Pénzcentrum

Újabb tantárgyak olvadnak össze, tűnnek el: többek között az informatika és a médiaismeret

2020.01.09. 10:02

Szeptembertől lép életbe az újonnan módosított alaptanterv, mely átstrukturálta a tantárgyak szerkezetét, új szerzőket tüntet fel kötelezőként a magyar irodalom tantárgyból, meghatározásra kerültek pontosan az óraszámok tantárgyanként az eddigi százalékos felosztás helyett, és módosult a tankönyvrendelés is. A maximális óraszám is csökkent, az ígérteknek megfelelően, igaz csak 35-ről, 34-re.


Főként a tantárgyi szerkezetben és az irodalom tananyagban lesz jelentős változás. A korábbinál hangsúlyosabban jelenik meg Wass Albert és Szabó Magda munkássága, de Csukás István és Herczeg Ferenc, sőt még az angol krimiszerző, Aga­tha Christie is helyet kapott a korszerűsített, hamarosan megjelenő Nemzeti alaptantervben (NAT) - tudta meg a Magyar Nemzet. Biztosan bevezetik az informatika- és technikatananyag összeolvadásával létrejövő új tantárgyat, a technológia és tervezést, valamint újdonság az is, hogy hetente legfeljebb 34 órája lehet a diá­koknak még a középiskola legfelső évfolyamán is.

Az Életvitel és gyakorlat nem lesz önálló terület többé, ahová eddig az olyan témák tartoztak, mint a háztartástan, a KRESZ, a pályaorientáció, a gazdasági ismeretek vagy a családi élet. Bár eltűnni nem fognak ezek az ismeretek, más tantárgyakba olvasztják őket. Eltűnt továbbá a mozgóképkultúra és médiaismeret is, ami korábban a középiskolában önálló tárgyként is létezett, viszont mivel elviekben a tudatos médiahasználattal kapcsolatos kompetenciák már részét képezik az összes tantárgynak, külön nem lesz rá szükség. Átalakul az Ember és természet műveltségterület és az Ember és társadalom terület is.

Új költők, írók kerültek bele az irodalmi kánonba is.

Általános iskolában továbbra is kötelező Arany Jánostól a Toldi és Petőfi Sándortól a János vitéz, új név viszont a kínálatban Csukás István, vagy Jókai Mórtól A nagy­enyedi két fűzfa című elbeszélés, Mikszáth Kálmántól pedig három új művet is bevettek. A korábbinál többször szerepel a tantervben Wass Albert és Szabó Magda, Reményik Sándor művei is bekerültek, de pl. bevették az új kánonba Agatha Christie-t is. Bekerült a tantervbe továbbá Kecskeméti Vég Mihály, Kittenberger Kálmán, Gyóni Géza, Széchenyi Zsigmond, valamint Kós Károly és Romhányi József munkássága is.

Maradt a középiskolai tananyag része Katona József Bánk bánja, Petőfitől A helység kalapácsa, Vörösmartytól pedig a Csongor és Tünde, Zrínyitől a Szigeti veszedelem. Új cím Jókaitól A huszti beteglátogatók, Wass Alberttől az Adjátok vissza a hegyeimet és Herczeg Ferenctől Az élet kapuja című regény. 


URL: https://www.penzcentrum.hu/karrier/ujabb-tantargyak-olvadnak-ossze-tunnek-el-tobbek-kozott-az-informatika-es-a-mediaismeret.1087197.html