Pénzcentrum

Súlyos: ennyi magyar szabadult meg gyűlölt nevétől az elmúlt években

2019.03.13. 05:41

Magyarországon majd 5 év leforgása alatt több mint 20 ezer személy kérelmezte az erre kijelölt szervnél nevének megváltoztatását. Egyre többen vannak ráadásul azok is, akik első névváltoztatásuk után újabbra adnák a fejüket, nem törődve a horribilis költségekkel. Amik mellett ráadásul szoros szabályoknak is meg kell felelniük a kérelmezőknek. Ezeket vettük a sorra az erre kijelölt hivatalos szerv segítségével.


"A név kötelez" - tartja a mondás, ezzel szemben évente több ezren vannak Magyarországon, akik névváltoztatási kérelmet adnak be az illetékes hatóságnak. Ennek az eljárásnak két fajtája ismeretes hazánkban, az egyik a születési név megváltoztatása, a másik pedig házassági névváltoztatás. Fontos tisztázni, hogy a házassági névváltoztatás itt nem a házasságkötéskor történő névfelvételt jelenti, hanem éppen ellenkezőleg azt, amikor a házastársak elválnak, és valamelyikőjük meg szeretné változtatni a házasságkötéskor felvett nevét. Ez utóbbi egyébként jóval olcsóbb eljárás, mint a születési névnek a megváltoztatása, de erről majd később. Először lássuk a számokat.

Rengeteg embert érint

Hazánkban, a 2010. évi I. törvény 49. paragrafusának értelmében magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását az anyakönyvi szerv (Budapest Főváros Kormányhivatala) engedélyezheti.

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 2014-ben 3770, 2015-ben 3640, 2016-ban 4625, 2017-ben 4780, 2018 első három negyedévében 5435 névváltoztatási kérelmet bírált el

- közölte a Pénzcentrummal a BFKH. Amint az látható a benyújtott kérelmek száma évről-évre nő, nem is kevéssel. 2018 első három negyedévében ugyanis majd 2 000-el több benyújtott kérelem érkezett az illetékes kormányhivatalhoz, mint 2014-ben összesen.

{{EMBED:infogram_5bffefcd-2166-4765-89b5-06b1bb12c841}}

Nem marad a családban

A temérdek névváltoztatás okán kíváncsiak voltunk, hogy mi a leggyakoribb indok, ami miatt valaki nevet szeretne változtatni. A BFKH szerint, bár a névváltoztatási eljárásban törvényi előírás a névváltoztatási kérelmekhez kapcsolódó indokolások, a kormányhivatal ezeket statisztikai célzattal nem tárolja, tehát indoklási nyilvántartás nincs. Ennek ellenére a BFKH szerkesztőségünknek eljutatott válaszaiból általánosságban elmondható, hogy a névváltoztatás okai sokrétűek lehetnek, és a főbb indokok között szerepelhet:

Az indoklásokkal kapcsolatba a BFKH azt is közölte lapunkkal, hogy "nincsen "jó" vagy "rossz" indoklás, hiszen az elbírálás szempontjából a választott név képezi a vizsgálat tárgyát, amely nem lehet a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott név, továbbá nem sértheti mások személyiségi jogait.

Elbíráláskor a hivatal természetesen figyelembe veszi a kérelmező által benyújtott indoklást is, és minden egyéb, kapcsolódó okiratot is, amely esetleg méltányosságra adhat okot a főszabálytól eltérő nevek tekintetében."

Ez bizony drága lesz

Ahogy azt a bevezetőnkben is írtuk, a BFKH hivatalos tájékoztatása szerint a névváltoztatási eljárásnak két fajtája ismert. Egyik a születési név megváltoztatása, a másik a házassági név megváltoztatása.

Legyek inkább Buja Zeusz

A születési név megváltoztatásának amellett, hogy rengeteg dolognak kell megfelelni bizony költsége is van.

Az eljárás illetéke 10 000 forint, ami a megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem esetén már 50 000 forint.

Ezt a kérelmen illetékbélyeg, külföldön pedig konzuli díj formájában kell leróni. Fontos megjegyezni, hogy névváltoztatási kérelmek esetében nem kell külön eljárási illetéket fizetni, ha a névváltoztatás hatálya kiterjed a kérelmező házastársa házassági nevére és/vagy a kiskorú gyermek születési családi nevére.

Ahogy az látható, az ismételt, már megváltoztatott névről történő változtatási kérelem ötször annyiba kerül (és az első névváltoztatást követően 5 éves időkorlátja is van), mint az első, ezért kíváncsiak voltunk, mennyien lehetnek azok, akiknek nem volt elég egyszer váltaniuk:

2014-től 2018 harmadik negyedévéig terjedő időszakban az esetek 3,2 százalékában fordult elő ismételt névváltoztatási kérés az ügyfelek részéről, ami emelkedő tendenciát mutat

- válaszolta lapunknak a BKFH. Ha utánaszámolunk, mindez azt jelenti, hogy 2014-től 2018 utolsó negyedévéig az országban összesen történt 22 250 névváltoztatási kérelem, aminek a 3,2 százaléka 712 ilyen embert jelent. Ők nem voltak restek 

összesen 35 600 000 forintnyi illetéket kifizetni azért, hogy minimum másodjára is megváltoztassák a nevüket.

Ebből kiindulva kíváncsiak voltunk arra is, hogy vannak-e esetleg olyanok, akik nemhogy másodjára, de harmadjára vagy kitudja hanyadszorra is belevágnak a névváltozásba. 

Arra vonatkozóan, hogy az ismételt kérelmet benyújtó személyek közül hányan kérelmezték az öt éves időkorlát lejárta előtt vagy után az újabb névváltoztatást, a kormányhivatal nem gyűjt adatot

- tudtuk meg a BFKH-tól. A születési név megváltoztatásáról a magas illetéki díj megfizetése mellett fontos még tudni azt is, hogy:

Mindezek mellett fontos még azt is megjegyezni, hogy a névváltoztatás engedélyezése nem sértheti a kérelmező közvetlen környezetében élő személyek (kivételt képez, ha a kérelem az egyenes ági felmenő családi nevének felvételére irányul) névviseléshez való jogát. Ha a kérelem egy konkrét személy nevének a felvételére irányul (pl. nevelőszülő) az érintett személynek a névváltoztatásához hozzá kell járulnia.

Rózsák háborúja

A születési név megváltoztatása mellett a házassági név is megváltoztatható. A házassági név módosításától meg kell különböztetnünk a házassági név megváltoztatására irányuló eljárást. Ennek során az anyakönyvi szerv a házastársa nevét viselő személy házassági nevét kérelemre megváltoztathatja, ha a kérelmező

A házassági név megváltoztatása iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon, személyesen kell benyújtani bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét az illetékes hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

A házassági névváltoztatás - ellentétben a születési névváltoztatással - illetékmentes eljárás.

Külön elbírálás alá esnek transzszexuális személyek is, ugyanis az ő nem-változásának jogi elismerésére irányuló eljárásuk nem névváltoztatási eljárás, az új nemnek megfelelő utónév bejegyzését tehát nem terheli a névváltoztatási eljárás 10 000 forintos illetéke.

Rejtett költségek

A névváltoztatás ténye után felmerül a kérdés, mennyibe fog kerülni az összes hivatalos iratunk cseréje. A BFKH tájékoztatása szerint az "állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány vonatkozásában a hatályos jogszabályok értelmében évente egy alkalommal vehető igénybe illetékmentes eljárás". A két legfontosabb iratunk cseréjéért tehát nem kell fizetnünk.

Ezen felül a családi állapot változásból (házasságkötés) eredő személyazonosító igazolvány igénylése minden esetben ingyenes. Az útlevél és a vezetői engedély kiadására irányuló eljárás abban az esetben illetékmentes, ha az eljárás családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indul.

Abban az esetben viszont, ha az útlevél és a vezetői engedély kiadására irányuló eljárások nem családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indultak, az eljárásokért illetéket kell fizetni, 

azonban a hatóság külön jogszabály alapján ezekben az esetekben is engedélyezheti az ügyfél illetékfizetésre vonatkozó teljes vagy részleges költségmentességét.


URL: https://www.penzcentrum.hu/karrier/sulyos-ennyi-magyar-szabadult-meg-gyulolt-nevetol-az-elmult-evekben.1075725.html