Pénzcentrum

Így működik a családi pótlék igénylés: hány éves korig jár a családi pótlék, mennyi és hogyan utalják?

2020.08.10. 15:45

Íme a családi pótlék igénylés és a családi pótlék utalás 2020 szabályai: mikor jön a családi pótlék, valamint hány éves korig jár a családi pótlék Magyarország esetében?


A családi pótlék egy olyan közvetlen állami támogatási forma, amely alanyi jogon jár minden magyarországi állandó lakhellyel rendelkező európai uniós állampolgárnak. A családi pótlék utalás esetében is felmerül számtalan olyan kérdés, mint: mennyi a családi pótlék és hogyan működik a családi pótlék igénylés? Honnan kapjuk, ki a jogosult rá? A legfontosabb kérdés azonban: hány éves korig jár a családi pótlék és mikortól nem számolhatunk ennek a támogatási formának az előnyeivel?

Pontosan mi a családi pótlék és miért kapjuk?

A gyermeknevelésnek számos költsége van. A családokat leginkább az iskoláztatási, étkeztetési, ruházási költségek terhelik meg, ehhez járul hozzá az állam a családi pótlék formájában (nevelési ellátás + iskoláztatási támogatás). A családi pótlék utalás havi rendszerességgel történik, egy folyamatos bevételi forrást képezve ezzel a családosoknak.

A nevelési ellátás

A nevelési ellátást a család a gyermek születésétől kedve kapja egészen addig, amíg tankötelezetté nem válik (annak az évnek október 31.-én szűnik meg), emellett kérvényezni is lehet. Mikor válik egy gyermek tankötelezetté? A 6. életévüket betöltött gyermekek tankötelezettek lesznek, ha abban az évben augusztus 31.-ig betöltik a hatodik életévet.

Az jogosult rá, aki saját háztartásában, életvitelszerűen neveli vér szerinti és nevelt gyermekét házastársával, élettársával, illetve az örökbefogadási folyamat már elindult. A gyermekotthonban elhelyezett gyermek gyámjára és az otthon vezetőjére is vonatkozik.

A családi pótlék utalás keretében a nevelési támogatást kérvényezheti az ügyfél saját jogán, ha betöltötte 18. életévét, tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékossággal rendelkezik és támogatásra való jogosultsága már megszűnt.

Az iskoláztatási támogatás

A családi pótlék igénylés másik részét képzi az iskoláztatási támogatás, amelyet a gyermek tankötelessé válásától kapunk és a tankötelezettség teljes időtartamára vonatkozik egészen annak 20. életévéig. Speciális nevelési igényű gyermek esetén ez a határ 23 év.

A családi pótlék ezen része a saját háztartásban nevelt vérszerinti és örökbe fogadott gyermekre vonatkozik ugyanazokkal a feltételekkel, mint a fent említett nevelési támogatás, kiegészítve azzal, hogy a gyermekotthon mellett ez a támogatás vonatkozik a szociális intézményekre, javítóintézetre és a büntetés-végrehajtási intézetekben lévő gyerekekre is.

Saját jogán igényelheti az a személy, aki tankötelezettsége elmúltával tanulmányokat folytat, ha egyik vagy mindkét szülője elhunyt, kikerült a nevelésbe vétel alól, nagykorává válása miatt megszűnt a gyámsága, külön él szülőjétől, gyámjától, nevelőszülőjétől.

Ki jogosult még a családi pótlékra?

A családi pótlék igénylés során egyéb speciális esetek is előfordulhatnak, ilyen a kiskorú szülők kérdése. Akkor kapja kiskorú szülő a családi pótlék összegét, ha gyámjával nem él egy háztartásban, a családi pótlék igénylés pedig a törvényes képviselő útján kerül beadásra (a 16 évet betöltött kiskorú szülő nyújthat be saját kérelmet is, a 16 évnél fiatalabb csak a törvényes képviselő útján).

Ki számít bele a családi pótlék számításába? Olyan feleket is számításba vehetünk a vérszerinti és az örökbe fogadott gyermekek mellett, akikre vonatkozóan az ügyfél egyébként nem lenne jogosult a családi pótlékra. Tipikus eset az első képzésüket végző, bevétellel nem rendelkező, felsőoktatásban részt vevő gyermek.

A nagy kérdés: mennyi a családi pótlék 2020?

A családi pótlék minimum 12.200 Ft, maximum 25.900 Ft, havonta, attól függően, hány gyermek van a háztartásban és hogy van-e tartós betegségük vagy súlyos fogyatékosságuk.

A családi pótlék természetben történő folyósítása

A családi pótlék természetben is folyósítható, ekkor az ügyfél nem közvetlenül kapja meg a támogatást, hanem például a gyámhivatal gondnokán keresztül.

A családi pótlék megosztása

Egy gyermek után a családi pótlék utalás egy ember részére történik, kivéve, ha a szülők felváltva gondozzák gyermeküket - ilyenkor 50% jár mindkét félnek, akkor is kritérium a gyermek saját háztartásban való gondozása.

A családi pótlék szüneteltetése

A családi pótlék szüneteltetése akkor történik, ha a tankötelezett gyermek minimum 50 órát igazolatlanul mulaszt. Ilyen esetben a gyámhivatal kivizsgálja az ügyet. Akkor is szüneteltetik a családi pótlékot, ha az ügyfél minimum 3 hónapot az EU-n kívül tölt, vagy nem olyan az adott ország jogállása, mint nálunk, illetve a külszolgálatot is kivizsgálják. Akkor sem jár családi pótlék, ha a 18. életévét betöltött tanköteles gyermek rendszeres jövedelmet szerez.

A családi pótlék igénylés kritériumai

Bejelentési kötelezettség: 15 napon belül kötelesek vagyunk írásban jelenteni, ha kikerül az ellátásra jogosult gyermek a háztartásból, betegségre, fogyatékosságra okot adó körülménye, tanulói jogviszonya megszűnik/szünetel, vagy a családi pótlék szüneteltetése kapcsán említett bármelyik tényező megvalósul. Mindemellett jelezni kell az egyedülállóság és az arra vonatkozó körülmények megszűnését, a fizetési számla vagy lakcímváltozás esetét stb. A családi pótlék igénylés visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehetséges.

Családi pótlék nyomtatványok, dokumentumok

Összességében a családi pótlékról

A családi pótlék a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás összessége. Azt, hogy a családi pótlék mennyi, a gyermekek száma, élethelyzete határozza meg. Az összeg havonta jár az egyik nevelőnek, illetve meg lehet osztani 2 fő között is. A családi pótlék célja, hogy megkönnyítse a szülők, nevelők életét és segítse a gyermekek igényük szerinti megfelelő felnevelését. A dokumentáció mellett oda kell figyelnünk a családi pótlék feltételeinek, kötelezettségeinek teljesítésére is, ugyanis, ha például a gyermekünk túl sokat hiányzik igazolatlanul, a családi pótlék szüneteltetése is bekövetkezhet.


URL: https://www.penzcentrum.hu/karrier/igy-mukodik-a-csaladi-potlek-igenyles-hany-eves-korig-jar-a-csaladi-potlek-mennyi-es-hogyan-utaljak.1100660.html