 • aki a lakás tulajdonosa, haszonélvezője, lízingelője, az önkormányzat vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában álló lakás bérlője, és
 • aki ahhoz a lakáshoz kéri a támogatást, amelyben ténylegesen lakik, és amelyben bejelentett lakcímmel rendelkezik, és
 • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 105 000 Ft-ot, egyedül élő esetében 135 000 Ft-ot.

A támogatás a villanyáram-, a víz- és gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, csatornahasználat és szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, illetve a tüzelőanyag költségeihez igényelhető. A támogatás mértéke a lakás rezsiköltségétől függően legfeljebb 6 000 forint havonta, melyet az Önkormányzat a kérelemben megjelölt szolgáltató felé utal.

A fenti rendelet alapján települési támogatás keretében egy évben legfeljebb 4 m3 tűzifa is igényelhető, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 135 000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 165 000 Ft-ot. A tűzifa kiszállításáról Kőbánya közigazgatási területén az Önkormányzat gondoskodik.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

XIV. kerület

Az önkormányzat által nyújtható támogatások feltételeit Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (Ör.) szabályozza. Az önkormányzat a téli időszakban a kerület lakosságát

 • fűtési szezonban történő időszaki fűtés támogatással (pénzbeli támogatás)
 • tűzifajuttatással (természetbeni juttatás) segíti.

A fűtési támogatásra jogosult az a zuglói lakos, aki az alábbi ellátások valamelyikében részesül: a) öregségi nyugdíj; b) rokkantsági ellátás; c) házastársi pótlék; d) rehabilitációs ellátás; e) rokkantsági járadék; vagy f) korhatár alatti ellátás; és akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét nem haladja meg (142 500 forint).

Tűzifa juttatásra jogosult az a rászoruló, akinek jövedelmi és vagyoni helyzete miatt aránytalan nehézséget okoz lakásának a fűtése, és tűzifa, fapellet vagy brikett juttatása (a továbbiakban együtt: tűzifajuttatás) nélkül lakását az emberi tartózkodásra alkalmas hőmérsékletre nem tudja felfűteni. Jövedelmi helyzete miatt rászoruló az a háztartás, ahol a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az 85 500 forintot és nem rendelkeznek vagyonnal. A 2019. évi adatok alapján időszaki fűtés támogatásra 2700, tűzifajuttatásra 13 háztartás volt jogosult.

XV. kerület

A XV. kerületi Önkormányzat kifejezetten a téli tüzelő megvásárlására nem ad támogatást, azonban a létfenntartáshoz igen, amely azt jelenti, hogy a kérelem elbírálása során megállapított összeget, akár tüzelő megvásárlására is lehet fordítani. Az önkorányzat honlapja szerint a támogatás eseti jelleggel, családonként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. A támogatás alkalmanként adható összege a rendeletben meghatározott jövedelemsávok szerint 6000 forinttól 10 000 forintig terjed.

Jogosult az a kerületi lakos, aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg egyedül élő esetén a 90 000 forintot, nem egyedül élő esetén a 80 000 forintot.

XIX. kerület

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló helyi rendelete alapján az Önkormányzat rendkívüli települési támogatás keretében nyújt pénzbeli támogatást azoknak, akik téli tüzelőre kérik. Ez egyszeri támogatás.

Ezen kívül a rendeletben nevesített másik támogatási formát, a lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában - a szolgáltató részére történő közvetlen havi átutalással -, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz biztosítják, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti, ez lehet fűtéssel összefüggő. Ez rendszeres támogatás, egy évre állapítják meg.

Továbbá minden ősszel hagyományos tűzifaakciót szervez az önkormányzat: a tél beállta előtt több rászoruló kispesti családon és magánszemélyen segít mintegy 1-1 köbméter fával. A mintegy 1 hónapra elegendő tüzelőt rászorultságtól függően azok kapják, akiket az önkormányzat szociális irodájának munkatársai javasoltak támogatásra.

XX. kerület

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján a települési támogatások keretében települési lakásfenntartási támogatást nyújt a jogosult háztartások számára, mely a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, illetve a tüzelőanyag költségeire tekintettel is igényelhető.

XXI. kerület

Az önkormányzat évek óta természetbeni juttatásként téli tűzifa biztosításával támogatja a rászoruló csepeli lakosokat. A tűzifát nem vásárolják, hanem a kerületben megvalósuló felújítások során, illetve betegség miatt kivágott fák és a gallyazások során felhalmozódott faágakat a Városgazda Nonprofit Zrt. az önkormányzati fenntartású Humán Szolgáltatások Igazgatósága javaslatára kiszállítja a családoknak, természetesen kályhakész állapotban.

Az önkormányzat közölte lapunkkal, hogy a Városgazda Nonprofit Zrt. keretein belül egy olyan műhelyt indított, ahol a piaci árnál olcsóbban tudják a játszóeszközök, köztéri padok, kerítések, ajtók és egyéb faszerkezetek felépítését vagy felújítását elvégezni. A gyártás során keletkezett hulladékot a szakemberek újrahasznosítják az önkormányzat által vásárolt brikettáló gép közreműködésével, melynek segítségével az eddig hasznosíthatatlan forgácsanyagot is ki lehet osztani, mint brikettet.

Azok a lakosok, akik nem fával fűtenek, hanem például tüzelőolajjal, átmenti segély kérelemmel fordulhatnak az önkormányzat családtámogatási irodájához, ahol pénzbeli támogatást kaphatnak.

XXII. kerület

Az önkormányzat települési támogatásként lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, havonta folyósított támogatást nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként. A lakhatási támogatás többek között a fűtésidényhez kapcsolódó kiadásokhoz, így a villanyáram-, a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás díjához való hozzájárulást jelentheti kerületünben.

Emelett rendkívüli támogatás is megállapítható például a fűtési költségek kapcsán keletkező többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából. Továbbá kifejezetten téli tüzelő megvásárlásához is kérelmezhető rendkívüli települési támogatás - figyelemmel a fűtési időszakra - szeptember 1. napjától március 31. napjáig kerületünkben.

Lapunk megkereste az összes budapesti kerületet, válasz azonban cikkünk megjelenéséig nem mindenhonnan érkezett. Amennyiben a kimaradt kerületek válasza megérkezik, cikkünket frissítjük a rájuk vonatkozó információkkal.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2021. április 11. vasárnap
Leó, Szaniszló
14. hét
Április 11.
Debrecen napja
EZT OLVASTAD MÁR?