Pénzcentrum

Brutálisan beszakadt a magyar gazdaság: sokkoló adatokat közölt a KSH

2020.09.01. 09:01

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2020 II. negyedévében 13,6%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva. A koronavírus okozta járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet a legtöbb nemzetgazdasági ág teljesítményére kedvezőtlen hatást gyakorolt. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 13,5, az előző negyedévhez viszonyítva 14,5%-kal csökkent. A nemzetgazdaság teljesítménye az I. félévben 6,1%-kal mérséklődött a nyers adatok szerint - közölte a KSH.


2020 II. negyedévében az előző év azonos időszakához képest a GDP volumene 13,6%-kal visszaesett. Az első becslésben közölt II. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés nyers volumenindexe nem változott. Az ipar teljesítménye 20,1, ezen belül a feldolgozóiparé 21,7%-kal zsugorodott az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a gyógyszergyártás növekedése mérsékelte a visszaesést, az ipar hozzáadott értékének csökkenéséhez a közútijármű-gyártás járult hozzá a legnagyobb mértékben. Az építőipar hozzáadott értéke 13,2%-kal visszaesett. A mezőgazdaság teljesítménye 2,1%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 12,2%-kal csökkent.  A legnagyobb visszaesés a művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás (27,1%), illetve a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágakban (24,6%) volt. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység hozzáadott értéke 12,6 és 14,1%-kal csökkent. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 3,4%-kal nőtt. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke 13,0%-kal visszaesett.

A bruttó hazai termék 2020. II. negyedévi, 13,6%-os csökkenéséhez a szolgáltatások 6,8, az ipar 4,3, az építőipar 0,7 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a visszaeséshez a közigazgatás, oktatás, egészségügy járult hozzá a leginkább (1,9 százalékpont).

A háztartások tényleges fogyasztása 8,6%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 8,4%-kal csökkent. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása ennél nagyobb mértékben, 12,8%-kal lett alacsonyabb az egy évvel korábbinál, miután a nem rezidensek (pl. turisták) fogyasztási kiadása jelentős mértékben visszaesett a II. negyedévben. Ezen belül az átlagnál kevésbé mérséklődött a tartós (8,2%), a féltartós (11,3%) és a nem tartós (2,1%) termékekre fordított hazai fogyasztási kiadások volumene, ugyanakkor a szolgáltatások (24,8%) esetében nagyobb mértékű visszaesés történt.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 11,1%-kal csökkent, a közösségi fogyasztásé 5,8%-kal nőtt. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,2%-kal mérséklődött.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 6,6%-kal alacsonyabb lett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás a II. negyedévben 13,5%-kal kisebb lett az előző év azonos időszakához képest. Mind az építési beruházás, mind a gép- és berendezésberuházások volumene jelentősen csökkent. A nemzetgazdasági ágak többségénél alacsonyabb lett a beruházási volumen, így a beruházásokon belül a legnagyobb súllyal rendelkező nemzetgazdasági ágakban is.

A bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 5,0%-kal csökkent. A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás az II. negyedévben összességében 6,1%-kal alacsonyabb lett.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában - folyó áron - 53 milliárd forintos passzívum keletkezett. Utoljára 2008 IV. negyedévében volt a külkereskedelmi egyenleg negatív. Az export volumene 24,0, az importé 15,8%-kal csökkent. Az áruforgalomban a kivitel 19,9 , a behozatal 15,0%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 38,1, importja 20,3%-kal zuhant.

A bruttó hazai termék 2020. II. negyedévi, 13,6%-os visszaeséséhez a végső fogyasztás 4,5, a bruttó felhalmozás 1,4 százalékponttal, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 7,7 százalékponttal járult hozzá.

2020 II. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 14,5%-kal csökkent. A termelési oldalon az ipar bruttó hozzáadott értéke 20,6, az építőiparé 17,5, a szolgáltatásoké 13,4%-kal visszaesett. A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 11,8, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 11,8%-kal csökkent, a közösségi fogyasztás 1,8%-kal nőtt. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 13,8%-kal mérséklődött. A külkereskedelemben az export 24,0, az import 16,9%-kal csökkent.


URL: https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/brutalisan-beszakadt-a-magyar-gazdasag-sokkolo-adatokat-kozolt-a-ksh.1101764.html