2020. november 29. vasárnap Taksony

Itt az MNB figyelmeztetése: veszélyben a megtakarításod, ha erre fittyet hánysz


A portfóliókezelés, befektetési tanácsadás előtt az ügyfelek által kitöltendő alkalmassági, illetve az egyéb befektetési szolgáltatások előtti megfelelőségi teszt nem "adminisztrációs nyűg", hanem alapvető fontosságú fogyasztóvédelmi eszköz. Ha egy befektetési szolgáltató pontatlan kérdéseket tesz fel vagy az ügyfél nem őszinte válaszokat ad, végső soron az utóbbi pénzügyi ismereteinek, tapasztalatának, kockázatvállalási képességének és hajlandóságának nem megfelelő szolgáltatást, eszközt ajánlhatnak vagy vásároltathatnak a befektetővel. A szolgáltatók profitcélja, díj- és jutalékbevételeinek nagysága nem lehet fontosabb, mint az ügyfelek érdekeinek védelme.

A tőkepiacok dinamikusan fejlődő világát éljük, melyben a folyamatosan változó világgazdagság legapróbb rezdüléseire is reagáló pénzügyi eszközök egyre bonyolultabbá és átláthatatlanabbá válnak. Az átlagos ügyfél számára letaglózó élmény szembesülni az elérhető befektetések széles skálájával, melyek okostelefonnal a világ összes jelentős tőkepiacán a nap 24 órájában elérhetők.

Mindezek miatt komoly felelősség terheli a befektetési szolgáltatókat akkor, amikor előzetesen dönteniük kell arról, hogy az egyes pénzügyi eszközök megfelelőek, alkalmasak-e ügyfeleik számára.

Jogszabály követeli meg a befektetési szolgáltatótól, hogy mielőtt szerződést kötne ügyfelével (vagy keretszerződés esetében részére megbízást hajtana végre), a szóban forgó befektetési szolgáltatástól függően megfelelési vagy alkalmassági tesztet vegyen fel. A tesztek ügyfelek általi kitöltése és azoknak a szolgáltató általi kiértékelése befektetővédelmi célt szolgál, hiszen utóbbi így szerez információt - többek között - az ügyfél adott befektetésre és pénzügyi eszközre vonatkozó korábbi ismereteiről, kereskedési tapasztalatairól, kockázatviselési hajlandóságáról és képességéről, valamint befektetési céljáról.

Ha az ügyfél portfóliókezelés vagy befektetési tanácsadás befektetési szolgáltatást kíván igénybe venni, akkor a szolgáltatónak alkalmassági tesztet kell felvennie. Minden egyéb befektetési szolgáltatás - pl. az ügyfél által adott konkrét megbízás végrehajtásakor vagy annak más szolgáltató részére végrehajtás céljából történő továbbításakor - a szolgáltató megfelelési tesztet vesz fel az ügyfélről.

A tesztek konkrét tartalmára és formájára nézve a jogszabály nem tartalmaz előírásokat. A befektetési szolgáltató felelőssége, hogy tesztjei elérjék a kívánt célt. A tesztekben szereplő kérdések összeállításakor a befektetési szolgáltatónak törekednie kell olyan kérdések megfogalmazására, amelyek alapján megfelelő biztonsággal megállapítható az ügyfél szóban forgó ügylettel, pénzügyi eszközzel kapcsolatos ismerete, korábbi kereskedési tapasztalata.

Az alkalmassági teszt akkor felel meg a jogszabályi előírásoknak, ha a befektetési szolgáltató annak kérdéseit úgy állítja össze, hogy az ügyfél azokra adott válaszai alapján képes lesz megítélni, hogy az ügyfélnek a befektetési tanácsadás során ajánlott, illetve a portfóliókezelés keretében megvásárolandó pénzügyi eszközzel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e a megalapozott befektetési döntéshozatalhoz. A tesztnek a szükséges mértékben fel kell tárnia az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait is.

A portfóliókezeléstől és a befektetési tanácsadástól eltérő befektetési szolgáltatás nyújtásakor a befektetési szolgáltatónak megfelelési teszt keretében kell az ügyfélnek a szerződésben foglalt ügylet lényegével, az érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel és annak kockázataival kapcsolatos ismereteit és tapasztalatait felmérni. A cél itt is az, hogy a szolgáltató az ügyfél számára leginkább megfelelő pénzügyi eszközt ajánlja, azzal kapcsolatos ügyletet kössön.

Mindkét kérdéssor tehát az ügyfél ugyanazon ismereteit, tapasztalatait tárja fel. Az alkalmassági tesztnek azonban az ügyfél olyan körülményeit is tisztáznia kell, melyeket a jogszabály a megfelelési teszt esetében nem tesz kötelezővé. Ennek oka a tesztekhez kapcsolódó befektetési szolgáltatások különbözőségével magyarázható.

A portfóliókezelésnél és a befektetési tanácsadásnál a többi befektetési szolgáltatáshoz képest mélyebb bizalmi viszony jön létre a szolgáltató és az ügyfele között. Ezen szolgáltatásoknál ugyanis az ügyfél a szolgáltató szakmai kompetenciájában bízva ad felhatalmazást ügyletek megkötésére (portfóliókezelés), illetve a szolgáltató pénzügyi ismereteire hagyatkozva köt ügyletet (befektetési tanácsadás). Előbbiek okán kiemelt fontossággal bír, hogy a befektetési szolgáltató tisztában legyen az ügyfél pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteivel, valamint kockázatvállalási képességével és hajlandóságával.

Utóbbiak nélkülözhetetlen információt hordoznak a portfóliókezelés és a befektetési tanácsadás szempontjából. A szolgáltató ugyanis befektetési tanácsadás keretében ügyfele részére csak olyan pénzügyi eszközre, ügyletre vonatkozó személyes ajánlást adhat, illetve a portfóliókezelés során csak olyan pénzügyi eszközt szerezhet meg ügyfele javára és kockázatára, mely alkalmas számára. Éppen ezért a befektetési szolgáltatónak kellő bizonyosságot kell szereznie arról, hogy az általa ajánlandó/megkötendő konkrét ügylet amellett, hogy megfelel az ügyfél befektetési céljainak, annak pénzügyi lehetőségeivel is összhangban van. Ha a szolgáltató megítélése szerint az adott pénzügyi eszköz, ügylet nem alkalmas az ügyfél számára, illetve annak alkalmasságát a szükséges információk hiányában nem tudta megállapítani, köteles megtagadnia az ügyfélmegbízás végrehajtását.

Az egyéb (ún. "non-advisory, execution only") befektetési szolgáltatásokat megelőző megfelelési teszt nem tartalmaz az ügyfél veszteségviselési képességére vonatkozó kérdéseket. Ezeknél ugyanis elsősorban az ügyfél rendelkezése szerint és az ő kezdeményezésére hajtják végre az ügyletet, nem a befektetési szolgáltató személyre szóló ajánlása alapján. Ez nem jelenti azt, hogy a szolgáltatónak ne lenne kötelezettsége felhívni az ügyfél figyelmét arra, hogy esetleg az adott pénzügyi eszköz, ügylet nem megfelelő a számára. A befektetési szolgáltató ezen túlmenően azt is köteles az ügyfél tudomására hozni, ha a pénzügyi eszköz, ügylet megfelelőségét azért nem tudta megállapítani, mert az ügyfél nem adta meg az értékeléshez szükséges információkat, vagy azok elégtelenek.

Felvetődhet a kérdés, hogy helyesen jár-e el az a befektetési szolgáltató, amelyik - a minél magasabb szintű szolgáltatásnyújtás és befektetővédelem érdekében - a megfelelési teszt mellett nyújtható szolgáltatások kapcsán is feltesz az ügyfél veszteségviselési képességére vonatkozó kérdéseket?

A szolgáltató a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján a nem befektetési tanácsadást, illetve portfóliókezelést igénybe vevő ügyfél esetében - annak kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult a pénzügyi, jövedelmi helyzetére vonatkozó, személyes adatnak minősülő információkat kezelni. Mivel e szolgáltatásoknál a szolgáltatónak nem kötelezettsége felmérni az ügyfél veszteségviselési képességét, így ilyen tartalmú adatait - jogszabályi kötelezettség teljesítésére való hivatkozással - sem kezelheti. A szolgáltatónak tehát a megfelelési tesztek összeállításakor a prudenciális előírások mellett a vonatkozó adatvédelmi követelményekre is figyelemmel kell lennie.

Az alkalmassági és a megfelelési teszt kedvezőtlen eredménye más-más következménnyel jár a befektetőre nézve. Ha a megfelelési teszt alapján az adott ügylet, pénzügyi eszköz nem megfelelő az ügyfél számára, akkor a befektetési szolgáltatónak csak figyelmeztetési kötelezettsége keletkezik az ügyféllel szemben, azonban a konkrét ügylet megkötését nem akadályozhatja meg. Ezzel szemben sikertelen alkalmassági teszt esetén a befektetési szolgáltató köteles megtagadni az ügyfélmegbízás teljesítését. Az eltérő következményeket a tesztekhez kapcsolódó befektetési szolgáltatások - fentiekben kifejtett - különbözősége indokolja.

Az alkalmassági és megfelelési tesztek befektetővédelmi funkciója a gyakorlatban mind a szolgáltató, mind az ügyfél magatartása révén sérülhet. A tesztek által elérni kívánt jogalkotói célt a szolgáltató a releváns kérdések összeállításával, továbbá az ügyfélválaszok megfelelő értékelési módszertanának kialakításával, az ügyfél pedig a kérdésekre adott őszinte válaszaival tudja megvalósítani.

A profitorientált befektetési szolgáltatók döntően az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatások díj-, illetve jutalékbevételének maximalizálásában érdekeltek. Az ügyfelek érdekeinek védelme azonban nem sérülhet a befektetési szolgáltatók gazdasági érdekeivel szemben. Ezért a szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a megfelelési és alkalmassági tesztek befektetővédelmi funkciója értékesítési nyomás hatására se sérüljön.

A jogszabály betartása érdekében a befektetési szolgáltatónak kiemelt figyelmet kell fordítania a tesztkérdések összeállítására, megszövegezésére, továbbá a válaszok megfelelő súlyú értékelésére. Ellenkező esetben az alkalmassági teszt eredménye alapján az ügyfél számára egyébként nem alkalmas pénzügyi eszközt is lehetne ajánlani, illetve annak portfóliójába megvenni. Hasonlóan, a szolgáltatónak a megfelelési teszt eredményének kommunikálásakor is ügyelnie kell arra, hogy ha az adott pénzügyi eszköz nem megfelelő az ügyfél számára, akkor azt kellő súllyal és módon közölje. Ne tegyen olyan kijelentéseket, melyek elbagatellizálhatják a teszt eredményének fontosságát, veszélyeztetve ezáltal annak befektetővédelmi szerepét.

Összefoglalva: az alkalmassági és megfelelési tesztek kulcsfontosságú befektetővédelmi eszközök. Ez a védelmi rendszer azonban csak akkor működik a megfelelő hatékonysággal, ha az ügyfelek is kellő őszinteséggel, figyelemmel töltik ki őket. Hiába a leggondosabban összeállított szolgáltatói teszt, ha az ügyfelek azokra nem a valós tudásuk, tapasztalatuk szerinti válaszokat adják. Ha pedig a szolgáltató az ügylettel, pénzügyi eszközzel kapcsolatban figyelmeztetést ad, akkor azt figyelembe véve, a kockázatok alapos mérlegelését követően érdemes igénybe venni a kívánt befektetési szolgáltatást.

*A szerző a Magyar Nemzeti Bank jogi tanácsadója

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is, ezért nagyon fontos, hogy már most a számunkra legmegfelelőbb konstrukciót válasszuk! Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 550 forintos törlesztővel a Sberbank nyújtja (THM 7,11%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 39 604 forintos törlesztőt (THM 7,17%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Még nincs hozzászólás - Legyél te az első!
Ezt olvastad már?
×

A címlapról ajánljuk

Fontos változás a sárga csekkeknél: hamarosan véget érhet egy korszak Magyarországon?
Aki ragaszkodik a csekkes megoldáshoz, az is sokszor már telefonon fizeti be.


Feliratkozom a hírlevélre!

 

NÉPSZERŰ
FRISS