Pénzcentrum

Ezt tanítják a pénzről több tízezer magyar diáknak: lehet, már túl késő?

2019.10.15. 14:01

Egyre több magyar diák szerezhet az iskolai oktatás keretein belül pénzügyi ismereteket már általános iskolában is. A Pénziránytű Alapítvány által fejlesztett tankönyvek olyan témákat érintenek, mint a háztartások pénzügyei, hitelek, befektetések, vagy az öngondoskodás. A Pénzcentrum most Daruka Magdolna, egyetemi docens, a pénzügyi oktatás-módszertanában jártas szakember segítségével járt utána, mennyiben hasznosak a tanárok, illetve a diákok számára ebben az életkorban ezek a tankönyvek.


Már az elmúlt tanév adatai szerint is 1500 iskolában 200 ezer diák tanulhatott pénzügyi ismereteket a Pénziránytű Alapítvány által fejlesztett, 7-10. évfolyamos diákoknak szóló, akkreditált pénzügyi-gazdasági tankönyvekből és munkafüzetekből. A növekvő igényt és érdeklődést jelzi, hogy a 2019 szeptemberétől induló tanévre ezekből a könyvekből és munkafüzetekből további 68 ezer példányt rendeltek az iskolák, és az online letöltések száma eddig már meghaladta a 60 ezret.

A tankönyv első része a családok pénzügyeivel, a második rész a nemzetgazdaság működésével, szereplőivel, kapcsolataival foglalkozik

- írja az előszó. Valóban, a tankönyv első fele érinti a családok, háztartások gazdálkodásának, pénzügyeinek, bevételeinek, kiadásainak, vásárlásainak kérdését. Bemutatja például, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a költségvetésben. 

{{KAPCSOLODO:1083403}}

Ezután áttér a megtakarítások, befektetések témájára, körbejárja a hitel témakörét. A tankönyv egyik alfejezete arról szól, milyen gazdasági kockázatoknak van kitéve egy család. Végül a tizenévesek lehetséges bevételeiről és ezek felhasználásáról értekezik. 

A második rész a nemzetgazdaság működésének bemutatásával kezd, majd belevág a piacgazdaság fogalmainak magyarázásába. A következő fejezet világpiaci kitekintést ad. Tíz oldalt szentel annak is a tankönyv, hogy bemutassa az állam szerepét a gazdaságban, majd ezután felhívja az egyén gazdasági és társadalmi szerepére is a diákok figyelmét. 

A 7-8. osztályos generációt a tankönyv úgy igyekszik megszólítani, hogy kerettörténetet is ad a pénzügyi ismeretekhez: a diákok képzeletben felvételt nyerhetnek a Szuperhősképző Intézetbe ("közkedvelt nevén a Hősképző"). A tankönyv által bemutatott hősjelöltekkel közösen oldhatják meg a diákok a feladatokat. 

Pénzcentrum: Melyek azok a pénzügyi témakörök, amellyel jó, ha egy 7-8. osztályos tanuló már találkozik az iskolában, tanul róluk?

Daruka Magdolna: Véleményem szerint minél korábban meg kell kezdeni a gazdasági, pénzügyi ismeretekkel való foglalkozást a gyerekekkel (hangsúlyozom, hogy nemcsak pénzügyi, hanem gazdasági ismeretek is kellenek). A 7-8. osztályos tanulókkal ezeket a kérdéseket az egyén, a tanuló szemszögéből beszélném meg. A tanuló személyes fogyasztásából kiindulva eljutni a pénzügyi fogalmakig, összefüggésekig. 

Gondolok például arra, hogy mibe kerül az (pl. a legújabb okos telefon), amit éppen annyira szeretne megkapni, ezért mennyit kell dolgozni szüleinek, ennek függvényében tényleg szüksége van-e arra, amire vágyik, tud-e segíteni abban a szülőknek (pl. saját megtakarítással), hogy a szükséges pénz összegyűljön. Hogyan tudna ő bekapcsolódni a család gazdálkodásába.

Fontos lenne, hogy a gyerekek ismerjék a fenntartható fogyasztás, túlfogyasztás, túlköltekezés kérdését. 

Érdemes megbeszélni mit tehetne ő személyesen a fenntarthatóságért. Célszerű lenne arról is beszélgetni velük, hogy a társadalmi, gazdasági, kulturális különbségek hogyan jelennek meg a fogyasztásban, érzékenyíteni őket arra, hogy a különböző társadalmi rétegekben, földrajzi régiókban, országokban nagyon eltérő életszínvonalon, fogyasztási szinten élnek emberek.

A 8. osztályos tanulókkal már érdemes lenne arról is beszélni, hogy a családok, szülők anyagi helyzete milyen tényezőktől függ. Ennek során rámutatni a képzettség - jövedelem kapcsolatára, rávezetni a gyerekeket arra, hogy tanulásuk hogyan függ össze jövőbeni anyagi helyzetükkel, milyen értékteremtő tevékenységet tud folytatni egy 8. osztályos tanuló.

Természetesen mindezt játékosan, nem elméletekkel megterhelve kellene feldolgozni a gyerekek aktivitására, élményalapú tanulására támaszkodva.

PC: A Küldetések a pénz világában című tankönyv két nagy részre bontja a tudnivalókat: első része a családok pénzügyeivel, a második rész a nemzetgazdaság működésével, szereplőivel, kapcsolataival foglalkozik. Hogyan illeszthetők be ezek a témák az oktatásba?

D. M.: Azt gondolom, hogy némi fantáziával sok színtér jelenhet meg egy iskolában a témakörök feldolgozására. A jelenlegi NAT (Nemzeti Alaptanterv) szerint a közoktatásban a történelem és földrajz tantárgyakban kerülnek elő többé-kevésbé részletesen ezek az ismeretkörök. Ezeken az órákon kívül még az osztályfőnöki órák (ahol megmaradtak) adhatnak teret órarend szerint. 

Nagyon fontosnak tartanám, hogy más tanórákon is megjelenjenek ezek a tartalmak. 

Például matematika órán lehetne a példák szövege ezekkel kapcsolatos. (Mellesleg így a matematikai is ismeretek jobban kötődhetnének a mindennapi gyakorlathoz.) Magyar nyelv- és irodalom órákon is számos olyan regény, vers kerül be a tananyagba, amely közvetlenül vagy közvetve gazdasági, pénzügyi vonatkozással bír. Ezeknél érdemes megállni, s a felmerülő kérdéseket megbeszélni. 

Vetélkedők, versenyek (osztály, iskolai, vagy éppen iskolák közötti), intenzív heti programoknak, projektmunkák során jó témája lehet bármely témakör.

PC: A családok pénzügyeivel foglalkozó részen belül kerülnek elő olyan témák, mint a háztartások fogalma, erőforrásai; családok bevételei, kiadásai, költségvetése; megtakarítások, befektetések; hitelekkel kapcsolatos tudnivalók; gazdasági kockázatok; és a diákok lehetséges bevételei, és azok felhasználása. Mit lenne érdemes még egy 7. osztályos gyermek számára megtanítani ezeken túl?

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek számára ne csak a pénz jelenjen meg értékként, a pénzszerzés értékteremtő tevékenységként. 

Végig kell gondoltatni velük, hogy ők maguk milyen értékteremtő tevékenységeket tudnak folytatni (önmaguk, társaik, a család számára), amellyel csökkenthetők például a kiadások, növelhető a szabadidő, az együttlét értéke, egyszóval jobban érezhetik magukat saját bőrükben. 

Érzékenyítés történhet itt is, hogyan tudnak ők segíteni azokon, akiknek kevesebb van, illetve azt megértetni, hogy ha valkinek kevesebb van, a szegényebb rétegbe tartozik, az nem csak rajta és családján múlik.

PC: A nemzetgazdasággal foglalkozó részben erőforrásokról; a növekedés fenntarthatóságáról; a piacgazdaság fogalmáról és a piac szerepéről; a pénz fogalmáról, és szerepéről; gazdasági kapcsolatokról és szereplőkről; a külkereskedelemről; az állam szerepvállalásáról és költségvetéséről; illetve az egyén szerepéről van szó a gazdaságban és társadalomban. Mit lenne érdemes még egy 8. osztályos gyermek számára megtanítani ezeken túl?

Ez a felsorolás már önmagában túl tömény, de még érdemes lenne beszélni az infláció, gazdasági válság, technikai haladás fogalmáról, rövid- és hosszú távú hatásáról. 

Kiemelném fontossága miatt azt is, hogy egy másik országban kialakuló természeti társadalmi-gazdasági problémák hogyan hathatnak a magyar gazdaságra, ezen keresztül a magyar családokra. 

Természetesen mindezt úgy, hogy a középpontban az egyén és a család állna (például: ezek hogyan befolyásolhatják a család gazdasági helyzetét, potenciális bevételeit, kiadásait, fel lehet-e készülni ezekre, stb.). 

PC: Az általános iskolás oktatásban korábban - háztartástan órán - volt hagyománya a pénzügyi nevelésnek, manapság viszont ezek a tankönyvek és ismeretek elavultak. 2017-ben viszont a Pénziránytű Alapítvány jelentkezett ezzel az új tankönyvvel, amelyet a statisztikák szerint tavaly 1500 iskolában 200 ezer diák forgatott (a 9-10. osztályosoknak szóló kiadványaikat is ide értve). Az új, a fiatalok nyelvén szóló tankönyv alkalmas rá, hogy egy diák ez alapján elboldoguljon a pénz világában?

Igen. Fontos ismeretek elsajátítását segíti színes, korszerű módszerekkel, példákkal és igényes kivitelezéssel.

PC: Ritkaság, hogy általános iskolában pénzügyi előképzettségű pedagógus tanítson. Ez a tankönyv megfelelő segítség annak a tanárnak, aki vállalja ezeknek az óráknak a megtartását? Tud ebből a tankönyvből olyasvalaki tanítani, akinek nincs ilyen képzettsége?

A 7-8. osztályosoknak szükséges gazdasági és pénzügyi ismeretek tanításának-tanulásának folyamatát jól támogatja a tankönyv. Úgy gondolom, hogy egy tájékozott, naprakész ismeretekkel rendelkező pedagógus - különösen, ha ismeri a korszerű tanulási-tanítási módszereket, és eszközöket - jól ki tudja alakítani azt a tanulási környezetet, amelyben a gyerekek hatékonyan ismerkedhetnek meg ezekkel a nehéznek tűnő, de a mindennapi életben nélkülözhetetlen ismeretekkel. 

Ennek ellenére érdemes rövid képzésekkel segíteni a kollégákat munkájukban. A Budapesti Corvinus Egyetemen már kialakítottunk egy ilyen továbbképzést fölrajz és történelem szakos kollégáknak.


URL: https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/ezt-tanitjak-a-penzrol-tobb-tizezer-magyar-diaknak-lehet-mar-tul-keso.1083997.html