Mi a megbízási szerződés és mikor használjuk? Megbízási szerződés minta 2020

Pénzcentrum - 2020. július 21., 23:01
Mi a különbség a vállalkozási és a megbízási szerződés között? Mikor kell megbízási szerződés munkavégzéshez? A megbízási szerződés minta megmutatja, milyen szabályokat kövessünk!

Mi a különbség a vállalkozási és a megbízási szerződés között? Mikor kell megbízási szerződés munkavégzéshez? A megbízási szerződés minta megmutatja, milyen szabályokat kövessünk!

Életünk során számtalan alkalommal találkozunk különféle szerződéstípusokkal, az egyik leggyakoribb mind közül a megbízási szerződés. A feladat jellegétől függően több tipikus megbízási szerződés minta is elérhető számunkra, amelyeket egyszerűen használhatunk, ha egy személyt vagy szervezetet felruházunk arra, hogy valamilyen ügyben járjanak el helyettünk. Cikkünkben bővebben kifejtjük, mi az a megbízási szerződés, mikor kell megbízási szerződés 2020 során, mi a különbség a megbízási és a vállalkozási szerződés között, illetve mik ezeknek a dokumentumoknak az előnyei és a hátrányai.

Mi a megbízási szerződés?

A megbízási szerződés egy olyan szerződéstípus, amelyben a szerződő felek egy, a dokumentumban megállapított szigorúan körülhatárolt tevékenység elvégzésében egyeznek meg. A szerződés a következő feleket nevezi meg: megbízó(k) és megbízott(ak); értelem szerint a megbízott fogja elvégezni a megbízó által kijelölt feladatot, amelynek keretet ad a megbízási szerződés.

Az ügy természetétől függ, hogy a megbízási szerződés magában foglal-e díjfizetési kötelezettséget (általában igen) vagy a tevékenység vállalása ingyenes. A megbízási szerződés egyik legfontosabb tényezője a bizalom: a megbízottnak a legjobb képességei szerint kell elvégeznie a feladatot, ugyanolyan színvonalas munkavégzéssel, mintha saját ügyében járna el.

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései diszpozitív módon vonatkoznak a megbízási szerződés tartalmára, vagyis a különféle megbízási szerződések kritériumai a feladattól függően szabadon alakíthatóak. E szerződéstípus legfontosabb önállósult formái az ügyvédi és az orvosi megbízás. A Ptk. tágan értelmezi a megbízási szerződés hatókörét: a szerződés szabályai szerint olyan jogviszonyokra is kiterjeszthető, amelyek a Ptk.-ban leírt ügyviteli típusú szerződések körén kívül esnek.

A megbízó széleskörű utasítási joggal rendelkezik. Az utasítási jog szerint a megbízó utasíthatja a megbízottat a megbízási szerződés kritériumainak teljesítésére, a pontok betartására. A megbízottat a szerződés és a megbízó kérései kötelezik a munka szakszerű elvégzésére.

Mi a különbség a vállalkozási és a megbízási szerződés között?

Alapvetően a kötelem típusa más: a megbízási szerződés egy gondossági kötelem, míg a vállalkozási szerződés eredménykötelem. Megbízási szerződés esetén a megbízó egy feladat elvégzésére kötelezi, jogosítja fel a megbízottat. Amikor vállalkozási szerződésről beszélünk, a vállalkozó egy, a szerződésben megkötött eredmény elérésére, produktum előállítására kötelezett.

Milyen megbízási szerződés típusok vannak?

 • megbízási szerződés
 • bizományi szerződés
 • szállítmányozási szerződés
 • közvetítői szerződés
 • bizalmi vagyonkezelési szerződés

Mit tartalmaz a megbízási szerződés?

 • A megbízó és a megbízott beazonosíthatóságát szolgáló adatok, pecsétek, aláírások
 • A megbízás időtartama: határozott és határozatlan idejű megbízási szerződés minta is elérhető számunkra.
 • A megbízás díja: a teljesítendő feladatoknak természetesen költségei vannak: a megbízott akkor is jogosult a megbízási díjra, ha a munkavégzése nem vezetett végül eredményre a befektetett munka végett, kivéve, ha a munkavégzésének minősége nem érte el az elvárt szintet. Ingyenes megbízási szerződés esetében a megbízott nem kér ellenszolgáltatást.
 • A felek jogai, kötelezettségei: a megbízott kötelezett a rábízott feladatot legjobb teljesítménye szerint és a megbízó érdekeit képviselve elvégezni személyesen/más személy segítségével. A megbízó reális kérésekkel fordul a megbízotthoz, a megbízott lépéseiről, a megbízás teljesítéséről a megbízó kívánságainak megfelelően tájékoztatja őt.
 • A szerződés megszüntetésének feltételei: a megbízási szerződés idő előtti megszüntetése esetén a megbízót díjfizetésre kötelezhetik (feladatellátási költségek).
 • A szerződés megszűnése: A szerződést a felek megszüntethetik bizonyos okokra hivatkozva. A megbízási szerződés megszűnését okozza továbbá valamelyik fél halála, a megbízó cselekvőképtelenné válása és a megbízást tárgytalanná válása. A szerződést a megbízott bármikor felmondhatja, a megbízó pedig ügyintézési szabályszegésre, hibára kell, hogy hivatkozzon - ha nincs alapos oka a szerződés felmondásának, a megbízó kártérítésre kötelezhető stb.
 • Szerződésszegéssel járó szankciók
 • Egyéb egyedi pontok, kritériumok, teljesítési kötelezettségek

Munkaszerződés vagy megbízási szerződés: melyiket kössük?

Bizonyos munkakörökben a munkaadó a hagyományos munkaviszony helyett vállalkozási vagy megbízási szerződés kötését javasolja. Miért? A hagyományos munkaviszony sokkal több kötelezettséggel és költséggel jár: bonyolult felmondási indoklás, felmondási idő, végkielégítési szabályok, kártérítés stb.

Ha megbízási szerződés keretében megbízotti pozícióban dolgozunk, akkor nem munkaviszonyban, hanem polgári jogviszonyban tevékenykedünk. Egy ilyen jogi kapcsolat veszélyes is lehet: egyes munkáltatók gyakran valódi munkaviszonyt lepleznek színlelt megállapodással, hogy elkerüljék a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat. Ha munkaviszonyt leplez a munkaadó a színlelt polgári jogviszonnyal, a megbízási szerződés is munkaszerződésnek tekintendő: érdemes körültekintően eljárnunk, ha új munkavállalásnál nem a megszokott munkaszerződéssel találjuk szemben magunkat!

A szerződéskötés alapszabálya: mindig olvassuk el, mit írunk alá!

Egy aláírt megbízási szerződés hátrányai és előnyei közé számos elemet sorolhatunk, rengeteg olyan jogi kötelezettség és buktató van, amelyekről nem feltétlenül tudunk, ha nem olvastuk el az apró betűs részt. Gyakori probléma, hogy a megbízó olyan kötelezettségeket, díjakat vállal, amelynek nem nézett utána, így csak a megbízási szerződés teljesítésénél találkoznak először a díjjal. A megbízási szerződés el nem olvasása hibákra is adhat lehetőséget: könnyebb egy szerződést megszegni, mint gondolnánk!

A másik oldalról megközelítve: a szerződés nem csak kötelezettséget ró a megbízóra. A díjak mellett olyan jogokkal is felhatalmazza őt, amelyekkel sokan azért nem élnek, mert nem ismerik jogi mozgásterüket: ilyen például az utasítási jog. Ha nem tetszik a megbízott munkája, kérjük meg, hogy változtasson rajta!

Ha munkaviszony helyett polgári jogviszonyban tevékenykedünk, ugyanazt a tanácsot adjuk: mindent el kell olvasni! A vállalkozási vagy megbízási szerződés kellemes lehet jövedelemszerzés szempontjából, de érdemes utánanéznünk, mi a helyzet a nyugdíjjal, hogyan adózzunk, mi a helyzet gyermekvállalás esetén.

Címkék:

A weboldalon cookie-kat használunk.

Cookie tájékoztató |  Értem