Colleagues working on laptop. Businessman and businesswoman making business plan.

Rengeteg magyar dolgozó nem is sejti: ők is jogosultak ilyen szja-visszatérítésre

2022. június 23. 05:47

Egyre nő Magyarországon az egészségpénztári tagok száma, és az igénybe vett szolgáltatások köre szintén folyamatosan bővül. A pénztárak tapasztalatai szerint egyre tudatosabbak az ügyfelek mind a megtakarításaikban, mind abban, mire költik azt. A 20 százalékos, maximum évi 150 ezer forintos adóvisszatérítést egyre több dolgozó használja ki: sőt, akár családtagjaikon keresztül azok is, akiknek alapvetően nem járna visszatérítés. A Pénzcentrum egészségpénztárakat megszólaltató körképéből kiderül, hogy hogyan bővült az utóbbi években tagok létszáma, mennyit fizetnek be átlagosan, illetve hogy leginkább mire költenek. A pénztárak azt is elárulták, hogy már nemcsak gyógyszert, fogorvost, nőgyógyászt fizetnek az ügyfelek előszeretettel egészségpénztárból, hanem már biztosításra, jelzálogtörlesztésre, gyermekvállalási és -nevelési kiadásokra is sokan kezdtek költeni.

Az egészségpénztárak esetében nagyon sokáig a klasszikus kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, valamint az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások domináltak, és a jogszabályok is ezt tették lehetővé - mondta el lapunknak korábban Dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) főtitkára. 2016-tól bővült ki a kör, amikortól az egészségpénztárak ún. önsegélyező pénztári szolgáltatásokat is nyújthatnak. Ebben az évben abban is változás történt, hogy amíg korábban rekreációs szolgáltatásokat is igénybe lehetett venni, ez megszűnt: a sporteszközök vásárlását, a sportolás támogatását megnehezítette a jogszabályi környezet. Így alakult ki a jelenlegi szolgáltatási paletta a szakember szerint, amelybe beletartozik többek között a lakáscélú megtakarítások ösztönzése, a kieső jövedelmek pótlása, valamint a gyerekneveléssel kapcsolatos költségek finanszírozása is.

A 2019-ben történt változások is nagyban érintették az egészségpénztárakat, ugyanis ekkortól vált a Szép-kártya az egyedüli, legkedvezőbb adózású cafeteria-elemmé. Így rengeteg munkavállaló, aki korábban egészség- vagy nyugdíjpénztárba is kapott egy bizonyos összeget, melyet a munkáltatója fizetett, azóta inkább Szép-kártyára igényli azt. A magánúton igénylők és befizetők száma azonban egyre növekszik a pénztárak elmondása szerint, tehát egyre többen fedezik fel az önkéntes pénztárak nyújtotta lehetőségeket, és használják ki a 20 százalékos adóvisszatérítést (évi maximum 150 ezer forintig).

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az utóbbi évtizedben az önsegélyező- és egészségpénztárak taglétszáma ingadozást mutatott. 2016-ig dinamikus volt a bővülés - a 2014-es év kivételével -, azonban a visszaesés után egészen 2020-ig nem volt számottevő növekedés. Azóta viszont ismét egyre nagyobb számban lépnek be új tagok az egészség- és önsegélyező pénztárakba: 2020 év végétől 2021 év végéig 3 százalékkal nőtt a taglétszám. A kilépők száma pedig csökkenő tendenciát követ.

Arra vonatkozóan, hogy melyik egészségpénztár rendelkezik a legtöbb taggal, az MNB-nek 2020-ból vannak adatai. Azóta azonban történhettek már változások, mint például, hogy a Tempo a Patika Egészségpénztárba. Mindenesetre az utolsó hivatalos adatok szerint a Prémium, az OTP és az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár rendelkezik a legtöbb taggal: ennél a három pénztárnál volt a tagok 80 százalékának szerződése. A pénztári vagyonnak viszont csak a 70 százalékán osztozott a három legnagyobb egészség- és önsegélyező pénztár, a maradék 30 a többi, kisebb pénztárak osztoznak.

Meg kell még említeni három pénztárat, amelyeket az MNB az önkéntes egészségpénztárak között tart számon, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztárát, a Medicover Egészségpénztárat és a TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztárat, melyek együttesen 14 393 taggal bírtak, és összvagyonuk 1,15 millió forint.

Rengetegen léptek be az elmúlt években

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár lapunkkal közölt adatai szerint náluk 28 százalékkal nőtt a belépő tagok száma a 2021. évi záró létszámra vetítve a megelőző 5 éves időszakban közel. A létszámnövekedés ütemében a pandémia okozott némi megtorpanást, ezért a kiemelt figyelmet fordítanak az egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások népszerűsítésére. A 2021. évi zárólétszámra vetítve a belépő és kilépő tagok aránya egyaránt 3-4% között volt, így a pénztár taglétszámában nagy volumenű változás nem történt.

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár adatai szerint is folyamatosan növekszik az új belépők száma. 2021-ben másfél-kétszeresére nőtt az előző évhez képest az új belépők száma, a 2017-es számokhoz képest pedig már megháromszorozódott az évenkénti belépők száma. 2021-ben nagyságrendileg 4500 új belépőjük volt, akik közül 2% lépett át más pénztárból. A tagviszony megszűnés meghaladta az 1800 főt.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál az elmúlt 5 évben átlagosan nézve nagyságrendileg 8 százalékkal nőtt a taglétszám, amely a pénztár közlése szerint mutatja az egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatásokra való igényt, valamint a 20%-os, akár 150 ezer forintos állami adókedvezmény egyre tudatosabb kihasználását. A pénztárba tavaly 2106 fő lépett be, a kilépők száma viszont 3796 fő volt.

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár az elmúlt öt évben folyamatosan növekvő tendenciáról számolhat be: 2017-ben 15 214 új belépőjük volt, és ez a szám minden évben növekedni tudott. 2021-ben már mintegy 24 ezer tag csatlakozott a pénztárhoz. Összesen az elmúlt 5 évben 63%-os növekedést tapasztaltak.

A 2021-es évet 287 ezres taglétszámmal kezdték, az év során közel 24 ezer új belépőt és 4 730 kilépő tagot regisztráltak, így év végére taglétszám meghaladta a 306 000 főt.

A Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár esetében 2016–2019 között évente átlagosan 4500 új belépő érkezett, viszont a trendet náluk is megtörte a pandémia: 2020-ban a korábbi felére csökkent az új belépők száma. 2021-től azonban újból előtérbe került az öngondoskodás – mint írták, valószínűleg ez is a pandémia hatása –, amit az új belépők ismét növekvő száma és a munkáltatói befizetések ugrásszerű emelkedése mutat. Azt is hozzátették, hogy az új belépőkre inkább jellemző az egyéni befizetés és az öngondoskodási hajlandóság, szemben a korábbi trendekkel.

2021-ben közel 13 ezer új belépőt regisztráltak, amiben szerepe volt annak is, hogy április 1-től a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztár beolvadt a Patikapénztárba, így a tempós tagok automatikusan a Patikapénztár tagjai lettek. A kilépők száma nem érte el az 1000 főt.

A pénztár statisztikája szerint 2021-ben nemcsak az egyéni befizetések bővültek 10%-kal, hanem a cégek is közel 400 millió forinttal többet adtak munkavállalóik egészségére (munkáltatói tagdíj-hozzájáruláskén és célzott szolgáltatásra adott támogatásként együttesen) a pénztáron keresztül, mint 2020-ban. Összességében a tagdíjbevételek (munkáltatói és egyéni befizetés) 10%-kal nőttek 2021-ben a megelőző évhez képest.

A PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár lapunkkal közölt adatai szerint a tagok létszáma 39 százalékkal nőtt az elmúlt 5 év során. Az új belépők száma 2019-ről 2020-ra szintén megtorpant, ahogy más pénztárak esetében, 2021-ben azonban ismét nőni tudott. A kilépők száma 6533 volt tavaly, és 13581-en léptek be

Az egészségpéntárak tehát általánosságban azt tapasztalhatták, hogy a pandémia megakasztotta az öngondoskodási kedvet, 2021-ben viszont már a bővülés volt jellemző.

Egyre többen gondoskodnak családjukról is

Sokan azért nem használják ki az egészségpénztár nyújtotta lehetőségeket, adóvisszatérítést, mert nem lenne miből adót visszaigényelniük: például nyugdíjasok, nagycsaládos anyák, vagy akik már így is a maximumot igénylik. Számukra megoldás lehet, ha egy családtagjuk szerződéséhez társkártyát kapnak és arról fedezik egészségügyi kiadásaikat. Arra is rákérdeztünk a pénztáraknál, hogy nőtt-e a társkártyák használata az elmúlt években.

Az Allianz Hungária közlése szerint átlagosan 2,7%-kal nőtt az elmúlt 3 évben, míg a társkártyák száma átlagosan 5,3%-kal nőt ugyanezen időszakban. Az MKB Egészségkártyához kapcsolódó társkártyákkal történő felhasználás is egyre népszerűbb a pénztártagok szolgáltatásra jogosultjai körében: 2021. évben közel 37 százalékkal nőtt a fizetés teljes összege az 5 évvel ezelőtti 2017.évi társkártyákkal történő fizetésekhez viszonyítva.

Az OTP szintén általánosságban pozitív tapasztalatokról számolt be: 5 évvel ezelőtt a társkártyával indított tranzakciók száma éppen meghaladta a 46 ezret, amely egészen 2019-ig növekedni tudott, elérve az 51 876 tranzakciót. 2020-ban a tranzakciószám tekintetében kisebb visszaesést tapasztaltak, de azóta 2021-ben ismét 50 ezer fölé emelkedett a társkártyás tranzakciók száma. Azt is elárulták, hogy 2017 óta folyamatosan növekvő tendenciával alakultak a társkártyákkal felhasznált összegek: amíg 2017-ben 277 millió forintot költöttek a társkártyákkal, 2021-ben pedig már meghaladta a 434 milliót ez az összeg. Ez 64%-os, folyamatos növekedést jelent. 2022-re is bizakodva tekintenek: már az első, közel hat hónap alatt sikerült körülbelül a tavaly éves eredmények felét elérni mind a tranzakciószámot, mind pedig az összeget tekintve.

A Prémium egészségpénztárnál 9 százalékkal nőtt a fő- és társkártyák használata együttesen. A Generali tapasztalatai szerint nem nőtt a társkártyás felhasználás. A Patikapénztár szintén arról számolt be, hogy a forgalomban lévő társkártyák száma és a társkártyás költések volumene nem változott számottevően.

Egyre több a fiatal kezd az egészségére félretenni

Az OTP Egészségpénztári tagok átlagéletkora 46 év volt 2021-ben, illetve tavaly az újonnan belépő tagok többsége 27 évesen vált taggá. Az Allianznál a pénztártagok átlagéletkora szintén 46 év volt 2021-ben, a Generalinál a pénztártagok több, mint 31%-a 41 és 50 év közötti volt múlt évben. A Patikapénztárnál 47 év volt az átlag a tavalyi évben, míg a Prémiumnál 47,3 év, viszont az új belépők átlagosan 39 évesek voltak. Az MKB-Pannónia Egészségpénztárnál volt a tagok átlagéletkora a legmagasabb a 2021-es évben: 48 év volt a statisztikai adatok szerint.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste  Banknál 6,67%,  a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kevesebbet költünk, mint amit befizetünk?

A pénztártagok általában többet fizettek be 2021-ben, mint amennyit elköltöttek, viszont akadt ellenpélda is. Ennek a magyarázata az lehet, hogy 2020-ban kevesebbet költhettek a korlátozások miatt. 2021-ben az MKB-Pannónia Egészségpénztár tagjainak 2021. évben érkezett teljes befizetéseket nézve az egy főre jutó vagyona átlagosan 153 784 forintvolt. A teljes igénybe vehető egészség– és önsegélyező pénztári szolgáltatás tekintetében 36 833 forintot használtak fel átlagosan a pénztártagok - közölték lapunkkal.

Az Allianznál az egy tagra jutó éves befizetés átlagos összege meghaladta az 55 ezer forintot, és csak a befizetést teljesítő pénztártagokra nézve - tehát ha nem vesszük figyelembe azokat, akik egyáltalán nem fizettek be - a 112 ezer forintot is. A pénztár szerint a 3 ezer forint/hó minimum havi tagdíj mértékéhez viszonyítva az átlagos befizetés az pénztártagok rendkívüli egészségtudatosságát tükrözi. Az egy tagra jutó költések összege pedig átlagosan 2021-ben megközelítőleg 60 ezer forint volt.

Az OTP-nél a 2021-ben a fizető pénztártagokra jutó átlag befizetés összege 123 085 forint volt éves szinten, míg az egy tagra jutó kifizetés átlagosan 51 645 forint volt, kevesebb mint a fele. A Patikapénztár tagjai tavaly átlagosan 48 ezer forintot fizettek be és nem sokkal kevesebbet, 46,5 ezer forintot költöttek átlagban.

A Prémiumnál a fizető tagok átlagosan 155 101 forintot fizettek, viszont számlát átlagosan 189 906 értékben nyújtottak be. A Generalinál szintén magasabb volt a költés, mint a befizetés: az egy tagra eső befizetés átlagosan 120 ezer forint volt, míg a felhasználás 133 ezer forint 2021-ben.

Erre költöttünk a legtöbbet 2021-ben

A Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai 2021-ben összesen több mint 450 ezer alkalommal vettek igénybe szolgáltatást, mintegy 4,7 milliárd forint értékben, ami közel 25%-os növekedés 2020-hoz képest. A pénztártagok még mindig gyógyszerre költik a legtöbbet, de a gyógyszerkiadások súlya az összes költésben folyamatosan csökken és dinamikusan nő a magánorvosi ellátásra fordított összeg aránya.  A költések összege alapján a legnépszerűbb szolgáltatások (a 2021-ben költött összegek alapján) sorrendben: a gyógyszerek, orvosi ellátás, optika, a gyerekszületéskor, örökbefogadáskor igényelhető támogatás, a jelzálogalapú lakáshitel-törlesztési támogatás, és a szolgáltatásalapú egészségbiztosítás.

A PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai 2021-ben magánorvosi ellátásra költötték a legtöbbet, a kifizetések 35%-át. Ezen belül 19%-ot nem fogászati típusú ellátásra, a maradékot pedig fogászatra. Második helyen a gyógyszerköltségek finanszírozása áll.

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai körében a gyógyszertárak által forgalmazott készítmények, termékek vásárlása volt a legnépszerűbb, milliárdos nagyságrendben költöttek, de több száz milliót költöttek összesen gyógyászati segédeszközökre és egészségügyi szolgáltatásokra is.

Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai 2021-ben a következő termékeket/szolgáltatásokat vették igénybe a legnagyobb számosságban és összegben: gyógyszer és gyógyhatású készítmények, fogászati kezelések, általános orvosi szolgáltatások, egészségügyi és gyógyászati segédeszközök, optikai cikkek.

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál az egészségpénztári megtakarítások 41%-át gyógyszerekre, 36% pedig a magánegészségügyi szolgáltatásokra igényelték vissza a pénztártagok, utóbbiból 14%-ot fogorvosi szolgáltatásra, 7%-ot pedig optikai cikkekre. A családi, úgynevezett önsegélyező támogatások közül a legnépszerűbb a születési támogatás volt, de lakáshitel törlesztési támogatásként is jelentős összeget folyósított a pénztár 2021-ben.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár a finanszírozható szolgáltatások körében a számok emelkedése egyértelműen tükrözik a tagok tudatos megtakarítási törekvését és igényét az általános egészségvédelemre - írták. A felhasználás szempontjából az egészségcélú költések a legnépszerűbbek 2021-ben is, ezen belül is az első négy helyen a gyógyszerek és gyógyhatású termékek, az egészségügyi szolgáltatások, a a fogorvosi ellátás, valamint a fénytani, látást javító (szemüveg) eszközök kiadásainak finanszírozására költik a legtöbbet a pénztár tagjai.  

Közlésük szerint ez a tendencia vélhetően annak is köszönhető, hogy az egészségpénztári egyéni számlaösszeg akár azonnal is felhasználható, így nagy segítséget jelent a napi kiadások csökkentésében. Mostanra a pénztártagok már felismerték, hogy rendszeres takarékoskodással készüljenek fel egyes várt és váratlan helyzetre is, minél magasabb adó-jóváírásra jogosító befizetéssel gondoskodjanak saját és szeretteik egészségéről.

Újabban erre is költünk

Arra is kíváncsiak voltunk, van-e olyan szolgáltatás, amelynek számottevően nőtt a népszerűsége az utóbbi években, tehát most fedezhették fel maguknak az az új belépők, régebbi tagok. A Generalinál jelentősen nőtt az elmúlt években az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, és az önsegélyező pénztári szolgáltatásokra vonatkozó felhasználás (szülési segély, beiskolázási támogatás és a lakáscélú jelzáloghitel törlesztés elszámolása) is évről-évre növekszik.

A Prémiumnál a magánorvosi ellátás (fogászat, járóbeteg ellátás, egynapos műtétet és magán kórházi ellátás) népszerűsége növekszik folyamatosan, míg 2019-ben 4,3 milliárdot fordítottak erre a tagok, addig 2021-ben több, mint 6,5 milliárdot. Az Allianznál az elmúlt 3 évben a diagnosztikai szolgáltatás, egészségügyi és gyógyászati segédeszközök, fogászati kezelés, és az általános orvosi szolgáltatás igénybevétele nőtt számottevően.

Az OTP tapasztalata szerint az egészségpénztári szolgáltatások közül egyik legdinamikusabban növekvő ágazat a gyermekvállaláshoz kötődő kiadások voltak az elmúlt 5 évben. A babatápszer tekintetében figyelhető meg a legnagyobb különbség: a még 2017-ben közel 4 millió Ft értékű éves kifizetés 2021-re 149 millióra növekedett. De az elmúlt 5 év más, gyermekvállaláshoz kapcsolódó termékek esetében is jelentős változást hozott: a szülész-nőgyógyászati kifizetések is több, mint duplájára emelkedtek. Emellett az ápolási termékek (csecsemő és felnőtt), endokrinológia, laboratóriumi vizsgálatok, pszichológia, általános sebészet vagy nőgyógyászati szűrések tudtak jelentősen emelkedni.

Az erős gyermeknevelési fókusz az önsegélyező szolgáltatások esetében is megfigyelhető volt: a születési támogatás több, mint 10-szeresére növekedett 2017-hez képest. Emellett a lakáscélú jelzáloghiteltörlesztési támogatás kifizetések 6,8-szorosára, a gyermekgondozási támogatás igénylése pedig közel ötszörösére nőtt az elmúlt 5 évben.

Az MKB-Pannónia tapasztalata szerint szintén évről évre népszerűbb az önsegélyező szolgáltatásokon belül, és igen jelentős a gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatások kihasználása. 2021-ben nagyságrendileg összes előrelátó, legalább 180 napos egyenlegből finanszírozható önsegélyező szolgáltatási lehetőségből 88%-ban a családtervezés, gyermeknevelés támogatására használták fel megtakarításaikat a tagok. A gyermek születésével kapcsolatos egyösszegű, akár 1 millió forintig terjedő támogatás mellett az ezt követő időszakban a Gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED) + Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET) és beiskolázási támogatás kiegészítés, valamint a felsőfokú intézményben való tanulásra fordítható költségtérítés is jó lehetőségek.

A Patikapénztár tagjai évről évre többet költenek orvosi ellátásra, az utóbbi években pedig a szolgáltatásalapú egészségbiztosításra fordított forintok ugrottak meg az egyik legnagyobb mértékben. 2021-ben 48%-kal nőtt a tagok által biztosításra költött összeg 2020-hoz képest. Szintén kiugró az optikára fordított megtakarítás összege (53%), illetve 27%-kal nőtt az önsegélyező lakáshitel-törlesztési támogatás. Bár összegében továbbra sem jelentős a táppénz-szolgáltatás, a népszerűsége megugrott a pandémia alatt: a keresőképtelenség idején járó táppénz és a nettó bér közötti különbséget fedező szolgáltatásra 137%-kal költöttek többet tagjaink 2021-ben az azt megelőző évhez képest.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Csendes gyilkostól rettegnek a magyarok: van ok a félelemre, a génjeinkben lapulhat a kór

A szorongás nem alaptalan, hiszen Magyarország évek óta rosszul szerepel a rákkal kapcsolatos halálozási listákon.

Elképesztő, mire szórják a magyarok a pénzt: úgy vesszük ezeket, mint a cukrot

Akár esküvő, akár születésnap, a magyarok imádnak ajándékozni. Ajándékot pedig egyre többen online vásárolnának.

Hatalmas pénzek röpködnek a magyar Kickstarteren: mutatjuk a legnagyobb dobásokat

Az alig egy hónapja indult első hazai közösségi piactéren már meg is vannak az első sikeres projektek.

Csúnyán elintézheti a magyarok megtakarításait a válság: így még kijátszhatod az inflációt

A pénzügyi szakértők most elmondták, milyen tippekkel spórolhatunk.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. július 3. vasárnap
Kornél, Soma
26. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2022. július 3. 16:06