2021. január 26. kedd Vanda, Paula
HR Centrum

Így adózunk jövőre: adóemelések is lesznek

 • Portfolio
 • 2016. május 5. csütörtök 19:00

A sokat hirdetett áfacsökkentések mellett a kormány jövedéki adóemelést is betervezett 2017-re. Az adócsomag részletes vizsgálata alapján pedig azt is kijelenthetjük, hogy a kormány néhány idegesítő adminisztrációs terhet is megszüntet és a kisvállalkozók is jól járhatnak a módosításokkal.


Tállai András államtitkár keddi bejelentésének megfelelően este meg is jelent az Országgyűlés honlapján a 2017. évi adócsomag. A 205 oldalas adócsomagban, valamint a jövedéki adóról szóló 117 oldalas törvényjavaslatban számos érdekességet találunk. Természetesen a javaslatok a parlamenti vita során még változhatnak, de itt és most összefoglaljuk, hogy az eredeti módosításokkal mindenki tisztában legyen.

Adócsökkentések, könnyítések

A jövő évi adócsomag áfacsökkentési elemeit már korábbról ismerjük, mivel a kormány és az illetékes Nemzetgazdasági Minisztérium érthetően ezt verte nagy dobra. A 2017-es adótörvény általános indoklása is úgy fogalmaz:

Az adócsökkentés adócsomagja több ponton is farag jövőre a közterheken. Tízmilliárdok maradnak a lakosság zsebében.

A törvényjavaslat ezen része nem is említi meg a jövedéki adóemelést.

Az adócsökkentő és könnyítő intézkedések között megtaláljuk:

 • 2017. január 1-jétől a baromfihús és a tojás értékesítésére alkalmazandó áfa kulcs 27%-ról 5%-ra.
 • A friss tej (ide nem értve az UHT és ESL tejet) értékesítésére alkalmazandó 18%-ról 5%-ra csökken.
 • Csökken az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó áfakulcs 18%-ra. A kedvezményes áfakulcs azon internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében alkalmazandó először, amelynek az ún. elszámolási időszaka 2016. december 31-ét követőenkezdődik, és amely tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja is 2016. december 31-ét követő időpontra esik. Abban az esetben, ha szolgáltatást nem időszakonkénti elszámolás mellett nyújtják, a Javaslat értelmében akedvezményes kulcsot a 2016. december 31-ét követő adófizetési kötelezettségre kell előszöralkalmazni.
 • Az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom esetében 18%-os áfakulcsot kell alkalmazni (a jelenlegi 27% helyett) 2017. január 1-jétől, először a 2016. december 31-ét követő adófizetési kötelezettségre.
 • Majd 2018. január 1-jétől a 18%-os áfakulcs 5%-ra csökken az éttermi vendéglátás áfakulcsa.
 • A javaslat a fordított adózás hatálya alá tartozó termékek közé sorolja a krómhulladékot és - törmeléket, valamint a vanádiumhulladékot és -törmeléket.
 • A korábbi ígéreteknek megfelelően jövőre is nő a kétgyermekesek adókedvezménye (gyermekenként 15 ezer forintra a korábbi 12,5 ezer forintról). A javaslat indoklása szerint ez 350 ezer családot érint, és összesen 15 milliárd forintos bevételkieséssel jár.
 • Abban a formában is csökken a családok adminisztrációs terhe, hogy jövőre a családi kedvezményt érvényesítő magánszemélynek a kedvezmény érvényesítésre vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatot nem kell a másik jogosult (házastárs, szülő) munkáltatójának is bemutatni, aláíratni, lepecsételtetni.
 • Automatikus (hat havi) pótlékmentes részletfizetést biztosít a törvényjavaslat 200 ezer forintig a magánszemélyek számára adótartozás esetén. Az igénylés eljárása is egyszerűsödik jövőre, nem kell fizetéskönnyítési kérelem kitöltésével foglalkozni, elég egy egyszerű kérés, ami akár az ügyfélszolgálaton szóban is megtehető.
 • A végrehajtás elévülési ideje 5 évről 4 évre csökken.
 • A javaslat tartalmaz egy munkaerő-mobilitást ösztönző intézkedéscsomagot is. Gépkocsival történő munkába járás esetén az adómentes költségtérítés mértéke a mostani kilométerenkénti 9 forintról 15 forintra emelkedik.

Adóemelések is vannak

A 2017-es adócsomag korábban nem hangoztatott jövedéki adóemeléseket is tartalmaz a dohánytermékek és az üzemanyagok esetében.

 • Az üzemanyagok adóemelésére érdekes megoldást választott a kormány: a gázolaj, a benzin és a petróleum jövedéki adómértékét a kőolaj világpiaci árához köti.
 • Amennyiben a Brent típus kőolaj adott negyedév végén érvényes világpiaci ára a törvényben meghatározott küszöbértéket meghaladja, akkor az üzemanyagok a hatályos jövedéki adómértékkel adóznak, viszont ha a küszöbérték alá kerül az árfolyam, akkor adóemelés lép életbe: a gázolaj esetében 10 ft/liter, a benzin esetében 5 ft/liter. A kormány a parlament döntésére bízza, hogy 40 vagy 50 dolláron határozza meg a nyersolaj hordónkénti küszöbárfolyamát.
 • A január 1-től, április 1-től, július 1-től, illetve október 1-től érvényes adómértékek megállapítása a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának az Intercontinental Exchange tőzsdén a tárgynegyedév utolsó hónapjára vonatkozó szállítási határidővel rendelkező, az előző negyedév végét legalább 5 nappal megelőző utolsó kereskedési napon érvényes, az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján az azt követő napon közzétett záró árfolyama alapján történik.
 • Az üzemanyagok adóemeléséről részletesen ebben a cikkünkben írtunk.
 • A javaslat és a korábbi bejelentés alapján azt is tudjuk, hogy a kormány 2017 végéig uniós előírások miatt 29%-kal emeli meg a dohánytermékek jövedéki adóját (Magyarország cigaretta uniós adóminimumának teljesítésére vonatkozó derogációja 2017. december 31-jével lejár). Az emelést három lépcsőben tervezi végrehajtani a kormány, az első lépcsőt tartalmazza a mostani módosítás.
 • A cigaretta jövedéki adója így változik: a jelenlegi 15700 forint/ezer szál tételes adó 16700 forintra emelkedik, a minimumadó pedig 28000 forintról 30500 forintra ezer szálanként.
 • A Portfolio szakértőinek számításai szerint ezzel egy 19 szálas doboz adótartalma 830 forintról 900 forintra emelkedik, ami 8%-os emelést jelent. Ha a jövő év végére, 2018 elejére megvalósul a 29%-os teljes, három lépcsős emelés, akkor 240-250 forint lehet a drágulás mértéke.

Ezt kapják a vállalkozók

A kis- és középvállalkozások beruházásaihoz kapcsolódó adóalap-kedvezmény 30 millió forintos értékhatárának eltörlése kerül a társasági adó szabályaival összhangban.

 • KATA: Jelenleg a költségek fedezetére, vagy fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendő támogatás összege a kisadózó vállalkozás bevételének része, beleszámít a 6 millió forintos bevételi értékhatárba. Amennyiben a bevétel így meghaladja az említett határt, a támogatásban részesülő 40 százalékos mértékű büntető jellegű adót kénytelen fizetni. A javasolt módosítás alapján a kisadózó vállalkozás bevételének nem lesz része a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás. A módosítás átmeneti rendelkezés alapján a 2014. évtől visszamenőlegesen is alkalmazható.
 • A növekedési adóhitelt igénybe vevő adózó az adóévét követő két adóévben megvalósult beruházása kapcsán a növekedési adóhitel összegére jutó adóelőleg, adó még esedékessé nem vált összegét választása szerint csökkentheti a beruházási érték 19 százalékával, legfeljebb a növekedési adóhitelre jutó adóelőleg, adó még esedékessé nem vált összegének 90 százalékával. A csökkentés elsőként a növekedési adóhitelre jutó legközelebbi esedékességű adóelőlegből, adóból érvényesíthető.
 • Több ponton átírja a kormány a kisvállalati adóról szóló szabályozást. A kis- és közepes vállalkozások (kkv) körében 2017-től eltörlik a beruházásösztönző személyi jövedelemadó és társasági adókedvezmények korlátait. A kisvállalati adót (kiva) választóknál jövőre 1 milliárd forinttal marad több, ha a módosításokat elfogadják a képviselők. A kiva az eddigi 25 helyett 50 foglalkoztatottig lenne választható.
 • A javaslat mentesíti az érintett kisadózókat a tételes adó megfizetése alól azokra a hónapokra, amikor keresőképtelenek.
 • Új kedvezményként kerül bevezetésre: adóalap-csökkentő tétel számolható el a munkásszállás kialakítására, fenntartására, üzemeltetésére adott ráfordítás. A kedvezmény korlátja mindkét esetben az adózás előtti nyereség összege. Ezzel a munkásszállás kialakításának és fenntartásának kiadásai kedvezményeket élveznek a társasági adóban. Az intézkedésekkel a vállalkozások és a munkavállalók 9 milliárd forintot nyernek a gazdasági tárca számításai szerint.
 • Adókedvezményt kaphatnak a műemlékek felújítói és üzemeltetői is. A karbantartás kedvezményének adótartalma nem haladhatja meg az 50 millió eurót, a felújítás kedvezményének adótartalma pedig a 100 millió eurónak megfelelő összeget.

A fekete gazdaság ellen

 • Tételes áfa-nyilatkozat értékhatára: a javaslat értelmében 2017. január 1-jétől a belföldi adóalany részére kibocsátott számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát, feltéve, hogy a számlában áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Jelenleg ez az értékhatár 1 millió forint.
 • Az automataberendezéseket bekötik az adóhivatalhoz.
 • Az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszert (EKÁER) is módosítja a törvényjavaslat, ami azt célozza, hogy a túlpakolt kisteherautókkal csaló kereskedőket is kiszűrjék.
 • Az online pénztárgép és az EKÁER mellett jön az online számlázás is jövőre. Elsősorban a láncolatos áfacsalókkal szemben hatékony eszköz a kormány érvelése szerint. A cél az, hogy a számlázó programokkal kiállított számla adatai tekintetében is valós időben álljon rendelkezésre információ, hasonlóan az adóhatósághoz már bekötött pénztárgépekhez.

És a ráadás: Google-adó

A javaslat kiegészíti a reklámadóról szól törvényt is, az indoklás szerint a "magyar Google-adó" biztosítja azt, hogy a Magyarországon gazdasági tevékenységet végző világcégek se mentesülhessenek a közteherfizetési kötelezettség alól. A javaslatban szereplő "eszköz a reklámadó-kötelezettség teljesítésének kikényszerítésére szolgál". Ennek értelmében 10 millió forintos, többször ismételhető, exponenciálisan növekvő bírsággal számolhat az a Magyarországon adózóként nem nyilvántartott reklám-közzétevő, amely - az adóhatósági felhívás ellenére - nem tesz eleget bejelentkezési kötelmének.

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN LAKÁST, HÁZAT VENNI!

Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor most jött el a Te időd! Egyrészt azért, mert a lakáspiaci mutatók szerint egyértelműen megtört az elmúlt évek brutális áremelkedése. Jelenleg leginkább stagnálnak az árak, de van, ahol már árcsökkenést is tapasztalhatunk. Mindeközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum megújult lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,74 százalékos THM-el, és havi 81 188 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 3,03% a THM; a Budapest Banknál 3,10%; az MKB Banknál 3,12%; míg az OTP Banknál 3,23%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Még nincs hozzászólás - Legyél te az első!
Ezt olvastad már?
×

A címlapról ajánljuk


Feliratkozom a hírlevélre!

 

HRBLOGGER
perfekt
2021. 01. 25. 07:33
A szankciótörvényről - I.

A vállalkozások és a magánszemélyek szempontjából egyaránt lényeges jogszabályi változásokkal...

hrdoktor
2021. 01. 25. 06:45
Koronavírus: így enyhítsünk a szorongás új formáján

Természetes jelenség, hogy a COVID-19 járvány során aggódunk saját és szeretteink egészségéért....

coachco
2021. 01. 24. 15:10
Kiírni magunkból a családot

Az alcím friss könyvélményemre utal. És arra, amin sokat gondolkodom mostanában. Miért is annyira...

vezetoi-coaching
2021. 01. 24. 09:46
Széljegyzet egy bejegyzéshez... és a “mit lehetne tenni” örök kérdéséhez...

Oberfrank Zoltán blog-posztjához (“Miért vesznek fel a cégek munkatársakat”) a  Linkedin terjedelmi...

legacykft
2021. 01. 22. 20:00
4 érv a sokszínű csapatok mellett

Az nem kérdés, hogy a diverzitás témaköre mára már nagy népszerűségnek örvend a csapatok...

hrbonbon
2020. 12. 24. 00:05
Adventi ajándék egypercesek - 24. nap

2020-12-21 00:05 "„Ahogy a visszajelzéseknek, úgy az érdemek elismerésének is nagy szerepe van...

ajovomunkahelye
2020. 12. 18. 13:56
Globális Covid felmérés és Legjobb Munkahelyek Program a Liferaynél

2016-ban az egyik kereskedelmi tévé híradójában látta meg először a Liferay cég vezetése...

NÉPSZERŰ
FRISS


Private Investor Day 2021

Mibe fektessünk 2021-ben? Tippek, elemzések, befektetési ötletek profiktól, Neked