Bekeményített a nyugdíjbiztosító: már nem csak az APEH ellenőriz!

Pénzcentrum
2009. március 24. 05:55

Az ellenőrzötteknek nem csak jogai, hanem kötelezettségei is vannak! A nyugdíjakhoz kapcsolódó szakellenőrzési feladatokat a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályoknak megfelelően a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok látják el. Az ilyen irányú feladatokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szabályozza, melynek értelmében az ellenőrzés kiterjed a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos szabályok megtartására, továbbá a nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a nyugellátások megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatásra.

A nyugdíjbiztosítási szakellenőrzés célja

Az ellenőrzés célja, hogy a biztosítottak és a nyugellátást igénylők érdekében a hatályos jogszabályi előírások alapján segítse a nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartásba vételét, a nyugdíjjogosultsághoz, valamint a nyugellátások, a nyugdíjbiztosítás igazgatási szerveinek hatáskörébe utalt más ellátások megállapítását.

A nyugdíjbiztosítási feladatok maradéktalan ellátása érdekében az igazgatóságok kötelesek hozzájárulni az illetékességi területükhöz tartozó adatszolgáltatásra kötelezettek körében a jogszabályi előírások betartásához, betartatásához, a jogkövetés, valamint az egységes jogalkalmazás biztosításához.

A szakellenőrzés indulhat hivatalból, továbbá az ügyfél bejelentésére, nyilatkozatára vagy más hatóság kezdeményezésére. Az ellenőrzés tárgyáról, tervezett időpontjáról és az ellenőrzéshez rendelkezésre bocsátandó okmányok felsorolásáról az ellenőrzött személyt vagy foglalkoztatót előzetesen értesíteni kell.

Az értesítést az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság ellenőrzési osztálya a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény ide vonatkozó előírásai alapján teszik meg. Az értesítés történhet postai úton, faxon, elektronikusan vagy távbeszélőn, de mindenképpen úgy, hogy az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 5 nappal az ügyfélhez megérkezzen, illetőleg tudomására jusson. Amennyiben az ellenőrzés eredményét az előzetes értesítés veszélyeztetné, az értesítés mellőzhető!

Ha az ellenőrzött az értesítés ellenére nem teszi lehetővé az ellenőrzés lefolytatását, akkor az eljárásra történő felhívás, illetve a személyes megjelenésre történő felszólítás idézéssel történik. Az idézett köteles az idézésben foglaltaknak eleget tenni. Ha az ellenőrzött a megjelölt időpontban nem jelenik meg, vagy az eljárás helyéről engedély nélkül távozik és távolmaradását, vagy eltávozását megfelelően nem igazolja, akkor bírsággal sújtható.

Az ellenőrzés történhet a foglalkoztató, illetve a magánszemély székhelyén, illetve lakcímén, de a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv helyiségében is. Amennyiben az ellenőrzés tervezett időpontja az ellenőrzöttnek nem megfelelő, az értesítésen, illetőleg az idézésen közölt módon és elérési lehetőségeken jelezheti azt az igazgatási szervnek. 

Az elhunyt egyéni vállalkozó sem nyugodhat?

NAPTÁR
Tovább
2021. szeptember 23. csütörtök
Tekla
38. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?