Pénzcentrum

Kérjük a panaszkönyvet: ezért titkolózhatnak holnaptól a boltok

2019.04.25. 21:05

Április 26-án, pénteken lép hatályba az a szabály, hogy a vásárló nem láthatja a régebbi beírásokat a panaszkönyvben, hivatalos nevén vásárlók könyvében. A boltosok szerint nem nagyon használják a vásárlók, egyébként pedig bármilyen panasz esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Mondják, minek akkor a kettő? Főleg, ha a panaszkönyv most már jegyzőkönyvre fogyatkozott. Vettünk kettőt is, mit tudunk kezdeni a régi lapokkal. És nincs írott szabály, hogy melyiket kell odaadni a vásárlónak, vagy kell-e tollat tartani mellette. 


Április 26-tól hatályos az a törvénymódosítás, mely alapján a különböző szolgáltatóhelyeken, boltokban, vagy például vendéglőkben, vagy éppen a fodrásznál a vásárlók már nem láthatják a korábbi bejegyzéseket. Több mint 200 ezer boltos, vagy más szolgáltatóhelyen kötelező a vásárlók könyvének kihelyezése. (A blokk.com által közölt statisztika a boltok, vendéglátóhelyek, szálláshelyek számát rögzíti, de például egyes szolgáltatóhelyekét, például fodrászatokét már nem, igaz, utóbbiak vannak sokkal kevesebben.)

A fogyasztóvédelmet irányító szaktárca, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közzé is tette felhívását, hogy nem kötelező új vásárlók könyvét venni a régi helyett, elégséges a régi bejegyzéseket tartalmazó oldalak eltávolítása.

Nem sokan használják a vásárlók könyvét

A mai napon még hatályos, 2005-ben született kereskedelmi törvény szinte szó szerint vette át a vele leváltott 1978 évi belkereskedelmi törvény szövegét. Szó szerint egyezik a régi törvény szövegével, hogy "az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen" kell a vásárlók könyvét elhelyezni, vagy hogy "a vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos".

Amit az új szábolyázosról megkérdezett boltosok leginkább furcsállottak, az az, hogy ha el kell tüntetniük a régi bejegyezéseket a beíró, vagy csak kíváncsiskodó vásárlók elől, akkor már nem lesz értelme a vásárlók könyve intézményének. A panaszügyintézésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások szerint ugyanis gyakorlatilag, a lényeget tekintve ugyanúgy kell eljárniuk a boltosoknak, szolgáltatóknak, mint a vásárlók könyvébe beleírt bejegyzések esetében, azaz 30 napon belül meg kell válaszolni a vásárló panaszát.

A vásárlók könyvében a sorszámozott oldalakból kettő egyforma, ugyanazzal a sorszámmal: az eredeti marad a boltosnál, a másolatot viheti a vásárló haza, a szokásjog alapján. Tollat is tartanak a legtöbb helyen a vásárlók könyve mellett, bár időnként előfordul a tollakkal, hogy eltűnnek. Volt olyan boltos is, aki hirtelen nem találta a vásárlók könyvét, de azt mondta, nála még nem panaszkodott senki. 

A vásárlók könyve, ami sorszámozott kell legyen, kétszer 25 oldalas, és azt hitelesíteni kell a jegyzővel, mint kereskedelmi hatósággal. Ennek oka, hogy ne lehessen a bejegyzést eltüntetni, és mindenképpen 30 napon belül válaszoljon rá. Viszont most, hogy a bejegyzéseket el kell távolítani, akkor a hitelesítés is értelmét veszíti. 

Az 1997. évi CLV. törvény fogyasztóvédelemről azt mondja, hogy a fogyasztó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha pedig a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az előírt érdemi válasszal egyidejűleg meg kell küldeni a jegyzőkönyvet. Tehát az elektronikus úton közölt panaszról is kötelező jegyzőkönyvet felvenni, sőt, egyedi azonosítószámmal kell ellátni. 

A boltosok viszont jobban félnek a közösségi médiában közzétett panaszoktól, mint a vásárlók könyvének bejegyzéseitől, hiszen a legrosszabb reklám a panaszos vásárló.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A kereskedelmi törvény ma azt írja elő, hogy az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóságnál hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. 

Az április 26-tól belépő új szabályrész: más vásárlók bejegyzéseit a személyes adatok megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja és az oldalt, azt elzártan - a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően - megőrzi.


URL: https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/kerjuk-a-panaszkonyvet-ezert-titkolozhatnak-holnaptol-a-boltok.1077371.html